30 found
Order:
 1.  12
  Boekbespreking.M. J. Beukes, S. J. Botha, A. D. Pont & D. J. C. Van Wyk - 1975 - HTS Theological Studies 31 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  22
  Boekbespreking.S. J. Botha, P. J. Van der Merwe, D. J. C. Van Wyk, C. J. Viljoen, H. G. Van der Westhuizen, A. D. Pont, H. F. Stander, W. S. Vorster, J. J. Steenkamp, T. F. J. Dreyer, M. J. Schoeman & G. C. Velthuysen - 1984 - HTS Theological Studies 40 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  9
  Aspekte van 'n Islamitiese Renaissance.D. J. C. Van Wyk - 1981 - HTS Theological Studies 37 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  14
  Die ander opsie: Kohlbrugge - Hoedemaker - Barth.D. J. C. Van Wyk - 1999 - HTS Theological Studies 55 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  10
  Duiwelbesetenheid en duiweluitdrywery in die lig van die nuwe testament.D. J. C. Van Wyk - 1979 - HTS Theological Studies 35 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  5
  Die Nederduitsch Hervormde Kerk se sendingwerk 1928–1967: Van besinning tot daad.D. J. C. Van Wyk - 1986 - HTS Theological Studies 42 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  12
  Die oorspronge van die belydenis 'Jesus is God' in die vroegste Christendom: In Ondersoek na metodes en kriteria.D. J. C. Van Wyk - 1997 - HTS Theological Studies 53 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Die probleem van hoe die Verkondiger die Verkondigde geword het: Die bydrae van Rudolf Bultmann.D. J. C. Van Wyk - 2001 - HTS Theological Studies 57 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  7
  Die roeping van die kerk ten opsigte van die politieke situasie in Suid-Afrika vandag.D. J. C. Van Wyk - 1981 - HTS Theological Studies 37 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  12
  Die reeping van die kerk in 'n veranderende Suid-Afrika.D. J. C. Van Wyk - 1996 - HTS Theological Studies 52 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  15
  Francois Jacobus van Zyl, hoogleraar 1960-1978.P. J. Van der Merwe & D. J. C. Van Wyk - 1992 - HTS Theological Studies 48 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12.  8
  Huwelik en seksualiteit in ’n postmoderne samelewing.D. J. C. Van Wyk - 2002 - HTS Theological Studies 58 (1).
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  8
  J P Oberholzer: ’n Waardering.D. J. C. Van Wyk - 1992 - HTS Theological Studies 48 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  Kerk en volk.D. J. C. Van Wyk - 1991 - HTS Theological Studies 47 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  15
  Kerkwees in veranderde tye: Die Nederduitsch Hervormde Kerk teen die agtergrond van verskuiwende paradigmas.D. J. C. Van Wyk - 1999 - HTS Theological Studies 55 (1).
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  14
  Kerklike joernalistiek in diens van aktuele teologie en kerklike praktyk.D. J. C. Van Wyk - 1978 - HTS Theological Studies 34 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  6
  Kriteria vir die kerklied.D. J. C. Van Wyk - 1983 - HTS Theological Studies 39 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  7
  'n Hervormde perspektief: Die kerkvereniging van 1885.D. J. C. Van Wyk - 1986 - HTS Theological Studies 42 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  13
  Nawerkinge van die Cottesloeberaad van die wêreldraad van kerke 7–14 Desember 1960.D. J. C. Van Wyk - 1983 - HTS Theological Studies 39 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  6
  Ons kerklied: Prinsipiële en praktiese oorwegings.D. J. C. Van Wyk - 2001 - HTS Theological Studies 57 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  5
  Prof dr A D Pont: ’n Waardering van sy lewe en werk.D. J. C. Van Wyk - 1992 - HTS Theological Studies 48 (3/4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22.  20
  P J Hoedemaker: ‘Wat ék bedoel, is die behoud van die kerk’.D. J. C. Van Wyk - 1990 - HTS Theological Studies 46 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  15
  P J Hoedemaker, teoloog en kerkman.D. J. C. Van Wyk - 1991 - HTS Theological Studies 47 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  6
  Sendingteorie en sendingpraktyk in die Nederduitsch Hervormde Kerk: Verlede, hede en toekoms.D. J. C. Van Wyk - 1987 - HTS Theological Studies 43 (1/2):99-120.
  The missionary work of the Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika in theory and practice: in the past, present and futureIn this article a short survey is given of the missionary work, both in theory and practice, of the Nederduitsch Hervormde Kerk during the last fifty years. There is also an indication that the Church has reached a crucial point which is going to require thorough rethinking and reconsideration of our missionary work.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  16
  Twee onversoenbare konstrukte 'n resente historiese Jesus-navorsing: R W Funk en W Schmithals 1.D. J. C. Van Wyk - 2000 - HTS Theological Studies 56 (4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  13
  Twee versoenbare konstrukte in resente historiese Jesus-navorsing, Deel I: John Dominic Crossan 1.D. J. C. Van Wyk & Andries Van Aarde - 2000 - HTS Theological Studies 56 (2/3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  9
  Voorwoord.D. J. C. Van Wyk - 1994 - HTS Theological Studies 50 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  15
  Vancouver 1983: Indrukwekkend, maar twyfelagtig.D. J. C. Van Wyk - 1986 - HTS Theological Studies 42 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  10
  Wortels en agtergronde van Hervormde teologie en kerkwees in Suid-Afrika.D. J. C. Van Wyk - 1998 - HTS Theological Studies 54 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  8
  Ad fontes – terug na die Skrif, of na Jesus, of na die belydenis?D. J. C. Van Wyk - 2004 - HTS Theological Studies 60 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark