Results for 'Chr van Buijtenen'

1000+ found
Order:
 1.  23
  Boekbesprekingen.J. Mulders, J. Alaerts, P. Fransen, Paul Begheyn, Alph Houben, F. Bossuyt, M. De Tollenaere, H. Robbers, H. Somers, M. De Wachter, M. Prick, J. Verhoeven, J. Kerkhofs, P. van Doornik, Chr van Buijtenen, A. van Kol, S. Trooster, B. Van Dorpe & P. Grootens - 1967 - Bijdragen 28 (3):334-348.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  16
  Boekbesprekingen.J.-M. Tison, W. Beuken, Ben Hemelsoet, P. Fransen, Bernard Van Dorpe, P. Van Doornik, S. Trooster, P. Smulders, H. Van Luijk, S. De Smet, J. Kerkhofs, C. Verhaak, M. De Wachter, A. Van Kol, Jos Vercruysse, J. Bots, M. De Tollenaere, Chr van Buijtenen, J. H. Nota, H. Somers, R. Hostie, J. Kijm, P. G. Van Breemen, M. Prick, J. De Bruyne, C. Swüste, P. Lacor & Karel Van Thillo - 1968 - Bijdragen 29 (4):431-464.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Incarnation Anyway: Arguments for Supralapsarian Christology.Edwin Chr Van Driel - 2008 - Oxford University Press USA.
  This book raises in a new way a central question of Christology: what is the divine motive for the incarnation? Throughout Christian history a majority of Western theologians have agreed that God's decision to become incarnate in the person of Jesus Christ was made necessary by "the Fall": if humans had not sinned, the incarnation would not have happened. This position is known as "infralapsarian." A minority of theologians however, including some major 19th- and 20th-century theological figures, championed a "supralapsarian" (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  Emmanuel Levinas: Tussen politiek en eschatologie.Christof van Buijtenen - 1967 - Bijdragen 28 (2):197-211.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  22
  M. P. van Buijtenen, De bijbel van de regulieren te Utrecht: 15e-eeuws schisma in het licht van 13e-eeuws Frans handschrift. Utrecht: Universiteitsbibliotheek, 1984. Paper. Pp. 95; illustrated. Distributed by HES Uitgavers, Postbus 129, 3500 AC Utrecht. [REVIEW]Hope Mayo - 1987 - Speculum 62 (1):242-242.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  11
  Incarnation Anyway: Arguments for Supralapsarian Christology by Edwin Chr. van Driel.Justus H. Hunter - 2016 - Nova et Vetera 14 (1):349-352.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  16
  Incarnation anyway: Arguments for supralapsarian Christology. By Edwin Chr. Van driel: Book reviews. [REVIEW]Peter S. Dillard - 2009 - Heythrop Journal 50 (5):901-902.
 8. Van Ooyen. Radbruch und Thoma. Realistische Demokratie (Rezensionsabhandlung).Robert Chr van Ooyen - 2010 - Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 96 (3):420-426.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Van den Bossche M. en Bremmers, Chr.(red.), De actualiteit van Martin Heideggers' Zijn en tijd'.Jan Maeyaert - 2008 - Tijdschrift Voor Filosofie 70 (1):175.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. „Volksdemokratie" und „Präsidialisierung": Schmitt-Rezeption im liberal-konservativen Etatismus: Herzog-von Arnim.Robert Chr van Ooyen - 2007 - In Rüdiger Voigt (ed.), Der Staat des Dezisionismus: Carl Schmitt in der Internationalen Debatte. Nomos.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  God and God’s beloved: A constructive re-reading of Scotus’s supralapsarian Christological argument.Edwin Chr van Driel - 2022 - Heythrop Journal 63 (5):995-1006.
  In this essay I argue that John Duns Scotus offers two arguments to support his well-known supralapsarian Christological position: a formal argument based on the ordering within God’s will, and a material argument based on the ordering of God’s love. While the latter is constructively more fruitful, its most natural reading, according to which God becomes incarnate so as to be loved not just by Godself but also by another, is also inconsistent with Scotus’s own account of the metaphysics of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  3
  Major Review: The Word Made Flesh: A Theology of the Incarnation by Ian A. McFarland. [REVIEW]Edwin Chr van Driel - 2021 - Interpretation: A Journal of Bible and Theology 75 (4):337-338.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  Epistemology and Spiritual Authority. Vittorio A. van Bijlert.Chr Lindtner - 1991 - Buddhist Studies Review 8 (1-2):252-254.
  Epistemology and Spiritual Authority. Vittorio A. van Bijlert., Vienna 1989. 191 pp. ÖS 230.00.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Vives te Leuven: catalogus van de tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek te Leuven, 28 juni-20 augustus 1993.Gilbert Tournoy, Jan Roegiers & Chr Coppens (eds.) - 1993 - Leuven: Leuven University Press.
 15.  19
  Burger und Soldaten: Aspekte der politischen und militarischen Role athenischer Burger im Kriegswesen des 4. Jahrhunderts v Chr. L A Brurckhardt.H. Van Wees - 1998 - The Classical Review 48 (2):376-378.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  20
  W. E. J. Kuiper: Atlische Familiekomedies van omstreeks 300 v. Chr. I. Het origineel van Plautus' Epidicus. Pp. 67. Amsterdam: Swets en Zeitlinger, 1938. Paper, f. 1.20. [REVIEW]Hugh Tredennick - 1938 - The Classical Review 52 (06):242-.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Karl Popper und das Staatsverständnis des Kritischen Rationalismus.Robert Christian van Ooyen & Martin H. W. Möllers (eds.) - 2019 - Baden-Baden: Nomos.
  Kaum einer hat die offene Gesellschaft in der politischen Philosophie des 20. Jahrhunderts so leidenschaftlich verteidigt wie Karl Popper. Sein Demokratieverstandnis ist eng gekoppelt an seine Wissenschaftstheorie und die Kritik an Platon, Hegel, Marx. Als Liberaler und sozialer Reformist wird er parteiubergreifend zum Stichwortgeber bundesdeutscher Politik seit den 70er Jahren. Popper-Rezeptionen finden sich bis in die Staatsrechtslehre (namentlich Peter Haberle) und das Bundesverfassungsgericht hinein. Noch heute lasst sich mit Popper gegen Diktaturen wie uberhaupt gegen Konzepte von "Gemeinschaft" Position beziehen - (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  De Tvnica Lintea.J. Van Wageningen - 1913 - Classical Quarterly 7 (03):196-.
  Tvnicam linteam pro lanea uulgo Romae saeculo tertio post Chr. n. gestatam esse iure optimo Friedlaenderus contendit, sed idem Romanos fortasse iam antea eo uestimento usos esse addit, idque fretus loco Iuuenalis, quern supra indicaui. Mihi tamen uidentur uersus illi Aquinatis non posse afferri ad Friedlaenderi sententiam tuendam, quod ut demonstrem, eos infra describam et tractabo.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Sokrates, zijn wijsgerige betekenis.M. F. Fresco - 1983 - Assen: Van Gorcum.
  Overzicht van het leven en de filosofische ideeën en betekenis van de Griekse wijsgeer (469-399 voor Chr.).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Filosofie van de geschiedenis: een inleiding.W. J. Van der Dussen - 1986 - Muiderberg: D. Coutinho.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Denkwegen in de geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte.Wim van Dooren - 1983 - Assen: Van Gorcum.
  Thematisch of per periode geordend overzicht van de westerse filosofieën vanaf de 15e eeuw.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. De harde kern van de westerse metafysica: een historisch-thematische en kritische studie.Jozef van de Wiele - 1986 - Leuven: Acco.
  Samenvatting van de grote wijsgerige systemen van Plato tot en met Hegel, gevolgd door een kritische analyse van de metafysica als uitingsvorm van westers intellectualisme.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Zu Chronologie und Interprétation der Münzprägung der Achaischen Liga nach 146 v. Chr.Chr Boehringer - 1997 - Topoi 7:103-108.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Marxisme van de hoop, hoop van het marxisme?: Essays over de filosofie van Ernst Bloch.Hugo van den Enden & Ludo Abicht (eds.) - 1980 - Baarn: Wereldvenster.
 25. Dagboek van een verdoofd rabbijn: persoonlijke notities bij een politieke aardverschuiving.Lody B. Van de Kamp - 2012 - Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum.
  Beschouwing door de rabbijn over het wetsvoorstel om onverdoofde, rituele slacht te verbieden, gezien als een aantasting van de vrijheid van godsdienst van zowel joden als moslims.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Na oorlog en vrede: twaalf opstellen bij het dertiende lustrum van Societas Juridica Grotius en de vierhonderdste geboortedag van Grotius.J. M. van Dunné (ed.) - 1984 - Arnhem: Gouda Quint.
  Uitgave ter gelegenheid van de vierhonderdste geboortedag van de Nederlandse jurist, diplomaat en schrijver Hugo de Groot (1583-1645).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. De Zaak Nietzsche: opstellen en essays van Wim van Dooren, H. van Galen Last, Elrud Ibsch..Wim van Dooren & Gerrit Jan Kleinrensink (eds.) - 1986 - Nijmegen: Vriendenlust.
  Bundel essays over de invloed van de Duitse filosoof (1844-1900) op diverse cultuuruitingen.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Filosofie van het menselijk handelen: een inleiding.A. Van den Beld - 1982 - Assen: Van Gorcum.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Opsommings Van proefskrifte, verhandelings en ongepubliseerde verslae summaries of theses and unpublished reports.Avandier van Buitelandse, Ondernemings in Die Nasionale Ekonomie, N. Suid-Afrikaanse Beskouing & J. Poolman - 1976 - Humanitas 3 (4):355.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Moreel, 'n konseptuele analise en operasionele definisie: referaat gelewer tydens die Tweede Nasionale Kongres van die Sielkundevereniging van Suid-Afrika, Stellenbosch, 3 tot 5 Oktober 1984.J. J. Van Rensburg - 1984 - Pretoria: Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. De eenheid van het handelen: opstellen over recht en filosofie.Glastra van Loon & F. J. - 1980 - Meppel: Boom.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. [Recensie van: S. Hogervorst (1995). Staat en welzijn, het belang van een vernieuwde conceptie van de minimale staat, Assen].Hhh Van Erp - 1995 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 2 (87):115-115.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. van der,'Croisade contre les hérétiques, ou guerre contre rebelles? La psychologie des soldats et des officiers Espagnols de l'armee de Flandre du XVIe siècle'.Leon van der Essen - 1956 - Revue D’Histoire Ecclésiastique 51:42-78.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. De wijsgerige grondslagen van de rechtssociologie.H. J. Van Eikema Hommes - 1986 - Zwolle: Tjeenk Willink.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Ontwikkelingsfilosofie: een onderzoek naar grondslagen van ontwikkeling en opvoeding.A. W. van Haaften (ed.) - 1986 - Muiderberg: D. Coutinho.
  Systematische inleiding in de wijsgerige pedagogiek.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Het wezen van het zijn. Aard en opbouw van de natuur vanuit wetenschappelijk en filosofisch perspectief.P. J. Zwart & Herbert van Erkelens - 1989 - Tijdschrift Voor Filosofie 51 (3):558-558.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Inleiding tot de wijsbegeerte van Herman Dooyeweerd.H. J. van Eikema Hommes - 1982 - 's-Gravenhage: M. Nijhoff.
  Studie over het werk van de Nederlandse filosoof Herman Dooyeweerd (1894- 1977).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  23
  Kennis op basis Van ervaring en kennis op basis Van getuigenis.René van Woudenberg - 1997 - Tijdschrift Voor Filosofie 59 (3):407 - 433.
  The thesis developed and defended in this paper is that is it false that all knowledge is founded on experience. Much of our knowledge (or alleged knowledge), it is argued, is based on testimony. Still, many philosophers have either not dealt with testimony at all, or treated it very unkindly. One of the reasons for this is that those philosophers (such as Descartes and Locke) work with a concept of knowledge according to which knowledge is certain, indubitable, and/or self-evident. And (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. van, and Krijnie Ciggaar. St. Thorlac's in Constantinople, built by a Flemish emperor.Andrea Arkel-De Leeuw van Weenen - forthcoming - Byzantion.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  1
  De stem van de doden: hermeneutiek als spreken namens de ander.Gerrit Jan van der Heiden & Henk Hoeks - 2012 - Nijmegen: Vantilt.
  Fundamentele filosofische studie over hermeneutiek, opgevat als het stem geven aan degene die niet (meer) zelf kan spreken, met beschouwingen over het betreffende gedachtegoed van enkele vooraanstaande denkers zoals Plato en Heidegger.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  3
  Nagarjuniana: studies in the writings and philosophy of Nāgārjuna.Chr Lindtner - 1982 - Copenhagen: Akademisk forlag.
 42.  12
  De legitimatie Van het alsof de 'marginale' discussie tussen Lyotard en Nancy.Aukje van Rooden & Joris van Gorkom - 2005 - Tijdschrift Voor Filosofie 67 (3):527 - 546.
  Both Jean-François Lyotard and Jean-Luc Nancy have tried to understand the law within the heterogeneity of society by means of Kant's notion of 'as if'. Kant introduced this notion in order to respect the gap between reason and intuition; Lyotard and Nancy took it up to explain the lack of unity in society. In the margins of their work — footnotes and postscripts — they have discussed this theme and searched for the presuppositions and risks of each others position, as (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. 'Rad van avontuur.A. Van Lenning - 1995 - Krisis 15:26-31.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Kunstmatige Intelligentie: Een voortzetting van de filosofie met andere middelen.van Jfak Benthem - 1990 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 82:83-100.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Die invloed Van strukturele kenmerke Van boerderyeenhede in die stellenbosse distrik.Op Die Aanbod van Landbouarbeid - 1976 - Humanitas 3 (4):325.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Over idealen: het belang van idealen in recht, moraal en politiek.Wibren van der Burg, Frans W. A. Brom & Schoordijk-Instituut (eds.) - 1998 - Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. De Maat van de Techniek Zes Filosofen Over Techniek, Günther Anders, Jacques Ellul, Arnold Gehlen, Martin Heidegger, Hans Jonas En Lewis Mumford.Hans Achterhuis, Paul van Dijk & Pieter Tijmes - 1992
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Van Plato tot Pinxten: 38 vrijdenkers over hun lijfboek.Karel Van Dinter - 2018 - Brussel: VUB Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Begrippen in het onderwijs: de theorie van Davydov.J. Haenen, B. van Oers & V. V. Davydov (eds.) - 1983 - Amsterdam: Pegasus.
 50. Wetenschapsfilosofie in beweging: naar een ethische herdefiniëring van de kritische rationaliteit.G. van Steendam (ed.) - 1983 - Leuven: Acco.
  Overzicht van de hedendaagse ontwikkelingen in de wetenschapsfilosofie.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000