Results for 'C��sar Carbullanca N����ez'

1000+ found
Order:
 1.  5
  Eski̇ yunan’in Zaman anlayişi üzeri̇ne.Güvenç ŞAR - 2018 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 28:0-0.
  Zaman, düşünce tarihini eskimeyen konusudur. Düşünce tarihi boyunca tekrar tekrar tartışılan bu konuda Batı felsefesinin başlangıcına bakmak bize birtakım olanaklar sağlayacaktır. Çalışmamızda zaman konusunda Eski Yunanlıların kullandıkları kelimelerden yola çıkarak bu konudaki yaklaşımları ele alınmıştır. Burada hem söz konusu sözcüklerin anlam bağlamları hem de söz konusu sözcüklerin Eski Yunan mitolojisiyle, tragedyasıyla ve felsefesiyle olan bağlantıları ortaya konmaya çalışılmıştır.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  85
  Bilimde Keşif ve Gerekçelendirme Bağlamı Ayrımı Tartışmaları.Ş. Mert Ünal & Mehmet Ali Sarı - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 1 (36):27-38.
  Bilime ve bilimsel bilgiye yönelik yaygın görüş, bilimin objektif bir faaliyet olduğudur. Bu görüş bilimsel bilginin elde edilmesinde, bilim insanlarının nesnel bir tavır sergilediğini ve onların sosyal faktörlerden etkilenmediğini varsaymaktadır. Yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde, Viyana Çevresi ve Karl Popper’ın düşünceleri ile bilimde sosyolojik ve psikolojik unsurların keşif bağlamı içerisinde görülebileceği, bilimsel kuramların ve araştırmaların gerekçelendirilmesine yönelik girişimlerin ise yalnızca nesnel, epistemik çalışmalardan oluştuğu ileri sürülmektedir. Keşif bağlamı ve gerekçelendirme bağlamı adı altında yapılan bu ayrıma ilişkin iddialar, Thomas Kuhn’un 1962 yılında (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. La phénoménologie à l'épreuve de la vie sapientiale africaine: Dominique Kahang'a Rukonkish à l'école de la philosophie de Michel Henry.César Mawanzi Ndombe - 2017 - Paris: L'Harmattan.
  Penser le pathos de la vie sapientiale africaine à la lumière de la phénoménologie de Dominique Kahang, c'est chercher à fonder des certitudes d'une "philosophie du sentir" de toute une culture et d'une tradition. Réfléchir sur la philosophie sapientiale de la maturité revient à déceler les défis éthiques, politiques et épistémiques de la gestion de la postcolonie par les "élites africaines", écartelées entre l'autonomie et une situation géopolitique et néolibérale qui marginalise l'Afrique. Il s'agit en effet de déployer, à la (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  22
  Thomas Kuhn'un Fen Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Endoktrinasyon Çerçevesinde Gelen Tepkiler.Alper Bilgehan Yardımcı & Mehmet Ali Sarı - 2022 - Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi 1 (18):173-185.
  Bu makalede, bilim felsefecisi kimliğiyle tanınan Thomas Kuhn’un eğitim ve özellikle fen eğitimi alanındaki görüşlerine değinilmektedir. Fen eğitimi, bilim, bilimin doğası ve bilim uygulamaları hakkında düşünceler geliştirmeye odaklanarak fen öğrenimi için gerekli olan beceri ve anlayışın geliştirilmesini amaçlamaktadır. Fen eğitiminin temel amaçlarından biri bilimin gerçek doğasının tespit edilmesi ve bu doğrultuda bir eğitim modelinin belirlenmesidir. Bu çerçevede Kuhn’un bilim tarihine yönelik incelemeleri neticesinde ileri sürdüğü paradigma kavramı bilimin doğası ve fen eğitimi konusundaki görüşlerin değişimine yol açmıştır. Kuhn açısından fen eğitimi (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Jesús Mosterín y Javier Sádaba: una última conversación.Olmo Ibáñez & María del - 2019 - Madrid: Ápeiron Ediciones.
 6. La invención del fundamento : la recepción heideggeriana de Platón.Ángel Xolocotzi Yáñez - 2020 - In Claudio César Calabrese & Federico Nassim Bravo (eds.), La recepción de Platón en el siglo XX: una poíesis de la percepción. Peter Lang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Manuel Fraijó y Javier Sádaba: un diálogo entre dos filósofos de la religión.Olmo Ibáñez & María del - 2017 - Madrid: Tecnos.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Los horizontes de la calidad de la Educación Superior Querubín.Patricio Flores Núñez - 2018 - In Higuera Aguirre, Edison Francisco, Fernando Palacios Mateos, Erazo Ortega & María Patricia (eds.), Pensar, vivir y hacer la educación: visiones compartidas. Centro de Publicaciones Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Sınır-Fenomen Olarak Rüyasız Uyku.Çağlar Koç - 2020 - Felsefe Arkivi 53:25-34.
  Bu yazı rüyasız uykuyu bilincin çeperinde kalan bir fenomen, Edmund Husserl’in deyimiyle deneyimin bir sınır-durumu (Limesfall) olarak ele almaktadır. Fenomenolojik açıdan, rüyasız uyku bize gündelik hayatımıza şekil veren olağan deneyimlere özgü uyanık bilinçliliğin ardına geçmeyi dayatır. Uyurken bilinç asla ortadan kalkmaz. Dolayısıyla ölümden farksız ve bilinçten tamamen yoksun mutlak bir uyku teorik bir kurgudan ibarettir. Yazının birinci bölümünde felsefe tarihi boyunca rüyasız uyku hakkında görüş ileri süren filozoflar üzerinde durulmaktadır. Immanuel Kant’ın tam aksine John Locke rüyasız bir uykuya imkân tanır. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  53
  M.-M. Mactoux, E. Geny : Mélanges Pierre Lévêque, 7. Anthropologie et société. Pp. xxix+355. Paris: Les Belles Lettres/Université de Besançon, 1993. Paper. [REVIEW]J. M. Alonso-NɐɁez - 1995 - The Classical Review 45 (1):192-193.
 11. Viralidad desconcertante.Tatiana Basáñez - 2020 - In Manuel Arias-Maldonado (ed.), En busca del presente: veinte años de ensayo y pensamiento contemporáneo en la revista Letras Libres. Gris Tormenta.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Genealogía del Estado desde América Latina II: del golpe de Estado, estado de excepción y genocidio, una interpretación desde el necropoder.Núñez Rodríguez & Carlos Juan - 2018 - México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Genealogía del Estado desde América Latina: la invención del Estado Nación.Núñez Rodríguez & Carlos Juan - 2016 - México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Gilles Deleuze: una estética del espacio para una ontología menor.Amanda Núñez García - 2019 - Madrid: Arena Libros.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. La analogía y la ley natural en la Fenomenología del espíritu de Hegel.Hugo A. Figueredo Núñez - 2020 - In Gustavo Arroyo & Horacio Martín Sisto (eds.), La lógica de la analogía: perspectivas actuales sobre el rol de las analogías en ciencias y en filosofía. Ediciones UNGS, Universidad Nacional de General Sarmiento.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Lo público y lo privado en el derecho.Carmen D. Baeza Ordóñez - 2019 - In Angel Sánchez de la Torre, Pinto Fontanillo & José Antonio (eds.), Actualización del pensamiento jurídico: conferencias y recensiones en torno al X Congreso Internacional de las Academias Jurídicas Iberoamericanas. Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. La tutoría en Chiapas.Catalina López Ordóñez & Daniel Hernández Cruz - 2021 - In Díaz Ordaz Castillejos, Elsa María, Fernando Lara Piña, Daniel Hernández Cruz, Marcelín Alvarado & María Alejandra (eds.), Problemas educativos regionales: enfoques teóricos y metodológicos. Jazare Editorial.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Pan, Cæsar and God.Renée Haynes - 1938 - Toronto, W. Heinemann.
 19.  6
  Martirio y arrebato en la apocalíptica judía: Una propuesta de estética teológico-bíblica.César Carbullanca N. - 2013 - Teología y Vida 54 (3):411-439.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  2
  Apocalyptic theodicy. Contributions for a sociodicea.César O. Carbullanca N. - 2021 - Veritas – Revista de Filosofia da Pucrs 48:195-223.
  Resumen A partir de la formulación weberiana de teodicea, esta pesquisa sostendrá la centralidad de la cuestión de la teodicea para la religión. No obstante, la definición weberiana de teodicea presenta problemas para su aplicación a textos de la antigüedad, pues, a juicio de Sarot, la teodicea sería un fenómeno moderno que marcaría una nueva manera de pensar sobre el mal. A partir de lo cual, el artículo pasa revista a diversas teodiceas mostrando la variedad de respuestas, colocando en evidencia (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  3
  El Hijo del hombre joánico: Una teología del martirio y de la exaltación.César Carbullanca N. - 2012 - Teología y Vida 53 (1-2):193-223.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. The political ecology of languagelessness of the Southwest North American region : case studies in the linguistic commoditization of Mexican origin people.Carlos Vélez-Ibáñez - 2020 - In Thomas Kerlin Park & James B. Greenberg (eds.), Terrestrial transformations: a political ecology approach to society and nature. Lexington Books.
 23. The Social Function of Citizen Science : Developing Researchers, Developing Citizens.Luis Arnoldo Ordóñez Vela, Enrico Bocciolesi, Giovanna Lombardi & Robin M. Urquhart - 2017 - In Luigi Ceccaroni (ed.), Analyzing the role of citizen science in modern research. Information Science Reference.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Aristóteles en el siglo XV: una ética para príncipes: liberalidad, magnificencia y magnanimidad.María Díez Yáñez - 2019 - New York: Peter Lang.
  En estas páginas se ofrece un análisis filológico, moral y político de este esfuerzo intelectual por fundamentar, en el legado aristotélico, la superioridad moral del príncipe, poniendo el foco en el contexto político y cultural de determinados lectores, intérpretes y difusores del ideario del Filósofo.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Fenomenología del cuerpo y hermenéutica de la corporeidad.Ángel Xolocotzi Yáñez & Ricardo Gibu Shimabukuro (eds.) - 2014 - Madrid, España: Plaza y Valdés Editores.
 26. Heidegger y el nacionalsocialismo: una crónica.Ángel Xolocotzi Yáñez - 2013 - Pozuelo de Alarcón (Madrid): Plaza y Valdés Editores.
 27. Farabi'de Dini Çoğulculuğun Temelleri ve Sınırları.Adem Çelik & Metehan Karakurt - 2019 - In Zuhra Kalakhanova & Ali Söylemez (eds.), IV. International European Conference on Social Sciences. Diyarbakır, Türkiye: Ispec Publishing House.
  Dini çoğulculuk, dini dışlayıcılık ve kapsayıcılıktan farklı olarak, her dinsel inanış taraftarlarının kendi dinleri içinde kalarak ilahi selamete erişeceğini söyler. Temelde, teolojik ve felsefi boyutları olan dini çoğulculuk tartışmasının siyasete bakan bir yönü de vardır. İslam tarihinde Meşşâî felsefenin kurucusu ve mutluluk filozofu olarak bilinen Farabi, bir taraftan hakikate nasıl ulaşılacağı diğer taraftan ise “âlem” adını verdiği kozmopolitanizm nasıl inşa edileceği ile ilgilenmektedir. Siyasal toplumun amacının, insanların uygun ölçekte, en yüce iyi için yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu savunan Farabi’ye göre, erdemli bir (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. El intelectual ante el acontecimiento histórico : el caso de Enrique Tierno Galván y su valoración de la vía chilena al socialismo.Juan Gustavo Núñez Olguín - 2014 - In Fernández Cáceres, María Francisca, Miranda Medina & Carlos Federico (eds.), Discurso, compromiso e historia: una aproximación sociológica al trabajo intelectual y político. Ediciones Universidad Simón Bolívar.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  18
  Review: C. C. Chang, Yiannis N. Moschovakis, The Suslin-Kleene Theorem for $V_kappa$ with Cofinality $(kappa) = omega$. [REVIEW]C. Smorynski - 1975 - Journal of Symbolic Logic 40 (2):245-245.
 30. Neuroscience and Social Science: The Missing Link.Adolfo M. García, Agustín Ibáñez & Lucas Sedeño (eds.) - 2017 - Cham: Imprint: Springer.
  This book seeks to build bridges between neuroscience and social science empirical researchers and theorists working around the world, integrating perspectives from both fields, separating real from spurious divides between them and delineating new challenges for future investigation. Since its inception in the early 2000s, multilevel social neuroscience has dramatically reshaped our understanding of the affective and cultural dimensions of neurocognition. Thanks to its explanatory pluralism, this field has moved beyond long standing dichotomies and reductionisms, offering a neurobiological perspective on (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  La experiencia del tiempo: aportes fenomenológicos sobre la temporalidad.Ricardo Gibu Shimabukuro & Ángel Xolocotzi Yáñez (eds.) - 2021 - Buenos Aires: Editorial Biblos.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  18
  Socrates on Trial T. C. Brickhouse and N. D, Smith (Review).C. D. C. Reeve - 1992 - Philosophical Review 101 (3):626.
 33. Psychology of Reasoning: Structure and Content.P. C. Wason & P. N. Johnson - 1974 - Philosophy and Rhetoric 7 (3):193-197.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   200 citations  
 34.  7
  The plan recognition problem: An intersection of psychology and artificial intelligence.C. F. Schmidt, N. S. Sridharan & J. L. Goodson - 1978 - Artificial Intelligence 11 (1-2):45-83.
 35.  42
  The Myth of Japanese Uniqueness.Van C. Gessel & Peter N. Dale - 1988 - Journal of the American Oriental Society 108 (4):654.
 36. Cognitive Models of Science.C. Carey & R. N. Giere - 1992 - In R. Giere & H. Feigl (eds.), Cognitive Models of Science. University of Minnesota Press.
 37.  31
  Heeding the voice of experience: The role of talker variation in lexical access.Sarah C. Creel, Richard N. Aslin & Michael K. Tanenhaus - 2008 - Cognition 106 (2):633-664.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 38. Music Education and Youth Empowerment: A Conceptual Clarification.G. C. Abiogu, I. N. Mbaji & A. O. Adeogun - 2015 - Open Journal of Philosophy 5 (1):117-122.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  37
  Unravelling intention: Distal intentions increase the subjective sense of agency.Mikkel C. Vinding, Michael N. Pedersen & Morten Overgaard - 2013 - Consciousness and Cognition 22 (3):810-815.
  Experimental studies investigating the contribution of conscious intention to the generation of a sense of agency for one’s own actions tend to rely upon a narrow definition of intention. Often it is operationalized as the conscious sensation of wanting to move right before movement. Existing results and discussion are therefore missing crucial aspects of intentions, namely intention as the conscious sensation of wanting to move in advance of the movement. In the present experiment we used an intentional binding paradigm, in (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 40.  22
  Complicating Aesthetic Environmentalism: Four Criticisms of Aesthetic Motivations for Environmental Action.Duncan C. Stewart & Taylor N. Johnson - 2018 - Journal of Aesthetics and Art Criticism 76 (4):441-451.
  This article engages in debates about the potential for aesthetics to be a positive, ethical, and moral frame for relating to the environment. Human‐environment relations are increasingly tied up with aesthetics. We problematize this trend by contending that aesthetics is an insufficient paradigm to motivate and shape environmentalism because it exceptionalizes some landscapes while devaluing others. This article uses four illustrative case studies to complicate aesthetic environmentalist frames. These case studies indicate that even when positive aesthetic qualities are deployed in (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 41.  89
  A Rousseau Dictionary.C. J. B. & N. J. H. Dent - 1993 - Philosophical Quarterly 43 (173):582.
  The social, educational and political writings of Jean-Jacques Rousseau have become enormously influential in the 200 years since his death. But the breadth as well as the depth of Rousseau's achievement - he was amongst other things a creative writer and musical composer as well as a philosopher - is not always appreciated. In around 100 articles, alphabetically arranged and fully cross-referenced, N. J. H. Dent explores all facets of Rousseau's work and thoughts, while his subject's remarkable life is summarized (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 42.  23
  Molecular mechanisms of the chromosome condensation and decondensation cycle in mammalian cells.Ramesh C. Adlakha & Potu N. Rao - 1986 - Bioessays 5 (3):100-105.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  28
  Joint perception: gaze and social context.Daniel C. Richardson, Chris N. H. Street, Joanne Y. M. Tan, Natasha Z. Kirkham, Merrit A. Hoover & Arezou Ghane Cavanaugh - 2012 - Frontiers in Human Neuroscience 6.
 44.  3
  Mûs' C'rull'h'ın Yaptığı Kur''n Tercümesi Üzerine Bir Değerlendirme.Nur Ahmet Kurban - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):201-201.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. A taxonomy of multinational ethical and methodological standards for clinical trials of therapeutic interventions.C. M. Ashton, N. P. Wray, A. F. Jarman, J. M. Kolman, D. M. Wenner & B. A. Brody - 2011 - Journal of Medical Ethics 37 (6):368-373.
  Background If trials of therapeutic interventions are to serve society's interests, they must be of high methodological quality and must satisfy moral commitments to human subjects. The authors set out to develop a clinical - trials compendium in which standards for the ethical treatment of human subjects are integrated with standards for research methods. Methods The authors rank-ordered the world's nations and chose the 31 with >700 active trials as of 24 July 2008. Governmental and other authoritative entities of the (...)
  Direct download (14 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 46. Companion to the History of Modern Science.R. C. Olby, G. N. Cantor, J. R. R. Christie & M. J. S. Hodge - 1989 - Journal of the History of Biology 24 (2):345-347.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 47.  13
  Construct Validity and Reliability of a New Spanish Empathy Questionnaire for Children and Early Adolescents.Maria C. Richaud, Viviana N. Lemos, Belen Mesurado & Laura Oros - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
 48.  73
  Companion to the History of Modern Science.R. C. Olby, G. N. Cantor, J. R. R. Christie & M. J. S. Hodge (eds.) - 1989 - Routledge.
  This invaluable resource is the first one-volume, in-depth, comprehensive history of modern science ever published.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 49. Thanh niên quân đội với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế hiện nay: sách chuyên khảo.Ngọc Khải Lưu - 2013 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật.
  Cultural education for the soldiers of People army of Vietnam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  38
  Cultural Macroevolution on Neighbor Graphs.Mary C. Towner, Mark N. Grote, Jay Venti & Monique Borgerhoff Mulder - 2012 - Human Nature 23 (3):283-305.
  What are the driving forces of cultural macroevolution, the evolution of cultural traits that characterize societies or populations? This question has engaged anthropologists for more than a century, with little consensus regarding the answer. We develop and fit autologistic models, built upon both spatial and linguistic neighbor graphs, for 44 cultural traits of 172 societies in the Western North American Indian (WNAI) database. For each trait, we compare models including or excluding one or both neighbor graphs, and for the majority (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
1 — 50 / 1000