Results for 'Dorota Krekora-Zajac'

360 found
Order:
 1.  8
  Biobanking of human biological material and the principle of noncommercialisation of the human body and its parts.Joanna Pawlikowska, Jakub Pawlikowski & Dorota Krekora-Zając - 2022 - Bioethics 37 (2):154-164.
  The prohibition of commercialisation of the human body and its parts is not applied consistently and suffers from many exceptions in the human biological material (HBM) market. Examples include the possibility of patenting certain HBM-derived products and their commercial marketing or payments for blood donations. Thus, the current practice of marketing HBM-derived products makes the altruistic donor most vulnerable to exploitation while being deprived of benefits. There seem to be two ways to improve this state of affairs. The first is (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Country Reports.Ma'N. H. Zawati, Don Chalmers, Sueli G. Dallari, Marina de Neiva Borba, Miriam Pinkesz, Yann Joly, Haidan Chen, Mette Hartlev, Liis Leitsalu, Sirpa Soini, Emmanuelle Rial-Sebbag, Nils Hoppe, Tina Garani-Papadatos, Panagiotis Vidalis, Krishna Ravi Srinivas, Gil Siegal, Stefania Negri, Ryoko Hatanaka, Maysa Al-Hussaini, Amal Al-Tabba', Lourdes Motta-Murgía, Laura Estela Torres Moran, Aart Hendriks, Obiajulu Nnamuchi, Rosario Isasi, Dorota Krekora-Zajac, Eman Sadoun, Calvin Ho, Pamela Andanda, Won Bok Lee, Pilar Nicolás, Titti Mattsson, Vladislava Talanova, Alexandre Dosch, Dominique Sprumont, Chien-Te Fan, Tzu-Hsun Hung, Jane Kaye, Andelka Phillips, Heather Gowans, Nisha Shah & James W. Hazel - 2019 - Journal of Law, Medicine and Ethics 47 (4):582-704.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. Beyond Deadlock: Low Hanging Fruit and Strict yet Available Options in AWS Regulation.Maciej Zając - 2022 - Journal of Ethics and Emerging Technologies 2 (32):1-14.
  Efforts to ban Autonomous Weapon Systems were both unsuccessful and controversial. Simultaneously the need to address the detrimental aspects of AWS development and proliferation continues to grow in scope and urgency. The article presents several regulatory solutions capable of addressing the issue while simultaneously respecting the requirements of military necessity and so attracting a broad consensus. Two much stricter solutions – regional AWS bans and adoption of a no first use policy – are also presented as fallback strategies in case (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  9
  John Dewey: A Culinary Perspective.Dorota Koczanowicz - 2016 - Pragmatism Today 7 (2):88-94.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Del idealismo al realismo crítico: la política como realización en José Ortega y Gasset.Dorota Leszczyna - 2020 - Berlin: Peter Lang.
  El objetivo de este libro es presentar el pensamiento político de José Ortega y Gasset. La política es para el autor español un motor que activa a los individuos para que realicen con entusiasmo su propia vida y, a la vez, las posibilidades de su nación. Esta "política de realización" es resultado de superar el idealismo en el área política.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Necroperformance : theory as remains.Dorota Sajewska - 2019 - In Dieter Mersch, Sylvia Sasse, Sandro Zanetti & Frauke Berndt (eds.), Aesthetic theory. Zurich: Diaphanes.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  8
  Female furniture: A reading of Plautus’ Poenulus 1141–6.Dorota Dutsch - 2004 - Classical Quarterly 54 (2):625-629.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  18
  Performance, promotion and information.Zajac Jaroslav - 2004 - Journal of Business Ethics 50 (2):187-198.
  If a firm provides incentives by promoting those who have performed well in a job, it may transfer them to a job to which they are not well suited and agents are promoted to their levels of incompetence. Tournaments are an alternative to reputation as a means of ensuring that firms reward good performance when performance is unverifiable.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  8
  Terms of reference: The moral economy of reputation in a sharing economy platform.Karolina Mikołajewska-Zając - 2018 - European Journal of Social Theory 21 (2):148-168.
  Reputation is often seen as central to the coordination of transactions in sharing economy platforms. Participants perform a double role regarding reputation management: while engaging in exchanges with other peers, they build their individual ‘reputation capital’ and simultaneously execute community oversight. In Couchsurfing (CS), a network often cited as paradigmatic of the sharing economy, there is, however, a clear bias for positive references. In the digital economy literature, participants’ friendly behaviour is understood as motivated by self-interest and an incentive to (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  21
  O wykorzystaniu pojęć semiotycznych Jerzego Kmity w opisie komunikowania niewerbalnego.Dorota Angutek - 2011 - Filo-Sofija 11 (12 (2011/1)):329-346.
  Author: Angutek Dorota Title: ON THE ROLE OF JERZY KMITA’S SEMIOTIC CONCEPTS IN DESCRIPTION OF NONVERBAL COMMUNICATION (O wykorzystaniu pojęć semiotycznych Jerzego Kmity w opisie komunikowania niewerbalnego) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.12, number: 2011/1, pages: 329-346 Keywords: SEMIOTICS, SIGN, NONVERBAL COMMUNICATION, HAPTIC COMMUNICATION, CULTURE, CONVENTION Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The author discusses various approaches to nonverbal communication and tries to provide a general descriptive account of the problem in (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  3
  Uwagi na temat stopnia digitalizacji i udostępnienia rękopiśmiennych ksiąg miejskich średnich i małych miast ziemi krakowskiej w XIV–XVI wieku.Dorota Żurek - 2024 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 30 (1):25-44.
  Artykuł ukazuje problematykę związaną z korzystaniem z najstarszych rękopiśmiennych ksiąg wpisów, będących jednymi z najstarszych wytworów kancelarii miejskich. Księgi te są podstawowym źródłem do badań nad najdawniejszymi dziejami miast polskich. Artykuł miał na celu po pierwsze ukazać, jaki jest stopień zachowania tego typu źródeł, po drugie – zasygnalizować stopień udostępnienia ich kopii cyfrowych w sieci. Stosując metody opisową i indukcyjną, zarysowano stan zachowania zasobu źródłowego ksiąg rękopiśmiennych wybranych miast oraz wskazano, w jakich kolekcjach archiwalnych i bibliotecznych są one przechowywane. Określono (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Myśl Karla Jaspersa w kontekście filozofii Kanta.Dorota Bacik - 2010 - Estetyka I Krytyka 19 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Studiowanie w meandrach życiowych wyborów.Dorota Ciechanowska (ed.) - 2012 - Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  Four Dilemmas: Theory, Criticism, History, Faith: Sketches on the Threshold of Literary Anthropology.Dorota Heck - 2010 - Księgarnia Akademicka.
  Dilemma one, Between the theoretical concepts and authorial intention -- Dilemma two, Good manners and eristic -- Dilemma three, Between strangeness and familiarity -- Dilemma four, Between scholarly research and faith.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  7
  O trudnościach w precyzowaniu pojęć pedagogiki.Dorota Horbaczewska - 1993 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 9:23-31.
  Język nauk pedagogicznych wielokrotnie poddawany był krytyce. Jego porządkowanie należy rozpocząć od sprecyzowania pojęć: „wychowanie”, „kształcenie” i „nauczanie”, uważanych za podstawowe pojęcia pedagogiczne, a dotąd nieokreślone w sposób zyskujący aprobatę przynajmniej większości pedagogów. Większość kontrowersji i sporów dotyczy przede wszystkim treści i zakresu pojęcia „wychowanie ". Różnorodność ujęć i sposobów użycia tego terminu powoduje trudności w porozumiewaniu się, wieloznaczność i chaos w dyskusjach i rozważaniach pedagogicznych. Analiza literatury ze zwróceniem szczególnej uwagi na definicje omawianego pojęcia i codzienna praktyka pedagogiczna pozwoliły (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  4
  Jedzenie i granice sztuki.Dorota Koczanowicz (ed.) - 2017 - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  9
  Zegary Nie Zgadzajña Siñe Z Sobña" Sp 'or o Czas W Muzyce Drugiej Po±Owy Xx Wieku.Dorota Maciejewicz - 2000 - Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  26
  Sokurov's Russian Ark.Dorota Ostrowska - 2003 - Film-Philosophy 7 (5).
  _Russian Ark_ Directed by Aleksandr Sokurov (2001).
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. A Conflict Regarding Animal Rights.Dorota Probucka - 2019 - In Contemporary moral dilemmas. Berlin: Peter Lang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  5
  Contemporary moral dilemmas.Dorota Probucka (ed.) - 2019 - Berlin: Peter Lang.
  This book provides an overview of selected problems typical of contemporary ethics. It consists of eight chapters - articles, each of which discusses another moral dilemma. These issues are related to environmental ethics, animal rights, moral education, liberal-communitarian debate, moral cognitivism, postmodern ethics, dilemmas of migration policy, and contemporary exploitation of people. The book discusses important moral problems and can be an interesting incentive to study ethics and philosophy. -- Provided by publisher.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  4
  Ethics in ancient Greece and Rome.Dorota Probucka - 2019 - New York: Peter Lang.
  Ethics in ancient greece -- Ethics in ancient rome -- Selection of source texts.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  15
  Emotional Intelligence Buffers the Effects of Negative Emotions on Job Burnout in Nursing.Dorota Daniela Szczygiel & Moïra Mikolajczak - 2018 - Frontiers in Psychology 9:428173.
  The study was designed to examine whether trait emotional intelligence would moderate the impact of negative emotions at work on job burnout. A total of 188 female nurses participated in this study and completed measures of trait affectivity, emotional intelligence, anger and sadness at work [over five consecutive days, nurses rated the extent to which they experienced anger-related emotions (i.e., irritation, embitterment and anger) and sadness-related emotions (i.e., depression, disappointment and sadness)], and burnout. The results revealed significant and positive relationships (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 23.  16
  Exploring the Creative Process: Integrating Psychometric and Eye-Tracking Approaches.Dorota M. Jankowska, Marta Czerwonka, Izabela Lebuda & Maciej Karwowski - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 24.  8
  Affective Connections: Towards a New Materialist Politics of Sympathy.Dorota Golańska - 2017 - Rowman & Littlefield International.
  Looking at a number of memorials, memory sites and artworks relating to the Holocaust the book uses this idea of synaesthetic perception to explore trauma, memory and the production of art in relation to painful memories.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 25.  10
  Pythagorean Women Philosophers: Between Belief and Suspicion.Dorota M. Dutsch - 2020 - Oxford University Press.
  Pythagorean Women Philosophers argues for a rewriting of Greek philosophical history so as to include female intellectuals. Dutsch presents testimonies regarding the role of women in the Pythagorean school as demonstrating their active contribution to the philosophical tradition.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  2
  “It Never Hurts to Keep Looking for Sunshine”: The Motif of Depression in Works for Children and Youth Inspired by Classical Antiquity.Dorota Rejter, Hanna Paulouskaya & Angelina Gerus - 2020 - Clotho 2 (2):127-154.
  The paper analyzes a handful of works for children and youth that are based on mythology and deal with depression, a topic that is becoming more frequent in contemporary children’s and young adults’ culture, mainly because of the need to break the mental he­alth taboo. These are the newest edition of Laura Orvieto’s Storie di bambini molto antichi, Rachel Smythe’s digital comics Lore Olympus, Patricia Satjawatcha­raphong’s short animation Reflection, and the webcomic series Therapy created by Anastasia Gorshkova. They provide examples (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  27
  Market Basket Analysis as a Support Tool for The Management of Public Transport.Dorota Sokołowska - 2014 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 37 (1):219-237.
  The aim of this paper is to characterize a non-standard use of the method of market basket analysis in one of the areas of economy, i.e. public transport. Generally, one of the aims of the market basket analysis method is associating the consumer's market basket – in the case of public transport this being the choice of bus stops in the city area made by passengers. Owing to a new, practical use of this method, it was possible to build an (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  4
  Pragmatyzm w dydaktyce polonistycznej.Dorota Spychała - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 5:297-305.
  The aim of this article is to focus on pragmatic teaching in a modern school. Getting knowledge should always be connected with improving certain skills (linguistic, analytic, critical etc.). Firstly, in this work the methods of teaching and forms of statement of pragmatic aims were shown. It is pointed out what kind of skills students acquire when particular methods of leaching are used (e.g. discussions, methods of plan, dramas, press conferences, or projects) and how teaching various forms of expressing ideas (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  13
  Emotional Intelligence Mitigates the Effects of Customer Incivility on Surface Acting and Exhaustion in Service Occupations: A Moderated Mediation Model.Dorota Daniela Szczygiel & Róz·A. Bazińska - 2021 - Frontiers in Psychology 11:506085.
  This study contributes to the constantly accumulating evidence on the effects of customer incivility (CI) on service employee exhaustion. Previous research has demonstrated that surface acting (SA) acts as a mediating variable in the relationship between CI and exhaustion. This study extended prior findings in two ways. The results of Study 1 (315 retail sales employees, 62.2% female) demonstrated that SA mediates the positive relationship between CI and exhaustion while controlling for employees’ trait positive and negative affectivity (NA). The results (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 30. Misterium człowieka w misterium Boga – o antropologicznej myśli Cypriana Norwida.Dorota Klimanowska Cssf - 2001 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 19.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  7
  O pamięci w eseistyce dotyczącej polskości - między esencjalizmem a konstruktywizmem.Dorota Dąbrowska - 2021 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 28:165-180.
  Artykuł zawiera rozważania nad zróżnicowaniem tekstów eseistycznych dotyczących problematyki polskości, wynikającym z różnorodnej roli pamięci w poszczególnych koncepcjach narodowej tożsamości. Celem szkicu jest podjęcie refleksji nad relacją, w jaką wchodzą teksty, dające się określić jako tradycjonalistyczne oraz modernizacyjne, z orientacjami esencjalistycznymi i kontruktywistycznymi. Przedmiot analizy zawartej w tekście stanowią przede wszystkim dwie publikacje: Awangardowy konserwatyzm Pawła Rojka oraz Polska: wspólnota fantazmatyczna Agaty Bielik-Robson. Eseje te pozwalają się traktować jako reprezentatywne przykłady złożonych zależności ideowych występujących w obszarze refleksji nad polskością.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. AWS compliance with the ethical principle of proportionality: three possible solutions.Maciek Zając - 2023 - Ethics and Information Technology 25 (1):1-13.
  The ethical Principle of Proportionality requires combatants not to cause collateral harm excessive in comparison to the anticipated military advantage of an attack. This principle is considered a major (and perhaps insurmountable) obstacle to ethical use of autonomous weapon systems (AWS). This article reviews three possible solutions to the problem of achieving Proportionality compliance in AWS. In doing so, I describe and discuss the three components Proportionality judgments, namely collateral damage estimation, assessment of anticipated military advantage, and judgment of “excessiveness”. (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33.  16
  Intraindividual Variability in Executive Function Performance in Healthy Adults: Cross-Sectional Analysis of the NAB Executive Functions Module.Dorota Buczylowska & Franz Petermann - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 34.  78
  Privacy and Autonomy: On Some Misconceptions Concerning the Political Dimensions of Privacy.Dorota Mokrosinska - 2018 - Law and Philosophy 37 (2):117-143.
  One of the most influential views in privacy scholarship is that privacy protects individual autonomy. On the early liberal view, the exercise of autonomy requires detachment from social and political life and privacy facilitates it. This view of privacy still informs current legal and political practice. As this view of privacy presupposes a tension between privacy and society, it is responsible for the underrating of privacy in legal and political practice. Over the last decades, liberal reflection on autonomy has shifted (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 35. Archiving dust.Dorota Chudzicka - 2009 - In Eva Ebersberger, Daniela Zyman & Thordis Arrhenius (eds.), Jorge Otero-Pailos: The Ethics of Dust. Dist. By Art Publishers.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  21
  Measuring creative imagery abilities.Dorota M. Jankowska & Maciej Karwowski - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 37.  14
  “I Made This Munch”: Mieke Bal Talks to Dorota Filipczak about the Exhibition Emma & Edvard: Love in the Time of Loneliness, opened in Munchmuseet, Oslo.Dorota Filipczak - 2017 - Text Matters - a Journal of Literature, Theory and Culture 7:11-24.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  19
  Computer-Aided Diagnosis of Liver Tumors Based on Multi-Image Texture Analysis of Contrast-Enhanced CT. Selection of the Most Appropriate Texture Features.Dorota Duda, Marek Krętowski & Johanne Bézy-Wendling - 2013 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 35 (1):49-70.
  In this work, a system for the classification of liver dynamic contest- enhanced CT images is presented. The system simultaneously analyzes the images with the same slice location, corresponding to three typical acquisition moments. At first, the texture features are extracted separately for each acquisition mo- ment. Afterwards, they are united in one “multiphase” vector, characterizing a triplet of textures. The work focuses on finding the most appropriate features that characterize a multi-image texture. At the beginning, the features which are (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  8
  MRI Texture-Based Recognition of Dystrophy Phase in Golden Retriever Muscular Dystrophy Dogs. Elimination of Features that Evolve along with the Individual’s Growth.Dorota Duda - 2018 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 56 (1):121-142.
  The study investigates the possibility of applying texture analysis (TA) for testing Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) therapies. The work is based on the Golden Retriever Muscular Dystrophy (GRMD) canine model, in which 3 phases of canine growth and/or dystrophy development are identified: the first phase (0–4 months of age), the second phase (from over 4 to 6 months), and the third phase (from over 6 months to death). Two differentiation problems are posed: (i) the first phase vs. the second phase (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  18
  From Hip Hop to Homer: Practicing Translation in Central Los Angeles.Dorota Dutsch - 2010 - Classical World: A Quarterly Journal on Antiquity 103 (2):246-250.
 41.  11
  From Hip Hop to Homer: Practicing Translation in Central Los Angeles.Dorota Dutsch - 2010 - Classical World: A Quarterly Journal on Antiquity 103 (2):246-250.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  9
  Genre, Gender, and Suicide Threats in Roman Comedy.Dorota Dutsch - 2012 - Classical World: A Quarterly Journal on Antiquity 105 (2):187-198.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  11
  Flexible Emotion Regulation: How Situational Demands and Individual Differences Influence the Effectiveness of Regulatory Strategies.Dorota Kobylińska & Petko Kusev - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
 44.  17
  Exploring the effects of suboptimal affective priming: enhancement and minimization.Dorota Karwowska & Dorota Kobylińska - 2014 - Frontiers in Psychology 5.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 45. The structure of metaphor towards a pragmatic approach.Dorota Rybarkiewicz - 1998 - Logica Trianguli 2:103-115.
  In the paper I try to sketch the pragmatic centrality of the three Aristotle’s properties for bridging the gap between the obscurity and comprehensibility of metaphors.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46.  42
  Wykładnia kategorii Boga ukrytego na podstawie dialogu Mikołaja z Kuzy De deo abscondito.Dorota Brylla - 2018 - Diametros 55:91-111.
  The paper presents the theological and philosophical category of Deus absconditus and shows it in the perspective of Nicholas of Cusa’s ideas contained in his dialogue De Deo Abscondito. The hidden God is the totally transcendent God that is beyond creation both ontologically and logically. Deus absconditus is God that cannot be the object of rational cognition and positive knowledge, hence the only way to acquire any knowledge of him is the method of negative theology. Therefore, the hidden God is (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47. Transcendencja Boga jako czystego aktu w ujęciu Tomasza z Akwinu.Dorota Tobota - 2003 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 46 (2):49-57.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  13
  Socrates’ Philosophy as a Divine Service in Plato’s Apology.Dorota Tymura - 2011 - Peitho 2 (1):183-190.
  The aim of the present paper is to discuss Socrates’ idea of philosophy asa service to the god. First the article investigates why Chaerephon wentto Delphi and why he asked Pythia the famous question concerningSocrates. The investigation provides a basis for distinguishing two majorperiods in his activity. The one preceding the Delphic oracle consists inconducting inquiries in a group of closest friends. The one following theDelphic oracle consist in addressing a much larger audience. An analysisof both periods suggests that the (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  5
  Levinas i Husserl: transcendentalna intersubiektywność.Dorota Ucińska - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (3):53.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  2
  The New Ego – Phenomenological Absolut.Dorota Ucińska - 2016 - Nowa Krytyka 36:189-205.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 360