Results for 'Bo Shu'

1000+ found
Order:
 1.  35
  Some new inequalities of Hermite-Hadamard type for n-time differentiable functions which are m-convex.Shu-Hong Wang, Bo-Yan Xi & Feng Qi - 2012 - Analysis: International mathematical journal of Analysis and its Applications 32 (3):247-262.
 2.  89
  The Mediator Effect of Meaningfulness on the Relationship Between Schizotypy Traits and Suicidality.Shu-bin Li, Ding Liu, Xiao-Yuan Zhang & Jiu-bo Zhao - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  36
  The Role of Brain-Derived Neurotrophic Factor Signaling in Central Nervous System Disease Pathogenesis.Shu-Hui Dou, Yu Cui, Shu-Ming Huang & Bo Zhang - 2022 - Frontiers in Human Neuroscience 16.
  Recent studies have found abnormal levels of brain-derived neurotrophic factor in a variety of central nervous system diseases. This suggests that BDNF may be involved in the pathogenesis of these diseases. Moreover, regulating BDNF signaling may represent a potential treatment for such diseases. With reference to recent research papers in related fields, this article reviews the production and regulation of BDNF in CNS and the role of BDNF signaling disorders in these diseases. A brief introduction of the clinical application status (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  17
  On the First Three Extremum Values of Variable Sum Exdeg Index of Trees.Shu-Bo Chen, Syed Sheraz Asghar, Muhammad Ahsan Binyamin, Zahid Iqbal, Tayyeb Mahmood & Adnan Aslam - 2021 - Complexity 2021:1-5.
  For a graph G, its variable sum exdeg index is defined as SEI a G = ∑ x y ∈ E G a d x + a d y, where a is a real number other than 1 and d x is the degree of a vertex x. In this paper, we characterize all trees on n vertices with first three maximum and first three minimum values of the SEI a index. Also, we determine all the trees of order n (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  24
  Science or ideology? A response to Gary McCarron.Zhang Bo Shu - 1989 - Biology and Philosophy 4 (1):85-88.
 6. Ru jia de zhi si xiang tan tao.Fanglu Cai, Dagang Shu & Bo Yin (eds.) - 2003 - Beijing Shi: Xian zhuang shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  24
  Behavior-Interior-Aware User Preference Analysis Based on Social Networks.Can Wang, Tao Bo, Yun Wei Zhao, Chi-Hung Chi, Kwok-Yan Lam, Sen Wang & Min Shu - 2018 - Complexity 2018:1-18.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  40
  Predictions of mechanical and thermodynamic properties of Mg17Al12and Mg2Sn from first-principles calculations.Wen-Cheng Hu, Yong Liu, Xiao-Wu Hu, De-Jiang Li, Xiao-Qin Zeng, Xue Yang, Ying-Xuan Xu, Xiao-shu Zeng, Ke-Gang Wang & Bo-Long Huang - 2015 - Philosophical Magazine 95 (15):1626-1645.
 9. Bo shu wu xing pian yan jiu.Pu Pang - 1980 - Qi lu shu she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  16
  Bo shu "Yi zhuan" xin shi ji Kongzi Yi xue si xiang yan jiu.Bin Liu - 2016 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she. Edited by Hang Sun & Lilin Song.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  36
  The flexibility of gua and Yao —based on an interpretation of yizhuan.Bo Wang - 2010 - Frontiers of Philosophy in China 5 (1):68-93.
  In Yizhuan ’s interpretation of The Book of Changes , the book’s fundamental concepts, xiang 象 (images) and ci 辞 (words), play different roles. Concepts, including yin and yang, firmness and gentleness, sancai 三才 (three fundamentals), and the wuxing 五行 (five active elements), are used to interpret The Book of Changes through the interpretation of images, while the core Confucian values, such as benevolence and righteousness, are used to interpret The Book of Changes because of their connection with words of (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  4
  Zheng Guanying yan jiu kou shu shi =.Bo Hu (ed.) - 2022 - Guangzhou: Guangdong ren min chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Mawangdui Han mu bo shu "Huang di shu" jian zheng.Qipeng Wei - 2004 - Beijing Shi: Zhonghua shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  33
  The Flexibility of Gua and Yao—Based on an Interpretation of Yizhuan.Wang Bo - 2010 - Frontiers of Philosophy in China 5 (1):68-93.
  In Yizhuan’s interpretation of The Book of Changes, the book’s fundamental concepts, xiang 象 and ci 辞, play different roles. Concepts, including yin and yang, firmness and gentleness, sancai 三才, and the wuxing 五行, are used to interpret The Book of Changes through the interpretation of images, while the core Confucian values, such as benevolence and righteousness, are used to interpret The Book of Changes because of their connection with words of gua and yao. In order to expand the meaning (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  4
  Laozi Yinxi bo shu "Dao de jing" jie zhu. Lingquanlilao - 2022 - Beijing Shi: Jing ji ri bao chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. A reexamination of the structure and content of confucius' version of the golden rule.Bo Mou - 2004 - Philosophy East and West 54 (2):218-248.
  : For the purposes of interpretation and constructive engagement, the structure and content of Confucius' version of the Golden Rule (CGR) is examined by elaborating its three dimensions as suggested in the Analects. It is argued that the CGR, which consists of two intertwined central ideas in Confucius' ethics, shu and zhong, involves three interdependent and complementary dimensions: (1) the methodological (i.e., the methodological aspect of shu), which consists of the principles of reversibility and extensibility; (2) the internal starting point (...)
  Direct download (10 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 17.  6
  Huang di si jing jin zhu jin yi: Mawangdui Han mu chu tu bo shu.Guying Chen - 1995 - Taibei Shi: Taiwan Shang wu yin shu guan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18.  28
  Sociobiology and the justification of political action: A commentary on bo shu. [REVIEW]Gary McCarron - 1989 - Biology and Philosophy 4 (1):81-84.
 19.  8
  Shang bo zhu shu Kongzi yu lu wen xian yan jiu.Scott Bradley Cook - 2021 - Shanghai Shi: Zhong xi shu ju.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Nü bo shi sheng zi shu.E. Guihong (ed.) - 1999 - Beijing: Guang ming ri bao chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Jian bo shi zheng yu xue shu si xiang yan jiu lun ji.Rui Li - 2008 - Taibei Shi: Taiwan shu fang you xian gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  39
  Bo Liang. Ji shu yu di guo yi yan jiu: riben zai Zhongguo de zhi min ke yan ji gou [Researches on Technology and Imperialism: Japanese Colonial Scientific Research Institutes in China]. . 345 pp., figs., tables, bibl., index. Jinan: Shandong jiao yu chu ban she [Shandong Education Press], 2006. ¥38 .Jianping Han;, Xingsui Cao;, Liwei Wu. Ri wei shi qi de zhi min di ke yan ji gou: li shi yu wen xian [Colonial Scientific Institutions during the Japanese Occupation and Puppet Manchukuo Period: History and Literature]. . 468 pp., figs., bibl., index. Jinan: Shandong jiao yu chu ban she [Shandong Education Press], 2006. ¥49. [REVIEW]Juliette Yuehtsen Chung - 2008 - Isis 99 (2):429-430.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  6
  Ru jia dao de wen hua zai Yunnan shao shu min zu di qu de chuan bo yu chuan cheng.Zhiling Yang (ed.) - 2009 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  本书以邓小平理论和 "三个代表" 重要思想为指导, 在充分调研和广泛占有资料的基础上, 对儒家道德文化及其在云南少数民族地区的传播与传承挖掘整理, 作了深入系统的研究, 通过理性的思考和哲学的反思, 加以高度的归纳和概括, 并结合社会主义建设的实际, 赋予了新的时代精神.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  8
  Qing ji Minguo shi qi de "si xiang jie": xin xing chuan bo mei jie de fu xian yu du shu ren xin de sheng huo xing tai.Qing Zhang - 2014 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  9
  Ming dai di fang she hui li jiao shi cong lun: yi si xiu li jiao shu wei zhong xin.Kesheng Zhao - 2011 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Chuan bo Zhuzi jia li, xuan jiang Tai zu sheng yu, shi Ming chao zai di fang tui xing de zui zhu yao de liang zhong she hui li jiao xing shi, xian shi chu li zhi shi zhong shi wang chao zheng zhi de yi ge he xin li nian he shou dao te bie qiang diao de she hui zhi li fang shi. Jia li shi wang chao zheng zhi wen hua de yi bu fen, Ming chao wei (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  11
  Zhu Shunshui yu Dong Ya wen hua chuan bo de shi jie.Xingqing Xu - 2008 - Taibei Shi: Tai da chu ban zhong xin.
  Ben shu yi si xiang jiao liu wei he xin yi ti, Li zu yu dong ya wen hua chuan bo de xue shu fan chou, Tan tao zhu shun shui yu zhong ri wen hua, Si xiang, Zheng zhi, Xue shu deng fang mian suo qi de ying xiang yu zuo yong.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  37
  Response to Wang Bo's Paper.Carine Defoort - 1999 - Contemporary Chinese Thought 30 (4):41-43.
  Allow me first to congratulate the speaker for his most interesting talk. His strategy is well taken and convincing: Look at a Zhuangzi chapter that has been largely neglected by philosophers, identify its concerns, and read other Zhuangzi chapters through these concerns, rather than as mere variants of Western "philosophy." The concerns of the chapter "The Human World" lie, first of all, with staying alive when giving political advice or being sent on a diplomatic mission. The art of staying alive (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  12
  Si xiang, li shi yu wen hua ping lun.Hailin Zheng - 2010 - Changsha Shi: Hunan ren min chu ban she.
  Ben shu wei Xianggang Zhong wen da xue Ya Tai yan jiu suo yan jiu yuan Zheng Hailin bo shi suo zhu, ji jie qi fang xue dong xi fang shi nian suo zhuan xie wen zhi jing cui er cheng, nei rong fen wei si xiang, li shi ren wu, he wen hua ping lun san bu fen. Guan dian zheng que, ke guan gong zheng, fu yu chuang yi.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  10
  Zou jin da zi ran de Song dai da ru: Zhu Xi de zi ran yan jiu.Aiguo Le - 2014 - Shenzhen: Hai tian chu ban she.
  Ben shu quan mian chan shu zhu xi de li xue yu ke xue si xiang,Te bie jiu zhu xi zhong shi zi ran yan jiu,Shen ru ke xue tan suo,Chuang xin ke xue si xiang,Chuan bo zi ran zhi shi yi ji zhu xi li xue de ke xue jia zhi zhan kai ju ti de lun shu,Chong fen ken ding zhu xi ke xue si xiang dui yu hou shi ke ji fa zhan de zhong yao zuo yong,Yi (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  15
  Zhong wan Ming shi ren de jiang xue huo dong yu xue pai jian gou: yi Li Cai (1529-1607) wei zhong xin de yan jiu.Yong Liu - 2015 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
  Ben shu yi Ming ru Li Cai de jiang xue huo dong yu xue pai jian gou wei zhong xin, tan tao cong shi liu shi ji chu dao shi qi shi ji mo li xue qun ti zhong xin xing xue shuo he xue pai de chan sheng, chuan bo, kuo zhan yu chuan cheng de mo shi, bing zhuo zhong cong si xiang shi de jiao du jie shi zhe zhong mo shi chan sheng he yun xing de (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  9
  西方哲学东漸史.Chien-te Huang (ed.) - 1991 - Wuhan Shi: Hubei sheng xin hua shu dian jing xiao.
  Ben shu cong da liang xi fang zhe xue de chuan bo fen fan xian xiang zhong xun chu ma ke si zhu yi zhe xue zai zhong guo cheng wei li shi fa zhan zhi bi ran, qi ta zhe xue si xiang dou zai zhong guo chuan bo guo, zhi you ma ke si zhu yi cai you wu bi qiang da de sheng ming li.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  15
  Ci xin guang ming: ping shuo Wang Yangming yu "Chuan xi lu".Gaoxin Wang - 2014 - Beijing: Ren min chu ban she. Edited by Defeng Li.
  Ben shu wan zheng di ti xian le yang ming xin xue"xin ji li","zhi xing he yi","zhi liang zhi"san da ming ti,Sheng dong di ji zai le yang ming xin xue li lun zai yang ming shi sheng zhi jian de gou jian he chuan bo guo cheng,Jiao wei ji zhong di zhan xian he hui ji le yang ming de xin xue si xiang ti xi,Dui yu yang ming hou xue de fa zhan chan sheng le zhi jie er (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  20
  The Chinese Marxist Approach to Human Rights.Dongxin Shu - 2022 - Open Journal of Philosophy 12 (3):342-359.
  The Western liberal view of human rights has been imposed by the West on the rest of the world as universal values applicable to all cultures and traditions. This paper argues that the Chinese Marxist approach provides an alternative conceptualization of human rights, which entails anti-hegemonic sovereignty, and prioritization of social and economic rights over others. It begins with distinction between false universal and genuine universal to illustrate that the West-promoted universal is false rather than genuine. Western liberal view of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  8
  The role of legislation in K-12 school discipline: The silence of action.Mengmeng Bo & Gift Chinemerem Onwubuya - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Researchers have consistently identified the disparity between teachers’ practical and legal knowledge regarding teachers’ right to discipline students. However, few studies have investigated teachers’ construction processes that form construction outcomes, which would help navigate the role of legislation in school discipline. This study contributes to a holistic picture of the neglected disciplinary rights that teachers construct in teaching practice and their underexplored attitude toward the law, using an interview-based constructionist method on twelve teachers of Lvliang city in a Chinese K-12 (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  6
  The effect of fine service on customer loyalty in rural homestays: The mediating role of customer emotion.Bo Xing, Shihan Li & Dingding Xie - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Rural homestay is an important driver for developing rural tourism, which still grows against the wind in the post-epidemic era of the COVID-19 virus and shows unique attributes that are different from those of the traditional hospitality industry. Based on the five-dimensional model of fine service theory, this study introduces culture as a unique dimension to construct a six-dimensional model of rural homestay fine service and explores the influencing mechanism of rural homestay fine service on customer loyalty. This study successively (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  10
  The Influence of Corporate Boundary Personnel Guanxi and Organizational Loyalty on Opportunistic Intentions – Based on Theory of Reasoned Action Model.Shu-Kuan Zhao & Jia-Ming Cai - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  To understand the mechanism of boundary personnel opportunistic behaviors in collaborative R&D projects to reduce the risk of companies suffering from opportunism in collaboration. This study is conducted based on the context of collaborative R&D in the equipment manufacturing industry in Northeast China. This research mainly explored the mechanism of boundary personnel opportunistic intentions. Drawing on the theory of reasoned action, this study investigated the relationship between boundary personnel Guanxi, organizational loyalty, opportunistic attitudes, subjective norms, and intentions. In addition, this (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  75
  Political Unity in Neo-Confucianism: The Debate between Wang Yangming and Zhan Ruoshui.Youngmin Kim - 2012 - Philosophy East and West 62 (2):246-263.
  In the Chinese intellectual tradition, King Wu's military expedition and Bo Yi's (and Shu Qi's) objection to it were well known. King Wu had been admired in that he saved people by dethroning the tyrant King These seemingly contradictory evaluations open a window on how unity can be conceived in Neo-Confucianism, particularly when one is faced with the possibility of colliding values. By examining the debate between Wang Yangming (1472–1529) and Zhan Ruoshui (1466–1560) over such a complex political issue, this (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  41
  The no correlation argument: can the morality of conscientious objection be empirically supported? the Italian case.Marco Bo, Carla Maria Zotti & Lorena Charrier - 2017 - BMC Medical Ethics 18 (1):64.
  The legitimacy of conscientious objection to abortion continues to fuel heated debate in Italy. In two recent decisions, the European Committee for Social Rights underlined that conscientious objection places safe, legal, and accessible care and services out of reach for most Italian women and that the measures that Italy has adopted to guarantee free access to abortion services are inadequate. Nevertheless, the Ministry of Health states that current Italian legislation, if appropriately applied, accommodates both the right to conscientious objection and (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 39. Chūgoku shingaku no ryōsen: Genchō no chishikijin to Ju-Dō-Butsu sankyō.Shūichi Miura - 2003 - Tōkyō: Kenbun Shuppan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  42
  Gender Differences in How Family Income and Parental Education Relate to Reading Achievement in China: The Mediating Role of Parental Expectation and Parental Involvement.Xiaolin Guo, Bo Lv, Huan Zhou, Chunhui Liu, Juan Liu, Kexin Jiang & Liang Luo - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
 41.  8
  Xian Qin zhu zi yu Zhongguo xian dai zheng zhi zi you de dan sheng.Zhidong Cai - 2018 - Shanghai Shi: Shanghai san lian shu dian.
  Zheng zhi zi you shi wei zi you si xiang di yi yi. Ran er, Zhongguo xian dai zheng zhi zi you guan nian shi ru he dan sheng de zhe ge hua ti tai da, wo men guan zhu de shi ta yu xian Qin zhu zi si xiang zhi jian de guan xi he ru. Ben shu yi shi jian, pai bie wei xian suo, yi lun ti, fan chou he nei zai jie gou wei mai luo, jie (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  27
  Values and Multi-stakeholder Dialog for Business Transformation in Light of the UN Sustainable Development Goals.Samuel Petros Sebhatu & Bo Enquist - 2022 - Journal of Business Ethics 180 (4):1059-1074.
  The objective of this article is to create an understanding of how the UN sustainable development goals can be used to steer stakeholder engagement for transformative change, meeting global challenges, and navigate a new business-societal practice driven by a values-based business model. The article is a conceptual study with case studies of the role that the SDGs play in multi-stakeholder dialog via the kind of sustainable business-societal practice that takes corporate social responsibility to the next level, where it is embedded (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  21
  Russell and Jin Yuelin on Facts: From the Perspective of Comparative Philosophy.Chen Bo - 2019 - Philosophy East and West 69 (4):929-950.
  Jin Yuelin 金嶽霖 was a Chinese philosopher and logician. From 1914 to 1920 he studied at the University of Pennsylvania and Columbia University, and received his Ph.D. in political science from Columbia in 1920. From 1921 until 1925, he studied in Europe and visited Great Britain, Germany, France, and Italy, among other countries. During these years, he studied at the London School of Economics and Political Sciences and at the University of Cambridge. At the end of 1925, Jin returned to (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. Intellectual journey : an interview with Susan Haack.Chen Bo - 2007 - In Cornelis De Waal (ed.), Susan Haack: a lady of distinctions: the philosopher responds to critics. Amherst, N.Y.: Prometheus Books.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 45.  32
  Widescopism and Caplan's “Against Widescopism”.Chen Bo - 2018 - Philosophical Forum 49 (2):245-259.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  8
  J. H. Chajes. The Kabbalistic Tree / האילן הקבלי (Pennsylvania, 2022).Federico Dal Bo - 2023 - Revista Española de Filosofía Medieval 30 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  31
  Environmental Education as a Lived‐Body Practice? A Contemplative Pedagogy Perspective.Pulkki Jani, Dahlin Bo & Värri Veli‐Matti - 2017 - Journal of Philosophy of Education 51 (1):214-229.
  Environmental education usually appeals to the students’ knowledge and rational understanding. Even though this is needed, there is a neglected aspect of learning ecologically fruitful action; that of the lived-body. This paper introduces the lived-body as an important site for learning ecological action. An argument is made for the need of a biophilia revolution, in which refined experience of the body and enhanced capabilities for sensing are seen as important ways of complementing the more common, knowledge-based environmental education. Alienation from (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 48.  18
  Glucagon‐like peptide‐1 (GLP‐1): A gut hormone of potential interest in the treatment of diabetes.Bo Ahrén - 1998 - Bioessays 20 (8):642-651.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  13
  Violence, power, and justice: a feminist contribution to Christian sexual ethics.Sólveig Anna Bóasdóttir - 1998 - Uppsala: Academia Upsaliensis.
 50.  1
  Law and conscience.Franz Böckle - 1966 - New York,: Sheed & Ward.
1 — 50 / 1000