Results for 'C. Smory��ski'

1000+ found
Order:
 1. Przydatność prakseologicznej aparatury poj)eciowej dla poszczególnych dyscyplih naukowych.Tadeusz Kotarbiński (ed.) - 1964 - Wrocław,: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Indywidualność i ojczyzna: filozoficzna problematyka kwestii narodowej.Janusz Kuczyński - 1972 - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Samotność sztuki.Marcin Czerwiński - 1978 - Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Cześć dla życia.Andrzej Kruszyński - 1983 - Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Jednoznaczność transcendentalna w metafizyce Jana Dunsa Szkota.Edward Iwo Zieliński - 1988 - Lublin: Red. Wydawnictw KUL.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  2
  Polityczność psychoanalizy: Freud - Lacan - Žižek.Krzysztof Kłosiński & Dawid Matuszek (eds.) - 2014 - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 7. Libido i lojalność w polityce.Wojciech Wasiutyński - 1961 - Londyn,: Nakł. Myśli polskiej.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Byt absolutny a wolność człowieka w filozofii Karla Jaspersa.Roman Rudziński - 1978 - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Byt i wartość u Nicolaia Hartmanna.Zbigniew Zwoliński - 1974 - Warszawa,: Państwowe Wydawn. Naukowe.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Byt i powinność w perspektywie filozofii analitycznej.Maciej Uliński - 1992 - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Wolność odmówiona?Jan Górec-Rosiński - 1984 - Warszawa: Książka i Wiedza. Edited by Jan Górec-Rosiński.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Tożsamość a moralność w świetle koncepcji Dereka Parfita.Andrzej Stoiński - 2013 - Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  Filozofia jako mądrość bycia: profesorowi Krzysztofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin.Krzysztof Kaszyński, Stefan Konstańczak & Tomasz Turowski (eds.) - 2009 - Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.
 14. Mity i rzeczywistość literacka.Jan Górec-Rosiński - 1973 - Warszawa]: Książka i Wiedza.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  12
  Psychosocial Interventions for Depressive and Anxiety Symptoms in Individuals with Chronic Kidney Disease: Systematic Review and Meta-Analysis.Michaela C. Pascoe, David R. Thompson, David J. Castle, Samantha M. McEvedy & Chantal F. Ski - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
 16.  9
  Psychosocial Interventions and Wellbeing in Individuals with Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis.Michaela C. Pascoe, David R. Thompson, David J. Castle, Zoe M. Jenkins & Chantal F. Ski - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Hegel a wspołczesność: materiały X Międzynarodowego Kongresu Heglowskiego, Moskwa 25 VIII-2 IX 1974.Tadeusz M. Jaroszewski, Ryszard Palacz & Tadeusz Płużański (eds.) - 1975 - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 18. Fragmenty filozoficzne.Tadeusz Kotarbiński & Janina Kotarbińska (eds.) - 1959 - Warszawa: Państwowe Wydawn. Naukowe.
  Grzegorczyk, A. O pewnych formalnych konsekwencjach reizmu.--Hiż, H. O rzeczach.--Kołakowski, L. Determinizm i odpowiedzialność.--Kotarbińska, J. Tak zwana definicja dejktyczna.--Ossowska, M. Norma prawna i norma moralna u Petrażyckiego.--Ossowski, S. Od "Kodeksu natury" do "Sprzysiężenia równych."--Lazari-Pawłowska, I. Tworzenie pojęć nauk humanistycznych według koncepcji Leona Petrażyckiego.--Pawłowski, T. Klasyfikacja sztuczna a klasyfikacja naturalna w biologii.--Pelc, J. Szkic analizy znaczeniowej terminu "ideologia dzieła literackiego."--Poznański, E. Operacjonalizm po trzydziestu latach.--Przełęcki, M. Postulat empiryczności terminów przyrodniczych.--Pszczołowski, T. Prakseologiczne pojęcie pracy.--Stonert, H. Analiza logiczna teorii atomistycznej w klasycznej chemii.--Szaniawski, (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Uniwersalizm jako metafilozofia.Janusz Kuczyński - 1989 - Warszawa: Com Snp.
  t. 1. Polskość i uniwersalistyczny socjalizm.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  6
  Ki̇mi̇ nöroloji̇k veri̇ler işiğinda beyi̇n-bi̇li̇nç i̇li̇şki̇si̇ üzeri̇ne kisa bi̇r tartişma I.Beyza Nur Bayat - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:41-46.
  Bilinç ile beyin arasındaki ilişki, düşünce tarihi boyunca tartışma konusu olmuştur. Son yüzyıla kadar zihin-beden ya da ruh-madde gibi kavramlarla anılan bu mesele, nörolojinin ivme kazanmasıyla birlikte beyin ve bilinç arasındaki ilişkiye indirgenmiştir. Bu bağlamda, insanın beyninde ortaya çıkan bilinçlilik durumunun, başka bir deyişle fenomenal deneyimlerin, nasıl meydana geldiği ve beyin ile bilincin birbirlerini nasıl etkiledikleri, hem bilimsel verilerle hem de bu verilerden hareketle ortaya konan felsefi yaklaşımlarla açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada, beyin ve bilinç arasındaki etkileşim sorununun nörolojinin verilerinden hareketle (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Complex demonstratives, QI uses, and direct reference.Jeffrey C. King - 2008 - Philosophical Review 117 (1):99-117.
  result from combining the determiners `this' or `that' with syntactically simple or complex common noun phrases such as `woman' or `woman who is taking her skis off'. Thus, `this woman', and `that woman who is taking her skis off' are complex demonstratives. There are also plural complex demonstratives such as `these skis' and `those snowboarders smoking by the gondola'. My book Complex Demonstratives: A Quantificational Account argues against what I call the direct reference account of complex demonstratives (henceforth DRCD) and (...)
  Direct download (10 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 22.  45
  Remarks on the Syntax and Semantics of Day Designators.Jeffrey C. King - 2001 - Noûs 35 (s15):291 - 333.
  Though these expressions are often called “names of months”, there is good reason to hold that they are not names at all. Syntactically, these words behave as count nouns. They combine with determiners such as ‘every’, ‘many’, ‘exactly three’ etc. to form restricted quantifiers:3 (1) Every January I go skiing. (2) I spent many Januarys at Squaw Valley. (3) I wasted exactly three Januarys in Bakersfield. Like other count nouns, they can take relative clauses in constructions such as (1)-(3): (1a) (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 23.  1
  Kotarbiński.Jan Woleński - 1990 - Warszawa: Wiedza Powszechna. Edited by Tadeusz Kotarbiński.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Norwid widziany dzisiaj: praca zbiorowa.Beata Michalec & Tadeusz Skoczek (eds.) - 2021 - Warszawa: Wydawnictwo Muzeum Niepodległości Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.
  To oni przywrócili pamięć o Norwidzie -- W poszukiwaniu formuły Norwidowskiego poematu. Trudny przypadek Szczesnej -- Norwid oczami młodzieży szkolnej, czyli jak pracujemy nad tekstami poety w jednym z warszawskich liceów -- "Tyś nie śmierci łup!" - Krasiński o Norwidzie -- "Nadzieja jest z prawdy" - o jednym cytacie z Norwida i jego znaczeniu w myśli Józefa Tischnera -- Kobiety-władczynie, czyli rzecz o Wandzie i Kleopatrze. Norwidowska "kwestia kobieca" w perspektywie feministycznej -- Literacka i filmowa przestrzeń Norwida (wstępny rekonesans) -- (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  2
  Cezary Wodziński in memoriam.Cezary Wodziński & Waleria Szydłowska (eds.) - 2018 - Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Notes from greenland.Maria Bittner - manuscript
  Tuesday evening, December 27, 1983 …I did go skiing today, though, which is what I want to write about. The temperature is down to –10°C again, on my thermometer, which probably means –12 to –13°C, in real terms. The visibility is still very poor though the wind has stopped. I set off at 2 pm and got home at about 4 pm, which meant skiing in the dark all the time. This wouldn’t have bothered me except that I had an (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  18
  A propaedeutic to Walter Benjamin.David Socher - 2009 - Journal of Aesthetic Education 43 (4):pp. 1-8.
  In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:A Propaedeutic to Walter BenjaminDavid Socher (bio)I took the picture—the Marines took Iwo Jima.—Joe Rosenthal (1912-2006)The Emerson College Web site on Walter Benjamin's essay The Work of Art in an Age of Mechanical Reproduction1 nicely animates some ideas of the essay. One such idea is the following: To an ever greater degree the work of art reproduced becomes the work of art designed for reproducibility. When Benjamin wrote this (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  5
  Grazer Philosophische Studien: International Journal for Analytic Philosophy ; GPS.Rudolf Haller (ed.) - 1996 - Rodopi.
  Inhaltsverzeichnis/Table of Contents: Rudolf HALLER: Zwei Vorworte in einem. Evelyn DÖLLING: Alexius Meinong: "Der blinde Seher Theiresias". Jaakko HINTIKKA: Meinong in a Long Perspective. Richard SYLVAN: Re-Exploring Item-Theory. Francesca MODENATO: Meinong's Theory of Objects: An Attempt at Overcoming Psychologism. Jan WOLE??N??SKI: Ways of Dealing with Non-existence. Karel LAMBERT: Substitution and the Expansion of the World. Terence PARSONS: Meinongian Semantics Generalized. Reinhardt GROSSMANN: Thoughts, Objectives and States of Affairs. Peter SIMONS: Meinong's Theory of Sense and Reference. Barry SMITH: More Things in (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  16
  On parallel hierarchies and Rki.Stephen Bloch - 1997 - Annals of Pure and Applied Logic 89 (2-3):231-273.
  This paper defines natural hierarchies of function and relation classes □i,kc and Δi,kc, constructed from parallel complexity classes in a manner analogous to the polynomial-time hierarchy. It is easily shown that □i−1,kp □c,kc □i,kp and similarly for the Δ classes. The class □i,3c coincides with the single-valued functions in Buss et al.'s class , and analogously for other growth rates. Furthermore, the class □i,kc comprises exactly the functions Σi,kb-definable in Ski−1, and if Tki−1 is Σi,kb-conservative over Ski−1, then □i,kp is (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30. Absoluteness of truth and the Lvov-Warsaw School : Twardowski, Kotarbiński, Leśniewski, Łukasiewicz, Tarski, Kokoszyńska.Jan Woleński - 2022 - In Anna Brożek & Jacek Juliusz Jadacki (eds.), At the Sources of the Twentieth-Century Analytical Movement: Kazimierz Twardowski and His Position in European Philosophy. Brill.
 31. Náčrt dejín politických a právnych teórií.František Červeňanský - 1971 - Bratislava,: UK, rozmn..
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Človek a kultúra: celostnost̕ človeka ako kritérium kultúrnych hodnôt.Martin Čičilla - 1978 - Bratislava: Pallas.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. WADDINGTON, C. H. - "The Ethical Animal". [REVIEW]C. H. Whiteley - 1962 - Mind 71:136.
 34. Psychological analysis of Nietzsche's Zarathustra: notes on the seminar given by Prof. Dr. C.G. Jung, Zurich, Winter 1935.C. G. Jung - 1934 - [Zurich: C.G. Jung?. Edited by Mary Foote.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Lịch sử triết học Ấn Độ.Mãn Giác - 1967 - [Saigon]: Đại Học Vạn Hạnh.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  9
  Alpine Ski Coaches’ and Athletes’ Perceptions of Factors Influencing Adaptation to Stress in the Classroom and on the Slopes.Paul Davis, Anton Halvarsson, Wictor Lundström & Carolina Lundqvist - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
 37. Bisedë për estetikën: çeshtje ideoestetike.Tefik Çaushi - 1979 - Tirana: Shtëpia Botuese "8 Nëntori".
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. WILLIAMS, C. J. F. "What is Truth"? [REVIEW]C. Mcginn - 1977 - Mind 86:630.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. William C. Wimsatt.C. William - 1976 - In G. Gordon, Grover Maxwell & I. Savodnik (eds.), Consciousness and the Brain: A Scientific and Philosophical Inquiry. Plenum. pp. 205.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. HOOKWAY, C. : "Minds, Machines and Evolution".C. A. Hooker - 1986 - Australasian Journal of Philosophy 64:377.
 41.  63
  C. J. F. Martin. An introduction to medieval philosophy. (Edinburgh: Edinburgh university press, 1996.) Pp. 148. £11.95.C. R. - 1997 - Religious Studies 33 (1):131-134.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. SHEBBEARE, C. J. -The Problem of the Future Life. [REVIEW]C. Lewy - 1940 - Mind 49:487.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Jermann, C., Philosophie und Politik. [REVIEW]C. Steel - 1988 - Tijdschrift Voor Filosofie 50:542.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  13
  Theodore C. Denise, 1919-2005.C. L. Hardin - 2006 - Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association 79 (5):119 -.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. A C.s. Rafinesque Anthology.C. S. Rafinesque & Charles Boewe - 2006 - Journal of the History of Biology 39 (1):210-212.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46. READ, C. S. -Military Psychiatry in Peace and War. [REVIEW]F. C. B. F. C. B. - 1922 - Mind 31:109.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Clementi, C., Pervigilium Veneris: The Vigil of Venus.C. J. Martin - 1936 - Classical Weekly 30:261-262.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. C. Stumpf, Beiträge zur Akustik und Musikwissenschaft.C. S. Myers - 1902 - Mind 11:393.
 49. MORGAN, C. LLOYD. - Instinct and Experience. [REVIEW]C. S. Myers - 1913 - Mind 22:269.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Stuart C. Shapiro, Common LISP: An Interactive Approach.C. Welty - 1997 - Minds and Machines 7:142-144.
1 — 50 / 1000