Results for 'Dorota Angutek'

288 found
Order:
 1.  19
  O wykorzystaniu pojęć semiotycznych Jerzego Kmity w opisie komunikowania niewerbalnego.Dorota Angutek - 2011 - Filo-Sofija 11 (12 (2011/1)):329-346.
  Author: Angutek Dorota Title: ON THE ROLE OF JERZY KMITA’S SEMIOTIC CONCEPTS IN DESCRIPTION OF NONVERBAL COMMUNICATION (O wykorzystaniu pojęć semiotycznych Jerzego Kmity w opisie komunikowania niewerbalnego) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.12, number: 2011/1, pages: 329-346 Keywords: SEMIOTICS, SIGN, NONVERBAL COMMUNICATION, HAPTIC COMMUNICATION, CULTURE, CONVENTION Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The author discusses various approaches to nonverbal communication and tries to provide a general descriptive account of the problem (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  “I Made This Munch”: Mieke Bal Talks to Dorota Filipczak about the Exhibition Emma & Edvard: Love in the Time of Loneliness, opened in Munchmuseet, Oslo.Dorota Filipczak - 2017 - Text Matters - a Journal of Literature, Theory and Culture 7:11-24.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Four Dilemmas: Theory, Criticism, History, Faith: Sketches on the Threshold of Literary Anthropology.Dorota Heck - 2010 - Księgarnia Akademicka.
  Dilemma one, Between the theoretical concepts and authorial intention -- Dilemma two, Good manners and eristic -- Dilemma three, Between strangeness and familiarity -- Dilemma four, Between scholarly research and faith.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  Emotional Intelligence Buffers the Effects of Negative Emotions on Job Burnout in Nursing.Dorota Daniela Szczygiel & Moïra Mikolajczak - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  The study was designed to examine whether trait emotional intelligence would moderate the impact of negative emotions at work on job burnout. A total of 188 female nurses participated in this study and completed measures of trait affectivity, emotional intelligence, anger and sadness at work [over five consecutive days, nurses rated the extent to which they experienced anger-related emotions (i.e., irritation, embitterment and anger) and sadness-related emotions (i.e., depression, disappointment and sadness)], and burnout. The results revealed significant and positive relationships (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 5.  1
  Emotional Intelligence Mitigates the Effects of Customer Incivility on Surface Acting and Exhaustion in Service Occupations: A Moderated Mediation Model.Dorota Daniela Szczygiel & Róz·A. Bazińska - 2021 - Frontiers in Psychology 11.
  This study contributes to the constantly accumulating evidence on the effects of customer incivility on service employee exhaustion. Previous research has demonstrated that surface acting acts as a mediating variable in the relationship between CI and exhaustion. This study extended prior findings in two ways. The results of Study 1 demonstrated that SA mediates the positive relationship between CI and exhaustion while controlling for employees’ trait positive and negative affectivity. The results of Study 2 supported a moderated mediation model demonstrating (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6. From Humanitarian Intervention (HI) to Responsibility to Protect (R2P).Dorota Gierycz - 2010 - Criminal Justice Ethics 29 (2):110-128.
  The concept of the responsibility to protect has generated considerable controversy since its formulation in the 2001 Report of the International Commission on Intervention and State Sovereig...
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Misterium człowieka w misterium Boga – o antropologicznej myśli Cypriana Norwida.Dorota Klimanowska Cssf - 2001 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 19.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  O pamięci w eseistyce dotyczącej polskości - między esencjalizmem a konstruktywizmem.Dorota Dąbrowska - 2021 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 28:165-180.
  Artykuł zawiera rozważania nad zróżnicowaniem tekstów eseistycznych dotyczących problematyki polskości, wynikającym z różnorodnej roli pamięci w poszczególnych koncepcjach narodowej tożsamości. Celem szkicu jest podjęcie refleksji nad relacją, w jaką wchodzą teksty, dające się określić jako tradycjonalistyczne oraz modernizacyjne, z orientacjami esencjalistycznymi i kontruktywistycznymi. Przedmiot analizy zawartej w tekście stanowią przede wszystkim dwie publikacje: Awangardowy konserwatyzm Pawła Rojka oraz Polska: wspólnota fantazmatyczna Agaty Bielik-Robson. Eseje te pozwalają się traktować jako reprezentatywne przykłady złożonych zależności ideowych występujących w obszarze refleksji nad polskością.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  10
  Recensies - Dorota Mokrosińska(2012). Rethinking Political Obligation: Moral Principles, Communal Ties, Citizenship. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2012. 221 pp. [REVIEW]Lisa Diependaele & Andries De Smet - 2014 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 106 (1):91-93.
  Amsterdam University Press is a leading publisher of academic books, journals and textbooks in the Humanities and Social Sciences. Our aim is to make current research available to scholars, students, innovators, and the general public. AUP stands for scholarly excellence, global presence, and engagement with the international academic community.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Affective Connections: Towards a New Materialist Politics of Sympathy.Dorota Golańska - 2017 - Rowman & Littlefield International.
  Looking at a number of memorials, memory sites and artworks relating to the Holocaust the book uses this idea of synaesthetic perception to explore trauma, memory and the production of art in relation to painful memories.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. Myśl Karla Jaspersa w kontekście filozofii Kanta.Dorota Bacik - 2010 - Estetyka I Krytyka 19 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Between Ethics and Aesthetics: Crossing the Boundaries.Dorota Glowacka & Stephen Boos (eds.) - 2002 - State University of New York Press.
  Rethinks the existing definitions of aesthetics and ethics and the relations between them.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13.  15
  Truth and lies in journalism: A dispute concerning the accurate presentation of information.Dorota Probucka - 2018 - Ethics and Bioethics (in Central Europe) 8 (1-2):81-89.
  The aim of the article is to analyze the modern mass media, in which the line between truth and lies has been blurred, leading to a lack of responsibility for words and their cognitive value. In the first part of the article, the value of truth in journalism is explored and the professional ethos associated with it, known as being ‘pro-truth’. In the second part, the negative effects of media lies and their various forms are described.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Zur argumentativen Themenentfaltung in der Textsorte politischer Zeitungskommentar.Dorota Wesołowska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:39-47.
  Autorka niniejszego artykułu pokazuje, w jaki sposób środki językowe wpływają na funkcję argumentacyjną wypowiedzi. W tym celu odnosi się do teorii argumentacji, definiuje kategorie modelu argumentacji Toulmina, mającego zastosowanie przy opisie rozwinięcia tematycznego tekstów argumentacyjnych.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  21
  Sokurov's Russian Ark.Dorota Ostrowska - 2003 - Film-Philosophy 7 (5).
  _Russian Ark_ Directed by Aleksandr Sokurov (2001).
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  11
  Intraindividual Variability in Executive Function Performance in Healthy Adults: Cross-Sectional Analysis of the NAB Executive Functions Module.Dorota Buczylowska & Franz Petermann - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 17.  20
  Market Basket Analysis as a Support Tool for The Management of Public Transport.Dorota Sokołowska - 2014 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 37 (1):219-237.
  The aim of this paper is to characterize a non-standard use of the method of market basket analysis in one of the areas of economy, i.e. public transport. Generally, one of the aims of the market basket analysis method is associating the consumer's market basket – in the case of public transport this being the choice of bus stops in the city area made by passengers. Owing to a new, practical use of this method, it was possible to build an (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  60
  Privacy and Autonomy: On Some Misconceptions Concerning the Political Dimensions of Privacy.Dorota Mokrosinska - 2018 - Law and Philosophy 37 (2):117-143.
  One of the most influential views in privacy scholarship is that privacy protects individual autonomy. On the early liberal view, the exercise of autonomy requires detachment from social and political life and privacy facilitates it. This view of privacy still informs current legal and political practice. As this view of privacy presupposes a tension between privacy and society, it is responsible for the underrating of privacy in legal and political practice. Over the last decades, liberal reflection on autonomy has shifted (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 19. Forgive me for forgiving you : Derrida, Levinas, and Polish aporias of forgiveness.Dorota Glowacka - 2010 - In Henk Oosterling & Ewa Płonowska Ziarek (eds.), Intermedialities: Philosophy, Arts, Politics. Lexington Books.
 20. Negative witnessing and the perplexities of forgiveness : Polish Jewish contexts after the Shoah.Dorota Glowacka - 2009 - In Desmond Manderson (ed.), Essays on Levinas and Law: A Mosaic. Palgrave-Macmillan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. The New Ego – Phenomenological Absolut.Dorota Ucińska - 2016 - Nowa Krytyka 36:189-205.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  6
  Socrates’ Philosophy as a Divine Service in Plato’s Apology.Dorota Tymura - 2011 - Peitho 2 (1):183-190.
  The aim of the present paper is to discuss Socrates’ idea of philosophy asa service to the god. First the article investigates why Chaerephon wentto Delphi and why he asked Pythia the famous question concerningSocrates. The investigation provides a basis for distinguishing two majorperiods in his activity. The one preceding the Delphic oracle consists inconducting inquiries in a group of closest friends. The one following theDelphic oracle consist in addressing a much larger audience. An analysisof both periods suggests that the (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  Styl niezależnej publicystyki prasowej z lat 1979–1980 wobec ideologicznego dyskursu dominującego.Dorota Suska - 2020 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 58 (3):459-476.
