Results for 'Dorota Heck'

554 found
Order:
 1.  1
  Four Dilemmas: Theory, Criticism, History, Faith: Sketches on the Threshold of Literary Anthropology.Dorota Heck - 2010 - Księgarnia Akademicka.
  Dilemma one, Between the theoretical concepts and authorial intention -- Dilemma two, Good manners and eristic -- Dilemma three, Between strangeness and familiarity -- Dilemma four, Between scholarly research and faith.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  4
  “I Made This Munch”: Mieke Bal Talks to Dorota Filipczak About the Exhibition Emma & Edvard: Love in the Time of Loneliness, Opened in Munchmuseet, Oslo.Dorota Filipczak - 2017 - Text Matters - a Journal of Literature, Theory and Culture 7:11-24.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. A Conflict Regarding Animal Rights.Dorota Probucka - 2019 - In Contemporary moral dilemmas. Peter Lang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  Christian Heck, L'échelle céleste dans l'art du moyen âge. Une image de la quête du Ciel. [REVIEW]Jean-François Stoffel - 1999 - Revue Philosophique De Louvain 97 (1):129-131.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  On Heck’s New Liar.Julien Murzi - 2012 - Thought: A Journal of Philosophy 1 (4):258-269.
  Richard Heck has recently drawn attention on a new version of the Liar Paradox, one which relies on logical resources that are so weak as to suggest that it may not admit of any ‘‘truly satisfying, consistent solution’’. I argue that this conclusion is too strong. Heck’s Liar reduces to absurdity principles that are already rejected by consistent paracomplete theories of truth, such as Kripke’s and Field’s. Moreover, the new Liar gives us no reasons to think that these (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  84
  On Heck's New Liar.Julien Murzi - 2012 - Thought: A Journal of Philosophy 1 (2):258-269.
  Richard Heck has recently drawn attention on a new version of the Liar Paradox, one which relies on logical resources that are so weak as to suggest that it may not admit of any “truly satisfying, consistent solution”. I argue that this conclusion is too strong. Heck's Liar reduces to absurdity principles that are already rejected by consistent paracomplete theories of truth, such as Kripke's and Field's. Moreover, the new Liar gives us no reasons to think that (versions (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 7. Del idealismo al realismo crítico: la política como realización en José Ortega y Gasset.Dorota Leszczyna - 2020 - Berlin: Peter Lang.
  El objetivo de este libro es presentar el pensamiento político de José Ortega y Gasset. La política es para el autor español un motor que activa a los individuos para que realicen con entusiasmo su propia vida y, a la vez, las posibilidades de su nación. Esta "política de realización" es resultado de superar el idealismo en el área política.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Heck, R.(Ed.)-Language, Thought Aid Logic. Essays in Honour of Michael Dummett.J. Melia - 1999 - Philosophical Books 40:178-179.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9. Necroperformance : Theory as Remains.Dorota Sajewska - 2019 - In Dieter Mersch, Sylvia Sasse, Sandro Zanetti & Frauke Berndt (eds.), Aesthetic theory. Diaphanes.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  26
  Heck, Richard G. Language, Thought, and Logic: Essays in Honour of Michael Dummett.Raymond Woller - 2000 - Review of Metaphysics 53 (3):701-703.
 11. Ethics in Ancient Greece and Rome.Dorota Probucka - 2019 - New York: Peter Lang.
  Ethics in ancient greece -- Ethics in ancient rome -- Selection of source texts.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  4
  O pamięci w eseistyce dotyczącej polskości - między esencjalizmem a konstruktywizmem.Dorota Dąbrowska - 2021 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 28:165-180.
  Artykuł zawiera rozważania nad zróżnicowaniem tekstów eseistycznych dotyczących problematyki polskości, wynikającym z różnorodnej roli pamięci w poszczególnych koncepcjach narodowej tożsamości. Celem szkicu jest podjęcie refleksji nad relacją, w jaką wchodzą teksty, dające się określić jako tradycjonalistyczne oraz modernizacyjne, z orientacjami esencjalistycznymi i kontruktywistycznymi. Przedmiot analizy zawartej w tekście stanowią przede wszystkim dwie publikacje: Awangardowy konserwatyzm Pawła Rojka oraz Polska: wspólnota fantazmatyczna Agaty Bielik-Robson. Eseje te pozwalają się traktować jako reprezentatywne przykłady złożonych zależności ideowych występujących w obszarze refleksji nad polskością.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Erich Heck, "Der Begriff Religio Bei Thomas von Aquin". [REVIEW]C. Williams - 1972 - The Thomist 36 (2):325.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Pythagorean Women Philosophers: Between Belief and Suspicion.Dorota M. Dutsch - 2020 - Oxford University Press.
  Pythagorean Women Philosophers argues for a rewriting of Greek philosophical history so as to include female intellectuals. Dutsch presents testimonies regarding the role of women in the Pythagorean school as demonstrating their active contribution to the philosophical tradition.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  21
  Sokurov's Russian Ark.Dorota Ostrowska - 2003 - Film-Philosophy 7 (5).
  _Russian Ark_ Directed by Aleksandr Sokurov (2001).
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  19
  O wykorzystaniu pojęć semiotycznych Jerzego Kmity w opisie komunikowania niewerbalnego.Dorota Angutek - 2011 - Filo-Sofija 11 (12 (2011/1)):329-346.
  Author: Angutek Dorota Title: ON THE ROLE OF JERZY KMITA’S SEMIOTIC CONCEPTS IN DESCRIPTION OF NONVERBAL COMMUNICATION (O wykorzystaniu pojęć semiotycznych Jerzego Kmity w opisie komunikowania niewerbalnego) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.12, number: 2011/1, pages: 329-346 Keywords: SEMIOTICS, SIGN, NONVERBAL COMMUNICATION, HAPTIC COMMUNICATION, CULTURE, CONVENTION Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The author discusses various approaches to nonverbal communication and tries to provide a general descriptive account of the problem in (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Transcendencja Boga jako czystego aktu w ujęciu Tomasza z Akwinu.Dorota Tobota - 2003 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 46 (2):49-57.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Alberta Schweitzera Etyka Czci Dla Życia Jako Mistyka Panteistyczna I Mistyka Jednoczenia Się Z Bytem.Dorota Brylla - 2015 - Studia Philosophica Wratislaviensia 10 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Autonomy and Female Spirituality in a Polish Context: Divining a Self.Dorota Filipczak - 2004 - In Pamela Sue Anderson & Beverley Clack (eds.), Feminist Philosophy of Religion: Critical Readings. Routledge. pp. 210--22.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 20.  27
  Art as the Rhythm of Life (Sztuka Jako Rytm Zycia)(Review).Dorota Frackiewicz - 2005 - Transactions of the Charles S. Peirce Society 41 (2):455-459.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  6
  O nieateistycznym i akosmicznym charakterze panteistycznej filozofii Spinozy według Salomona Majmona.Dorota Brylla - 2015 - Studia Z Historii Filozofii 6 (3):145-161.
  On the Non-atheistic and Acosmic Character of Pantheistic Philosophy of Spinoza According to Salomon Maimon The article presents Salomon Maimon’s view on the pantheistic philosophy of Baruch Spinoza and Maimon’s conviction that the system in question cannot be defined as atheism. The Jewish thinker states that Spinozian philosophy should be rather called acosmism which term is suggested by Maimon due to the fact that this system of thought affirms the sole reality of God – what, on the other hand, denies (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. O aborcji w perspektywie etyki szacunku dla życia. Polemika ze stanowiskiem Mary Anne Warren.Dorota Brylla - 2013 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 14:29-40.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Misterium człowieka w misterium Boga – o antropologicznej myśli Cypriana Norwida.Dorota Klimanowska Cssf - 2001 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 19.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  1
  Rational or Irrational?Dorota Barcik - 2008 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 20:71-80.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Dialektyka dyskursu i intuicji w filozofowaniu Karla Jaspersa.Dorota Barcik - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 85 (1):351-362.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Internet a demokracja.Dorota Bazuń - 2002 - Colloquia Communia 73 (2):351-366.
 27.  18
  Het gemeenschapskarakter van politieke verplichtingen.Dorota Mokrosinska - 2010 - Tijdschrift Voor Filosofie 72 (4):717-747.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Hoover Square, Warsaw Poland: Modern Space Respecting the Historic Context.Dorota Rudawa - 2010 - Topos: European Landscape Magazine 72:48.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Karla Jaspersa ujęcie związku świadomości z przedmiotem.Dorota Barcik - 2009 - Studia Philosophiae Christianae 45 (2):129-137.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. The Associative Character of Political Obligation.Dorota Mokrosinska - 2010 - Tijdschrift Voor Filosofie 72 (4):717-747.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Racjonalność czy irracjonalność?Dorota Barcik - 2008 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 20 (20).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. The Structure of Metaphor Towards a Pragmatic Approach.Dorota Rybarkiewicz - 1998 - Logica Trianguli 2:103-115.
  In the paper I try to sketch the pragmatic centrality of the three Aristotle’s properties for bridging the gap between the obscurity and comprehensibility of metaphors.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33. Three Aspects of Metaphor.Dorota Rybarkiewicz - 1997 - Logica Trianguli 1:93-103.
  On the basis of the classical view on a metaphoric utterance stemming from Aristotle, there is proposed a kind of the systematisation of some concepts of metaphor. The approaches considered seem to be almost incomparable because of the difficulty in finding common ground for such a comparison or even certain correspondence between the ways in which the very notion is perceived and defined by various authors.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  21
  Is Metaphor an Illocutionary Act?Dorota Rybarkiewicz - 2002 - Bulletin of the Section of Logic 31 (1):47-57.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  88
  Communication and Knowledge: Rejoinder to Byrne and Thau.Richard Heck - 1996 - Mind 105 (417):151 - 156.
  A reply to Byrne and Thau's criticisms of "The Sense of Communiction".
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36.  1
  Book Review: Istvan Kecskes, Intercultural Pragmatics. [REVIEW]Dorota Zielinska - 2015 - Discourse and Communication 9 (4):512-515.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Between Despair and Hope. Explication of Existentialism in Gustaw Herling Grudziński’s Prose: Don Ildebrando.Dorota Zalewska - 2013 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 25:211-231.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  12
  Thrasymachus of Chalcedon on the Platonic Stage.Dorota Zygmuntowicz - 2019 - Journal of Ancient Philosophy 13 (1):1-39.
  The conviction that Plato manipulated Thrasymachus’ views is today accepted by the scholarly opinion. Given the absence of testimonies regarding the political and moral views held by the historical Thrasymachus, the degree of this manipulation can be gauged only by assessing the degree of incoherence and ambiguity in the views of the Platonic Thrasymachus. This perspective, of necessity a self-referential one, is overcome by the hypothesis presented in the following article, namely, that Plato manipulates not as much the views of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Państwo Kościelne – Wielka Dyplomacja Małego Państwa.Dorota Gregorowicz - 2022 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 28 (1):15-34.
  Artykuł przedstawia rozważania historiograficzne wokół pytania, czy można wpisać nowożytne Państwo Kościelne w pojęcie „małego państwa”, a jednocześnie jakie były przyczyny wielkiego sukcesu dyplomatycznego Rzymu w XVI i XVII stuleciu. Działalność dyplomacji papieskiej została przedstawiona jako skupiona przede wszystkim na afirmacji dualistycznego autorytetu nowożytnej Stolicy Apostolskiej (zarówno jako świeckiego państwa terytorialnego, jak i uniwersalnej monarchii o charakterze religijnym). Niniejsza analiza dotyczy również papieskiej postawy „aktywnej neutralności” jako strategii politycznej i dyplomatycznej ukierunkowanej na osiągnięcie „międzynarodowej” pozycji papiestwa. Profil pracy ma charakter (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  36
  The Trace of the Untranslatable: Emmanuel Levinas and the Ethics of Translation.Dorota Glowacka - 2012 - PhaenEx 7 (1):1-29.
  Looking at Holocaust testimonies, which in her view always involve some form of translation, the author seeks to develop an ethics of translation in the context of Levinas’ hyperbolic ethics of responsibility. Calling on Benjamin and Derrida to make explicit the precipitous task of the translator, she argues that the translator faces an ethical call or assignation that resembles the fundamental structure of Levinasian subjectivity. The author relates the paradoxes of translation in Holocaust testimony to Levinas’ silence on the problem (...)
  Direct download (12 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  17
  Shifting Configurations of Shopping Practices and Food Safety Dynamics in Hanoi, Vietnam: A Historical Analysis.Sigrid C. O. Wertheim-Heck & Gert Spaargaren - 2016 - Agriculture and Human Values 33 (3):655-671.
  This paper offers a historical analysis of contemporary practices of shopping for vegetables in the highly dynamic context of urban Hanoi during the period from 1975 to 2014. Focusing on everyday shopping practices from a food safety perspective, we assess the extent to which the policy-enforced process of supermarketization has proven to be an engine of change in daily vegetable purchasing while improving food safety. In depicting transitions in shopping practices, we combine a social practices approach with historical analysis. Providing (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  1
  Between Ethics and Aesthetics: Crossing the Boundaries.Dorota Glowacka & Stephen Boos (eds.) - 2002 - State University of New York Press.
  Rethinks the existing definitions of aesthetics and ethics and the relations between them.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43. Negative Witnessing and the Perplexities of Forgiveness : Polish Jewish Contexts After the Shoah.Dorota Glowacka - 2009 - In Desmond Manderson (ed.), Essays on Levinas and Law: A Mosaic. Palgrave-Macmillan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Forgive Me for Forgiving You : Derrida, Levinas, and Polish Aporias of Forgiveness.Dorota Glowacka - 2010 - In Henk Oosterling & Ewa Płonowska Ziarek (eds.), Intermedialities: Philosophy, Arts, Politics. Lexington Books.
 45. O dwóch typach racjonalności w utylitarystycznej teorii moralnej.Dorota Probucka - 1994 - Principia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Utylitaryzm w etyce Davida Hume'a.Dorota Probucka - 2012 - Studia Philosophiae Christianae 48 (2):109-122.
 47. Myśl Karla Jaspersa w kontekście filozofii Kanta.Dorota Bacik - 2010 - Estetyka I Krytyka 19 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  1
  Affective Connections: Towards a New Materialist Politics of Sympathy.Dorota Golańska - 2017 - Rowman & Littlefield International.
  Looking at a number of memorials, memory sites and artworks relating to the Holocaust the book uses this idea of synaesthetic perception to explore trauma, memory and the production of art in relation to painful memories.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. «Contemporary Variants of the Ut Ilit Ar I an Moral I> Ri Nc If» Ł-E.Dorota Probucka - 1995 - In Eugeniusz Kulwicki (ed.), Selected Problems of Economics, Sociology and Philosophy. Politechnika Krakowska. pp. 7--121.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Egzystencjalizm jako filozofia podmiotu.Dorota Bajer - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 554