Results for 'Bi-Fang Wen'

1000+ found
Order:
 1.  1
  Dao Yu Xi Fang de Xiang Yu: Zhong Xi Bi Jiao Zhe Xue Zhong Yao Wen Ti Yan Jiu = the Tao Encounters the West: Explorations in Comparative Philosophy.Chenyang Li - 2005 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Jian ming xi fang mei xue shi du ben =.Xin Ru (ed.) - 2014 - Beijing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she.
  Ben shu yi jian ming e yao de bi chu xiang du zhe ti gong le yi fu quan jing shi de xi fang mei xue li shi hua juan.Qi nei rong han gai cong gu xi la,Luo ma zhi dao 20 shi ji de xi fang mei xue si xiang he li lun cheng guo,Qi zhong yi li lun xing tai de mei xue si xiang wei zhu gan,Tong shi she ji wen xue yi shu yi ji (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Xi Fang Wen Yi Li Lun Shi Gang =.Langshan Miao - 2011 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  本书讲述了18至19世纪俄国文学的状况。其译本以大量生动的史料深刻地揭示了两个世纪俄国文学的精神特质和发展轨迹.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Yu xi fang wen lun de ping deng dui hua he zheng ming: Sun Shaozhen wen yi xue wen xuan.Shaozhen Sun - 2021 - Jinan Shi: Shandong wen yi chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Xi fang wen lun zhong de Zhongguo.Yuyu Wu - 2018 - Shanghai: Shanghai ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  12
  “The Strict Deduction System Is Impossible to Derive the Contradiction” And the Proof.Fang-wen Yuan - 2008 - Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy 13:147-162.
  Based on the strict definitions of concepts, such as deduction, the deduction rule and the deduction system, the form axiom, the substantive axiom, this article clearly shows the essence of the deductive reasoning, namely “Related attribute and the related restriction relations, which are conveyed in what the main concept of the deduction refers to, must be contained in those conveyed in what the premise proposition refers to”。Then puts forward the theorem “contradiction can not be derived from the strict deduction system”, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Dong Xi Fang Wen Zhe Zha Ji.Yu Wang - 2009 - Ba Shu Shu She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Cong Bailatu dao Bate: xi fang wen yi si xiang shi = Theory from Plato to Barthes: an introductory history.Richard Harland - 2014 - Beijing Shi: Zhong yang bian yi chu ban.
 9. Fang Shanzi wen ji.Yong Fang - 2020 - Beijing Shi: Xue yuan chu ban she.
  Di 1 ce. Cang shan ji, zi cang ji shi, "Xin zi xue" gou xiang -- di 2 ce. Zhi yan lu -- di 3 ce. Shang lin ji -- di 4 ce. Cun ya tang yi gao jiao bu -- di 5 ce. Nan Song yi min shi ren qun ti yan jiu, Zhuangzi shi ri tan -- di 6 ce. Zhuangzi shu mu ti yao -- di 7 ce. Zhuangzi xue shi (yi) -- di 8 ce. Zhuangzi xue (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Fang Keli Wen Ji =.Keli Fang - 2005 - Shanghai Ci Shu Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Dang Dai Ru Xue Yu Xi Fang Wen Hua: Hui Tong Yu Zhuan Hua.Minghui Li & Wei-Chieh Lin (eds.) - 2007 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Dang Dai Ru Xue Yu Xi Fang Wen Hua.Minghui Li & Weifen Chen (eds.) - 2004 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Dang Dai Ru Xue Yu Xi Fang Wen Hua.Shuxian Liu & Yuehui Lin (eds.) - 2005 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Ru Shi Dao Zhi Zhe Xue Dui Hua: Dong Fang Wen Hua Yu Xian Dai She Hui Guo Ji Xue Shu Hui Yi Lun Wen Ji.Xiaogan Liu & Yōichi Kawada (eds.) - 2007 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  本书的中心课题是儒家、佛教与道家之间的哲学对话,这一主题不仅有利于推动对儒学、佛学与道家思想的深入研究,也有利于不同学术领域之间的对话和交流,有着重要的实际的社会意义.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Dang Dai Ru Xue Yu Xi Fang Wen Hua.Zhende Yang (ed.) - 2004 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Wen Xue Yan Jiu de He Fa Hua Yi Zhong Xin Shi Yong Zhu Yi : Zheng Ti Hua He Jing Yan Zhu Yi Wen Xue Yu Wen Hua Yan Jiu Fang Fa.Steven Tèotèosy de Zepetnek & Ruiqi Ma - 1997
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Wen ming dui hua zhong de ru jia: 21 shi ji fang tan = Wenming dajia zhong de rujia.Weiming Tu - 2016 - Beijing Shi: Beijing da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Wen Xue Yu Shen Ming: Rao Zongyi Fang Tan Lu.Zongyi Rao - 2010 - San Lian Shu Dian (Xianggang) You Xian Gong Si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Xi Fang Jun Shi Lun Li Wen Hua Shi.Zhiming Gu (ed.) - 2010 - Jie Fang Jun Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Lao wen ti: xi fang zhe xue de jing dian yi ti = Living issues in philosophy.Harold H. Titus - 2014 - Beijing: Xin hua chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Wen Xue Yu Shen Ming: Rao Zongyi Fang Tan Lu.Yidui Shi - 2011 - Sheng Huo du Shu Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  39
  Mirror neuron system based therapy for aphasia rehabilitation.Wenli Chen, Qian Ye, Xiangtong Ji, Sicong Zhang, Xi Yang, Qiumin Zhou, Fang Cong, Wei Chen, Xin Zhang, Bing Zhang, Yang Xia, Ti-Fei Yuan & Chunlei Shan - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23.  2
  Xi Fang Dong Wu Jie Fang Lun Yu Zhongguo Fo Jiao Hu Sheng Guan Bi Jiao Yan Jiu.Wenbin Cao - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  2
  Burnout Among Medical Staff 1 Year After the Beginning of the Major Public Health Emergency in Wuhan, China.Wenning Fu, Yifang Liu, Keke Zhang, Pu Zhang, Jun Zhang, Fang Peng, Xue Bai, Jing Mao & Li Zou - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  ObjectivesWuhan is the city where coronavirus disease was first reported and developed into a pandemic. However, the impact of the prolonged COVID-19 pandemic on medical staff burnout remains limited. We aimed to identify the prevalence and major determinants of burnout among medical staff 1 year after the beginning of the COVID-19 pandemic in Wuhan, China.Materials and MethodsA total of 1,602 medical staff from three hospitals in Wuhan, China, were included from November 1–28, 2021. Chi-square tests were conducted to compare the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  12
  Dipole of edge misfit dislocations and critical radius conditions for buried strained cylindrical inhomogeneity.Q. H. Fang, Y. W. Liu & P. H. Wen - 2009 - Philosophical Magazine 89 (20):1585-1595.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  Dong Fang Zhi Hui de Qian Nian Tan Suo: "Fu le Zhi Hui" Yu Bei Song Ru Xue Jing Dian de Bi Dui.Kade'er Reyihan - 2009 - Min Zu Chu Ban She.
 27. Fang Fa Si Wei Yu Ren Wen Xue Shu.Renjie Huang - 2009 - Wen Jing Shu Ju You Xian Gong Si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Ren wen she hui ke xue fang fa lun =.Zhenghua Huang - 2016 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Zhuangzi zhe xue de wen ti he fang fa.Delin Ma - 2017 - Shanghai Shi: Shanghai san lian shu dian.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  8
  Cognitive Reappraisal in Children: Neuropsychological Evidence of Up-Regulating Positive Emotion From an ERP Study.Wen Liu, Fang Liu, Liang Chen, Zhongqing Jiang & Junchen Shang - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 31. Ren Wen Xue Ren: Zhang Qizhi Jiao Shou Ji Shi.Guanghua Fang & Zhanfeng Chen (eds.) - 2008 - Xi'an Chu Ban She.
  张岂之先生毕生从事中国思想史的研究与教学, 为中国思想史学科的发展倾注了大量心血. 七月中旬, 来自全国各地的一百余位学者, 在西安就先生最关心的中国思想史研究事业进行回顾总结.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Wen Ming de Hui Mie Yu Xin Sheng: Ru Xue Yu Zhongguo Xian Dai Xing Yan Jiu.Zhaohui Fang - 2011 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  本书试图论证: 法治、自由、民主、人权等价值是植根于西方社会历史和文化土壤的西方文化价值, 并至少并不完全适合于中国文化的习性. 未来中国现代性的发展可能在一定程度上与这些价值相融, 甚至在一定程度上需要吸收或发展它们, 但是它们决不能构成未来中国现代性的核心价值.--.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Xi fang zhe xue yan jiu: Chen Qiwei san shi nian zhe xue wen cun.Qiwei Chen - 2015 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Entrepreneur Hubris, Organizational Ambidexterity, and Dynamic Capability Construction.Yan Guo, Pei-Wen Huang, Chu Ciu, Shih-Chieh Fang & Fu-Sheng Tsai - 2022 - Frontiers in Psychology 12.
  This paper demonstrated the influences of initiation, development, turn-down, and reinitiation of the dynamic capability of an entrepreneurial firm in the solar energy industry. The focus is on the impact of entrepreneurial hubris, which may affect the decision of ambidexterity that can vitalize dynamic capability. The findings indicate that, when the major decision maker has the trait of hubris, the decision-making process may be overly arbitrary, and a decision of being exploratory or exploitative alone is likely to be made. On (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  78
  Theories of Abstract Objects without Ad Hoc Restriction.Wen-Fang Wang - 2011 - Erkenntnis 74 (1):1-15.
  The ideas of fixed points (Kripke in Recent essays on truth and the liar paradox. Clarendon Press, London, pp 53–81, 1975; Martin and Woodruff in Recent essays on truth and the liar paradox. Clarendon Press, London, pp 47–51, 1984) and revision sequences (Gupta and Belnap in The revision theory of truth. MIT, London, 1993; Gupta in The Blackwell guide to philosophical logic. Blackwell, London, pp 90–114, 2001) have been exploited to provide solutions to the semantic paradox and have achieved admirable (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36.  21
  Areas Recruited during Action Understanding Are Not Modulated by Auditory or Sign Language Experience.Yuxing Fang, Quanjing Chen, Angelika Lingnau, Zaizhu Han & Yanchao Bi - 2016 - Frontiers in Human Neuroscience 10.
 37.  24
  Multi-Path vs. Single-Path Replies to Skepticism.Wen-Fang Wang - 2022 - Journal of Philosophical Logic 51 (2):383-412.
  In order to reply to the contemporary skeptic’s argument for the conclusion that we don’t have any empirical knowledge about the external world, several authors have proposed different fallibilist theories of knowledge that reject the epistemic closure principle. Holliday, 1–62 2015a), however, shows that almost all of them suffer from either the problem of containment or the problem of vacuous knowledge or both. Furthermore, Holliday suggests that the fallibilist should allow a proposition to have multiple sets of relevant alternatives, each (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  16
  Three‐Valued Plurivaluationism: A Reply to Williamson's Criticisms on the Three‐Valued Approach to the Sorites Paradox.Wen-Fang Wang - 2016 - Philosophical Forum 47 (3-4):341-360.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. Fa Zhi de Dong Fang Jing Yan: Zhongguo Fa Lü Wen Hua Dao Lun = Einführung in Die Chinesische Rechtskultur.Robert Heuser - 2010 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Wang Bi Xuan Xue de Ren Wen Zhi Hui =.Hai Hu - 2007 - Ren Min Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  1
  The Role of Entrepreneur Cognition on Core Rigidity.Yan Guo, Pei-Wen Huang, Meihui Chou, Shih-Chieh Fang & Fu-Sheng Tsai - 2022 - Frontiers in Psychology 12.
  Against the backdrop of economic internationalization and market globalization, the world has witnessed faster competitive contents with a more dynamic market environment, a more rapid technological innovation, and more diverse customer needs. Thus, for every enterprise especially led by entrepreneurs, the focus is to maintain the sustainability of competitive advantages and dynamically transform core capacity to avoid rigidity. This paper introduces the process of the deepened rigidity in WS Co. Company, which occurs due to the wrong cognition of Dr. S (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  99
  Modal Fictionalism and Hale's Dilemma Against It.Wen-Fang Wang - 2007 - The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy 5:51-56.
  Gideon Rosen proposes a view called "modal fictionalism" which Rosen thinks has all the benefits of modal realism without its ontological costs. Whereas modal realists have a paraphrase r(0) of a modal claim "0", modal fictionalists claim that the correct translation of "0" is rather the result of prefixing "according to the hypothesis of a plurality of worlds" to r(0). Rosen takes the prefix to be primitive and defines other modal notions in terms of it. Bob Hale, however, thinks the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Meinongian Theories without Ad Hoc Restriction–Taking Two-Modes-of-Predication Approach as an Example.Wen-Fang Wang - 2007 - Soochow Journal of Philosophical Studies 16:111 - 132.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  61
  Putnam's Way to Essentialism.Wen-Fang Wang - 2007 - The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy 6:111-117.
  In several articles, Putnam claims that the direct reference theory (DRT) he endorses has startling consequence for the theory of necessary truth and essentialism, for if DRT is correct, so he claims, it follows that things belonging to natural kinds have their deep structures necessarily. Inspired by Donnellan, Nathan Salmon tries to spell out what Putnam seems to have in mind when making the claim, and Salmon calls the result "the OK mechanism". Salmon shows, in the OK mechanism, it is (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Deflating Meinongianism.Wen-Fang Wang - 2004 - In Johann Christian Marek & Maria Elisabeth Reicher (eds.), Experience and Analysis: Papers of the 27th International Wittgenstein Symposium. Hölder-Pichler-Tempsky. pp. 403--4.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Non-Actualism.Wen-Fang Wang - 1996 - Dissertation, The University of Iowa
  This essay is a study of Non-actualism, the thesis that there are objects which do not exist. There are several difficulties surrounding this thesis. First, there is the question about how to make sense of this very thesis. Second, there is the problem about what evidences there are for such a thesis. Third, there is a serious doubt about whether such thesis can be held consistently. ;The first question is usually claimed to be answered by Non-actualists by distinguishing two kinds (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Wen xue lun: wen xue yan jiu fang fa lun = Theory of Literature.René Wellek - 2019 - Taibei Shi: Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  50
  Truth in PW and the Solution of Hale’s Dilemma for Modal Fictionalism.Wen-Fang Wang - 2003 - Journal of Philosophical Research 28:329-344.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  15
  Three-valued semantic pluralism: a defense of a three-valued solution to the sorites paradox.Wen-Fang Wang - 2018 - Synthese 195 (10):4441-4476.
  Disagreeing with most authors on vagueness, the author proposes a solution that he calls ‘three-valued semantic pluralism’ to the age-old sorites paradox. In essence, it is a three-valued semantics for a first-order vague language with identity with the additional suggestion that a vague language has more than one correct interpretation. Unlike the traditional three-valued approach to a vague language, three-valued semantic pluralism can accommodate the phenomenon of higher-order vagueness and the phenomenon of penumbral connection when equipped with ‘suitable conditionals’. The (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  22
  Ockham’s New Razor: A Model-Theoretical Approach to Shrink the Size of Unwanted Ontology.Wen-Fang Wang - 2008 - Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy 17:149-161.
  I show in this paper how Putnam’s model-theoretical argument can be modified so as to generate a new general tool for Nominalism. I call such a tool “Ockham’s New Razor”. Section I illustrates how the model-theoretical technique that I have in mind can be applied to argue against Meinongian theories. Section II shows how the technique can be generalized to other cases as well. It also contains a brief discussion of the major assumption in the technique. Section III discusses possible (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000