  The goal of the article is to offer a style-focussed description of samizdat press articles from the late-1970s, which were the textual manifestation of the independent discourse at that time. The author analysed representative microstyles and conducted a functional interpretation of identified stylistic devices and phenomena, considering how they were related to the official model of public communication. The discussed texts were stylistically diverse, which was a byproduct which came from structural and genre adaptations, and mainly play on language. On (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  32
  Wykładnia kategorii Boga ukrytego na podstawie dialogu Mikołaja z Kuzy De deo abscondito.Dorota Brylla - 2018 - Diametros 55:91-111.
  The paper presents the theological and philosophical category of Deus absconditus and shows it in the perspective of Nicholas of Cusa’s ideas contained in his dialogue De Deo Abscondito. The hidden God is the totally transcendent God that is beyond creation both ontologically and logically. Deus absconditus is God that cannot be the object of rational cognition and positive knowledge, hence the only way to acquire any knowledge of him is the method of negative theology. Therefore, the hidden God is (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25.  4
  Dorota Dutsch, Pythagorean Women Philosophers: Between Belief and Suspicion. [REVIEW]Caterina Pellò - 2022 - Ancient Philosophy Today 4 (2):237-241.
  Ancient Philosophy Today, Volume 4, Issue 2, Page 237-241, October, 2022.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Państwo Kościelne – wielka dyplomacja małego państwa.Dorota Gregorowicz - 2022 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 28 (1):15-34.
  Artykuł przedstawia rozważania historiograficzne wokół pytania, czy można wpisać nowożytne Państwo Kościelne w pojęcie „małego państwa”, a jednocześnie jakie były przyczyny wielkiego sukcesu dyplomatycznego Rzymu w XVI i XVII stuleciu. Działalność dyplomacji papieskiej została przedstawiona jako skupiona przede wszystkim na afirmacji dualistycznego autorytetu nowożytnej Stolicy Apostolskiej (zarówno jako świeckiego państwa terytorialnego, jak i uniwersalnej monarchii o charakterze religijnym). Niniejsza analiza dotyczy również papieskiej postawy „aktywnej neutralności” jako strategii politycznej i dyplomatycznej ukierunkowanej na osiągnięcie „międzynarodowej” pozycji papiestwa. Profil pracy ma charakter (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Transcendencja Boga jako czystego aktu w ujęciu Tomasza z Akwinu.Dorota Tobota - 2003 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 46 (2):49-57.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  36
  The Trace of the Untranslatable: Emmanuel Levinas and the Ethics of Translation.Dorota Glowacka - 2012 - PhaenEx 7 (1):1-29.
  Looking at Holocaust testimonies, which in her view always involve some form of translation, the author seeks to develop an ethics of translation in the context of Levinas’ hyperbolic ethics of responsibility. Calling on Benjamin and Derrida to make explicit the precipitous task of the translator, she argues that the translator faces an ethical call or assignation that resembles the fundamental structure of Levinasian subjectivity. The author relates the paradoxes of translation in Holocaust testimony to Levinas’ silence on the problem (...)
  Direct download (12 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  7
  John Dewey: A Culinary Perspective.Dorota Koczanowicz - 2016 - Pragmatism Today 7 (2):88-94.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  6
  Female furniture: A reading of Plautus’ Poenulus 1141–6.Dorota Dutsch - 2004 - Classical Quarterly 54 (2):625-629.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  39
  Principles of good clinical practice (GCP) in clinical research.Dorota Switula - 2000 - Science and Engineering Ethics 6 (1):71-77.
  Good Clinical Practice is an international quality standard for conducting trials that involve participation of human subjects. Currently, the most widely accepted international document forming the base for GCP is the ICH Harmonised Tripartite Guideline for GCP, which defines in detail the responsibilities and obligations of parties engaged in clinical research. The purpose of this paper is to analyse how compliance with GCP provides protection of the trial subjects and assures quality and credibility of the data obtained.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  7
  Flexible Emotion Regulation: How Situational Demands and Individual Differences Influence the Effectiveness of Regulatory Strategies.Dorota Kobylińska & Petko Kusev - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
 33.  9
  Is It Enough to Be an Extrovert to Be Liked? Emotional Competence Moderates the Relationship Between Extraversion and Peer-Rated Likeability.Dorota Szczygiel & Moïra Mikolajczak - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  9
  Emotions as individual and social phenomena: Seeking new answers to old questions.Dorota Szczygieł, Aleksandra Jasielska & Tomasz Maruszewski - 2015 - Polish Psychological Bulletin 46 (3):320-325.
  The paper presents state of art in the area of emotion studies. It is stressed that emotions are multicomponent processes including neural, expression, subjective and social elements. We have tried to show that synchronization and coordination of these elements from elementary through intermediate to the most complex level may be understood in terms of emergent processes. Manifestations of emergence may be observed both in social aspects of emotions, as well as subjective and expression ones. Although the idea of emergent processes (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  3
  Levinas i Husserl: transcendentalna intersubiektywność.Dorota Ucińska - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (3):53.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  9
  Zum Textsortenwissen in der Kommunikation und im Fremdsprachenunterricht am Beispiel der Textsorte Kontaktanzeige.Dorota Wesołowska - 2011 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 7.
  Powyższy artykuł jest próbą odpowiedzenia na pytanie, na ile wiedza z zakresu lingwistyki tekstu może być użyteczna przy doborze tekstów na lekcję języka obcego. Autorka stawia tezę, że uświadomienie sobie konstytutywnych dla danego typu tekstu cech pozwala nauczycielowi optymalnie wykorzystać go na lekcji, a nie zredukować jego rolę do prezentacji materiału leksykalnego.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  6
  Zur textuellen Funktion der Tempora in der Textsorte politischer Zeitungskommentar.Dorota Wesołowska - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 4.
  Zainteresowanie poznawcze autorki prezentowanego artykułu koncentruje się na określeniu funkcji czasów w tekstach typu polityczny komentarz prasowy. Punktem wyjścia do rozważań staje się charakterystyka referencyjna poszczególnych czasów, pozwalająca ustalić przyporządkowanie czasowe komentowanych treści i wyjaśnić użycie czasów w danych kontekstach. Polityczne komentarze prasowe charakteryzuje regularność występowania czasów. Dominacja czasu teraźniejszego w połączeniu z licznymi sygnałami przeszłości i przyszłości wynika z realizacji schematu komentarza prasowego. W strukturze tekstu komentarza prasowego wyraźnie można oddzielić fragmenty, które spełniają funkcję tematyzującą, od tych, w których (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  5
  Interkulturalität – neue Dimension im Fremdsprachenunterricht am Beispiel der Wortschatzarbeit.Dorota Wesołowska - 2013 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 9.
  The author of foregoing article has a thesis that a conception of interculturality in the modern world determines new standards in politics, economy and especially in teaching foreign languages. The starting point of the discussion is the explanation of key words: culture, interculturality, intercultural teaching, intercultural competence. The author explains the specificity of intercultural teaching during the foreign language classes and regards the intercultural competence as an essential requirement for effective communication with representatives of other cultures. She considers referring to (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  10
  Exploring the Creative Process: Integrating Psychometric and Eye-Tracking Approaches.Dorota M. Jankowska, Marta Czerwonka, Izabela Lebuda & Maciej Karwowski - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 40. Archiving dust.Dorota Chudzicka - 2009 - In Eva Ebersberger, Daniela Zyman & Thordis Arrhenius (eds.), Jorge Otero-Pailos: The Ethics of Dust. Dist. By Art Publishers.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Gombrowicz w nowej Formie?Dorota Plat - 2000 - Principia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Dwa bieguny dialogu: mowa i milczenie. O sentencjach w Vade-mecum Cypriana Norwida.Dorota Plucińska - 2001 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 19:254.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. A Conflict Regarding Animal Rights.Dorota Probucka - 2019 - In Contemporary moral dilemmas. Peter Lang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  19
  He esp teacher as researcher.Dorota Potocka & Halina Sierocka - 2013 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 34 (1):175-188.
  The field of language teaching, both TESOL and ESP, is undergo- ing rapid changes. It is responding to new educational trends and paradigms and institutions face new challenges connected with changes in the curriculum, national tests and student needs. As a result, language teachers need to update their professional knowledge by taking on new roles, such as those of teacher- researcher. The purpose of this paper is to present new developments in the area of general language teaching research, with a (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Egzystencjalizm jako filozofia podmiotu.Dorota Bajer - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Dialektyka dyskursu i intuicji w filozofowaniu Karla Jaspersa.Dorota Barcik - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 85 (1):351-362.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Racjonalność czy irracjonalność?Dorota Barcik - 2008 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 20 (20).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Transgresywne monstrum.Dorota Bastek & Martyna Fołta (eds.) - 2013 - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Internet a demokracja.Dorota Bazuń - 2002 - Colloquia Communia 73 (2):351-366.
 50.  12
  Environmental Quality as a Decisive Variable in Shaping Regional Development Policy.Dorota Perło - 2014 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 37 (1):159-178.
  The article examines the impact of environmental quality on shaping the development policy of Polish voivodeships. The main analytical tool used was the synthetic index of environmental quality, compiled by means of the Perkal method. It was constructed in order to organize Polish voivodeships in terms of environmental quality, which was determined in a comprehensive way on the basis of three thematic areas: advantages of the natural environment, the level of pollution of the environment as well as active protective activities. (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 288