Results for 'Bronis'

28 found
Order:
 1.  31
  The theory of Boolean algebras with an additional binary operation.Bronis?aw Tembrowski - 1983 - Studia Logica 42 (4):389 - 405.
  This paper deals with Boolean algebras supplied with an additional binary operation, calledB-algebras for short.The aim of the paper is to generalize some theorems concerning topological Boolean algebras to more comprehensive classes ofB-algebras, to formulate fundamental properties ofB-algebras, and to find more important relationships of these algebras to other known algebras.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  21
  B-varieties with normal free algebras.Bronis?aw Tembrowski - 1989 - Studia Logica 48 (4):555 - 564.
  The starting point for the investigation in this paper is the following McKinsey-Tarski's Theorem: if f and g are algebraic functions (of the same number of variables) in a topological Boolean algebra (TBA) and if C(f)C(g) vanishes identically, then either f or g vanishes identically. The present paper generalizes this theorem to B-algebras and shows that validity of that theorem in a variety of B-algebras (B-variety) generated by SCI B -equations implies that its free Lindenbaum-Tarski's algebra is normal. This is (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  29
  Q-ultrafilters and normal ultrafilters in b-algebras.Bronis?aw Tembrowski - 1986 - Studia Logica 45 (2):167 - 179.
  The first part of the paper deals with some subclasses of B-algebras and their applications to the semantics of SCI B , the Boolean strengthening of the sentential calculus with identity (SCI). In the second part a generalization of the McKinsey-Tarski construction of well-connected topological Boolean, algebras to the class of B-algebras is given.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  12
  Qb and normal algebras.Bronis law Tembrowski - 1985 - Bulletin of the Section of Logic 14 (1):41-45.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Bliski Wschód: pokój czy zawieszenie broni?Hannah Arendt - 2009 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 4 (11).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Reprezentacje w systemach klasycznych i koneksjonistycznych.Marcin Miłkowski - 2009 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 3.
  Autor artykułu broni tezy, że niektóre systemy obliczeniowe mogą mieć własności semantyczne. Wskazana została klasa systemów obliczeniowych, w których reprezentacje mogą mieć przynajmniej dwie własności: własność odnoszenia się do obiektów (desygnowanie) i własność wspomagania rozpoznawania obiektów oznaczanych przez daną reprezentację (konotowanie). Autor argumentuje także, że własności semantyczne reprezentacji nie zależą wyłącznie od architektury systemów obliczeniowych, w których te reprezentacje występują. Konkretna architektura obliczeniowa nie jest czynnikiem kluczowym, a bodaj najmniej istotne są same rodzaje struktur danych, które mają mieć własności desygnowania (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Wolność ludzka w ujęciu Jana Jakuba Rousseau.Sylwia Zawadzka - 2018 - Studia Philosophiae Christianae 52 (1):121.
  Jan Jakub Rousseau broni wolności człowieka w wymiarze indywidualnym i społecznym. Podstawą wolności jest wolność naturalna, właściwa człowiekowi pierwotnemu, żyjącemu w stanie natury. Wolność pierwotna jest posłuszeństwem wobec praw natury. W sferze społecznej odpowiada jej wolność jako posłuszeństwo woli powszechnej, przejawiającej się w prawie. W życiu osobistym wolność polega na wyrzeczeniu się sztucznych potrzeb.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Napad na Pascala.Nick Bostrom - 2015 - Analiza I Egzystencja 31:135-138.
  Gdzieś w ciemnej uliczce... Bandyta: Ej ty, dawaj portfel! Pascal: A niby dlaczego miałbym to zrobić? Bandyta: Bo w przeciwnym razie cię zastrzelę. Pascal: Ale przecież nie masz broni. Bandyta: A niech to! Wiedziałem, że zapomniałem o czymś. Pascal: No to zapomnij też o moim portfelu. Miłego wieczoru. Bandyta: Stój! Pascal: Co znowu? Bandyta: Jest interes do zrobienia... Co ty na to, żebyś jednak oddał mi portfel? W zamian obiecuję przyjść do ciebie jutro i dać ci dwukrotność kwoty, którą w (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. „Genio e follia”. Analiza antycznego geniuszu egzystencjalnej konsekwencji.Cezary J. Olbromski - 2011 - Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (190).
  Artykuł poświecony jest sposobom indywidualnego sprostania warunkom tego, co społeczne. Autor broni tezy, iż tylko indywidualna odpowiedź mędrca — geniusza — zasługuje na zainteresowanie jako ta, dzięki której możliwe jest sprostanie tym warunkom. Bagaż metafizycznych symbolizacji wspólnotowych jest przeszkadzającym w myśleniu balastem — jednakże tylko geniusz, mimo iż dzieli się ową wiedzą z innymi ,jest w stanie tego dokonać. Autor posługuje się przykładem mitu śmierci Homera oraz Platona relacją z obrony Sokratesa.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  54
  Bronisław F. Trentowski - \"polski Hegel\", \"polski Schelling\" czy \"polski Krause\"?Ewa Starzyńska-Kościuszko - 2005 - Filo-Sofija 5 (5):125-138.
  Author: Starzyńska-Kościuszko Ewa Title: BRONISŁAW F. TRENTOWSKI – “POLISH HEGEL”, “POLISH SCHELLING” OR “POLISH KRAUSE” (Bronisław F. Trentowski – „polski Hegel”, „polski Schelling”, „polski Krause”) Source: Filo-Sofija year: 2005, vol:.5, number: 2005/1, pages: 125-138 Keywords: TRENTOWSKI, HEGEL, SCHELING, KRAUSE Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:In this article author wanted to answer a question: Is Trentowski an original thinker or Polish imitator of Hegel’s, Schelling’s and Krause’s philosophy? Referring to existing settlements (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  Paradoks fikcji — krytyczny przegląd głównych teorii.Andrzej Dąbrowski - 2022 - Roczniki Filozoficzne 70 (3):65-84.
  Przedmiotem artykułu jest paradoks fikcji. Prezentuję wybrane najważniejsze próby jego wyjaśnienia i rozwiązania. Twierdzę, że ów paradoks wynika z przyjęcia silnego założenia, że do powstania reakcji emocjonalnej niezbędne jest przekonanie o realnym istnieniu czegoś. Przekonanie to wcale nie jest jednak konieczne — można bać się, że p, a równocześnie nie mieć silnego przekonania, że p. Wystarczy posiadać określoną myśl. Bronię tezy, że nasze reakcje emocjonalne zapośredniczone są przez umysł i jego reprezentacyjno-treściowe wyposażenie. Ze względu na skromne piśmiennictwo poświęcone temu tematowi (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  3
  Nie będzie pluralizmu form i sposobów życia bez uniwersalizmu zasad. Wywiad z Karlem-Otto Aplem.Karl-Otto Apel & Florian Rötzer - 2019 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 34:81--103.
  W wywiadzie z Karlem-Otto Aplem, jaki przeprowadził i w roku 1987 opublikował Florian Rötzer, omówionych zostało szereg wątków rozwijanej przez Apla filozofii transcendentalno-pragmatycznej. Wywiad ukazuje, co było przedmiotem głównych sporów i dyskusji prowadzonych w owym czasie przez tego obrońcę rozumu i racjonalistycznej tradycji w filozofii, który występował przeciwko wszelkiemu radykalnemu sceptycyzmowi i znany był przede wszystkim jako filozof broniący tezy o potrzebie i o możliwości dostarczenia uzasadnienia ostatecznego. Karl-Otto Apel wyjaśnia w tym wywiadzie, jak należy tę tezę rozumieć oraz na (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Lindy Trinkaus Zagzebski teoria autorytetu poznawczego. O potrzebie ufania innym.Marek Dobrzeniecki - 2018 - Studia Philosophiae Christianae 52 (2):35.
  W artykule autor analizuje teorię autorytetu przedstawioną przez Trinkaus Zagzebski. Teoria ta podkreśla rolę zaufania w uzasadnianiu zdań, m.in. wskazując na ograniczenia stanowiska egoizmu poznawczego, dla którego ideałem jest sytuacja, w której podmiot, uzasadniając swe przekonania, polega tylko na własnych zdolnościach poznawczych. Trinkaus Zagzebski broni uniwersalizmu poznawczego, wg którego już sam fakt, że osoba x, głosi że p, jest prima facie racją za p. W tekście autor wskazuje na słabe punkty uniwersalizmu i konkluduje, że albo uznamy to stanowisko z jego (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Poznając innego: perspektywizm społeczny i jego znaczenie w etyce.Ewa Nowak - 2015 - Etyka 51:85-103.
  Artykuł rewiduje stworzoną przez Roberta L. Selmana teorię przyjmowania perspektyw przez umysł w kontekście koresponujących z nią tradycji, takich, jak fenomenologia i filozofia umysłu. Uwzględnia implikacje owej teorii w etyce. Przyjmowanie perspektyw to jedna ze zdolności poznawczych, rozwijających się w toku ontogenezy. Autorka broni koncepcji “autonomicznej współzależności”, która pozwala Selmanowi odróżnić interaktywność ludzkiego od zdolności formułowania niezależnych sądów przez podmiot moralny. Elastyczny, interaktywny umysł nie oznacza otwarcia na ekspansję innych; z kolei jego izolacja w formacie „egoligicznym” nie chroniłaby przed taką (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Racje wewnętrzne i zewnętrzne.Bernard Williams & Tomasz Żuradzki - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (1):231-246.
  Artykuł, opublikowany po raz pierwszy w 1979 r., jest jednym z najczęściej cytowanych tekstów filozoficznych z drugiej połowy XX wieku. Tekst Bernarda Williamsa zainicjował kilka ważnych debat, toczących się do dziś w etyce i filozofii działania. Zaproponowana przez niego interpretacja pojęcia racji działania jest, z jednej strony, niezwykle wpływowa, ale z drugiej bardzo niejednoznaczna i często krytykowana. Williams broni stanowiska, które z czasem zaczęto określać jako internalizm racji: pewne względy są racjami działania dla danego podmiotu tylko wtedy, gdy mają ścisły (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  11
  Pojęcie dobra I wartości według osho.Artur Hrehorowicz - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:33-49.
  Artykuł dotyczy problemu dobra i wartości w myśli Osho. Nawiązując do prac tego hinduskiego guru i filozofa, autor rekonstruuje kolejno sposób ich poznania oraz sposób ich istnienia. Broni tezy, że w myśli Osho analiza kryteriów dotyczących poznania wartości poprzedza jego refleksję na temat ich ontycznego statusu. Dobro i wartość mają bowiem charakter egzystencjalny i nie są przedmiotem poznania teoretycznego ani przedmiotem języka deskrypcyjnego, lecz stanowią rezultat relacyjno-subiektywnego sposobu ich ujmowania. Autor dowodzi, że w myśli Osho jest to zamierzona strategia, ponieważ (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  9
  Divine Action and the Laws of Nature: A Reply to Łukasiewicz.Jeffrey Koperski - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (3):127-136.
  Działanie Boga a prawa przyrody: odpowiedź Łukasiewiczowi W odpowiedzi Łukasiewiczowi na Opatrzność Boża a przypadek w świecie bronię trzech wniosków. Po pierwsze, stanowisko nazwane przez niego „deizmem epistemicznym” staje przed wyzwaniami ze strony fizyki, których często się nie zauważa. Po drugie, jeśli teiści opowiadający się za argumentem celowościowym opartym na tzw. delikatnym dostrojeniu nie mają racji, to nie ma jej również większość fizyków, która uważa, że delikatne dostrojenie wymaga wyjaśnienia. Po trzecie, nie wszystkie prawa przyrody są warunkowe w takim sensie, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18.  6
  W szpiegowskim labiryncie. Powieść szpiegowska w PRL (na przykładzie serii „Labirynt”).Paweł Kaczyński - 2023 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 66 (1):149-176.
  Artykuł prezentuje w ujęciu historycznoliterackim powieść szpiegowską okresu PRL. Analiza książek z serii „Labirynt” wskazuje, że funkcja propagandowa dominuje w nich nad rozrywkową, co jest charakterystyczne dla różnych obszarów kultury popularnej w PRL. Serię „Labirynt” wydawało w latach 1957–1991 Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Ukazywały się w niej „zwykłe” powieści milicyjne, ale przede wszystkim powieści szpiegowskie. Podobnie jak powieść milicyjna, również powieść szpiegowska w PRL obok funkcji rozrywkowej musiała spełniać funkcję propagandową. Przejawia się to m.in. nawiązaniem do konwencji wczesnych powieści szpiegowskich (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  14
  Lawina w omodlonym świecie.Jacek Wojtysiak - 2016 - Roczniki Filozoficzne 64 (1):61-73.
  Niniejszy artykuł stanowi polemikę z esejem Saula Smilansky’ego pt. O wątpliwej warości moralnej pewnych rozpowszechnionych form modlitwy. Według Smilansky’ego niektóre modlitwy prośby, a zwłaszcza modlitwy o czyjeś dobra kosztem kogoś innego, są niemoralne. Zgadzam się, że nie każda modlitwa jest moralnie akceptowalna, lecz jednocześnie argumentuję, że jego uzasadnienie tej tezy zakłada lub zawiera fałszywe przesłanki. W szczególności formułuję cztery zastrzeżenia (lub zarzuty) wobec jego argumentu: (i) punktem wyjścia filozofii modlitwy powinny być nie prywatne przekonania filozofa, lecz (w przypadku braku empirycznej (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Polityczność pragnienia w myśli Spinozy: przeciwko antynomicznej interpretacji Leszka Kołakowskiego.Antonina Januszkiewicz - 2022 - Civitas 29:13-37.
  Artykuł ukazuje polityczność ontologicznego systemu Benedykta Spinozy na przykładzie pojęcia conatus (pragnienia). Autorka broni spójności myśli niderlandzkiego myśliciela polemizując z interpretacją Leszka Kołakowskiego, podług której system Spinozy charakteryzują nieprzezwyciężalne antynomie jednostki i nieskończoności. Jak zostaje wykazane w tekście artykułu, dostrzeżenie fundamentalnie politycznego charakteru ontologicznych pojęć Spinozy pozwala przekroczyć owe antynomie w kierunku spójnej i klarownej interpretacji. Skupiając ciężar wywodu na pojęciu conatus, autorka poddaje analizie dwie antynomie Kołakowskiego. Pierwsza z nich dotyczy problemu trwania i jednostkowości i przedstawia pozorną sprzeczność pomiędzy (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  11
  Contemporary Debates in the Philosophy of Science. [REVIEW]Jacek Poznański - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10 (1):283-288.
  Książka ukazała się jako drugi tom w nowo utworzonej serii Contemporary Debates in Philosophy, której patronuje wydawnictwo Blackwell Publishing Ltd, dobrze znane na rynku wydawnictw naukowych o charakterze przeglądowym czy quasi-encyklopedycznym. Ideą przewodnią serii jest udostepnienie studentom oraz wykładowcom forum filozoficznego, które dałoby im możliwość w pewien sposób włączyć się w dyskusje żywo podejmowane we współczesnej zachodniej filozofii. Jednakże autorzy są świadomi pewnej specyficznej trudności, jaką niesie dzisiaj filozofia, szczególnie, gdy chce się ją zaprezentować studentom. Chodzi tutaj o mniej lub (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Attending to the ‘Eye of Experience’: The Epistemic Demands of Identifying Good Actions in Aristotle.Hasse Hämäläinen - 2015 - Etyka 51:105-118.
  W niniejszym artykule analizuję koncepcję Arystotelesa dotyczącą wymagań epistemicznych koniecznych do identyfikacji czynów moralnie dobrych. W Etyce Nikomachejskiej, Arystoteles zdaje się twierdzić, że jesteśmy w stanie rozpoznawać takie czyny, nie mając wiedzy o tym, dlaczego są one dobre. Inne twierdzenia zawarte w tych dziele, nie pozwalają jednak na bezkrytyczne przyjęcie tej tezy. Zdaniem Johna McDowella, Arystoteles uważał, iż dobro etyczne czynu jest zależne od kontekstu. Gdyby tak było, by rozpoznać dany czyn jako dobry, musielibyśmy wiedzieć jakie cechy danej sytuacji czynią (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  2
  Christopher Hitchcock, ed. Contemporary Debates in the Philosophy of Science.Jacek Poznański - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10 (1):283-288.
