Results for 'Bo��idar Jak��i��'

1000+ found
Order:
 1.  11
  Mircea Eliade, Sveto i profano, s francuskoga preveo Bo® idar Petraè, AGM, Zagreb 2002, 138 str.Alica Baèekoviæ - 2003 - Prolegomena 2:1.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Nabokov: jak i po co czytać uważnie?Marcin Rychter - 2008 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 2 (2):405-410.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Imagining 'the TURK' * Edited by Bo Idar Jezernik.C. Kerslake - 2014 - Journal of Islamic Studies 25 (2):223-226.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  18
  Táin Bó Cúailnge, Recension I. Cecile O'Rahilly.Daniel Melia - 1978 - Speculum 53 (3):607-609.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Jak gołym okiem zobaczyć rosnące neurony i siłę alergii? Krążąca referencja w nauce i poza nią.Krzystof Abriszewski & Łukasz Afeltowicz - forthcoming - Zagadnienia Naukoznawstwa.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 6. Tshad Ma'i Sñiṅ Bo Bsdus Grwa'i Rnam Gźag Blo Ldan Rigs Mdzod. Dge-ʼdun-Bsam-Gtan - 2006 - Mi-Rigs Dpe-Skrun-Khaṅ.
  On Buddhist logic and dialectical studies.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Tshad Ma'i Sñiṅ Bo Bsdus Grwa'i Rnam Gźag Blo Ldan Rigs Mdzod. Dge-ʼ & Dun-Bsam-Gtan - 2006 - Mi-Rigs Dpe-Skrun-Khaṅ.
  On Buddhist logic and dialectical studies.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Foundational Holism, Substantive Theory of Truth, and A New Philosophy of Logic: Interview with Gila Sher BY Chen Bo.Gila Sher & Chen Bo - 2019 - Philosophical Forum 50 (1):3-57.
  Gila Sher interviewed by Chen Bo: -/- I. Academic Background and Earlier Research: 1. Sher’s early years. 2. Intellectual influence: Kant, Quine, and Tarski. 3. Origin and main Ideas of The Bounds of Logic. 4. Branching quantifiers and IF logic. 5. Preparation for the next step. -/- II. Foundational Holism and a Post-Quinean Model of Knowledge: 1. General characterization of foundational holism. 2. Circularity, infinite regress, and philosophical arguments. 3. Comparing foundational holism and foundherentism. 4. A post-Quinean model of knowledge. (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  7
  Jak działają rzeczy społeczne. Poznanie, normatywność i dizajn dla mas.Witold Wachowski - 2017 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 8 (3):57-75.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Jak Wyróżniać Moduły Umysłowe? Problemy Ze Specjalizacją I Konfirmacją.Marcin Miłkowski - 2012 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 6 (2):27-48.
  W artykule przedstawiono argumenty, że konfirmacja tezy, iż istnieją moduły umysłowe wyjaśniające cechy umysłu, jest z kilku powodów kłopotliwa. Po pierwsze, istnieje kilka konkurencyjnych teorii modularności, które zresztą nie zawsze się wykluczają, przez co nie można między nimi rozstrzygać eksperymentalnie. Po drugie, tezy na temat modularności często oparte są na bezzasadnym założeniu, iż wyróżnianie specyficznych dziedzin (semantycznych lub składniowych) działania modułów nie jest problematyczne. Po trzecie, analizując znany z literatury moduł wykrywania oszustów, postulowany przez Cosmides w celu wyjaśnienia rzekomej irracjonalności (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Jak Możliwa (Do Pomyślenia) Jest Dobrowolna Niewola? O Nowożytnych Formach Rządzenia, Ideologii I Spektaklu Władzy.Mateusz Falkowski - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 26:101-110.
  The article is devoted to the famous The Discourse of Voluntary Servitude by Étienne de La Boétie. The author considers the theoretical premises underlying the concept of “voluntary servitude”, juxtaposing them with two modern concepts of will developed by Descartes and Pascal. An important feature of La Boétie’s project is the political and therefore intersubjective – as opposed to the individualistic perspective of Descartes and Pascal – starting point. It is therefore situated against the background of, on the one hand, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Teoria i praktyka filozofii (\"Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii\", oprac. J. Perzanowski, Warszawa 1989).Małgorzata Frankiewicz - 1990 - Studia Filozoficzne 291 (2-3).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Demokracja i mit. Leszka Kołakowskiego „jak gdyby” filozofia polityki.Bartłomiej Błesznowski - 2012 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 57.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Jak przygodne i jak a priori są przygodne prawdy a priori?Jacek Wawer - 2015 - Studia Semiotyczne 28 (1):145-172.
  W artykule poddaję analizie słynne twierdzenie Saula Kripkego, że niektóre prawdy a priori są przygodne. Pokazuję, że wbrew tezie Kripkego, przy historycznym rozumieniu przygodności, pojęcia przygodności i aprioryczności stoją ze sobą w głębokim konflikcie. Przy tym rozumieniu przygodności przeszłość, którą można poznać a priori, nie jest przygodna, a o przyszłości, która jest przygodna, trudno zdobyć wiedzę a priori. Doprecyzowawszy tezę Kripkego, proponuję trzy sposoby jej obrony w kontekście historycznego rozumienia możliwości: przez wprowadzenie pojęcia “faktycznej” przyszłości, przez zastąpienie pojęcia aprioryczności pojęciem (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  27
  Jak czytać i rozumieć Nietzschego.Stanisław Gromadzki - 2005 - Nowa Krytyka 15.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Jak uwodzi bestia: eros i pragnienie władzy w Ryszardzie III.Leon Harold Craig - 2011 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 3 (18).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Jak zidentyfikować zasady Poincarégo i elementy czynne Flecka?Wojciech Sady - 2010 - Ruch Filozoficzny 67 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Czy i jak formalizować filozofię.Andrzej Grzegorczyk - 2002 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 41 (1):201-207.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  37
  Jak przemysły kreatywne mogą pozytywnie oddziaływać na starzenie siȩ i starość?Andrzej Klimczuk - 2018 - Polityka Senioralna 1:52--53.
  Niektórzy ludzie twierdzą, że przemysły kreatywne mają niewiele wspólnego ze starzeniem się i starością. Słowa kreatywność i twórczość są coraz częściej stosowane niemal jako synonimy cech ludzi młodych i młodości jako etapu życia.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Jak podpisywać dzieła sztuki w przestrzeni publicznej? Problematyka i wybrane przykłady.Aleksandra Dudek - 2022 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 40:131-160.
  Although urban spaces are saturated with works of art fulfilling important aesthetic, social, educa­tional, and historical functions, these objects are often unnoticed, misunderstood or unidentified as art. The author’s thesis is that one of the reasons for this of this state of affairs is the lack of pro­fessional labels. The aim of this text is to analyze information boards on objects in the city of Lodz. The comparison of the collected examples shows various shortcomings of labels, their illegibility, incorrect placement, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Substancja Jak światło?: Wybrane pojęcia i problemy filozofii Spinozy.Jolanta Żelazna - 2010 - Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 22. Czy i jak definiować życie.Leszek Kuźnicki - 2019 - Filozofia i Nauka 2 (7):19-27.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Czy i jak możliwa jest dzisiaj estetyka?Stefan Morawski - 1988 - Studia Filozoficzne 277 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Nieprosta, bo kobieca historia o poszukiwaniu wiedzy o kobiecie (ciąg dalszy Mistrza i Małgorzaty).Małgorzata Rećko - 2008 - Colloquia Communia 84 (1-2):258-274.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Jak SKOK-I przetwały kryzys finansowy?Agnieszka Łukasiewicz - 2010 - Prakseologia 150 (150):193-210.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  6
  Essays on Ancient Anatolia and Its Surrounding Civilizations.Jak Yakar & H. I. H. Prince Tahakito Mikasa - 1999 - Journal of the American Oriental Society 119 (1):188.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Co to jest sprawiedliwość i w jak sposób ją urzeczywistnić? Perspektywa współczesnej filozofii polityki.Dorota Sepczyńska - 2009 - In Mieczysław Jagłowski (ed.), Z filozofii współczesnej. Rekonstrukcje–interpretacje– polemiki. Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie. pp. 171-212.
  Sprawiedliwość należy do najważniejszych i zawsze aktualnych problemów życia społeczno-politycznego. Dotyczy każdego z nas. Nikomu bowiem nie jest obojętne, jak jest traktowany przez prawo i władzę, jak są dzielone korzyści wynikające ze społecznej współpracy. Sprawiedliwość mobilizuje nas do społecznego zaangażowania i solidarności, ze względu na nią wciągamy się w obywatelskie nieposłuszeństwo czy decydujemy się na emigrację. Odwołania do niej pojawiają się zarówno w okrzykach burzycieli, jak i obrońców starego porządku. Nie jesteśmy jednak pierwszymi, którzy stawiają pytania o sprawiedliwość. Mają one (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Jak zostać słowem. Max Scheler o miłości, rozumie, wierze i spotkaniu.Eryk Pieszak - 2004 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 5:95-102.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Widzimy uszami i słyszymy oczami. Jak technika wykształca w nas synestezję.Adrian Mróz - 2014 - In Łukasz Rogowski (ed.), Techno-widzenie. Media i technologie wizualne w społeczeństwie ponowoczesnym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM. pp. 89-98.
  Seeing with Ears, Hearing with Eyes. How Technology Molds Synesthesia Within Us -/- The subject of consideration within this lecture is the contribution of existing scientific discoveries on the visual and musical connection within the perceptual plane. Points of reference are the studies of Amir Amedi, Jacob Jolij and Maaieke Meurs, Harry McGurk, as well as, the works of Iwona Sowińska, Roger Scruton, Oliver Sacks, and a cultural analysis of Joshua Bell’s performance. I will also consider how the senses effect (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30. Problem i början av en skandinavisk Blochreception.Bo S. Svensson - 1985 - Res Publica (Misc) 1:114-134.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  4
  Design, Analysis, Power, and Sample Size Calculation for Three‐Phase Interrupted Time Series Analysis in Evaluation of Health Policy Interventions.Bo Zhang, Wei Liu, Stephenie C. Lemon, Bruce A. Barton, Melissa A. Fischer, Colleen Lawrence, Elizabeth J. Rahn, Maria I. Danila, Kenneth G. Saag, Paul A. Harris & Jeroan J. Allison - 2020 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 26 (3):826-841.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  1
  The Energy of Formation of Schottky Defects in Caesium Halides.I. M. Bos Warva - 1967 - Philosophical Magazine 16 (142):827-844.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  7
  Training Inference Making Skills Using a Situation Model Approach Improves Reading Comprehension.Lisanne T. Bos, Bjorn B. De Koning, Stephanie I. Wassenburg & Menno van der Schoot - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. Metaphysics of States of Affairs: Truthmaking, Universals, and a Farewell to Bradley’s Regress.Bo R. Meinertsen - 2018 - Springer Singapore.
  This book addresses the metaphysics of Armstrongian states of affairs, i.e. instantiations of naturalist universals by particulars. The author argues that states of affairs are the best candidate for truthmakers and, in the spirit of logical atomism, that we need no molecular truthmakers for positive truths. In the book's context, this has the pleasing result that there are no molecular states of affairs. Following this account of truthmaking, the author first shows that the particulars in (first-order) states of affairs are (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 35. Mellor’s Question: Are Determinables Properties of Properties or of Particulars?Bo R. Meinertsen - 2021 - American Philosophical Quarterly 58 (3):291-305.
  What I call Mellor’s Question is the problem of whether determinables are properties of their determinates or properties of the particulars that possess these determinates. One can distinguish two basic competing theories of determinables that address the issue, implicitly if not explicitly. On the second-order theory, determinables are second-order properties of determinate properties; on the second-level theory, determinables are first-order properties of the particulars with these determinate properties. Higher-order properties are prima facie ontologically uneconomical, and in line with my general (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36.  20
  The Prehistory of Central Anatolia I: The Neolithic Period.Jak Yakar & Ian A. Todd - 1982 - Journal of the American Oriental Society 102 (3):540.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  48
  Skrytość Boga i pobożna dekonstrukcja - czyli jak (nie) czytać Mikołaja z Kuzy.Piotr Sikora - 2019 - Diametros 59:61-72.
  In my paper I present a critique of Dorota Brylla’s interpretation of the dialogue by Nicholas of Cusa - De Deo abscondito, and a critique of her stance on apophatic theology. I consider Brylla’s position an exemplification of a more widespread philosophical point of view in terms of both the interpretation of Nicholas thought and the apophatic tradition as such. I also present an alternative reading of both his dialogue and apophatic theology. Finally, I point out some implications of adopting (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Några drag i Wolfgang Abendroths politiska biografi.Bo S. Svensson - 1985 - Res Publica:189-211.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Józef Bremer, \"Jak to jest być świadomym. Analityczne teorie umysłu a problem świadomości\", Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005, ss. 433.Krzysztof Rogucki - 2008 - Filo-Sofija 8 (1(8)).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Czym jest i jak istnieje umysł?Marcin Miłkowski & Robert Poczobut - 2005 - Diametros 3:27-55.
  The goal of the article is to show that a complete answer to the title question can be given only in the context of the natural sciences. We believe that the group of cognitive sciences are the most reliable source of information about cognitive mental processes is. Making use of their achievements we present a series of criteria for possessing a mind. We distinguish between many kinds of minds . We attempt to outline the conditions that must be fulfilled by (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41. Ten Inny, czyli jak (nie) filozofować młotem i toporem.Andrzej Grochal - 2010 - Etyka 43:149-151.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Reinach and Armstrongian State of Affairs Ontology.Bo R. Meinertsen - 2020 - Axiomathes 32 (3):401-412.
  In this paper, I relate key features of Adolf Reinach’s abundant ontology of propositional states of affairs of his to Armstrong’s—or an Armstrongian—state of affairs ontology, with special regard to finding out how sparse or abundant the latter is with respect to negative states of affairs. After introducing the issue, I clarify the notion of a propositional state of affairs, paying special attention to the notion of abstract versus concrete. I show how Reinach’s states of affairs are propositional, and how (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43. Self-Relating Internalism: Reply to Vallicella.Bo R. Meinertsen - 2021 - Metaphysica 22 (1):123-131.
  William Vallicella (2020) puts forward three arguments against self-relating internalism, my theory of the unity of states of affairs. His first objection is that there can be no constituent of a state of affairs with the required unifying power given the need for ‘ontological analysis’, or at least that such an entity is mysterious. His second objection is that self-relating internalism violates the principle of the Indiscernibility of Identicals. His final objection is that my explanation of the unity of states (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. Against Disjunctive Properties: Four Armstrongian Arguments.Bo R. Meinertsen - 2020 - Philosophia 49 (1):95-106.
  This paper defends the case against (sparse) disjunctive properties by means of four Armstrongian arguments. The first of these is a logical atomist argument from truthmaking, which is, broadly speaking, ‘Armstrongian’ (Armstrong 1997). This argument is strong – although it stands or falls with the relevant notion of truthmaking, as it were. However, three arguments, which are prima facie independent of truthmaking, can be found explicitly early in Armstrong’s middle period. Two of these early arguments face a serious objection put (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 45. Nicolai Hatmann i marburczycy. Znaczenie pracy "Jak w ogóle możliwa jest krytyczna ontologia".Andrzej J. Noras - 2000 - Principia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  37
  Lexicon Horatianvm - Dominigus Bo, Lexicon Horatianum. Vol. I: A–K. Pp. Xiii+276. Hildesheim: Olms, 1965. Cloth, DM. 49.80. [REVIEW]R. G. M. Nisbet - 1966 - The Classical Review 16 (03):325-327.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  4
  I Remember Therefore I Am: Episodic Memory Retrieval and Self-Reported Trait Empathy Judgments in Young and Older Adults and Individuals with Medial Temporal Lobe Excisions.Caspian Sawczak, Mary Pat McAndrews, Brendan Bo O'Connor, Zoë Fowler & Morris Moscovitch - 2022 - Cognition 225:105124.
 48. O tym jak żyć, gdy żyć nie warto, czyli W poszukiwaniu mądrości życia A. Schopenhauera – recenzja II tomu Parerga i Paralipomena.Izabela Szyroka - 2004 - Diametros 1:133-142.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  73
  Self-Relating Internalism: Reply to Vallicella.Bo R. Meinertsen - 2021 - Metaphysica 22 (1):123-131.
  William Vallicella (2020) puts forward three arguments against self-relating internalism, my theory of the unity of states of affairs. His first objection is that there can be no constituent of a state of affairs with the required unifying power given the need for ‘ontological analysis’, or at least that such an entity is mysterious. His second objection is that self-relating internalism violates the principle of the Indiscernibility of Identicals. His final objection is that my explanation of the unity of states (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50. Normy moralne i różnica płci czyli jak pogodzić etykę feministyczną z etyką Kantowską (przeł. Michał Garsztka).Marion Heinz - 2004 - Principia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000