Results for 'Beatriz Aibar-Guzm��n'

1000+ found
Order:
 1.  2
  Labour Practice, Decent Work and Human Rights Performance and Reporting: The Impact of Women Managers.Albertina Paula Monteiro, Isabel-María García-Sánchez & Beatriz Aibar-Guzmán - forthcoming - Journal of Business Ethics:1-20.
  This paper uses a sample of 1243 international firms for the period 2013–2017 to analyse the effect that a greater presence of women in management teams has on business behaviour in relation to labour and human rights, and the mediating role of improved performance in these rights on corporate transparency. The results show that gender diversity in management teams is positively associated with performance in relation to labour and human rights, and that such a performance acts as a mediating factor (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Assurance of Corporate Social Responsibility Reports: Does It Reduce Decoupling Practices?Isabel-María García-Sánchez, Nazim Hussain, Cristina Aibar-Guzmán & Beatriz Aibar-Guzmán - 2022 - Business Ethics, the Environment and Responsibility 31 (1):118-138.
  Business Ethics, the Environment & Responsibility, EarlyView.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  26
  Paula Beatriz Bianchi Pérez1.D. E. Evolución Del Concepto & E. N. la Dogmática Pena - 2009 - Dikaiosyne 22 (12).
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  49
  Reseña de "La transición hacia el post-capitalismo. El socialismo del siglo XXI" de Wim Dierckxsens, "Revista venezolana de Estudios de la Mujer. Vol.12, nº 28" de la Universidad Central de Venezuela. [REVIEW]Beatriz Sánchez Pirela & Luz Gloria M. Comesaña-Santalices - 2007 - Utopía y Praxis Latinoamericana 12 (39):153-154.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  25
  Relatório da Pesquisa "Perfil do Estudante da PUC-MG".Paulo Agostinho Nogueira Baptista - 2013 - Horizonte 11 (31):1275-1314.
  A pesquisa "Perfil do Estudante da PUC-MG" foi concebida para oferecer dados e subsídios ao Serviço de Pastoral da Universidade - SPU PUC Minas. Coordenou a pesquisa o prof. Paulo Agostinho N. Baptista, que atuou junto aos professores Euclides Guimarães Neto e Maria Clara Baeta Galuppo na análise e redação do relatório. Ainda da PUC Minas, foram consultores os professores Pe. Alberto Antoniazzi, Maria Beatriz Ribeiro de Oliveira Gonçalves, Elisete de Assis Rebello e Romualdo Francisco Dâmaso. O professor Carlos (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  24
  Relatório da Pesquisa "Perfil do Estudante das Instituições Católicas de Ensino Superior".Paulo Agostinho Nogueira Baptista - 2013 - Horizonte 11 (31):1214-1274.
  A pesquisa "Perfil do Estudante das Instituições Católicas de Ensino Superior" foi realizada e concebida com o objetivo de contribuir para o planejamento e o subsídio do trabalho da pastoral universitária. O projeto nasceu do interesse do setor de Pastoral Universitária da ABESC - Associação Brasileira de Escolas Superiores Católicas - em conhecer a realidade juvenil para esse planejamento pastoral. Um ano antes havia sido realizada a pesquisa "Perfil do Estudante da PUC-MG" que serviu como modelo. Participaram da pesquisa 22 (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  48
  The Economics of Microfinance.Beatriz Armendáriz & Jonathan Morduch - 2010 - MIT Press.
  An accessible analysis of the global expansion of financial markets in poor communities, incorporating the latest thinking and evidence.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 8.  4
  Kur’'n ve Hadiserde Fıtrat Kavramının Anlamı Üzerine.Muhammet Ali Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1441-1490.
  Kavramlar doğru anlamlandırılmadığı takdirde meselelerin anlaşılması noktasında yanlış sonuçlara varmanın kaçınılmaz olduğu bir hakikattir. Fıtrat kavramı bu manada insanın neliği bağlamında başat kavram olarak her daim farklı değerlendirmelere konu olmuştur. İnsanın, gerek kendisini var eden Allah ile olan ilişkisi gerekse hemcinsleriyle ve içerisinde yaşadığı âlemle ilişkisi çerçevesinde bu kavramın anlam alanının tespiti yine ait olduğu dünya üzerinden yapıldığı zaman konu hakkında doğru sonuçların elde edilmesine imkân tanıyacaktır. Kur’ân ve hadislerde yerini bulan fıtrat kavramının anlam alanına yönelik çalışmaların bu alanlarda derinlemesine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. CARTWRIGHT, N.-The Dappled World.N. Cartwright, P. Lipton, P. Menzies & La Paul - 2002 - Philosophical Books 43 (4):241-278.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  30
  N. Van Der Wal, J. H. A. Lokin: Historiae Iuris Graeco-Romani Delineatio: Les Sources du Droit Byzantin de 300 À 1453. Pp. Vi+139; 9 Plates. Groningen: E. Forsten, 1985. Paper, Fl. 42.50. [REVIEW]N. G. Wilson - 1987 - The Classical Review 37 (1):106-106.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  41
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kişisel Ve Aile Özellikleri İle Öğrenim Gördükleri P.Mehmet Gülteki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1163-1163.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  43
  N. Van Der Wal, J. H. A. Lokin: Historiae Iuris Graeco-Romani Delineatio: Les Sources du Droit Byzantin de 300 À 1453. Pp. Vi+139; 9 Plates. Groningen: E. Forsten, 1985. Paper, Fl. 42.50. [REVIEW]N. G. Wilson - 1987 - The Classical Review 37 (01):106-.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  Sâi̇nüddîn Ali̇ Bi̇n Türke’de Varlik Mertebeleri̇.Buşra Arslan Meçi̇n - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):91-105.
  Öz Çalışmanın konusu irfanî geleneğin on beşinci yüzyıldaki önemli temsilcilerinden ve aynı zamanda İbnü’l-Arabî’nin takipçilerinden biri olan İbn Türke’nin varlık mertebelerine dair görüşleridir. Konu, İbn Türke’nin varlık ve varlığın mertebeleri ile ilgili düşüncelerinden hareketle hazırlanmıştır. Birincil kaynakların esas alındığı bu çalışmada, İbn Türke ve Ekberî geleneğin önemli temsilcilerinin eserlerine müracaat edilmiştir. Çalışmanın amacı, felsefe ve kelâmın yanı sıra tasavvuf felsefesinin en önemli konularından biri olan varlık düşüncesi ve varlık mertebelerini İbn Türke’nin görüşleri çerçevesinde ele alarak âlemdeki varoluşun hakikatinin ne olduğu, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  12
  Hadi̇si̇n Tashîhi̇nde Sened Ve Metni̇n Sihhat İli̇şki̇si̇ne İllet Ve Şâz Bağlaminda Metodoloji̇k Bi̇r Yaklaşim.Engi̇n Sezai - 2015 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (31):141-141.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  11
  John Stuart mill'i̇n erdem teori̇si̇ ve araçsallaştirilmiş değerler.Metin Aydın - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  61
  Analytical Solutions of N‐Person Games.Miklos N. Szilagyi - 2012 - Complexity 17 (4):54-62.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  7
  İtalya'nın Habeşistan'ı İşgalinin Akbaba Dergisindeki Yansımaları.Fatih Keski̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):659-659.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  9
  Zek'tın Devlet Eliyle Yönetilmesi Ve Malezya Zek't Sistemi Örneği.Murat Aydın - 2018 - Dini Araştırmalar 21 (54):145-174.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. Douglas N. Walton, Courage: A Philosophical Investigation. [REVIEW]N. Dent - 1987 - Philosophy in Review 7:171-172.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. BOWIE, N. E. - "Towards a New Theory of Distributive Justice". [REVIEW]N. L. Nathan - 1973 - Mind 82:315.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  26
  The Prasa $$Dot N$$ Gikas' Views on Logic: Tibetan dGe Lugs Pa Exegesis on the Question of Svatantras. [REVIEW]Jos�Ignacio Cabez�N. - 1988 - Journal of Indian Philosophy 16 (3):217-224.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 22. Rousseau on Amour-Propre: N.J.H. Dent.N. J. H. Dent - 1998 - Aristotelian Society Supplementary Volume 72 (1):57–74.
  According to familiar accounts, Rousseau held that humans are actuated by two distinct kinds of self love: amour de soi, a benign concern for one's self-preservation and well-being; and amour-propre, a malign concern to stand above other people, delighting in their despite. I argue that although amour-propre can (and often does) assume this malign form, this is not intrinsic to its character. The first and best rank among men that amour-propre directs us to claim for ourselves is that of occupying (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 23.  34
  I–N.J.H. Dent.N. J. H. Dent - 1998 - Aristotelian Society Supplementary Volume 72 (1):57-73.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Douglas N. Walton, Courage: A Philosophical Investigation Reviewed By.N. J. H. Dent - 1987 - Philosophy in Review 7 (4):171-172.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  32
  Evgeny N. Trubetskoy and Overcoming the Neo-Kantian Kant.Alexei N. Krouglov - 2016 - Russian Studies in Philosophy 54 (5):408-421.
  In his later work, Metafizicheskie predpolozheniia poznaniia. Opyt preodoleniia Kanta i kantianstva [Metaphysical Presuppositions of Knowledge. An Attempt to Overcome Kant and Kantianism], Evgeny N. Trubetskoy tried to overcome the Kantian tradition in philosophy in order to advance his conception of all-unity and the philosophy of absolute and unconditional consciousness. Despite insisting on the distinction between the “historical Kant” and Neo-Kantianism, in reality Trubetskoy was strongly dependent on the Neo-Kantian interpretation of Kant’s philosophy, which meant that his fight against Kantian (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Ronald N. Giere, Review of The Dappled World: A Study of the Boundaries of Science by Nancy Cartwright. [REVIEW]Ronald N. Giere - 2000 - Philosophy of Science 67 (3):527-530.
 27. N. RESCHER and R. BRANDOM "The Logic of Inconsistency". [REVIEW]N. C. A. Da Costa - 1982 - History and Philosophy of Logic 3 (2):225.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Filosofii͡a N.N. V. Snetova - 2011
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Filosofii͡a N.N. Strakhova: Opyt Intellektualʹnoĭ Biografii: Monografii͡a.N. V. Snetova - 2011
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  29
  Exclusión y Violencia disolvente en México. La reconstrucción populista de la Nación.Julio Aibar - 2012 - Utopía y Praxis Latinoamericana 17 (58):53-64.
  Se ha impuesto en México, en las últimas dos décadas, un sentido común neoliberal que apuesta al Estado débil. Sin embargo la tradición de la revolución mexicana era otra, y también la historia latinoamericana muestra que los Estados han sido más fuertes que las naciones (J. Aricó). De tal modo es i..
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. GOODMAN, N.: "Of Mind and Other Matters". [REVIEW]J. N. Safran - 1986 - British Journal for the Philosophy of Science 37:242.
 32. Is It Painful to Think? Conversations with Arne Næss.David Rothenberg & Arne Næss - 1993
 33. JAYATILLEKE, K. N. - "Early Buddhist Theory of Knowledge". [REVIEW]N. Smart - 1966 - Mind 75:453.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  19
  Osmanlıların K'be ve Mescid-i Haram Hizmetleri.İsmail Meti̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):663-663.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  23
  Skeptik Teizm ve Kötülük: Peter van Inwagen'ın "Minimum-Yok İddiası".Atilla Akalın - 2021 - Theosophia 3 (3):77-90.
  Skeptical theists are seeking for some reasonable solutions to the evidential problem of evil. One of the most fundamental responses of skeptical theism is that the concept of “gratuitous evil”, which cannot be a proof of the absence of God. Therefore, it is not the existence of God that skeptical theism suspects. Instead, skeptical theism contemplates whether the evil in the world really has a “gratuitous” basis. This paper focuses on Peter van Inwagen's “no-minimum claim”. No-minimum claim” stands in opposition (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  16
  Sanatsal Yarışmalarının Görsel Sanatlar Eğitimi Açısından Öğrenc.Levent Merci̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 8):203-203.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  57
  Değer Sınıflaması Üzerine Aksiyonel Bir Deneme.Yusuf Keski̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1485-1485.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  15
  From Facial Expressions to Bodily Gestures: Passions, Photography and Movement in French 19th-Century Sciences.Beatriz Pichel - 2016 - History of the Human Sciences 29 (1):27-48.
  This article aims to determine to what extent photographic practices in psychology, psychiatry and physiology contributed to the definition of the external bodily signs of passions and emotions in the second half of the 19th century in France. Bridging the gap between recent research in the history of emotions and photographic history, the following analyses focus on the photographic production of scientists and photographers who made significant contributions to the study of expressions and gestures, namely Duchenne de Boulogne, Charles Darwin, (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 39.  51
  Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Çizgi Grafik Okuma Ve Çizme Becerilerinin İncelenmesi.Dilek Sezgi̇n Memnun - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):1153-1153.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  50
  Kıbrıs'ın Geleceği Konusunda Menderes-Boyd Görüşmeleri.Serdar Saki̇n - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 1):461-461.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  52
  Agent‐Based Simulation of an N‐Person Game with Parabolic Payoff Functions.Miklos N. Szilagyi & Iren Somogyi - 2009 - Complexity 15 (3):50-60.
 42.  9
  The Development of Musical Skills of Underprivileged Children Over the Course of 1 Year: A Study in the Context of an El Sistema-Inspired Program.Beatriz S. Ilari, Patrick Keller, Hanna Damasio & Assal Habibi - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
 43.  27
  İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel Sözlüklerinin Belirlenmesine Yönelik.Seyfi Teki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2151-2151.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  9
  John Stuart mill'i̇n faydaci ahlki.Metin Aydın - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (28):143-143.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. The School for Life: N.N. F. S. Grundtvig - 2011 - Aarhus University Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. The School for Life: N.F.S. Grundtvig on Education for the People.N. F. S. Grundtvig - 2011 - Aarhus University Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  8
  M.N. Roy, Radical Humanist: Selected Writings.M. N. Roy - 2004 - Prometheus Books.
  The failure of philosophy -- A new political philosophy -- Radical democracy -- Politics of freedom -- The future of democracy -- Decentralization of power -- A Humanist approach to elections -- A new approach to political and economic problems -- Human nature and humanist practice -- Humanist politics -- Integral humanism -- The way out -- New humanism -- The principles of radical democracy.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. LOSSKIJ, N. O. -Handbuch der Logik. [REVIEW]J. N. Wright - 1927 - Mind 36:500.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  29
  Barth or Bultmann?: N. H. G. ROBINSON.N. H. G. Robinson - 1978 - Religious Studies 14 (3):275-290.
  In his book on Karl Barth Professor T. F. Torrance spoke at one point of ‘the great watershed of modern theology’. ‘There are,’ he wrote, 1 ‘two basic issues here. On the one hand, it is the very substance of the Christian faith that is at stake, and on the other hand, it is the fundamental nature of scientific method, in its critical and methodological renunciation of prior understanding, that is at stake. This is the great watershed of modern theology: (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. The Multiplication of Utility: N. M. L. Nathan.N. M. L. Nathan - 1994 - Utilitas 6 (2):217-218.
  Some people have supposed that utility is good in itself, non-in-strumentally good, as distinct from good because conducive to other good things. And in modern versions of this view, utility often means want-satisfaction, as distinct from pleasure or happiness. For your want that p to be satisfied, is it necessary that you know or believe that p, or sufficient merely that p is true? However that question is answered, there are problems with the view that want-satisfaction is a non-instrumental good. (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000