  Książka ukazała się jako drugi tom w nowo utworzonej serii Contemporary Debates in Philosophy, której patronuje wydawnictwo Blackwell Publishing Ltd, dobrze znane na rynku wydawnictw naukowych o charakterze przeglądowym czy quasi-encyklopedycznym. Ideą przewodnią serii jest udostepnienie studentom oraz wykładowcom forum filozoficznego, które dałoby im możliwość w pewien sposób włączyć się w dyskusje żywo podejmowane we współczesnej zachodniej filozofii. Jednakże autorzy są świadomi pewnej specyficznej trudności, jaką niesie dzisiaj filozofia, szczególnie, gdy chce się ją zaprezentować studentom. Chodzi tutaj o mniej lub (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  4
  Świadomość, wolna wola, jaźń: metafizyka Galena Strawsona.Jacek Jarocki - 2020 - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Świadomość, wolna wola i jaźń to kanoniczne zagadnienia filozoficzne od setek lat frapujące kolejne pokolenia uczonych. Podjął je również współczesny brytyjski filozof analityczny Galen John Strawson (ur. 1952), który w trakcie czterdziestoletniej kariery poświęcił tym tematom liczne książki i artykuły. Jego myśl wyróżnia się odwagą, z jaką broni niepopularnych w nurcie filozofii anglosaskiej poglądów, takich jak panpsychizm, koncepcja pojęciowej sprzeczności moralnej odpowiedzialności czy teoria krótkotrwałych jaźni. Choć pomysły te wzbudzają wiele głosów polemicznych, mają coraz większe znaczenie w najnowszych debatach. Celem (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  7
  Kobieta, ciało i technodystopia.Antonina Januszkiewicz - 2022 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 29:151-168.
  Artykuł ukazuje polityczność ontologicznego systemu Benedykta Spinozy na przykładzie pojęcia conatus. Autorka broni spójności myśli niderlandzkiego myśliciela polemizując z interpretacją Leszka Kołakowskiego, podług której system Spinozy charakteryzują nieprzezwyciężalne antynomie jednostki i nieskończoności. Jak zostaje wykazane w tekście artykułu, dostrzeżenie fundamentalnie politycznego charakteru ontologicznych pojęć Spinozy pozwala przekroczyć owe antynomie w kierunku spójnej i klarownej interpretacji. Skupiając ciężar wywodu na pojęciu conatus, autorka poddaje analizie dwie antynomie Kołakowskiego. Pierwsza z nich dotyczy problemu trwania i jednostkowości i przedstawia pozorną sprzeczność pomiędzy zasadą (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Język i filozofia religii. Analiza i dyskusja.Ryszard Kleszcz - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (2):373-396.
  Artykuł jest tekstem dyskusyjnym. W dyskusji z tekstem poruszającym problemy semiotyczne (polisemia, nieostrość, zależność kontekstowa) omawiam i dyskutuję zarzuty kierowane pod adresem semiotyki jako narzędzia pozwalającego kształtować odpowiednie sprawności językowe, w kontekście postulatu krytycyzmu. Akceptuję opinie autorki tekstu o ograniczonych możliwościach w tym zakresie. W dyskusji z tekstami dotyczącymi filozofii religii bronię jej statusu jako uprawnionej subdyscypliny filozoficznej. Poddawane są także dyskusji szczegółowe kwestie z zakresu filozofii religii (m.in. problem wszechmocy). Bronię charakteru filozofii religii jako dyscypliny innej niż teologia i (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  2
  Introduction.Mirosław Lenart, Sławomir Marchel & Janusz Smołucha - 2021 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 26 (1):9-12.
  The graphic design of this issue of The Ignatianum Philosophical Year- book front cover includes the entrance gate to the Wawel Royal Castle in Krakow. The gate itself is transformed into a triumphal arch opening towards the road recognizable to every person who feels a bond with the cultural heritage of the Western world. This road is the via Appia, once built by the will of Appius Claudius Caecus, and considered one of the oldest Roman tracts. Called “the queen of (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  1
  Wstęp.Mirosław Lenart, Sławomir Marchel & Janusz Smołucha - 2021 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 26 (1):5-8.
  W graficznym projekcie okładki najnowszego numeru _Rocznika Filozoficznego Ignatianum _przedstawiono bramę wjazdową na zamek królewski na Wawelu, czyniąc z niej łuk triumfalny otwierający się ku drodze, rozpoznawalnej dla każdego człowieka czującego więź z dziedzictwem kulturowym świata Zachodu. Ta zdefiniowana droga to via Appia, zbudowana niegdyś z woli Appiusza Klaudiusza Ślepego, uchodząca za jeden z najstarszych traktów rzymskich. Nazywana przez samych Rzymian „królową dróg”, u człowieka wychowanego na wartościach, jakie niesie ze sobą cywilizacja Zachodu, jest nierozłącznie związana z Wiecznym Miastem. To (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark