39 found
Order:
 1. On certain peculiarities of singular propositions.Tadeusz Czeżowski - 1955 - Mind 64 (255):392-395.
 2. Filozofia Na Rozdrożu.Tadeusz Czeżowski (ed.) - 2009 - Wydawn. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Książka ta ukazała się jedyny raz w 1965 roku w Państwowym Wydawnictwie Naukowym. Z tamtego opracowania za uprzejmą zgodą PWN korzystamy, za co Wydawnictwu dziękujemy. Inicjatywa wznowienia Filozofii na rozdrożu w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wiąże się nie tylko z obowiązkiem troski o dziedzictwo intelektualne założyciela toruńskiej filozofii, ale także z przekonaniem o ciągłej aktualności jego myśli tworczej oraz zdolności porządkowania i inspirowania myślenia filozoficznego młodszych badaczy. To, co ceni się od dziesięcioleci w pracach Tadeusza Czeżowskiego, to przecież niezwykła (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 3. Odczyty Filozoficzne. --.Tadeusz Czezowski - 1958 - [Pa Nstwowe Wydawn. Naukowe, Lód Z].
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 4. Pisma Z Etyki I Teorii Warto Sci.Tadeusz Czeżowski - 1989
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 5.  48
  Ethics as an empirical science.Tadeusz Czezowski & A. M. Galon - 1953 - Philosophy and Phenomenological Research 14 (2):163-171.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 6.  69
  Knowledge, Science, and Values: A Program for Scientific Philosophy.Tadeusz Czeżowski - 2000 - Rodopi.
  INTRODUCTION The present volume offers a selection of papers written by Tadeusz Czezowski. one of the most prominent representatives of the Lvov-Warsaw ...
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 7. Etyka jako nauka empiryczna.Tadeusz Czeżowski - 1949 - Kwartalnik Filozoficzny 18 (2):161-172.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8. Charisteria Rozprawy Filozoficzne, Zlzone W Darze Wldyslwowi Tatarkiewiczowi W Siedemdziesiata Rocznice Urodzin.Tadeusz Czezowski - 1960 - Pa Nstwowe Wydawn. Naukowe.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Filozofia Na Rozdrożu: W 120. Rocznicę Urodzin Tadeusza Czeżowskiego.Tadeusz Czeżowski & Wojciech Polkowski (eds.) - 2009 - Wydawn. Wyższej Szkoły Finansów I Zarządzania W Warszawie.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Kazimierz Twardowski (1866-1938) „Ruch Filozoficzny\" 1936-1938 (XIV) 1-4, ss. 1-13.Tadeusz Czeżowski - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (4).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. O ciągłość polskiej filozofii „Ruch Filozoficzny\" 1948 (XVI) 1-2, ss. 1-5.Tadeusz Czeżowski - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (4).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Przeciw 'oglądowi\' „Ruch Filozoficzny\" 1960-1961 (XX) 1-4, ss. 7-9.Tadeusz Czeżowski - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (4).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Polish Philosophy in the Interwar Period 1919—1939.Tadeusz Czeżowski - 1974 - Dialectics and Humanism 1 (3):27-35.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Review: Antoni Korcik, Leibniz's Method of Interpreting Aristotelian Logic. [REVIEW]Tadeusz Czezowski - 1959 - Journal of Symbolic Logic 24 (3):215-215.
 15. Review: Antoni Korcik, Couturat's Method of Solving the Problem of Leibniz Concerning the Number of Subjects and Predicates in a Proposition. [REVIEW]Tadeusz Czezowski - 1959 - Journal of Symbolic Logic 24 (3):215-215.
 16. Rozprawy Filozoficzne.Tadeusz Czezowski, Zofia Abramowicz, Wieslw Mincer & Leon Guma Nski - 1969
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Transcendentalia - przyczynek do ontologii „Ruch Filozoficzny\" 1978 (XXXV) 1-2, ss. 54-56.Tadeusz Czeżowski - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (4).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. W sprawie deontologii pracownika naukowego.Tadeusz Czeżowski - 1967 - Etyka 2:111-121.
  Every professional group in society gradually evolves its own set of rules of conduct, running along two lines, the technical and the moral, which together add up to constitute the particular ethics or deontology of that profession. This professional ethics is directly connected with the honour and dignity of the profession, and the person who breaks the rules imposed by the professional code disgraces the honour of his profession; to safeguard that honour, there are special corporational and disciplinary bodies known (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. W sprawie polskiego słownika filozoficznego „Ruch Filozoficzny\" 1939 (XV) 3, ss. 93-95.Tadeusz Czeżowski - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (4).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Ethics of the vienna circle and the lvov-warsaw school.Wladyslaw Tatarkiewicz Schlick, Tadeusz Kotarbihski & Tadeusz Czezowski - 1990 - Dialectics and Humanism 17:30.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  7
  [Omnibus Review].Tadeusz Czeżowski - 1958 - Journal of Symbolic Logic 23 (3):347-348.
 22.  27
  The Problem of Induction.Tadeusz Czezowski - 1984 - Dialectics and Humanism 11 (2):257-264.
 23.  2
  Aksjologiczne i deontyczne normy moralne.Tadeusz Czeżowski - 1970 - Etyka 7:133-143.
  Among ethical norms teleological and formal ones are distinguished. The former admit that a behaviour which tends to a realisation of a moral Good is ethical, and the latter determine an ethical behaviour as consonant to a norm. Teleological norms determine a behaviour showing its purpose, and the formal norms emphasize the relation to other people as their characteristics. The former determine a duty through the Good, the latter instead adopt the concept of duty as primordial. Therefore, the former may (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 24.  36
  Tribute to Kazimierz Twardowski on the 10th anniversary of his death in 1938.Tadeusz Czezowski - 1960 - Journal of Philosophy 57 (7):209 - 215.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  17
  Review: Tadeusz Kubinski, On a Method of Constructing Modal Logics. [REVIEW]Tadeusz Czeżowski - 1958 - Journal of Symbolic Logic 23 (3):348-349.
 26. The Independent Ethics of Tadeusz Kotarbiński.Tadeusz Czeżowski & James Leech - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (1):47-52.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  17
  The Meaning and Value of Life.Tadeusz Czeżowski & Tomasz Przestępski - 1980 - Dialectics and Humanism 7 (3):67-71.
 28.  16
  Truth in Science.Tadeusz Czeżowski & Zbigniew Wieczorek - 1973 - Dialectics and Humanism 1 (1):165-171.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  12
  Korok Antoni. Metoda Leibniza interpretacji logiki Arystotelesa . Roczniki filozoficzne, vol. 4 , pp. 71–78.Tadeusz Czeżowski - 1959 - Journal of Symbolic Logic 24 (3):215-215.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  10
  Kubiński Tadeusz. O pewnej metodzie tworzenia logik modalnych . Polish, with English and Russian summaries. Studia logica, vol. 4 , pp. 213–240. [REVIEW]Tadeusz Czeżowski - 1958 - Journal of Symbolic Logic 23 (3):348-349.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  10
  The Meaning and Value of Life.Tadeusz Czeżowski & Toniasz Przestępski - 1980 - Dialectics and Humanism 7 (3):67-71.
 32.  9
  Fundamental Principles of the Philosophical Sciences.Tadeusz Czezowski - 1947 - Journal of Symbolic Logic 12 (1):26-26.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  5
  Kazimierz Twardowski 20 X 1866–11 II 1938.Tadeusz Czeżowski - 2018 - Ruch Filozoficzny 74 (1):21.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  6
  A. N. Prior. The necessary and the possible.The listener, vol. 57 , pp. 627–628.Tadeusz Czeżowski - 1958 - Journal of Symbolic Logic 23 (3):347-348.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Logika; Podrecznik Dla Studiujacych Nauki Filozoficzne.Tadeusz Czezowski (ed.) - 1949 - Pa Nstwowe Wydawn. Naukowe.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  9
  On Certainty in Empirical Sciences.Tadeusz Czeżowski - 1953 - Proceedings of the XIth International Congress of Philosophy 6:126-129.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  1
  Etyka angielska okresu międzywojennego (Stanisław Soldenhoff, O intuicjonizmie etycznym – obowiązek i wartość w systemie etycznym W.D. Rossa).Tadeusz Czeżowski - 1970 - Etyka 6:160-165.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  1
  Dwojakie normy.Tadeusz Czeżowski - 1966 - Etyka 1:145-155.
  Moral norms usually have the form of statements of obligation containing the words, ‚should’, ‚ought to’, ‚It is required … ‚, etc.; the form proper to a legal norm is the declarative sentence. In both these forms norms with good sense be preceded by the sing of assertion, ‚It is true that … ‚ and construed as a logically true statement affirming the existence of a duty or state of affairs ordained by a legislative institution. Hence, the contrary opinion denying (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39.  1
  Henryk Elzenberg jako teoretyk etyki.Tadeusz Czeżowski - 1969 - Etyka 4:91-102.
  The article exposes the main theses of the ethical theory of Henryk Elzenberg, an eminent Polish philosopher and ethicist. The author outlines Elzenberg’s conception of ethics, the two types of values he differentiated, namely the „perfective” and the utilitarian, and the two ethical systems, the perfectionistic and the hedonistic, which characterises these two values. Finally, the author discusses the differentiation between goodness and beauty as the two perfective values as proposed by Elzenberg.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation