10 found
Order:
 1.  32
  Wykładnia kategorii Boga ukrytego na podstawie dialogu Mikołaja z Kuzy De deo abscondito.Dorota Brylla - 2018 - Diametros 55:91-111.
  The paper presents the theological and philosophical category of Deus absconditus and shows it in the perspective of Nicholas of Cusa’s ideas contained in his dialogue De Deo Abscondito. The hidden God is the totally transcendent God that is beyond creation both ontologically and logically. Deus absconditus is God that cannot be the object of rational cognition and positive knowledge, hence the only way to acquire any knowledge of him is the method of negative theology. Therefore, the hidden God is (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Alberta Schweitzera etyka czci dla życia jako mistyka panteistyczna i mistyka jednoczenia się z bytem.Dorota Brylla - 2015 - Studia Philosophica Wratislaviensia 10 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Biblijny opis stworzenia w nauczaniu Bnei Baruch.Dorota Brylla - 2015 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 27:247-265.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. O aborcji w perspektywie etyki szacunku dla życia. Polemika ze stanowiskiem Mary Anne Warren.Dorota Brylla - 2013 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 14:29-40.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  10
  Zur möglichen Herkunft von zwei erhalten gebliebenen Manuskripten Salomon Maimons: Taalumot Chochma und Cheshek Shlomo.Dorota Brylla - 2015 - Neue Zeitschrift für Systematicsche Theologie Und Religionsphilosophie 57 (1):129-137.
  Name der Zeitschrift: Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie Jahrgang: 57 Heft: 1 Seiten: 129-137.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  11
  Salomon Maimon has a Memorial.Dorota Brylla - 2014 - Philosophia 42 (3):593-595.
  The 7th of September 2013 was a significant day from a point of view of the public manifestation of the history of philosophy: the reconstructed monument of the eighteenth-century Jewish philosopher Salomon Maimon [Salomon ben Jehoshua] (1753–1800) was unveiled in Kożuchów (Lower Silesia, Poland). The unveiled memorial of Maimon is the only one worldwide.That event was significant on a number of dimensions:First, it commemorated the person that was influential in philosophy in general: Maimon was the representative of epistemological rationalism. Secondly, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  6
  O nieateistycznym i akosmicznym charakterze panteistycznej filozofii Spinozy według Salomona Majmona.Dorota Brylla - 2015 - Studia Z Historii Filozofii 6 (3):145-161.
  On the Non-atheistic and Acosmic Character of Pantheistic Philosophy of Spinoza According to Salomon Maimon The article presents Salomon Maimon’s view on the pantheistic philosophy of Baruch Spinoza and Maimon’s conviction that the system in question cannot be defined as atheism. The Jewish thinker states that Spinozian philosophy should be rather called acosmism which term is suggested by Maimon due to the fact that this system of thought affirms the sole reality of God – what, on the other hand, denies (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  2
  Alternatywa narzędziem zmiany. Status zwierząt w dominującej tradycji chrześcijańskiej oraz poza nią.Dorota Brylla - 2015 - Etyka 51:119-128.
  Recenzja książki Ryana Patricka McLaughlina, Christian Theology and the Status of Animals: The Dominant Tradition and Its Alternatives, New York, Palgrave Macmillan 2014, s. 202.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Palma Dewory Moszego Kordowera jako egzemplifikacja żydowskiej kabalistycznej doktryny etycznej pod postacią imitatio dei.Dorota Brylla - 2011 - Etyka 44:148-168.
  Palma Dewory Moszego Kordowera jako egzemplifikacja żydowskiej kabalistycznej doktryny etycznej pod postacią imitatio dei Artykuł podejmuje zagadnienie żydowskich kabalistycznych dyrektyw etycznych,, sformułowanych w Palmie Dewory autorstwa żydowskiego mistyka kabalisty Moszego Kordowera. Czyni to w oparciu o fundamentalną ideę mistyki judaizmu – kategorię dziesięciu sefirot, które w tutejszym systemie etycznym zostały, każda z osobna, skorelowane z pożądanymi i zalecanymi ludzkimi sposobami postępowania, zachowania się wobec bliźniego. Rezultatem zalecenia wehalachta bederachaw, tj. idei naśladowania Boga – wyrażającej się tu w regule naśladowania sefirot, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Kabbalistic Theosophy in the Light of the Spinozian Pantheistic Monism.Dorota Brylla - 2013 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 25:25-46.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark