11 found
Order:
 1. Feng Dawen zi xuan ji =.Dawen Feng - 2017 - Guangzhou Shi: Zhongshan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Liang Han si xiang yu xin yang.Dawen Feng (ed.) - 2013 - Chengdu: Ba Shu shu she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Song Ming xin ru xue lue lun.Dawen Feng - 1997 - [Guangzhou]: Guangdong ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Xin bian Zhongguo zhe xue shi.Dawen Feng & Qiyong Guo (eds.) - 2005 - Taibei Shi: Hong ye wen hua shi ye you xian gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Xue hai shi bei you shi nian =.Dawen Feng - 2020 - Guangzhou Shi: Zhongshan da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Zhongguo gu dian zhe xue lüe shu.Dawen Feng - 2009 - Guangzhou Shi: Guangdong ren min chu ban she.
  本书分为先秦、汉唐和宋元明清三篇,对我国古代几大教派、学派,主要哲学观点及其代表人物,历史地、全面地、具体地加以评析。全书有理有据,客观、公正,有较高的学习研究价值.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Zhongguo zhe xue de ben yuan: ben ti lun.Dawen Feng - 2001 - [Guangzhou]: Guangdong ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Zhongguo zhe xue di tan suo yu kun huo: Yin ZhouWei Jin.Dawen Feng - 1989 - [Canton]: Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Cong li shi zhong ti qu zhi hui.Zhigang Li & Dawen Feng (eds.) - 2005 - Chengdu Shi: Ba Shu shu she.
  本书内容包括:从康德的“道德宗教”论儒家的宗教性、重评张载由“气化论”证立的成德论、从历史中提取智慧、当今越南的宗教与社会等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Jue xing zhi tu =.Zhigang Li & Dawen Feng (eds.) - 2010 - Chengdu Shi: Ba Shu shu she.
 11. Si xiang wen hua de chuan cheng yu kai tuo: He Shiming bo shi wen hua jiang zuo.Zhigang Li & Dawen Feng (eds.) - 2002 - Chengdu: Ba Shu shu she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark