14 found
Order:
Disambiguations
Dorota Leszczyna [16]Dorota Maria Leszczyna [2]
 1.  4
  The Idea of the Politics of Realisation in José Ortega y Gasset.Dorota Maria Leszczyna - 2019 - Daimon: Revista Internacional de Filosofía 76:35-49.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  3
  Wprowadzenie do „Ruchu Filozoficznego”, vol. LXXIV, nr 1.Radosław Kuliniak, Dorota Leszczyna, Mariusz Pandura & Łukasz Ratajczak - 2018 - Ruch Filozoficzny 74 (1):7.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Wstęp do „Wykładów o filozofii Hegla” Kazimierza Twardowskiego.Radosław Kuliniak, Dorota Leszczyna, Mariusz Pandura & Łukasz Ratajczak - 2018 - Ruch Filozoficzny 74 (1):91.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Gdy rozum śpi, budzą się demony. Rzecz o hiszpańskim Oświeceniu.Dorota Leszczyna - 2021 - Ruch Filozoficzny 76 (3):73.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. José Ortega y Gasset – prorok brzasku / José Ortega y Gasset -- Prophet of the Dawn.Dorota Leszczyna - 2008 - Diametros 16:101-104.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  47
  José Ortegi y Gasseta analiza problemu optymizmu u Gottfrieda Wilhelma Leibniza.Dorota Leszczyna - 2012 - Filo-Sofija 12 (17):175-182.
  LEIBNIZ’S CONCEPT OF OPTIMISM IN THE INTERPRETATION OF JOSE ORTEGA Y GASSET The article aims to analyze the problem of Leibniz’s optimism in the interpretation of José Ortega y Gasset. His reflections on the philosophy of Leibniz are certainly characterized by originality and innovation. Ortega is trying to set Leibniz in modern times and show the influence of his intellectual ideas on the twentieth-century philosophy. For this purpose, the Spanish thinker evokes the most popular of Leibniz’s doctrines—the doctrine of optimism. (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Kant w Hiszpanii – czyli o zapomnianej historii sprawozdania Wincentego Lutosławskiego.Dorota Leszczyna - 2012 - Ruch Filozoficzny 69 (1).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  2
  La vida como una posibilidad limitada. El problema de la libertad en José Ortega y Gasset.Dorota Maria Leszczyna - 2021 - Contrastes: Revista Internacional de Filosofía 26 (1):27-41.
  En este artículo deseo abordar el problema de la libertad en el ámbito de la filosofía de José Ortega y Gasset. Debemos señalar que la interpretación del problema de la libertad en Ortega es una de las muchas ejemplificaciones de su proyecto de liberación del realismo y el idealismo, el racionalismo y el vitalismo, el determinismo y el indeterminismo y otros “ismos” que tienen carácter excluyente, y por eso abstracto e hipotético, y constituir en su lugar una nueva filosofía, una (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Medytacje o Ortedze y Gassecie / Meditations on Ortega y Gasset. [REVIEW]Dorota Leszczyna - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia 4 (2):278-280.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. O żywotności myśli José Ortegi y Gasseta.Dorota Leszczyna - 2009 - Diametros 20:149-155.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  6
  Polskie badania nad filozofią brytyjskiego empiryzmu , cz. II.Dorota Leszczyna & Radosław Kuliniak - 2013 - Studia Z Historii Filozofii 4 (1):85-92.
  Polish studies on the philosophy of British empiricism had various courses. Polish studies on Leibniz, Spinoza or Kant were quite advanced, but we know but little about the research on British empiricism. The achievements of the attempts of reconstructing the early reception are rather vestigial. The second part of the article presents early Polish studies into the philosophy of Bacon, Newton, Hobbes and Burke.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  44
  Projekt filozofii witalnej w ujęciu José Ortegi y Gasseta.Dorota Leszczyna - 2009 - Roczniki Filozoficzne 57 (1):127-155.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  14
  Recepcja Kartezjusza w Hiszpanii ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska José Ortegi y Gasseta.Dorota Leszczyna - 2013 - Studia Z Historii Filozofii 4 (3):119-129.
  Celem niniejszego artykułu jest prezentacja recepcji myśli Kartezjusza w Hiszpanii. Praca dzieli się na trzy części. W części pierwszej przedstawiam wczesne hiszpańskie recepcje Kartezjusza, które miały miejsce na przełomie XVII i XVIII wieku i związane są z działalnością takich postaci jak: José Zaragoza, Vincente Tosca czy Bautista Corachán. W części drugiej prezentuje XIX- wieczne studia nad filozofią kartezjańską, które dotyczą recepcji Kartezjusza w hiszpańskim neokantyzmie i w Pokoleniu 1898. W części trzeciej natomiast ukazuję XX-wieczne recepcje filozofii francuskiego myśliciela, w obszarze (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  Nie być człowiekiem partyjnym.José Ortega Y. Gasset & Dorota Leszczyna - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (2):185-195.
  Oryginał: José Ortega y Gasset, „No ser hombre de partido”, w: idem, Obras completas, t. IV, 306–313. Zgodę na przekład i jego publikację wyrazili spadkobiercy Ortegi, reprezentowani przez Andreasa Ortegę Kleina. Esej „No ser hombre de partido” autorstwa José Ortegi y Gasseta ukazał się po raz pierwszy w argentyńskim czasopiśmie La Nación. Został podzielony na dwie części. Pierwszą opublikowano 15 maja 1930 r., drugą zaś 3 czerwca 1930 r. Przedmiotem refleksji jest tutaj problem „partyjności”, który rozpatruje się z dwóch perspektyw (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark