Results for 'Dorota Sepczy��ska'

463 found
Order:
 1.  12
  Exploring the effects of suboptimal affective priming: enhancement and minimization.Dorota Karwowska & Dorota Kobylińska - 2014 - Frontiers in Psychology 5.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 2.  30
  Assimilation and contrast effects in suboptimal affective priming paradigm.Dorota Kobylińska & Dorota Karwowska - 2014 - Frontiers in Psychology 5.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3.  8
  “I Made This Munch”: Mieke Bal Talks to Dorota Filipczak about the Exhibition Emma & Edvard: Love in the Time of Loneliness, opened in Munchmuseet, Oslo.Dorota Filipczak - 2017 - Text Matters - a Journal of Literature, Theory and Culture 7:11-24.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  20
  O wykorzystaniu pojęć semiotycznych Jerzego Kmity w opisie komunikowania niewerbalnego.Dorota Angutek - 2011 - Filo-Sofija 11 (12 (2011/1)):329-346.
  Author: Angutek Dorota Title: ON THE ROLE OF JERZY KMITA’S SEMIOTIC CONCEPTS IN DESCRIPTION OF NONVERBAL COMMUNICATION (O wykorzystaniu pojęć semiotycznych Jerzego Kmity w opisie komunikowania niewerbalnego) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.12, number: 2011/1, pages: 329-346 Keywords: SEMIOTICS, SIGN, NONVERBAL COMMUNICATION, HAPTIC COMMUNICATION, CULTURE, CONVENTION Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The author discusses various approaches to nonverbal communication and tries to provide a general descriptive account of the problem in (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Ślepy los, traf, przypadek: o wpływie przeznaczenia na rzeczy i ludzkie sprawy.Katarzyna Łeńska-Bąk (ed.) - 2018 - Opole: Uniwersytet Opolski.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Transcendencja Boga jako czystego aktu w ujęciu Tomasza z Akwinu.Dorota Tobota - 2003 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 46 (2):49-57.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  17
  Multitasking Ska in Chromosome Segregation: Its Distinct Pools Might Specify Various Functions.Qian Zhang, Yujue Chen, Lu Yang & Hong Liu - 2018 - Bioessays 40 (3):1700176.
  The human spindle and kinetochore associated complex is required for proper mitotic progression. Extensive studies have demonstrated its important functions in both stable kinetochore-microtubule interactions and spindle checkpoint silencing. We suggest a model to explain how various Ska functions might be fulfilled by distinct pools of Ska at kinetochores. The Ndc80-loop pool of Ska is recruited by the Ndc80 loop, or together with some of its flanking sequences, and the recruitment is also dependent on Cdk1-mediated Ska3 phosphorylation. This pool seems (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  O pamięci w eseistyce dotyczącej polskości - między esencjalizmem a konstruktywizmem.Dorota Dąbrowska - 2021 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 28:165-180.
  Artykuł zawiera rozważania nad zróżnicowaniem tekstów eseistycznych dotyczących problematyki polskości, wynikającym z różnorodnej roli pamięci w poszczególnych koncepcjach narodowej tożsamości. Celem szkicu jest podjęcie refleksji nad relacją, w jaką wchodzą teksty, dające się określić jako tradycjonalistyczne oraz modernizacyjne, z orientacjami esencjalistycznymi i kontruktywistycznymi. Przedmiot analizy zawartej w tekście stanowią przede wszystkim dwie publikacje: Awangardowy konserwatyzm Pawła Rojka oraz Polska: wspólnota fantazmatyczna Agaty Bielik-Robson. Eseje te pozwalają się traktować jako reprezentatywne przykłady złożonych zależności ideowych występujących w obszarze refleksji nad polskością.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  9
  Ahıska Türklerinin Müzik Kültürlerine Yönelik Bir Araştırma.Ülkü Sevim ŞEN - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1849-1849.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Hur ska man förstå McTaggarts paradox?Rögnvaldur Ingthorsson - 2000 - Filosofisk Tidskrift 21 (3):13-24.
  I sitt berömda bevis för tidens overklighet påstod McTaggart att det sätt händelser tycks skifta position i tiden från framtid till nutid och till förfluten tid, innebär en motsägelse. Vad McTaggart egentligen menade har varit föremål för en livlig debatt ända sedan beviset först publicerades 1908. Beviset består av två delar. I den första argumenterar McTaggart för att ingenting kan förändras förutom genom att övergå från framtid till förfluten tid. I den andra argumenterar han för att en sådan övergång innebär (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Encounters: philosophy of history after postmodernism.Ewa Domańska - 1998 - Charlottesville: University Press of Virginia.
 12. Violence against women in Turkey : vulnerability, sexuality, and eros.Meltem Ahıska - 2016 - In Judith Butler, Zeynep Gambetti & Leticia Sabsay (eds.), Vulnerability in Resistance. Duke University Press.
 13. Zasady somatologii stoickiej.Bolesława Duszyńska - 2002 - Warszawa: Wydawn. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Four Dilemmas: Theory, Criticism, History, Faith: Sketches on the Threshold of Literary Anthropology.Dorota Heck - 2010 - Księgarnia Akademicka.
  Dilemma one, Between the theoretical concepts and authorial intention -- Dilemma two, Good manners and eristic -- Dilemma three, Between strangeness and familiarity -- Dilemma four, Between scholarly research and faith.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Wstęp do nauk prawnych.Jolanta Jabłońska-Bonca - 1992 - Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Philosophy of nature.Anna Lemańska - 2020 - In Piotr Stanisław Mazur, Piotr Duchliński & Paweł Skrzydlewski (eds.), A companion to Polish Christian philosophy of the 20th and 21st centuries. Ignatianum University Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  Zegary Nie Zgadzajña Siñe Z Sobña" Sp 'or o Czas W Muzyce Drugiej Po±Owy Xx Wieku.Dorota Maciejewicz - 2000 - Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Amerykańska psychoanaliza kulturowa: H.S. Sullivan, F. Alexander, E. Fromm, A. Kardiner, H.D. Lasswell.Robert Saciuk - 1986 - Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 19. Privacy and social interaction.Beate Roessler & Dorota Mokrosinska - 2013 - Philosophy and Social Criticism 39 (8):771-791.
  This article joins in and extends the contemporary debate on the right to privacy. We bring together two strands of the contemporary discourse on privacy. While we endorse the prevailing claim that norms of informational privacy protect the autonomy of individual subjects, we supplement it with an argument demonstrating that privacy is an integral element of the dynamics of all social relationships. This latter claim is developed in terms of the social role theory and substantiated by an analysis of the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 20. Antoni Bolesław Dobrowolski: jako teoretyk organizacji szkolnictwa.Halina Gliszczyńska - 2007 - Wrocław: Wydawn. MarMar Marian Kaczorowski.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  4
  Philosophy in science.Teresa Grabińska - 2003 - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 22.  3
  O trudnościach w precyzowaniu pojęć pedagogiki.Dorota Horbaczewska - 1993 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 9:23-31.
  Język nauk pedagogicznych wielokrotnie poddawany był krytyce. Jego porządkowanie należy rozpocząć od sprecyzowania pojęć: „wychowanie”, „kształcenie” i „nauczanie”, uważanych za podstawowe pojęcia pedagogiczne, a dotąd nieokreślone w sposób zyskujący aprobatę przynajmniej większości pedagogów. Większość kontrowersji i sporów dotyczy przede wszystkim treści i zakresu pojęcia „wychowanie ". Różnorodność ujęć i sposobów użycia tego terminu powoduje trudności w porozumiewaniu się, wieloznaczność i chaos w dyskusjach i rozważaniach pedagogicznych. Analiza literatury ze zwróceniem szczególnej uwagi na definicje omawianego pojęcia i codzienna praktyka pedagogiczna pozwoliły (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  12
  SKA, Jean-Louis, Le passage de la mer : étude de la construction, du style et de la symbolique d'Ex. 14, 1-31SKA, Jean-Louis, Le passage de la mer : étude de la construction, du style et de la symbolique d'Ex. 14, 1-31. [REVIEW]Marc Girard - 1988 - Laval Théologique et Philosophique 44 (2):258-259.
 24.  12
  Emotional Intelligence Buffers the Effects of Negative Emotions on Job Burnout in Nursing.Dorota Daniela Szczygiel & Moïra Mikolajczak - 2018 - Frontiers in Psychology 9:428173.
  The study was designed to examine whether trait emotional intelligence would moderate the impact of negative emotions at work on job burnout. A total of 188 female nurses participated in this study and completed measures of trait affectivity, emotional intelligence, anger and sadness at work [over five consecutive days, nurses rated the extent to which they experienced anger-related emotions (i.e., irritation, embitterment and anger) and sadness-related emotions (i.e., depression, disappointment and sadness)], and burnout. The results revealed significant and positive relationships (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 25. Platońska teoria idei w interpretacji filozofii marburskiej.Mirosława Czarnawska - 1988 - [Białystok]: Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Can role-playing be wrong? : an analysis of the normativity of play from the perspective of the enactive cognitive science.Zuzanna Rucińska - 2021 - In Alice Koubová & Petr Urban (eds.), Play and Democracy: Philosophical Perspectives. Routledge.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Saṃskāra o saṃskr̥ti.Surendranātha Śatapathī - 1993 - Kaṭaka: Phreṇḍs Pabliśarsa.
  Articles chiefly on Vedic themes and Indic philosophy; most previously published.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Oczekiwanie-analiza fenomenologiczna.Anna Wolińska - 2012 - In Iwona Lorenc, Mateusz Salwa & Piotr Schollenberger (eds.), Fenomen i przedstawienie. Francuska estetyka fenomenologiczna - założenia/zastosowania/konteksty. Wydawnictwo IFiS PAN.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Myśl Karla Jaspersa w kontekście filozofii Kanta.Dorota Bacik - 2010 - Estetyka I Krytyka 19 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Egzystencjalizm jako filozofia podmiotu.Dorota Bajer - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Misterium człowieka w misterium Boga – o antropologicznej myśli Cypriana Norwida.Dorota Klimanowska Cssf - 2001 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 19.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Imennye perifrazy: teoreticheskiĭ aspekt.Polina Stasińska - 2003 - Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Książka Erazma z Rotterdamu w środowisku krakowskim w XVI wieku.Wacława Szelińska - 1990 - Kraków: Wydawn. Nauk. WSP.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Studia z teorii poznania etyki i filozofii człowieka.Beata Szymańska (ed.) - 1993 - Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  4
  Emotional Intelligence Mitigates the Effects of Customer Incivility on Surface Acting and Exhaustion in Service Occupations: A Moderated Mediation Model.Dorota Daniela Szczygiel & Róz·A. Bazińska - 2021 - Frontiers in Psychology 11:506085.
  This study contributes to the constantly accumulating evidence on the effects of customer incivility (CI) on service employee exhaustion. Previous research has demonstrated that surface acting (SA) acts as a mediating variable in the relationship between CI and exhaustion. This study extended prior findings in two ways. The results of Study 1 (315 retail sales employees, 62.2% female) demonstrated that SA mediates the positive relationship between CI and exhaustion while controlling for employees’ trait positive and negative affectivity (NA). The results (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36.  2
  Zawód dziennikarz: między misją a profesją.Barbara Brodzińska, Marek Jeziński & Magdalena Mateja (eds.) - 2015 - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  2
  Listy: Warszawa, Paryż, Boston.Hanna Buczyńska-Garewicz & Jan Garewicz (eds.) - 2015 - Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  2
  Pragmatics and dialectics of argument.Katarzyna Budzyńska, F. H. van Eemeren & Marcin Koszowy (eds.) - 2014 - Białystok: University of Białystok.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Abstrakcja, idealizacja, generalizacja: próba analizy metodologicznej.Renata Zielińska - 1981 - Poznań: Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Polen.Eleonora Zielińska - 2007 - In Albin Eser, Hans-Georg Koch & Carola Seith (eds.), Internationale Perspektiven Zu Status Und Schutz des Extrakorporalen Embryos: Rechtliche Regelungen Und Stand der Debatte Im Ausland = International Perspectives on the Status and Protection of the Extracorporeal Embryo. Nomos.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  3
  Existentialism as the Philosophy of a Subiect.Dorota Bajer - 2011 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 23:115-134.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  12
  Dorota Dutsch, Pythagorean Women Philosophers: Between Belief and Suspicion. [REVIEW]Caterina Pellò - 2022 - Ancient Philosophy Today 4 (2):237-241.
  Ancient Philosophy Today, Volume 4, Issue 2, Page 237-241, October, 2022.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  6
  Państwo Kościelne – wielka dyplomacja małego państwa.Dorota Gregorowicz - 2022 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 28 (1):15-34.
  Artykuł przedstawia rozważania historiograficzne wokół pytania, czy można wpisać nowożytne Państwo Kościelne w pojęcie „małego państwa”, a jednocześnie jakie były przyczyny wielkiego sukcesu dyplomatycznego Rzymu w XVI i XVII stuleciu. Działalność dyplomacji papieskiej została przedstawiona jako skupiona przede wszystkim na afirmacji dualistycznego autorytetu nowożytnej Stolicy Apostolskiej (zarówno jako świeckiego państwa terytorialnego, jak i uniwersalnej monarchii o charakterze religijnym). Niniejsza analiza dotyczy również papieskiej postawy „aktywnej neutralności” jako strategii politycznej i dyplomatycznej ukierunkowanej na osiągnięcie „międzynarodowej” pozycji papiestwa. Profil pracy ma charakter (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  2
  Pragmatyzm w dydaktyce polonistycznej.Dorota Spychała - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 5:297-305.
  The aim of this article is to focus on pragmatic teaching in a modern school. Getting knowledge should always be connected with improving certain skills (linguistic, analytic, critical etc.). Firstly, in this work the methods of teaching and forms of statement of pragmatic aims were shown. It is pointed out what kind of skills students acquire when particular methods of leaching are used (e.g. discussions, methods of plan, dramas, press conferences, or projects) and how teaching various forms of expressing ideas (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Evropeĭska filosofii︠a︡ XVIII-XIX v.Elena Panova (ed.) - unknown - Sofiia: Universitetsko izd-vo "Sv. Kliment Okhridski".
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  14
  Intraindividual Variability in Executive Function Performance in Healthy Adults: Cross-Sectional Analysis of the NAB Executive Functions Module.Dorota Buczylowska & Franz Petermann - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47.  70
  Privacy and Autonomy: On Some Misconceptions Concerning the Political Dimensions of Privacy.Dorota Mokrosinska - 2018 - Law and Philosophy 37 (2):117-143.
  One of the most influential views in privacy scholarship is that privacy protects individual autonomy. On the early liberal view, the exercise of autonomy requires detachment from social and political life and privacy facilitates it. This view of privacy still informs current legal and political practice. As this view of privacy presupposes a tension between privacy and society, it is responsible for the underrating of privacy in legal and political practice. Over the last decades, liberal reflection on autonomy has shifted (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 48.  5
  Affective Connections: Towards a New Materialist Politics of Sympathy.Dorota Golańska - 2017 - Rowman & Littlefield International.
  Looking at a number of memorials, memory sites and artworks relating to the Holocaust the book uses this idea of synaesthetic perception to explore trauma, memory and the production of art in relation to painful memories.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  11
  Theories of Moral Philosophy Applied to Paediatric Nursing.Gosia M. Brykczyn’ska - 2011 - In Gosia M. Brykczyńska & Joan Simons (eds.), Ethical and Philosophical Aspects of Nursing Children and Young People. Wiley. pp. 23.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  23
  Sokurov's Russian Ark.Dorota Ostrowska - 2003 - Film-Philosophy 7 (5).
  _Russian Ark_ Directed by Aleksandr Sokurov (2001).
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 463