Results for 'Dariusz Pi��tka'

960 found
Order:
 1. Pi Xirui Ru Xue Lun Ji.Xirui Pi - 2010 - Sichuan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Induvara: Mahācārya Ē. Ḍi. Pī. Kalansūriya Hara Saraṇiya.ĒḌī. Pī Kalansūriya, Dayā Amarasēkara, Haṅguranketa Dhirānanda & Rohita Dasanāyaka (eds.) - 2005 - Āriya Prakāśakayō.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  Peter Van Inwagen, The Problem of Evil by Dariusz Łukasiewicz.Dariusz Łukasiewicz - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):447-454.
 4.  2
  Divine Providence and Chance in the World: Replies.Dariusz Łukasiewicz - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (3):5-34.
  Opatrzność Boża a przypadek w świecie Celem artykułu jest obrona dwóch tez: pierwszej, że istnienie zdarzeń przypadkowych jest do pogodzenia z istnieniem Boga oraz tezy drugiej, że przypadek może być częścią Bożej opatrzności. Koniunkcja obu powyższych tez nazwana jest w artykule tezą kompatybilizmu. Argumentacja w obronie kompatybilizmu opiera się na danych współczesnej nauki oraz na idei wszechmocnego Boga Stwórcy. Porządek argumentacji w artykule jest następujący. W części drugiej przedstawiony jest historyczny kontekst oraz podstawy doktrynalne pojęcia opatrzności. W części trzeciej omówiony (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 5. Kilka uwag do metaetycznych poglądów Kazimierza Twardowskiego.Dariusz Łukasiewicz - 2004 - Etyka 37:215-226.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6.  48
  Subjective Measures of Consciousness in Artificial Grammar Learning Task.Michał Wierzchoń, Dariusz Asanowicz, Borysław Paulewicz & Axel Cleeremans - 2012 - Consciousness and Cognition 21 (3):1141-1153.
  Consciousness can be measured in various ways, but different measures often yield different conclusions about the extent to which awareness relates to performance. Here, we compare five different subjective measures of awareness in the context of an artificial grammar learning task. Participants expressed their subjective awareness of rules using one of five different scales: confidence ratings , post-decision wagering , feeling of warmth , rule awareness , and continuous scale . All scales were equally sensitive to conscious knowledge. PDW, however, (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations  
 7.  2
  “I Would Kill the Director and Teachers in the School” Cyberbullying of Hunters in Poland.Aleksandra Matulewska & Dariusz J. Gwiazdowicz - 2020 - International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique 34 (4):985-1010.
  The aim of the paper is to focus on cyberbullying :33–42, 2012) affecting the community of hunters in Poland. The investigation reveals that linguistic aggression pervades more and more spheres of our lives and the Internet, which gives anonymity and physical distance, is the main forum of cyberbullying. The researchers investigate the material gathered from websites such as “Ludzie przeciw myśliwym” [Humans against hunters], hunting-related blogs and Facebook sites devoted to hunting and related to persons who are known to be (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 8.  15
  Semantics of the Barwise Sentence: Insights From Expressiveness, Complexity and Inference.Dariusz Kalociński & Michał Tomasz Godziszewski - 2018 - Linguistics and Philosophy 41 (4):423-455.
  In this paper, we study natural language constructions which were first examined by Barwise: The richer the country, the more powerful some of its officials. Guided by Barwise’s observations, we suggest that conceivable interpretations of such constructions express the existence of various similarities between partial orders such as homomorphism or embedding. Semantically, we interpret the constructions as polyadic generalized quantifiers restricted to finite models. We extend the results obtained by Barwise by showing that similarity quantifiers are not expressible in elementary (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  54
  Pi on Earth, or Mathematics in the Real World.Bart Van Kerkhove & Jean Paul Van Bendegem - 2008 - Erkenntnis 68 (3):421-435.
  We explore aspects of an experimental approach to mathematical proof, most notably number crunching, or the verification of subsequent particular cases of universal propositions. Since the rise of the computer age, this technique has indeed conquered practice, although it implies the abandonment of the ideal of absolute certainty. It seems that also in mathematical research, the qualitative criterion of effectiveness, i.e. to reach one’s goals, gets increasingly balanced against the quantitative one of efficiency, i.e. to minimize one’s means/ends ratio. Our (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 10.  1
  Lethal Laws and Lethal Education: A Case Study of Soviet Genocide Against Polish Foresters and Five Decades of Infodemic.Dariusz J. Gwiazdowicz & Aleksandra Matulewska - forthcoming - International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique:1-30.
  Genocide as a part of nation or ethnic group extermination process is not a well-defined concept. Its meaning is understood intuitively. When law intervenes, the issue of defining the term comes back. Nevertheless, the Polish nation has been recognized as subjected to genocide activities during the Second World War by the Nazi Germany and Soviet Union. The paper focuses on the genocide against mainly one group of Poles that is to say foresters. The martyrologic evidence proves that foresters were an (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  20
  PI Controller Design Using Artificial Bee Colony Algorithm for MPPT of Photovoltaic System Supplied DC Motor-Pump Load.A. S. Oshaba, E. S. Ali & S. M. Abd Elazim - 2016 - Complexity 21 (6):99-111.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12.  17
  Differences Between Visual Hemifields in Identifying Rapidly Presented Target Stimuli: Letters and Digits, Faces, and Shapes.Dariusz Asanowicz, Kamila Śmigasiewicz & Rolf Verleger - 2013 - Frontiers in Psychology 4.
 13.  18
  On $\pi^0_1$ Classes and Their Ranked Points.Rod Downey - 1991 - Notre Dame Journal of Formal Logic 32 (4):499-512.
 14.  1
  Two for the Seesaw: Requester and Requested.Dariusz Dolinski - 2011 - Polish Psychological Bulletin 42 (3):105-113.
  Two for the seesaw: requester and requested Research on emotion conducted so far has usually ignored situations where the person experiences a certain emotion, but where the external stimulus that evoked and upholds this emotion suddenly disappears. This kind of situation, however, is relatively common in everyday life. This article attempts to recognize certain consequences of those conditions under which the stimuli justifying our experience of such emotional states as fear or anxiety suddenly disappear. Research done to data by the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  12
  A PI-Type Sliding Mode Controller Design for PMSG-Based Wind Turbine.Jun Liu, Feihang Zhou, Chencong Zhao & Zhuoran Wang - 2019 - Complexity 2019:1-12.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 16. Dariusz Kisiel, Filozof i wartości (Bogusław Wolniewicz, Filozofia i wartości II).Fryderyk Michalik - 1999 - Etyka 32.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  12
  Need for Closure Moderates the Break in the Message Effect.Dariusz Dolinski, Barbara Dolinska & Yoram Bar-Tal - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
 18. Divine Providence and Chance in the World: Replies.Dariusz Łukasiewicz - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (3):249-273.
  Opatrzność Boża a przypadek w świecie: odpowiedzi W artykule przedstawiam odpowiedzi do zarzutów, zawartych w innych artykułach tego numeru, wobec proponowanej przeze mnie w artykule otwierającym oraz monografii z roku 2014 koncepcji opatrzności i przypadku. Argumentuję, że istnienie różnie rozumianych zdarzeń przypadkowych nie implikuje tezy, że Bóg Stwórca świata nie interesuje się losem indywidualnych bytów stworzonych, w tym istot ludzkich. Staram się w swoich odpowiedziach pokazać, że powodem, dla którego Bóg może dopuszczać występowanie zdarzeń przypadkowych jest Boża wola stworzenia świata (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 19.  4
  Zur Sprache der Anzeigenwerbung. Eine semiotisch-linguistische Rekonstruktion der werblichen Artikulationsformen mit einer Beispielanalys.Dariusz Prasalski - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3.
  Główną część artykułu stanowi przykładowa analiza ilustrowanego ogłoszenia reklamowego, której celem jest zaprezentowanie sposobów perswazji, jakimi posługują się twórcy takich komunikatów. Na poziomie słowa przedstawiona została przede wszystkim strategia wykorzystywania faktu, że poszczególne wyrazy posiadają określone konotacje. W następnym etapie, analizie składni jednej z części tekstu reklamy, wyjaśniono, jak poprzez odpowiednie konstruowanie zdań udaje się stworzyć wrażenie rzeczowej argumentacji. Kolejny krok stanowi - podobnie jak na poziomie słowa - semantyczna analiza dłuższego fragmentu tekstu, jak również części wizualnej reklamy. Analiza ta (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  8
  Dariusz Adamczyk, Silber und Macht: Fernhandel, Tribute und die piastische Herrschaftsbildung in nordosteuropäischer Perspektive . Wiesbaden: Harrassowitz, 2014. Pp. 386; 12 maps and 102 tables. €60. ISBN: 978-3-447-10168-4. [REVIEW]Donat Wehner - 2016 - Speculum 91 (4):1060-1062.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Anamneza i melancholia.Dariusz Czaja - 2008 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 2 (2):295-313.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Monstrualne, arcyludzkie.Dariusz Czaja - 2008 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 3 (3):181-194.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Zło obsceniczne. Coetzee i Littell.Dariusz Czaja - 2008 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 4 (4):198-219.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Czynnik empiryczny W kosmologiach globalnych.Dariusz Dabek - 2009 - Studia Philosophiae Christianae 45 (1):93-118.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Hobbesa krytyka metody eksperymentalnej Boyle’a.Dariusz Kucharski - 2015 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 27:241-253.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  2
  Konventionen bei der Interpretation von konversationellen Implikaturen.Dariusz Prasalski - 2014 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 10.
  This article is an attempt to characterize the conventions employed in the interpreting of conversational implicatures. The main objective is to justify the hypothesis that language utterers confronted with conversational implicatures not only use knowledge about rules of the language system and extralinguistic knowledge but also refer to special instructions for interpretation of implicit meanings. The article presents possibilities of verbalizing such instructions and compares them with linguistic rules showing some differences and similarities between them.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  67
  Marx, Stalin, Marcuse: Die Kritische Theorie in Ideengeschichtlicher Sicht.Dariusz Aleksandrowicz - 1994 - Studies in East European Thought 46 (4):287-314.
  Die Kritische Sozialtheorie sowie die kommunistische Herrschaftsphilosophie haben in der posthegelianischen Befreiungslehre ihren Ursprung. Die Kritische Theorie versuchte diesen Denkansatz gegen seine totalitären Konsequenzen anzuwenden. Dieselben Weltdeutungschemata, die man an der Sowjetideologie anstößig fand, galten aber als akzeptabel, sobald man nur zur Kritik der westlichen Industriegesellschaft überging. Der Hauptpunkt der neomarxistischen Kritik des Sowjetsystems bestand darin, daß man die besondere institutionelle Form, in der der reale Sozialismus das Heil zu verwirklichen beanspruchte, in Frage stellte, ohne andere Lösungen der institutionellen Probleme (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  3
  Simulations of Learning, Memory, and Forgetting Processes with Model of CA1 Region of the Hippocampus.Dariusz Świetlik - 2018 - Complexity 2018:1-13.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  11
  Interactive Semantic Alignment Model: Social Influence and Local Transmission Bottleneck.Dariusz Kalociński, Marcin Mostowski & Nina Gierasimczuk - 2018 - Journal of Logic, Language and Information 27 (3):225-253.
  We provide a computational model of semantic alignment among communicating agents constrained by social and cognitive pressures. We use our model to analyze the effects of social stratification and a local transmission bottleneck on the coordination of meaning in isolated dyads. The analysis suggests that the traditional approach to learning—understood as inferring prescribed meaning from observations—can be viewed as a special case of semantic alignment, manifesting itself in the behaviour of socially imbalanced dyads put under mild pressure of a local (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30.  17
  The Nature of Design Inference and the Epistemic Status of Intelligent Design.Dariusz Sagan - 2019 - International Philosophical Quarterly 59 (1):37-55.
  This article considers the main methodological objections against the theory of intelligent design. In general, they claim that it lacks a scientific character and they emphasize that design cannot be detected using scientific tools. The critics focus on showing that intelligent design violates various methodological criteria. In response to these objections, this article examines the methodological claim made by its proponents that the characteristic effects of the designer’s activity do provide a sufficient basis for inferring design. This paper also argues (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  Przestrzeń łodzi W zwierciadle dyskursu toksyczności. Na marginesie ziemi obiecanej władysława stanisława reymonta.Dariusz Piechota - 2021 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 26:113-130.
  Artykuł jest poświęcony analizie przestrzeni Łodzi przedstawionej w powieści Reymonta. Autor koncentruje się na popularnej opozycji natura versus cywilizacja, która jest wyeksponowana w Ziemi obiecanej. Autor odwołuje się także do toksycznego dyskursu Laurence’a Buella. Reymont zdaje sobie sprawę, że przyspieszona urbanizacja zaburzyła równowagę ekologiczną w środowisku. Nowe fabryki, które pojawiły się na terenie Łodzi, zmniejszyły obszary dzikiej przyrody. Toksyczne opary z kominów stały się wyraźnym znakiem zbliżającej się katastrofy ekologicznej. Drzewa porównane do szkieletów i zapach zgnilizny są dowodem postępującej agonii (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Hegelianism as the Metaphysics of Revolution in Philosophical Premises and Aspects of New Thinking (Joint Soviet-Polish Issue).Dariusz Aleksandrowicz - 1988 - Dialectics and Humanism 15 (3-4):129-138.
 33.  10
  Remarks on the GNS Representation and the Geometry of Quantum States.Dariusz Chruściński & Giuseppe Marmo - 2009 - In Institute of Physics Krzysztof Stefanski (ed.), Open Systems and Information Dynamics. World Scientific Publishing Company. pp. 16--02.
 34.  29
  Dariusz Adamczyk and Norbert Kersken, Eds., Fernhändler, Dynasten, Kleriker: Die Piastische Herrschaft in Kontinentalen Beziehungsgeflechten Vom 10. Bis Zum Frühen 13. Jahrhundert. Wiesbaden: Harrassowitz, 2015. Pp. 293; 6 Black-and-White Figures, 2 Maps, and 9 Tables. €48. ISBN: 978-3-447-10421-0. [REVIEW]Dušan Zupka - 2018 - Speculum 93 (1):168-169.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  16
  Logical and Metaphysical Assumptions of Bernard Bolzano's Theodicy.Dariusz Łukasiewicz - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (1):33-56.
 36. Dariusz Karłowicz, \"Arcyparadoks śmierci. Męczeństwo jako kategoria filozoficzna – pytanie o dowodową wartość męczeństwa\", Wydawnictwo Znak, Kraków 2000, ss. 315.Ireneusz Ziemiński - 2003 - Filo-Sofija 3 (1(3)).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Demokratyczny styl myślowy a nauki przyrodnicze — podążając za myślą L. Flecka.Dariusz Zienkiewicz - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia:83-108.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Photography, Memory, and the Construction of Identities on the Former East—West German Border.Dariusz Galasiński & Ulrike H. Meinhof - 2000 - Discourse Studies 2 (3):323-353.
  This article discusses pilot data for a major research project into the discursive construction of identity in three-generation families living in border communities where each generation has experienced fundamental changes in their socio-political environment. The oral data on which the analysis is based were triggered by photographs from the communities in question, and are being analysed with discourse-analytical procedures. The article demonstrates how an innovative method of using symbolically-charged photography as triggers for oral narratives can solve a major dilemma for (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Vocative Address Forms and Ideological Legitimization in Political Debates.Dariusz Galasiński & Adam Jaworski - 2000 - Discourse Studies 2 (1):35-53.
  In this article we examine the role of vocative forms of address in shaping the political space in public/political discourse. We are particularly interested in strategic uses of forms of address by participants in political debates in order to gain legitimacy for their ideologies. Our data come from four formal television debates between Lech Wałęsa, the former Solidarity trade union leader and president of Poland, and two other Polish politicians, which were held between 1988 and 1995. Due to this historical (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  27
  $\pi _{1}^{0}$ Classes and Strong Degree Spectra of Relations.John Chisholm, Jennifer Chubb, Valentina S. Harizanov, Denis R. Hirschfeldt, Carl G. Jockusch, Timothy McNicholl & Sarah Pingrey - 2007 - Journal of Symbolic Logic 72 (3):1003 - 1018.
  We study the weak truth-table and truth-table degrees of the images of subsets of computable structures under isomorphisms between computable structures. In particular, we show that there is a low c.e. set that is not weak truth-table reducible to any initial segment of any scattered computable linear ordering. Countable $\Pi _{1}^{0}$ subsets of 2ω and Kolmogorov complexity play a major role in the proof.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41.  34
  Central Europe — Between Presence and Absence the Architectonics of Blur in Loos, Schoenberg, and Janáček.Dariusz Gafijczuk - 2013 - Common Knowledge 19 (3):530-550.
  This contribution to the Common Knowledge symposium “Fuzzy Studies” considers how the ultramodernist aesthetics of Central Europe has related to and reacted against the region's political history and cartography. Central Europe has been a rich source of “soluble” realities that can be observed as they emerge, mature, and rapidly decay. Central European modernism, represented here by Adolf Loos in architecture and by Arnold Schoenberg and Leoš Janáček in music, experimented with blurry regions between presence and absence, light and shadow, sound (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  14
  The Way of the Social: From Durkheim’s Society to a Postmodern Sociality.Dariusz Gafijczuk - 2005 - History of the Human Sciences 18 (3):17-33.
  This article investigates the meaning of the ‘social’ based on Durkheim’s philosophy of society as a ‘collective representation’. I argue that the social, the way Durkheim formulates it, is an abstract sign for reality, a metaphor, which operates on the level of language. Because of this fact, the ‘social’ is from the start limited in its functionality as a descriptor, but it also contains within its own linguistic form, in its word, the possibility of renewal and renaming that is the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  17
  The $L\pi$ and $L\pi\frac{1}{2}$ Logics: Two Complete Fuzzy Systems Joining Łukasiewicz and Product Logics. [REVIEW]Francesc Esteva, Lluís Godo & Franco Montagna - 2001 - Archive for Mathematical Logic 40 (1):39-67.
  In this paper we provide a finite axiomatization (using two finitary rules only) for the propositional logic (called $L\Pi$ ) resulting from the combination of Lukasiewicz and Product Logics, together with the logic obtained by from $L \Pi$ by the adding of a constant symbol and of a defining axiom for $\frac{1}{2}$ , called $L \Pi\frac{1}{2}$ . We show that $L \Pi \frac{1}{2}$ contains all the most important propositional fuzzy logics: Lukasiewicz Logic, Product Logic, Gödel's Fuzzy Logic, Takeuti and Titani's (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 44. Influence of Ongoing Task Difficulty and Motivation Level on Children’s Prospective Memory in a Chinese Sample.Pi-guo Han, Lei Han, Yu-Long Bian, Yu Tian, Min-xia Xu & Feng-Qiang Gao - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45.  3
  Psychiatrists' Accounts of Clinical Significance in Depression.Dariusz Galasiński - 2012 - Polish Psychological Bulletin 43 (2):101-111.
  Psychiatrists' accounts of clinical significance in depression Clinical significance is a crucial element in the diagnosis of mental illness, yet, it is practically untheorised and significantly under-researched. This article takes up the question of how the criterion of clinical significance is translated into psychiatric practice. More particularly, it examines how psychiatrists account for the threshold between health and depression. The paper is anchored in the constructionist view of discourse underpinned by the assumptions of critically oriented discourse analysis. It is based (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  25
  ΣϒPIΣKOΣ EΓPΦΣEN: Loaded Names, Artistic Identity, and Reading an Athenian Vase.Seth D. Pevnick - 2010 - Classical Antiquity 29 (2):222-253.
  This paper examines the importance of artist names and artistic identity, especially as expressed in artist signatures, to the interpretation of ancient Greek pottery. Attention is focused on a calyx krater signed ΣϒPIΣKOΣ EΓPΦΣEN [sic], and it is argued that the non-Greek ethnikon used as artist name encourages a non-Athenian reading of the iconography. The painted labels for all six figures on this vase, together with parallels from other Athenian red-figure vases—including others from the Syriskos workshop—all suggest the presentation of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  1
  Hegelianism as the Methaphysics of Revolution.Dariusz Aleksandrowicz - 1988 - Dialectics and Humanism 15 (3-4):129-138.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  17
  Does Level of Processing Affect the Transition From Unconscious to Conscious Perception?Anna Anzulewicz, Dariusz Asanowicz, Bert Windey, Borysław Paulewicz, Michał Wierzchoń & Axel Cleeremans - 2015 - Consciousness and Cognition 36:1-11.
 49.  14
  Dwelling Within: The Inhabited Ruins of History1.Dariusz Gafijczuk - 2013 - History and Theory 52 (2):149-170.
  Addressing the recent call to rethink history as a form of presence, the essay works toward a recovery of a space in which such presence of history is encoded. I argue that history as a form of active perception is akin to virtual witnessing of the past in the moment of our encounter with historical artifacts, be they texts, photographs, or buildings.To this end, I engage with the conceptual and material aspects of historical perception, deriving a model of history as (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  18
  Strict $${\pi^1_1}$$ -Reflection in Bounded Arithmetic.António M. Fernandes - 2010 - Archive for Mathematical Logic 49 (1):17-34.
  We prove two conservation results involving a generalization of the principle of strict ${\Pi^1_1}$ -reflection, in the context of bounded arithmetic. In this context a separation between the concepts of bounded set and binary sequence seems to emerge as fundamental.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
1 — 50 / 960