Results for 'Cristi��n Santiba��ez'

1000+ found
Order:
 1.  52
  M.-M. Mactoux, E. Geny : Mélanges Pierre Lévêque, 7. Anthropologie et société. Pp. xxix+355. Paris: Les Belles Lettres/Université de Besançon, 1993. Paper. [REVIEW]J. M. Alonso-NɐɁez - 1995 - The Classical Review 45 (1):192-193.
 2.  4
  Latîfe Ez-Zeyy'tın El-B'bul-Meftûh Adlı Romanında Birey ve Ulusun Bağımsızlık Mücadelesi.Yusuf KÖŞELİ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1865-1865.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. İmam Zeynulâbi̇dîn’İn Es-Sahîfetu’s-Seccâdi̇yye İsi̇mli̇ Eseri̇ Etrafinda Geli̇şen Edebi̇yat.Cumali Çakmak & Abdulhadi Ti̇murtaş - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):1-22.
  Şia anlayışında dördüncü imam olarak kabul edilen Ali b. Huseyn Zeynulabidîn’in yazdığı iddia edilen es-Sahifetu’s-Seccadiyye isimli dua konulu eser, Şia âleminde Kur’an-ı Kerîm ve Hz. Ali’ye atf edilen Nehcu’l-Belağa kitabından sonra gelen üçüncü önemli kitaptır. Toplam 54 dua metninden oluşan bu eser, sadece bir dua kitabı olarak ele alınmamış aynı zamanda ahlak, akide, fıkıh, sosyoloji, psikoloji ve edebiyat alanlarına da kaynaklık etmiştir. Eser üzerine onlarca şerh, haşiye, makale, akademik araştırmalar yapılmış ve eser, Türkçe, İngilizce, Farsça, Urduca gibi birçok dile çevrilmiştir. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  41
  Justicia autosubversiva: ¿Fórmula de contingencia O de trascendencia Del derecho?Gunther Teubner - 2010 - Anales de la Cátedra Francisco Suárez 44:217-248.
  E n est e a r tícul o e l auto r s e pr e gunt a s i l a teorí a socia l de l derech o pued e apo r tar un a contribució n especí f ic a a u n concept o d e justici a via b l e h o y e n día , frent e a l o que sobr e ell a pued e deci r l a f ilosofí (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Democracia, participación Y representación: Presentación.Pedro Mercado Pacheco - 2012 - Anales de la Cátedra Francisco Suárez 46:7-10.
  Cuand o l a edició n d e est e númer o d e lo s Anale s d e l a Cáted r a F r ancisc o Suá r ez estab a a punt o d e ce r rars e no s so r prendi ó e l f allecimient o d e fo r m a repentin a e inesperad a d e Nicolá s Lópe z Calera , Directo r d e est a pu b (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  11
  A Call for Empirical Research on Uterine Transplantation and Reproductive Autonomy.Cristie Cole Horsburgh - 2017 - Hastings Center Report 47 (s3):S46-S49.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 7.  23
  Skeptik Teizm ve Kötülük: Peter van Inwagen'ın "Minimum-Yok İddiası".Atilla Akalın - 2021 - Theosophia 3 (3):77-90.
  Skeptical theists are seeking for some reasonable solutions to the evidential problem of evil. One of the most fundamental responses of skeptical theism is that the concept of “gratuitous evil”, which cannot be a proof of the absence of God. Therefore, it is not the existence of God that skeptical theism suspects. Instead, skeptical theism contemplates whether the evil in the world really has a “gratuitous” basis. This paper focuses on Peter van Inwagen's “no-minimum claim”. No-minimum claim” stands in opposition (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  9
  John Stuart mill'i̇n faydaci ahlki.Metin Aydın - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (28):143-143.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  4
  Kur’'n ve Hadiserde Fıtrat Kavramının Anlamı Üzerine.Muhammet Ali Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1441-1490.
  Kavramlar doğru anlamlandırılmadığı takdirde meselelerin anlaşılması noktasında yanlış sonuçlara varmanın kaçınılmaz olduğu bir hakikattir. Fıtrat kavramı bu manada insanın neliği bağlamında başat kavram olarak her daim farklı değerlendirmelere konu olmuştur. İnsanın, gerek kendisini var eden Allah ile olan ilişkisi gerekse hemcinsleriyle ve içerisinde yaşadığı âlemle ilişkisi çerçevesinde bu kavramın anlam alanının tespiti yine ait olduğu dünya üzerinden yapıldığı zaman konu hakkında doğru sonuçların elde edilmesine imkân tanıyacaktır. Kur’ân ve hadislerde yerini bulan fıtrat kavramının anlam alanına yönelik çalışmaların bu alanlarda derinlemesine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Rousseau on Amour-Propre: N.J.H. Dent.N. J. H. Dent - 1998 - Aristotelian Society Supplementary Volume 72 (1):57–74.
  According to familiar accounts, Rousseau held that humans are actuated by two distinct kinds of self love: amour de soi, a benign concern for one's self-preservation and well-being; and amour-propre, a malign concern to stand above other people, delighting in their despite. I argue that although amour-propre can (and often does) assume this malign form, this is not intrinsic to its character. The first and best rank among men that amour-propre directs us to claim for ourselves is that of occupying (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 11. Ez. 20: Thematiek en literaire vormgeving in onderling verband.W. A. M. Beuken - 1972 - Bijdragen 33 (1):39-64.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. CARTWRIGHT, N.-The Dappled World.N. Cartwright, P. Lipton, P. Menzies & La Paul - 2002 - Philosophical Books 43 (4):241-278.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  15
  İyi Kavramının Tanımı Yapılabilir mi? J. S. Mill’in Kanıtlaması ve G. E. Moore’un Doğalcı Yanılgı Eleştirisi.Metin Aydın - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1139-1160.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  16
  İyi Kavramının Tanımı Yapılabilir mi? J. S. Mill’in Kanıtlaması ve G. E. Moore’un Doğalcı Yanılgı Eleştirisi.Metin Aydın - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1139-1160.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Renato Cristi. La tiranía del mercado. El auge del neoliberalismo en Chile. Lom Ediciones, Santiago, 2021, 270 páginas.Marcos García de la Huerta - 2021 - Revista de Filosofía 78:326-328.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  30
  N. Van Der Wal, J. H. A. Lokin: Historiae Iuris Graeco-Romani Delineatio: Les Sources du Droit Byzantin de 300 À 1453. Pp. Vi+139; 9 Plates. Groningen: E. Forsten, 1985. Paper, Fl. 42.50. [REVIEW]N. G. Wilson - 1987 - The Classical Review 37 (1):106-106.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  12
  Hadi̇si̇n Tashîhi̇nde Sened Ve Metni̇n Sihhat İli̇şki̇si̇ne İllet Ve Şâz Bağlaminda Metodoloji̇k Bi̇r Yaklaşim.Engi̇n Sezai - 2015 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (31):141-141.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  11
  John Stuart mill'i̇n erdem teori̇si̇ ve araçsallaştirilmiş değerler.Metin Aydın - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19.  41
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kişisel Ve Aile Özellikleri İle Öğrenim Gördükleri P.Mehmet Gülteki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1163-1163.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  13
  CRISTI, Renato, Le libéralisme conservateur. Trois essais sur Schmitt, Hayek et HegelCRISTI, Renato, Le libéralisme conservateur. Trois essais sur Schmitt, Hayek et Hegel.Richard Gervais - 1993 - Laval Théologique et Philosophique 49 (3):584-587.
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  9
  Zek'tın Devlet Eliyle Yönetilmesi Ve Malezya Zek't Sistemi Örneği.Murat Aydın - 2018 - Dini Araştırmalar 21 (54):145-174.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. BOWIE, N. E. - "Towards a New Theory of Distributive Justice". [REVIEW]N. L. Nathan - 1973 - Mind 82:315.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  43
  N. Van Der Wal, J. H. A. Lokin: Historiae Iuris Graeco-Romani Delineatio: Les Sources du Droit Byzantin de 300 À 1453. Pp. Vi+139; 9 Plates. Groningen: E. Forsten, 1985. Paper, Fl. 42.50. [REVIEW]N. G. Wilson - 1987 - The Classical Review 37 (01):106-.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  35
  Functionalist and Conflict Views of AICPA Code of Conduct: Public Interest Vs. Self Interest. [REVIEW]Cristi K. Lindblom & Robert G. Ruland - 1997 - Journal of Business Ethics 16 (5):573-582.
  The sociological models of functionalism and conflict are introduced and utilized to analyze professionalism in the accounting profession as it is manifest in the American Institute of Certified Public Accountant's Code of Conduct. Rule 203 of the Code and provisions of the Code related to the public interest are examined using semiotic analysis to determine if they are most consistent with the functionalist or conflict models. While the analysis does not address intent of the Code, it is determined that the (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 25. Cristi Daniel anghelache* celebrarea triumfului.Într-O. Manieră Etruscă Formidabilă - 2013 - Studium : Revue D’Histoire des Sciences Et des Universités 6:5-6.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  4
  Sâi̇nüddîn Ali̇ Bi̇n Türke’de Varlik Mertebeleri̇.Buşra Arslan Meçi̇n - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):91-105.
  Öz Çalışmanın konusu irfanî geleneğin on beşinci yüzyıldaki önemli temsilcilerinden ve aynı zamanda İbnü’l-Arabî’nin takipçilerinden biri olan İbn Türke’nin varlık mertebelerine dair görüşleridir. Konu, İbn Türke’nin varlık ve varlığın mertebeleri ile ilgili düşüncelerinden hareketle hazırlanmıştır. Birincil kaynakların esas alındığı bu çalışmada, İbn Türke ve Ekberî geleneğin önemli temsilcilerinin eserlerine müracaat edilmiştir. Çalışmanın amacı, felsefe ve kelâmın yanı sıra tasavvuf felsefesinin en önemli konularından biri olan varlık düşüncesi ve varlık mertebelerini İbn Türke’nin görüşleri çerçevesinde ele alarak âlemdeki varoluşun hakikatinin ne olduğu, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  61
  Analytical Solutions of N‐Person Games.Miklos N. Szilagyi - 2012 - Complexity 17 (4):54-62.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  7
  İtalya'nın Habeşistan'ı İşgalinin Akbaba Dergisindeki Yansımaları.Fatih Keski̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):659-659.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Douglas N. Walton, Courage: A Philosophical Investigation. [REVIEW]N. Dent - 1987 - Philosophy in Review 7:171-172.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Renato Cristi The Concept of the Political.C. Schmitt - 2000 - The European Legacy 5 (1):119-119.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  26
  The Prasa $$Dot N$$ Gikas' Views on Logic: Tibetan dGe Lugs Pa Exegesis on the Question of Svatantras. [REVIEW]Jos�Ignacio Cabez�N. - 1988 - Journal of Indian Philosophy 16 (3):217-224.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32.  45
  Schmitt on Constituent Power and the Monarchical Principle.Renato Cristi - 2011 - Constellations 18 (3):352-364.
 33.  19
  The Aristotelian Ethics: Ethics or Πολιτιχή?Renato Cristi - 1970 - Modern Schoolman 47 (4):381-389.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  34
  I–N.J.H. Dent.N. J. H. Dent - 1998 - Aristotelian Society Supplementary Volume 72 (1):57-73.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  51
  Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Çizgi Grafik Okuma Ve Çizme Becerilerinin İncelenmesi.Dilek Sezgi̇n Memnun - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):1153-1153.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Douglas N. Walton, Courage: A Philosophical Investigation Reviewed By.N. J. H. Dent - 1987 - Philosophy in Review 7 (4):171-172.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  32
  Evgeny N. Trubetskoy and Overcoming the Neo-Kantian Kant.Alexei N. Krouglov - 2016 - Russian Studies in Philosophy 54 (5):408-421.
  In his later work, Metafizicheskie predpolozheniia poznaniia. Opyt preodoleniia Kanta i kantianstva [Metaphysical Presuppositions of Knowledge. An Attempt to Overcome Kant and Kantianism], Evgeny N. Trubetskoy tried to overcome the Kantian tradition in philosophy in order to advance his conception of all-unity and the philosophy of absolute and unconditional consciousness. Despite insisting on the distinction between the “historical Kant” and Neo-Kantianism, in reality Trubetskoy was strongly dependent on the Neo-Kantian interpretation of Kant’s philosophy, which meant that his fight against Kantian (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Ronald N. Giere, Review of The Dappled World: A Study of the Boundaries of Science by Nancy Cartwright. [REVIEW]Ronald N. Giere - 2000 - Philosophy of Science 67 (3):527-530.
 39. N. RESCHER and R. BRANDOM "The Logic of Inconsistency". [REVIEW]N. C. A. Da Costa - 1982 - History and Philosophy of Logic 3 (2):225.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. On Strongly Creative Definitions: A Reply to V. E. Rickey.Nemesszeghy Ez & E. A. Nemesszeghy - 1977 - Logique Et Analyse 20 (77-78):111-115.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. GOODMAN, N.: "Of Mind and Other Matters". [REVIEW]J. N. Safran - 1986 - British Journal for the Philosophy of Science 37:242.
 42. Is It Painful to Think? Conversations with Arne Næss.David Rothenberg & Arne Næss - 1993
 43.  19
  Osmanlıların K'be ve Mescid-i Haram Hizmetleri.İsmail Meti̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):663-663.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  16
  Sanatsal Yarışmalarının Görsel Sanatlar Eğitimi Açısından Öğrenc.Levent Merci̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 8):203-203.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  75
  Substance Dualism Fortified: N. M. L. Nathan.N. M. L. Nathan - 2011 - Philosophy 86 (2):201-211.
  You have a body, but you are a soul or self. Without your body, you could still exist. Your body could be and perhaps is outlasted by the immaterial substance which is your soul or self. Thus the substance dualist. Most substance dualists are Cartesians. The self, they suppose, is essentially conscious: it cannot exist unless it thinks or wills or has experiences. In this paper I sketch out a different form of substance dualism. I suggest that it is not (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  18
  Renato Cristi, El Pensamiento Político de Jaime Guzmán. Autoridad y Libertad, Ediciones Lom, 2000, Santiago, 223 p.Hermes H. Benítez - 2002 - Polis 2.
  Puesto que es imposible hacer justicia, en unas cuantas páginas, a un libro tan bien investigado, organizado y escrito, no trataremos de resumir aquí el contenido de sus diferentes capítulos. Nos limitaremos, simplemente, a destacar lo que en éste nos ha parecido ser lo más significativo e importante; por lo menos en términos de su capacidad para interpretar el pensamiento y la acción política de Jaime Guzmán; pero, en especial, en cuanto a su capacidad para iluminar el significado y las (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  57
  Değer Sınıflaması Üzerine Aksiyonel Bir Deneme.Yusuf Keski̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1485-1485.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Renato Cristi, Le Libéralisme Conservateur Reviewed by.Hermes H. Benitez - 1993 - Philosophy in Review 13 (6):293-295.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  50
  Kıbrıs'ın Geleceği Konusunda Menderes-Boyd Görüşmeleri.Serdar Saki̇n - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 1):461-461.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  5
  Reflective Debriefs as a Response to Moral Distress: Two Case Study Examples.Georgina Morley & Cristie Cole Horsburgh - forthcoming - HEC Forum:1-20.
  Within this paper, we discuss Moral Distress Reflective Debriefs as a promising approach to address and mitigate moral distress experienced by healthcare professionals. We briefly review the empirical and theoretical literature on critical incident stress debriefing and psychological debriefing to highlight the potential benefits of this modality. We then describe the approach that we take to facilitating reflective group discussions in response to morally distressing patient cases. We discuss how the debriefing literature and other clinical ethics activities influenced the development (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000