Results for 'Bj��rn Fors��n'

1000+ found
Order:
 1.  58
  Reviewed Work(s): Lowness properties and randomness. Advances in Mathematics, vol. 197 by André Nies; Lowness for the class of Schnorr random reals. SIAM Journal on Computing, vol. 35 by Bjørn Kjos-Hanssen; André Nies; Frank Stephan; Lowness for Kurtz randomness. The Journal of Symbolic Logic, vol. 74 by Noam Greenberg; Joseph S. Miller; Randomness and lowness notions via open covers. Annals of Pure and Applied Logic, vol. 163 by Laurent Bienvenu; Joseph S. Miller; Relativizations of randomness and genericity notions. The Bulletin of the London Mathematical Society, vol. 43 by Johanna N. Y. Franklin; Frank Stephan; Liang Yu; Randomness notions and partial relativization. Israel Journal of Mathematics, vol. 191 by George Barmpalias; Joseph S. Miller; André Nies. [REVIEW]Johanna N. Y. Franklin - forthcoming - Association for Symbolic Logic: The Bulletin of Symbolic Logic.
  Review by: Johanna N. Y. Franklin The Bulletin of Symbolic Logic, Volume 19, Issue 1, Page 115-118, March 2013.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  20
  André Nies. Lowness properties and randomness. Advances in Mathematics, vol. 197 , no. 1, pp. 274–305. - Bjørn Kjos-Hanssen, André Nies, and Frank Stephan. Lowness for the class of Schnorr random reals. SIAM Journal on Computing, vol. 35 , no. 3, pp. 647–657. - Noam Greenberg and Joseph S. Miller. Lowness for Kurtz randomness. The Journal of Symbolic Logic, vol. 74 , no. 2, pp. 665–678. - Laurent Bienvenu and Joseph S. Miller. Randomness and lowness notions via open covers. Annals of Pure and Applied Logic, vol. 163 , no. 5, pp. 506–518. - Johanna N. Y. Franklin, Frank Stephan, and Liang. Yu Relativizations of randomness and genericity notions. The Bulletin of the London Mathematical Society, vol. 43 , no. 4, pp. 721–733. - George Barmpalias, Joseph S. Miller, and André Nies. Randomness notions and partial relativization. Israel Journal of Mathematics, vol. 191 , no. 2, pp. 791–816. [REVIEW]Johanna N. Y. Franklin - 2013 - Bulletin of Symbolic Logic 19 (1):115-118.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  An Intracortical Implantable Brain-Computer Interface for Telemetric Real-Time Recording and Manipulation of Neuronal Circuits for Closed-Loop Intervention.Hamed Zaer, Ashlesha Deshmukh, Dariusz Orlowski, Wei Fan, Pierre-Hugues Prouvot, Andreas Nørgaard Glud, Morten Bjørn Jensen, Esben Schjødt Worm, Slávka Lukacova, Trine Werenberg Mikkelsen, Lise Moberg Fitting, John R. Adler, M. Bret Schneider, Martin Snejbjerg Jensen, Quanhai Fu, Vinson Go, James Morizio, Jens Christian Hedemann Sørensen & Albrecht Stroh - 2021 - Frontiers in Human Neuroscience 15.
  Recording and manipulating neuronal ensemble activity is a key requirement in advanced neuromodulatory and behavior studies. Devices capable of both recording and manipulating neuronal activity brain-computer interfaces should ideally operate un-tethered and allow chronic longitudinal manipulations in the freely moving animal. In this study, we designed a new intracortical BCI feasible of telemetric recording and stimulating local gray and white matter of visual neural circuit after irradiation exposure. To increase the translational reliance, we put forward a Göttingen minipig model. The (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  15
  Kultur, privatliv og offentlighet: Religionens plass i det sekulariserte samfunnet.Bjørn Myskja, Rune Nydal & Berge Solberg - 2007 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):3-8.
  Den dominerende oppfatningen i den politiske og moralfilosofiske tenkningen de siste tiår har vært at religion ikke bør spille noen avgjørende politisk rolle i det moderne sekulariserte demokrati. Religion tilhører privatsfæren, og politiske avgjørelser må fattes på et felles grunnlag, uavhengig av livssyn. De mest sentrale tenkerne i vår tids politiske filosofi, John Rawls og Jürgen Habermas, har begge i tidlige arbeider gitt uttrykk for at dette er en oppfatning som vil få en allmenn, global tilslutning, for de ser modernisering (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  15
  Mat – teknologi, sikkerhet og rettferdighet.Bjørn Myskja, Rune Nydal & Berge Solberg - 2008 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):1-5.
  Mat er så mangt, som David Kaplan påpeker i innledningen til The Philosophy of Food, blant annet næring, natur, kultur, et sosialt gode, åndelighet, begjærsgjenstand og estetisk objekt. Ikke minst er det et politisk tema på så mange måter. Derfor inviterte vi til et temanummer om matens etikk, for det er lite som berører våre liv så sterkt og fundamentalt som mat. Det er et område som til alle tider har hatt tydelige etiske regler, både hva man kan og ikke (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  Filosofiens rolle i det offentlige ordskifte.Bjørn Hofmann & Siri Granum Carson - 2018 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2:87-103.
  _Filosofi og etikk har fått en stadig større plass i det offentlige rom i Norge. 2017 ble et år der filosofer sørget for overskrifter i en rekke norske medier. En av sakene som fikk størst oppmerksomhet, var debatten om sorteringssamfunnet og Aksel Braanen Sterris påstand om at personer med Downs syndrom ikke kan leve fullverdige liv. Utsagnet skapte en voldsom debatt og kraftige reaksjoner. Temaet for debatten er interessant i seg selv, men den reiser også spørsmål om hvordan slike debatter (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  4
  Etiske utfordringer med non-invasive prenatale tester.Bjørn Hofmann - 2014 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):67-87.
  Analyser av cellefritt DNA fra foster i gravide kvinners blod gir nye muligheter innen fosterdiagnostikk: Testene er bedre enn eksisterende tester, de reduserer risikoen og er billigere. Flere land har tatt i bruk disse testene, og Helsedirektoratet i Norge har mottatt søknad om å ta i bruk en test som erstatter tidlig ultralyd og blodprøver. Likevel nøler norske myndigheter. Hvorfor gjør de det? Ett av svarene er at non-invasive prenatale tester fører med seg en rekke faglige og moralske spørsmål og (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8.  3
  PGD-ens paradokser.Bjørn Hofmann - 2011 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2 (2):45-66.
  Bakgrunn: Preimplantasjonsgenetisk diagnostikk er en genetisk undersøkelse av befruktede egg før de settes inn i livmoren i forbindelse med assistert reproduksjon. Hensikten med PGD er å unngå at det fremtidige barnet får en alvorlig arvelig sykdom, og at par som på grunn av arvelig sykdom har vansker med å få barn, kan få avkom. PGD er kontroversielt og et sentralt tema for den pågående vurderingen og revisjonen av bioteknologiloven.Metode: Paradoksteori anvendes for å identifisere og analysere noen av kontroversene ved PGD. (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Etiske utfordringer med nyere reproduksjonsteknologi.Bjørn Hofmann - 2017 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2 (2):5-26.
  Moderne teknologi gir fantastiske muligheter for menneskelig formering. Mange som tidligere ikke kunne få barn, eller som fikk syke barn, kan nå hjelpes. Samtidig reiser mulighetene en rekke vanskelige moralske spørsmål, som ikke har enkle svar – ofte fordi de bunner i grunnleggende etiske motsetninger. Denne artikkelen gir en kort oversikt over de mulighetene som tre typer teknologier gir: assisterende, seleksjonsfremmende og egenskapsendrende teknologier. Deretter peker den på noen av de viktige moralske spørsmålene som disse teknologiene reiser i betydningen «Hvordan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  7
  Bjørn Rabjerg, Robert Stern: On Knud E. Løgstrup’s “Humanism and Christianity”.Robert Stern & Bjørn Rabjerg - 2019 - Journal for the History of Modern Theology/Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte 26 (1):97-107.
  Dieser Beitrag bietet eine umfassende Diskussion des Textes “Humanismus und Christentum” (1950) des dänischen Philosophen und Theologen Knud E. Løgstrup. Er verortet den Text in seinem geistesgeschichtlichen Kontext und analysiert seine wichtigsten Argumente wie auch seine zentrale These, der zufolge Humanismus und Christentum einen entscheidenden Grundsatz teilen, insofern beide die Ethik als “stumm“ oder “unausgesprochen“ verstehen. Darüber hinaus wird dargelegt, wie Løgstrups Text zentrale Überlegungen in dessen späteren Publikationen, besonders in dem Hauptwerk Die ethische Forderung (1956), vorwegnimmt.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  10
  Bjørn Rabjerg, Robert Stern: On Knud E. Løgstrup’s “Humanism and Christianity”.Robert Stern & Bjørn Rabjerg - 2019 - Journal for the History of Modern Theology/Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte 26 (1):97-107.
  Dieser Beitrag bietet eine umfassende Diskussion des Textes “Humanismus und Christentum” (1950) des dänischen Philosophen und Theologen Knud E. Løgstrup. Er verortet den Text in seinem geistesgeschichtlichen Kontext und analysiert seine wichtigsten Argumente wie auch seine zentrale These, der zufolge Humanismus und Christentum einen entscheidenden Grundsatz teilen, insofern beide die Ethik als “stumm“ oder “unausgesprochen“ verstehen. Darüber hinaus wird dargelegt, wie Løgstrups Text zentrale Überlegungen in dessen späteren Publikationen, besonders in dem Hauptwerk Die ethische Forderung (1956), vorwegnimmt.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Bjørn Qviller in Memorian.Drude von der Fehr, Bjørn Thommessen, Eli Moen & Tore Jørgen Hanisch - 2004 - Agora Journal for metafysisk spekulasjon 22 (4):196-208.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  63
  Transparent quantification into hyperintensional objectual attitudes.Bjørn Jespersen & Marie Duží - 2015 - Synthese 192 (3):635-677.
  We demonstrate how to validly quantify into hyperintensional contexts involving non-propositional attitudes like seeking, solving, calculating, worshipping, and wanting to become. We describe and apply a typed extensional logic of hyperintensions that preserves compositionality of meaning, referential transparency and substitutivity of identicals also in hyperintensional attitude contexts. We specify and prove rules for quantifying into hyperintensional contexts. These rules presuppose a rigorous method for substituting variables into hyperintensional contexts, and the method will be described. We prove the following. First, it (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 14.  26
  Conscientious objection to intentional killing: an argument for toleration.Bjørn K. Myskja & Morten Magelssen - 2018 - BMC Medical Ethics 19 (1):82.
  In the debate on conscientious objection in healthcare, proponents of conscience rights often point to the imperative to protect the health professional’s moral integrity. Their opponents hold that the moral integrity argument alone can at most justify accommodation of conscientious objectors as a “moral courtesy”, as the argument is insufficient to establish a general moral right to accommodation, let alone a legal right. This text draws on political philosophy in order to argue for a legal right to accommodation. The moral (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 15.  46
  First among equals: co-hyperintensionality for structured propositions.Bjørn Jespersen - 2020 - Synthese 199 (1-2):4483-4497.
  Theories of structured meanings are designed to generate fine-grained meanings, but they are also liable to overgenerate structures, thus drawing structural distinctions without a semantic difference. I recommend the proliferation of very fine-grained structures, so that we are able to draw any semantic distinctions we think we might need. But, in order to contain overgeneration, I argue we should insert some degree of individuation between logical equivalence and structural identity based on structural isomorphism. The idea amounts to forming an equivalence (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 16.  7
  Lori Gruen, ed. Critical Terms for Animal Studies.Bjørn Kristensen - 2021 - Environmental Ethics 43 (3):285-286.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  9
  Controverting Kierkegaard.Bjørn Rabjerg & Robert Stern (eds.) - 2023 - Oxford, GB: Oxford University Press.
  This is the first English edition of a major work by the Danish philosopher and theologian K. E. Løgstrup (1905-81). It is the culmination of his critical engagement with Kierkegaardianism, which had begun almost 20 years earlier. In this text, Løgstrup focuses on four main themes in Kierkegaard: his understanding of Christ and thus of Christianity; his understanding of suffering in human existence; Christian vs. secular ethics; and Platonistic influences on Kierkegaard's position, which Løgstrup characterises as nihilistic. Løgstrup presents his (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  16
  Donald Davidson's philosophy of language: an introduction.Bjørn T. Ramberg - 1989 - New York, NY, USA: Blackwell.
  This book is an introduction to and interpretation of the philosophy of language devised by Donald Davidson over the past 25 years. The guiding intuition is that Davidson's work is best understood as an ongoing attempt to purge semantics of theoretical reifications. Seen in this light the recent attack on the notion of language itself emerges as a natural development of his Quinian scepticism towards "meanings" and his rejections of reference-based semantic theories. Linguistic understanding is, for Davidson, essentially dynamic, arising (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 19.  5
  Liminality and the Modern: Living Through the in-Between.Bjørn Thomassen - 2014 - Routledge.
  Liminality and the Modern offers a comprehensive introduction to this concept, discussing its development and laying out a conceptual and experiential framework for thinking about change in terms of liminality. Applying this framework to questions surrounding the implosion of ‘non-spaces’, the analysis of major historical periods and the study of political revolution, the book also explores its possible uses in social science research and its implications for our understanding of the uncertainty and contingency of the liquid structures of modern society.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  53
  Quasi-objects, Cult Objects and Fashion Objects.Bjørn Schiermer - 2011 - Theory, Culture and Society 28 (1):81-102.
  This article attempts to rehabilitate the concept of fetishism and to contribute to the debate on the social role of objects as well as to fashion theory. Extrapolating from Michel Serres’ theory of the quasi-objects, I distinguish two phenomenologies possessing almost opposite characteristics. These two phenomenologies are, so I argue, essential to quasi-object theory, yet largely ignored by Serres’ sociological interpreters. They correspond with the two different theories of fetishism found in Marx and Durkheim, respectively. In the second half of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 21. Donald Davidson: Philosophy of Language.Bjørn T. Ramberg - 1989 - New York, NY, USA: Wiley-Blackwell.
  This book is an introduction to and interpretation of the philosophy of language devised by Donald Davidson over the past 25 years. The guiding intuition is that Davidson's work is best understood as an ongoing attempt to purge semantics of theoretical reifications. Seen in this light the recent attack on the notion of language itself emerges as a natural development of his Quinian scepticism towards "meanings" and his rejections of reference-based semantic theories. Linguistic understanding is, for Davidson, essentially dynamic, arising (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 22.  18
  Non-safety Assessments of Genome-Edited Organisms: Should They be Included in Regulation?Bjørn Kåre Myskja & Anne Ingeborg Myhr - 2020 - Science and Engineering Ethics 26 (5):2601-2627.
  This article presents and evaluates arguments supporting that an approval procedure for genome-edited organisms for food or feed should include a broad assessment of societal, ethical and environmental concerns; so-called non-safety assessment. The core of analysis is the requirement of the Norwegian Gene Technology Act that the sustainability, ethical and societal impacts of a genetically modified organism should be assessed prior to regulatory approval of the novel products. The article gives an overview how this requirement has been implemented in the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 23.  77
  Obesity as a Socially Defined Disease: Philosophical Considerations and Implications for Policy and Care.Bjørn Hofmann - 2016 - Health Care Analysis 24 (1):86-100.
  Obesity has generated significant worries amongst health policy makers and has obtained increased attention in health care. Obesity is unanimously defined as a disease in the health care and health policy literature. However, there are pragmatic and not principled reasons for this. This warrants an analysis of obesity according to standard conceptions of disease in the literature of philosophy of medicine. According to theories and definitions of disease referring to internal processes, obesity is not a disease. Obesity undoubtedly can result (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 24.  55
  Reason and Religion in Rawls: Voegelin’s Challenge.Bjørn Thomassen - 2012 - Philosophia 40 (2):237-252.
  This article argues that we must abandon the still predominant view of modernity as based upon a separation between the secular and the religious - a “separation” which is allegedly now brought into question again in “postsecularity”. It is more meaningful to start from the premise that religion and politics have always co-existed in various fields of tension and will continue to do so. The question then concerns the natures and modalities of this tension, and how one can articulate a (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  50
  Strategies for Radical Rorty.Bjørn T. Ramberg - 1993 - Canadian Journal of Philosophy 23 (sup1):223-246.
  (1993). Strategies for Radical Rorty (‘… but is it progress?’) Canadian Journal of Philosophy: Vol. 23, Supplementary Volume 19: New Essays on Metaphilosophy, pp. 223-246.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  14
  On the Ageing of Objects in Modern Culture: Ornament and Crime.Bjørn Schiermer - 2016 - Theory, Culture and Society 33 (4):127-150.
  The article seeks to develop a new conceptual framework suitable for analysing the ageing processes of objects in modern culture. The basic intuition is that object experience cannot be analysed separately from collective participation. The article focuses on the question of the ‘timeless’ nature of modernist design and seeks to understand why modernist objects age more slowly than other objects. First, inspired by the late Durkheim’s account of symbolism, I turn to the experiential effects of collective embeddedness. Second, I enter (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27.  16
  Toward a Method for Exposing and Elucidating Ethical Issues with Human Cognitive Enhancement Technologies.Bjørn Hofmann - 2017 - Science and Engineering Ethics 23 (2):413-429.
  To develop a method for exposing and elucidating ethical issues with human cognitive enhancement. The intended use of the method is to support and facilitate open and transparent deliberation and decision making with respect to this emerging technology with great potential formative implications for individuals and society. Literature search to identify relevant approaches. Conventional content analysis of the identified papers and methods in order to assess their suitability for assessing HCE according to four selection criteria. Method development. Amendment after pilot (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 28.  37
  The Evolutionary Rationale for Consciousness.Bjørn Grinde - 2013 - Biological Theory 7 (3):227-236.
  To answer the question of why we have consciousness, I propose the following evolutionary trajectory leading to this feature: Nervous systems appeared for the purpose of orchestrating behavior. As a rule of thumb the challenges facing an animal concern either approach or avoidance. These two options were originally hard-wired as reflexes. Improvements in adaptability of response came with an expansion of the computational aspect of the system and a concomitant shift from simple reflexes to instinctual behavior, learning, and eventually, feelings. (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  81
  Recent Work on Structured Meaning and Propositional Unity.Bjørn Jespersen - 2012 - Philosophy Compass 7 (9):620-630.
  Logical semantics includes once again structured meanings in its repertoire. The leading idea is that semantic and syntactic structure are more or less isomorphic. A key motive for reintroducing sensitivity to semantic structure is to obtain fine‐grained meanings, which are individuated more finely than in possible‐world semantics, namely up to necessary equivalence. Just getting the truth‐conditions right is deemed insufficient for a full semantic analysis of sentences. This paper surveys some of the most recent contributions to the program of structured (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 30.  64
  Introduction: primitivism versus reductionism about the problem of the unity of the proposition.Manuel García-Carpintero & Bjørn Jespersen - 2019 - Synthese 196 (4):1209-1224.
  We present here the papers selected for the volume on the Unity of Propositions problems. After summarizing what the problems are, we locate them in a spectrum from those aiming to provide substantive, reductive explanations, to those with a more deflationary take on the problems.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 31. A New Logic of Technical Malfunction.Bjørn Jespersen & Massimiliano Carrara - 2013 - Studia Logica 101 (3):547-581.
  Aim of the paper is to present a new logic of technical malfunction. The need for this logic is motivated by a simple-sounding philosophical question: Is a malfunctioning corkscrew, which fails to uncork bottles, nonetheless a corkscrew? Or in general terms, is a malfunctioning F, which fails to do what Fs do, nonetheless an F? We argue that ‘malfunctioning’ denotes the modifier Malfunctioning rather than a property, and that the answer depends on whether Malfunctioning is subsective or privative. If subsective, (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 32.  14
  Personalized medicine, digital technology and trust: a Kantian account.Bjørn K. Myskja & Kristin S. Steinsbekk - 2020 - Medicine, Health Care and Philosophy 23 (4):577-587.
  Trust relations in the health services have changed from asymmetrical paternalism to symmetrical autonomy-based participation, according to a common account. The promises of personalized medicine emphasizing empowerment of the individual through active participation in managing her health, disease and well-being, is characteristic of symmetrical trust. In the influential Kantian account of autonomy, active participation in management of own health is not only an opportunity, but an obligation. Personalized medicine is made possible by the digitalization of medicine with an ensuing increased (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33.  2
  The Evolution of Consciousness: Implications for Mental Health and Quality of Life.Bjørn Grinde - 2016 - Cham: Imprint: Springer.
  This book gives the reader an understanding of what consciousness is about, and of how to make conscious experiences more pleasant. It expands on a new theory that describes the evolutionary trajectory leading to conscious life forms. In short, the evidence suggests that consciousness first evolved some 300 million years ago as a consequence of the introduction of feelings. Feelings offer a strategy for making behavioural decisions. Besides playing a crucial role in the evolution of the human mind, they are (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  32
  Fairness, fast and slow: A review of dual process models of fairness.Bjørn Hallsson, Hartwig R. Siebner & Oliver J. Hulme - 2018 - Neuroscience and Biobehavioral Reviews 89:49-60.
  Fairness, the notion that people deserve or have rights to certain resources or kinds of treatment, is a fundamental dimension of moral cognition. Drawing on recent evidence from economics, psychology, and neuroscience, we ask whether self-interest is always intuitive, requiring self-control to override with reasoning-based fairness concerns, or whether fairness itself can be intuitive. While we find strong support for rejecting the notion that self-interest is always intuitive, the literature has reached conflicting conclusions about the neurocognitive systems underpinning fairness. We (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 35. The categorical imperative and the ethics of trust.Bjørn K. Myskja - 2008 - Ethics and Information Technology 10 (4):213-220.
  Trust can be understood as a precondition for a well-functioning society or as a way to handle complexities of living in a risk society, but also as a fundamental aspect of human morality. Interactions on the Internet pose some new challenges to issues of trust, especially connected to disembodiedness. Mistrust may be an important obstacle to Internet use, which is problematic as the Internet becomes a significant arena for political, social and commercial activities necessary for full participation in a liberal (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 36.  3
  The Sublime in Kant and Beckett: Aesthetic Judgement, Ethics and Literature.Bjørn K. Myskja & Bjø K. Myskja - 2002 - de Gruyter.
  Beckett's novel Molloy and the question how this work evokes a particular kind of feeling associated with its exhibition of meaninglessness, namely the feeling of the sublime, is the point of departure for this study. Kant's theory of the sublime is interpreted within the framework of his aesthetic and moral theories, suggesting a way to understand the claim to universal validity for aesthetic judgements. Kant claims that the judgement of the sublime serves morality but he fails to provide this link, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 37. Bariatric surgery for obese children and adolescents: a review of the moral challenges. [REVIEW]Bjørn Hofmann - 2013 - BMC Medical Ethics 14 (1):18.
  BackgroundBariatric surgery for children and adolescents is becoming widespread. However, the evidence is still scarce and of poor quality, and many of the patients are too young to consent. This poses a series of moral challenges, which have to be addressed both when considering bariatric surgery introduced as a health care service and when deciding for treatment for young individuals. A question based (Socratic) approach is applied to reveal underlying moral issues that can be relevant to an open and transparent (...)
  Direct download (17 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 38.  41
  Irony’s Commitment: Rorty’s Contingency, Irony, and Solidarity.Bjørn Torgrim Ramberg - 2014 - The European Legacy 19 (2):144-162.
  With Contingency, Irony, and Solidarity Richard Rorty tries to persuade us that a case for liberalism is better served by historical narrative than by philosophical theory. The liberal ironist is the complex protagonist of Rorty’s anti-foundationalist story. Why does Rorty think irony serves—rather than undermines—commitments to liberal democracy? I distinguish political from existential dimensions of irony, consider criticisms of Rorty’s ironist, and then draw on recent work by Lear to argue that Rorty’s ironist character nevertheless can be recast as an (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 39.  72
  Should Propositions Proliferate?Bjørn Jespersen - 2015 - Thought: A Journal of Philosophy 4 (4):243-251.
  Soames's cognitive propositions are strings of acts to be performed by an agent, such as predicating a property of an individual. King takes these structured propositions to task for proliferating too easily. King's objection is based on an example that purports to show that three of Soames's propositions are really just one proposition. I translate the informally stated propositions King attributes to Soames into the intensional λ-calculus. It turns out that they are all β-equivalent to the proposition King claims Soames's (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 40.  40
  Interpreting Davidson.Bjørn T. Ramberg - 1993 - Dialogue 32 (3):565-.
  To approach the philosophical anthropology of Donald Davidson is to get ready for an unusually high number of laps around the hermeneutic circle. Apparently a problem-oriented philosopher, Davidson presents his views in a continuing series of dense, tightly focussed papers on narrowly circumscribed topics. The lines of the big picture are mostly implicit. Yet it is the scope and the power of this picture that has made Davidson one of the most significant philosophers of this century. Naturally, this makes Davidson's (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 41.  20
  Teaching & Learning Guide for: Recent Work on Structured Meaning and Propositional Unity.Bjørn Jespersen - 2012 - Philosophy Compass 7 (12):943-945.
 42. Naturalizing idealizations: Pragmatism and the interpretivist strategy.Bjørn Ramberg - 2004 - Contemporary Pragmatism 1 (2):1-63.
  Following Quine, Davidson, and Dennett, I take mental states and linguistic meaning to be individuated with reference to interpretation. The regulative principle of ideal interpretation is to maximize rationality, and this accounts for the distinctiveness and autonomy of the vocabulary of agency. This rationality-maxim can accommodate empirical cognitive-psychological investigation into the nature and limitations of human mental processing. Interpretivism is explicitly anti-reductionist, but in the context of Rorty's neo-pragmatism provides a naturalized view of agents. The interpretivist strategy affords a less (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 43.  11
  No Effect of a Self-Help Book for Insomnia in Patients With Obstructive Sleep Apnea and Comorbid Chronic Insomnia – A Randomized Controlled Trial.Bjørn Bjorvatn, Thomas Berge, Sverre Lehmann, Ståle Pallesen & Ingvild W. Saxvig - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  8
  Lay expertise: why involve the public in biobank governance?Bjørn K. Myskja - 2007 - Genomics, Society and Policy 3 (1):1-16.
  Key to concerns about public involvement in technology governance is the concept of lay expertise, the idea that lay people possess some kind of special knowledge that neither trained experts in technology, ethics and social sciences nor professional politicians possess. There are at least four different meanings of "lay expert": (1) Lay people who are educated into quasi-experts on a particular issue or technology; (2) Lay people who turn themselves into experts in order to challenge scientific experts; (3) Lay people (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 45.  52
  “The moral difference between intragenic and transgenic modification of plants”.Bjørn K. Myskja - 2006 - Journal of Agricultural and Environmental Ethics 19 (3):225-238.
  Public policy on the development and use of genetically modified organisms (GMOs) has mainly been concerned with defining proper strategies of risk management. However, surveys and focus group interviews show that although lay people are concerned with risks, they also emphasize that genetic modification is ethically questionable in itself. Many people feel that this technology “tampers with nature” in an unacceptable manner. This is often identified as an objection to the crossing of species borders in producing transgenic organisms. Most scientists (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 46.  59
  Predication and extensionalization.Bjørn Jespersen - 2008 - Journal of Philosophical Logic 37 (5):479 - 499.
  In his 2000 book Logical Properties Colin McGinn argues that predicates denote properties rather than sets or individuals. I support the thesis, but show that it is vulnerable to a type-incongruity objection, if properties are (modelled as) functions, unless a device for extensionalizing properties is added. Alternatively, properties may be construed as primitive intensional entities, as in George Bealer. However, I object to Bealer’s construal of predication as a primitive operation inputting two primitive entities and outputting a third primitive entity. (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 47.  32
  Arguing critical realism: The case of economics.Bjørn-Ivar Davidsen - 2005 - Journal of Critical Realism 4 (2):291-314.
  Within the discipline of economics critical realism has thus far been advocated to a large extent through a sustained critique of the position of mainstream economics. This article questions these critical endeavours for their analytical shortcomings and suggests an alternative and more constructive approach for developing and arguing critical realism within economics. It is argued that the critique of mainstream economics is wanting due to the fact that it focuses on modes of inference rather than on questions of ontology and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  63
  Explicit Intensionalization, Anti‐Actualism, and How Smith's Murderer Might Not Have Murdered Smith.Bjørn Jespersen - 2005 - Dialectica 59 (3):285–314.
  The purpose of this article is to provide a non‐contradictory interpretation of sentences such as “Smith's murderer might not have murdered Smith”. An anti‐actualist, two‐dimensional framework including partial functions provides the basis for my solution. I argue for two claims. The modal profile of the proposition expressed by “The F might not have been an F” is complex: at any world where there is a unique F the proposition is true; at any world without a unique F the proposition has (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 49. Iterated privation and positive predication.Bjørn Jespersen, Massimiliano Carrara & Marie Duží - 2017 - Journal of Applied Logic 25:S48-S71.
  The standard rule of single privative modification replaces privative modifiers by Boolean negation. This rule is valid, for sure, but also simplistic. If an individual a instantiates the privatively modified property (MF) then it is true that a instantiates the property of not being an F, but the rule fails to express the fact that the properties (MF) and F have something in common. We replace Boolean negation by property negation, enabling us to operate on contrary rather than contradictory properties. (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50.  24
  The new holism: P4 systems medicine and the medicalization of health and life itself.Henrik Vogt, Bjørn Hofmann & Linn Getz - 2016 - Medicine, Health Care and Philosophy 19 (2):307-323.
  The emerging concept of systems medicine (or ‘P4 medicine’—predictive, preventive, personalized and participatory) is at the vanguard of the post-genomic movement towards ‘precision medicine’. It is the medical application of systems biology, the biological study of wholes. Of particular interest, P4 systems medicine is currently promised as a revolutionary new biomedical approach that is holistic rather than reductionist. This article analyzes its concept of holism, both with regard to methods and conceptualization of health and disease. Rather than representing a medical (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   28 citations  
1 — 50 / 1000