Results for 'Bing Shen'

1000+ found
Order:
 1.  26
  Metastable superconducting state in quenched KxFe2−ySe2.Fei Han, Huan Yang, Bing Shen, Zhen-Yu Wang, Chun-Hong Li & Hai-Hu Wen - 2012 - Philosophical Magazine 92 (19-21):2553-2562.
 2.  1
  Shi ren jie bing wu du xing: ping shuoLü Kun yu "Shen yin yu" = Shiren jiebing woduxing: pingshuo lü kun yu shenyinyu. Chaoyuan - 2015 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  Ru yi li lun yu xin shen ji bing zhi liao.Ying Wang - 2007 - Changchun Shi: Jilin da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  Li shi xu wu zhu yi pi pan wen xuan.Bing Zhou (ed.) - 2018 - Beijing: Hong qi chu ban she.
  Ben shu fen wu ge zhuan ji,Xuan lu le wang wei guang,Zhang quan jing,Tian xin ming,Liang zhu,Li shen ming,Liu run wei,Zhou xin cheng deng fa biao zai deng qi kan shang de pi pan li shi xu wu zhu yi de wen zhang,Zhi zai yin dao guang da dang yuan gan bu shen ke ren shi li shi xu wu zhu yi de wei hai,Shi zhong jian chi wei wu shi guan,Jian jue fan dui li shi xu wu (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Discourse on Tao and Cosmology in the Guodian Bamboo Texts of Lao Zi.Vincent Shen - 1999 - Philosophy and Culture 26 (4):298-316.
  Researchers tend to believe that bamboo "I" more concerned about practical, and more on the ruler the people rule the country road, or self-cultivation and the country contains only two types of content, rarely discussed cosmology and Dao. However, analysis of this article pointed out, Guodian bamboo "I", although incomplete because of missing, can not present a complete and systematic channel theory and cosmology, but such ideas are still very clear. Which show more about all things back to the text (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Tian ren xing ming: li xue si xiang liu bai nian.Fushun Shen - 2001 - [Shenyang]: Liao hai chu ban she. Edited by Genhong Dong.
  Ben shu jie shao le gong zi zhen, wei yuan, yan fu, kang you wei, tan si tong, liang qi chao, chen tian hua, zhang bing lin deng wan qing si xiang jia de zhe xue si xiang.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  4
  Evaluations of Joseon Confucian Scholars on Shen Gui-bao’s Concept of Intelligence and Jeong Jae-gyu’s Understanding of it. 李遠碩 - 2023 - THE JOURNAL OF ASIAN PHILOSOPHY IN KOREA 59:177-205.
  Jeong Jae-gyu (鄭載圭, 1843-1911) was a scholar in the late Joseon Dynasty who contributed to the solidification and formation of the Nosa school (蘆沙學派) through the publication of Nosajib (蘆沙集) and active lecture activities based on the independent acceptance of his teacher, Ki Jeong-jin (奇正鎭). He explained the concept of intelligence based on the definitions of Shen Gui-bao (沈貴珤), an early scholar of the Yuan Dynasty, and even though the volume was not large, he presented a deep analysis and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  You wu zhi jing: Wang yang ming zhe xue de jing shen.Lai Chen - 1991 - Beijing: Bei jing da xue chu ban she.
  Ben shu ba zhe xue shi yan jiu, bi jiao zhe xue yan jiu, wen hua wen ti yan jiu he wen xian shi liao yan jiu he wei yi ti, dui Wang Yangming zhe xue de nei rong jin xing le quan mian he shen ru de fen xi, bing dui qi zhe xue de nei rong jin xing le quan mian he shen ru de fen xi, bing dui qi zhe xue de bu tong (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9.  4
  Song Ming li xue yu Ming dai wen xue.Kefu Song - 2013 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Ben shu tan tao le Song Ming li xue yu Ming dai wen xue de guan xi, bing yi ren ge feng fan wei zhong dian shen ru yan jiu le Ming dai wen xue de chuang zuo yu liu bian, jian gou le Ming dai wen xue de chuang zuo yu liu bian jian gou le Ming dai wen xue de fa zhan ti xi, dui Ming dai zhong yao zuo jia, zuo pin ti chu le du (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  Zhongguo ren de xiu yang.Yuanpei Cai - 2014 - Beijing Shi: Jin cheng chu ban she.
  Ben shu shi cai yuan pei xian sheng guan yu gong min dao de xiu yang fang mian de dai biao zuo, Zhu yao shou lu ta zui wei zhong yao de dao de si xiang dai biao zuo pinzhong xue xiu shen jiao ke shu hehua gong xue xiao jiang yi, Bing shou lu cai yuan pei qi ta you guan dao de xiu yang de ling san wen zhang, Chong fen ti xian le cai yuan pei (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  7
  Jing jie, si wei, yu yan: Wei Jin xuan li yan jiu.Guizhen Lu - 2010 - Taibei Shi: Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin.
  Wei Jin xuan xue jia de xuan lun, ru jin zhi zai zhi ben wen ju jian. Dan bing bu jing mo, na xie xuan lun zong shi dui du zhe zhan xian qi zi ji. Wei Jin zhi shi, xuan xiao rao rang, xuan si zhe huo sa tuo fang da, huo yi yu shen yin, ru he zai xian shi jian yi wei, shun ni shi Wei Jin xuan yin zhong zui shen ke de di (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  6
  Wang Yangming yu Yangming wen hua.Xiaoxin Wang & Pinglue Zhao (eds.) - 2011 - Beijing Shi: Zhonghua shu ju.
  Ben shu gong you ba jiang zu cheng, fen bie shi sheng ren bi ke xue er zhi, Wang Yangming de xin xue ti xi, shi gong yu bing xue, wen xue si xiang yu shi wen chuang zuo, jiao yu si xiang yu shi jian, Yangming hou xue, Yangming xue zai jin xian dai de ying xiang, Yangming wen hua yu Guizhou lü you. Mei ge lun ti lun shu ji zhong, shen du shi zhong, xu shu (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  4
  Fo xue zhi zhe si jing guan.Li Ye - 2018 - Shanghai: Shanghai san lian shu dian.
  Ben shu zhi zai yong zhe xue yan jiu de fang shi zheng ti lun shu fo xue ti xi. wei le shi pu tong da zhong neng chu kui wan zheng de fo jiao xi tong, zuo zhe fen bie cong fo jiao de ge di yu pai bie,zhe xue si xiang guan dian,si miao jian zhu yi ji fo jing shu ji lun zhu deng fang mian jin xing liao xiang jin de xu shu ji tao lun. shu (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  Tai ji dao de =.Yunfeng Zhang - 2013 - Chengdu: Sichuan da xue chu ban she.
  Ben shu zuo zhe tong guo zi shen de li jie he jing yan dui " dao de jing " jin xing le jie shuo he chan shi, bing jiang qi yu tai ji quan de lian quan dao li lian xi de si si ru kou. quan shu gong fen ba shi yi zhang, ji dui " dao de jing " de ba shi yi zhang fen bie zuo jie, ti lian qi zhu yao jing shen, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  2
  Yu yan de kun jing yu tu wei: wen xue de yan yi guan xi yan jiu = Yuyan de kunjing yu tuwei: wenxue de yanyi guanxi yanjiu.Zhuo Zhang - 2010 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Ben shu tong guo yin ru xi fang xian dai yu yan zhe xue, mei xue de fang fa yu Zhongguo chuan tong wen hua zhi si zhan dui hua yu jiao liu, shi jie, wen xue de ben zhi guan lian ru shou, jie shi chu xing cheng yan yu yi zhi jian mao dun yu zhang li de ben yuan: cun zai ben shen zi xing xian xian (cheng ming) bing zi xing yin ni (zhe bi) (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  7
  Yu yan de kun jing yu tu wei: wen xue de yan yi guan xi yan jiu = Yuyan de kunjing yu tuwei: wenxue de yanyi guanxi yanjiu.Zhuo Zhang - 2010 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Ben shu tong guo yin ru xi fang xian dai yu yan zhe xue, mei xue de fang fa yu Zhongguo chuan tong wen hua zhi si zhan dui hua yu jiao liu, shi jie, wen xue de ben zhi guan lian ru shou, jie shi chu xing cheng yan yu yi zhi jian mao dun yu zhang li de ben yuan: cun zai ben shen zi xing xian xian (cheng ming) bing zi xing yin ni (zhe bi) (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Song Ming shi qi Jiangxi ru xue yan jiu.Xiaojiang Zheng - 2014 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she. Edited by Zhucai Yang.
  Ben shu wei "Song Ming shi qi Chang Jiang zhong you de ru xue yan jiu" cong shu zhi yi: ben cong shu shi ren wen she hui ke xue chong dian yan jiu ji di-Wuhan da xue Zhongguo chuan tong wen hua yan jiu zhong xin tou biao, jing jiao yu bu zu zhi zhuan jia ping shen tong guo, zheng shi pi zhun de jiao yu bu ren wen she hui ke xue 2001 nian du zhong da (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Weike de "Xin ke xue" ji qi dui Zhong xi mei xue de ying xiang.Guangqian Zhu - 2009 - Beijing: Zhonghua shu ju.
  Yidali si xiang jia Weike de "Xin ke xue" de zhong yao xing bu xia yu Daerwen de "Wu zhong qi yuan", shi mei xue jia Zhu Guangqian wan nian tou ru zui duo jing li wan cheng de yi bu zhong liang ji yi zuo. Zhu Guangqian zai fan yi de tong shi, hai dui "Xin ke xue" jin xing le shen ru yan jiu. zai ben shu zhong, Zhu Guangqian xian shi e yao jie shao le "Xin (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Claire Shen Hsiu-chen: Images of Human World and Human World in Images.Vincent Shen - 2006 - Philosophy and Culture 33 (10):147-149.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  1
  Shen Qingsong zi xuan ji.Qingsong Shen - 2005 - Jinan Shi: Shandong jiao yu chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  8
  Shen Youding ji.Youding Shen - 2006 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  本书中所收学术论文,以作者在社科院工作期间的作品为主,同时也兼顾了作者在院外工作期间的代表作;对少数在建国前成名的学者,文章选收的时间范围更宽。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Shen Youding wen ji.Youding Shen - 1992 - Jinhuangdao Shi: Xin hua shu dian jing xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  7
  The Shen Tzu fragments.Tao Shen - 1979 - New York: Oxford University Press. Edited by P. M. Thompson.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  4
  Mei di ling gan shen ci hu: xin li mei xue yi lan.Zhi Shen - 1991 - [Wuhan shi]: Xin hua shu dian Hubei fa xing suo jing xiao.
  本书通过事例告诉人们美的灵感究竟是怎样产生的,怎样了解审美意识的心理过程和心理结构等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Mo wu qiu bi: Shen Youding ji qi zhi xue zhi lu.Youding Shen & Zhongguo She Hui Ke Xue Yuan (eds.) - 2000 - Beijing: She hui ke xue wen xian chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  4
  Ru jiao, Kong jiao, sheng jiao, san jiao cheng ming shuo: fu "Zong jiao" cheng ming shuo, "Shen dao she jiao" lun.Shen Li (ed.) - 2009 - Beijing: Guo jia tu shu guang chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. The notion of "Publicity" in Shen Dao's Political Philosophy.Vincent Shen - 2004 - Philosophy and Culture 31 (6):5-22.
  Ji Xia Shen Dao is the earliest, Mr., as his social life and political life of the "public" considerations, made ​​him by the Taoist ontology, cosmology and cultivation theory, turn out the Legalist political philosophy and legal philosophy. He was transferred by the Huang-Lao Taoism Taoist truth home, Legalism transferred by the Taoist key figure. Basically, Shen Dao importance of social and political life of the "public" level and its objective of building, on the one hand retain the (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Thinking with/for many others: in memory of Vincent Shen (1949-2018).Qingsong Shen, João Vila-Chã & Yeping Hu (eds.) - 2022 - [Washington]: The Council for Research in Values and Philosophy.
  This is a philosophical study dedicated to the late professor Vincent Shen (1949-2018), the Philosophy Department, University of Toronto, Canada. Papers in this collection are written by a group of philosophers and scholars from various countries and with different cultural and philosophical backgrounds. The issue includes the meaningfulness of life, self-awareness of life, intercultural dialogue, mutual recognition, otherness, sinology, Confucianism, justice, generosity, wisdom, etc.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  10
  Wanna binge-watch an 18-hour film? Twin Peaks and the psychology of the watching experience.Kristina Šekrst - 2023 - In A. Cichoń & Szymon Wróbel (eds.), Images between Series and Stream. Universitas. pp. 117-131.
  Did you ever wonder why you are sometimes too tired to watch a film, and would rather watch some TV show? And then, you might end up watching five or six hours and binge watch an entire season, and yet feel too tired to commit yourself to a single 2-hour film piece. The purpose of this paper is threefold. First, I will try to investigate whether there are any ontological differences in the form of a film or a television show. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  10
  Li Xue Jia Gui Shen Guan Nian Shuo.Yun Zhou & Shen Li (eds.) - 2011 - Guo Jia Tu Shu Guan Chu Ban She.
  本书主要收录了中国理学家们关于鬼神观念论述的大量资料. 在一般学者看来, 理学家们都是唯物主义者, 是不会相信鬼神存在的; 其实不然, 张载说鬼神是"二气之良能", 程颐说鬼神是"造化之迹", 朱熹说"造化之迹"就是风雨雷电等等. 他们是从义理和祭祀的角度探讨鬼神问题, 这些探讨有利于制订祭祀礼仪. 他们祭祀的鬼神, 也就是经过他们认真理论探索之后的鬼神; 只有认真理解了这些古代文献, 才能真正理解古人的思想.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  5
  Da xue li nian yu wai tui jing shen.Qingsong Shen - 2004 - Taibei Shi: Wu nan tu shu chu ban gong si.
 32.  6
  Ke xue zhe xue yu sheng ming lun li: Shen Mingxian wen ji = The philosophy of science and the bioethics.Mingxian Shen - 2008 - Shanghai: Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she.
  本书分科学哲学和生命伦理两部分。科学哲学和生命伦理学是当代科学文化与人文文化交汇的重要体现,肩负着促进两种文化交汇的重任。作者正是从这样的视角,深入考察和分析了科学哲学的变革,提出同时举起两面旗帜—— 科学的旗帜和科学与人文交汇的旗帜。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  7
  Ren de jia zhi yu shi dai jing shen: da bian dong shi dai de sheng cun zhi dao.Minrong Shen - 2012 - Beijing: Ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  2
  Dang dai yi shu de shen mei zou xiang.Tianxing Wu, Yong Shen & Xiaolin Zheng (eds.) - 2016 - Hangzhou Shi: Zhejiang ren min chu ban she.
  本书以多元的视角讨论前沿文艺作品,从关注,对话,名家,锐评,艺海等多个板块共18篇文章展开对当代艺术的讨论,收录了浙江戏剧一度创作中存在的问题,深刻的真实,传统戏曲与现代多媒体技术等文章.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Shen Gua's Empiricism by Ya ZUO. [REVIEW]James D. Sellmann - 2020 - Philosophy East and West 70 (1):1-5.
  History of science students will want to read this book. Professor Zuo animates the life, career, and thought of SHEN Gua in this delightful historical, biographical work. SHEN Gua embodied the classical spirit of the scholar-official during the Song dynasty. Shen is the author of Brush Talks from Dream Brook, a canonical text in the study of the history of science in China and in the Notebook style of writing. Zuo argues, using a double-narrative structure, that (...)’s intellectual life and career are fused in his scientific empiricism. This book is a complete study containing a List of Tables and Figures, three pages of Acknowledgments, a List of terms. (shrink)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  14
  The Binge Eating Scale: Structural Equation Competitive Models, Invariance Measurement Between Sexes, and Relationships With Food Addiction, Impulsivity, Binge Drinking, and Body Mass Index.Tamara Escrivá-Martínez, Laura Galiana, Marta Rodríguez-Arias & Rosa M. Baños - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Introduction: The Binge Eating Scale (BES) is a widely-used self-report questionnaire to identify compulsive eaters. However, research on the dimensions and psychometric properties of the BES is limited. Objective: The aim of this study was to examine the properties of the Spanish version of the BES. Method: Confirmatory Factor Analyses (CFAs) were carried out to verify the BES factor structure in a sample of Spanish college students (N = 428, 75.7% women; age range = 18–30). An invariance measurement routine was (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  7
  The Impact of Entrepreneurial Passion on Psychology and Behavior of Entrepreneurs.Bing Feng & Min Chen - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 38.  1
  Bing zhu sui zhong =.Guanghu He - 2014 - Beijing Shi: Xin xing chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Guiguzi bing fa.Gengdong Lin - 1978 - Tainan Shi: Xi bei chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Gender in Chinese Philosophy.Lijuan Shen & Paul D’Ambrosio - 2014
  Gender in Chinese Philosophy The concept of gender is foundational to the general approach of Chinese thinkers. Yin and yang, core elements of Chinese cosmogony, involve correlative aspects of “dark and light,” “female and male,” and “soft and hard.” These notions, with their deeply-rooted gender connotations, recognize the necessity of interplay between these different forces … Continue reading Gender in Chinese Philosophy →.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Shen Pu-Hai: A Chinese Political Philosopher of the Fourth Century B.C.Herrlee G. Creel - 1975 - Political Theory 3 (4):485-488.
 42.  18
  Shen Pu-hai: a Chinese political philosopher of the fourth century B. C.Herrlee Glessner Creel - 1974 - Chicago: University of Chicago Press. Edited by Pu-hai Shen.
 43. The Art of Immoral Artists.Shen-yi Liao - forthcoming - In Carl Fox & Joe Saunders (eds.), The Routledge Handbook of Philosophy and Media Ethics. New York: Routledge.
  The primary aim of this chapter is to outline the consensuses that have emerged in recent philosophical works tackling normative questions about responding to immoral artist’s art. While disagreement amongst philosophers is unavoidable, there is actually much agreement on the ethics of media consumption. How should we evaluate immoral artist’s art? Philosophers generally agree that we should not always separate the artist from the art. How should we engage with immoral artist’s art? Philosophers generally agree that we should not always (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. "Austerity Binge": Bevis Hillier. [REVIEW]Peter Owen - 1976 - British Journal of Aesthetics 16 (2):182.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  28
  Binge Drinking Trajectory and Decision-Making during Late Adolescence: Gender and Developmental Differences.Carina Carbia, Fernando Cadaveira, Francisco Caamaño-Isorna, Socorro Rodríguez Holguín & Montserrat Corral - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46. What is so special about episodic memory: lessons from the system-experience distinction.Shen Pan - 2022 - Synthese 200 (1):1-26.
  Compared to other forms of memory, episodic memory is commonly viewed as special for being distinctively metarepresentational and, relatedly, uniquely human. There is an inherent ambiguity in these conceptions, however, because “episodic memory” has two closely connected yet subtly distinct uses, one designating the recollective experience and the other designating the underlying neurocognitive system. Since experience and system sit at different levels of theorizing, their disentanglement is not only necessary but also fruitful for generating novel theoretical hypotheses. To show this, (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 47.  61
  Xu Bing and Contemporary Chinese Art: Cultural and Philosophical Reflections ed. by Hsingyuan Tsao and Roger T. Ames (review).Peggy Wang - 2013 - Philosophy East and West 63 (3):446-448.
  Xu Bing ranks among the most recognized contemporary Chinese artists in the world today. His lifelong interest in word and image paired with his experiences as part of the Chinese diaspora have made him the subject of numerous publications dedicated to exploring culture and communication. With Xu Bing and Contemporary Chinese Art, editors Hsingyuan Tsao and Roger T. Ames bring a welcome addition to this corpus. Compiling seven essays from scholars of art history and philosophy, this volume in (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Shen mo shi wo men de yuan da qian tu.Siqi Ai - 1955
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  2
  Guigu bing mou.Lizhong Fang (ed.) - 1993 - Beijing: Shu mu wen xian chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Zhu Xi li yue zhe xue si xiang yan jiu.Bing Feng - 2019 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
  本書稿已獲國家社科基金後期資助項目立項。該書從禮理會通的角度,將經學研究與哲學研究結合起來,並提煉出「禮樂哲學」這一新的學術概念,從禮樂形上學、價值論、實踐觀三個方面對朱子禮學的哲學體系做了較為系統的 詮釋與建構。該書指出,禮、理是朱熹思想的兩個基本面向,禮學是其理學下學實踐的基礎,理學是其禮學的形上依據,二者相融互補,使得朱熹的思想世界在理論與實踐兩個層面都顯得豐滿而自洽。與此同時,朱熹的禮樂哲學 思想也具有充分的現實價值。 馮兵,重慶奉節人,哲學博士,國立華僑大學哲學與社會發展學院教授,博士生導師,國際儒學研究院副院長,《國際孔孟學刊》副主編,國家一級學會「朱子學會」理事,全國名山名川名觀學術委員會高級顧問。畢業於廈門大 學哲學系(2010),曾赴台灣「中央」研究院文哲所訪學(2015—2016),主要從事儒家禮樂哲學以及傳統禮樂文化的當代傳承與應用研究。主持國家社科基金項目、教育部人文社科基金項目、教育部社科重大攻關 項目子課題各1項,福建省社科基金重大項目2項,貴州省社科規劃國學單列課題1項,參與國家社科基金重大項目及一般項目、教育部社科基金項目等數項。在《哲學研究》《哲學與文化》(A&HCI)《哲學動態》《中國 哲學史》《學術月刊》《光明日報》等海內外權威及核心學術刊物上發表論文數十篇,出版專著1部。曾獲得過福建省優秀博士學位論文獎、全國聯校教育社科醫學論文獎以及廈門市優秀社科成果獎。先後入選福建省新世紀優秀 人才計劃、華僑大學百名優秀學者成長計劃等人才項目。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000