6 found
Order:
 1.  25
  Sex Differences in Spontaneous Brain Activity in Adolescents With Conduct Disorder.Wanyi Cao, Xiaoqiang Sun, Daifeng Dong, Shuqiao Yao & Bingsheng Huang - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  42
  Distinguishing Adolescents With Conduct Disorder From Typically Developing Youngsters Based on Pattern Classification of Brain Structural MRI.Jianing Zhang, Weixiang Liu, Jing Zhang, Qiong Wu, Yidian Gao, Yali Jiang, Junling Gao, Shuqiao Yao & Bingsheng Huang - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 3.  31
  Regional Homogeneity Abnormalities in Early-Onset and Adolescent-Onset Conduct Disorder in Boys: A Resting-State fMRI Study.Wanyi Cao, Chuting Li, Jing Zhang, Daifeng Dong, Xiaoqiang Sun, Shuqiao Yao, Bingsheng Huang & Jun Liu - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 4. Min zu sheng tai shen mei xue.Bingsheng Huang & Dingsheng Yuan (eds.) - 2004 - Beijing Shi: Min zu chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  31
  Abnormal Gray Matter Structural Covariance Networks in Children With Bilateral Cerebral Palsy.Heng Liu, Haoxiang Jiang, Wenchuan Bi, Bingsheng Huang, Xianjun Li, Miaomiao Wang, Xiaoyu Wang, Huifang Zhao, Yannan Cheng, Xingxing Tao, Congcong Liu, Ting Huang, Chao Jin, Tijiang Zhang & Jian Yang - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 6.  7
  Sheng tai mei xue tan suo: quan guo di san jie sheng tai mei xue xue shu yan tao hui lun wen ji.Dingsheng Yuan & Bingsheng Huang (eds.) - 2005 - Beijing Shi: Min zu chu ban she.
  本书内容包括:中国古代生态美学思想寻踪、西方文化生态资源撷英、民族文化生态美窥视、生态美的学理研讨、生态美的实证研究。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark