Results for 'Bartosz Ma��kiewicz'

1000+ found
Order:
 1.  5
  Między etyką i estetyką: rozważania nad problemem estetyzacji.Kinga Kaśkiewicz & Rafał Michalski (eds.) - 2017 - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Obecna dominacja hedonizmu, a ściślej eudajmonistycznego ideału „udanego życia” jako samorealizacji opierającej się na potęgowaniu jednostkowego szczęścia stanowi symptom procesów modernizacyjnych, które dogłębnie zmieniły naszą społeczną i kulturową rzeczywistość. Poziom względnego dobrobytu osiągnięty w najbardziej rozwiniętych częściach świata sprzyja upowszechnianiu się wiary w nieomal bezgraniczną wolność jednostki, która coraz częściej i intensywniej poddaje krytycznej refleksji panujące dotąd systemy aksjologiczne. Świat wartości etycznych pluralizuje się, rozprasza i traci na naszych oczach swoje stabilne fundamenty. Pomimo licznych symptomów kryzysowych wciąż jednak utrzymuje się (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Galileusz i rozróżnienie między jakościami pierwotnymi a wtórnymi (I). Argument superesencjalistyczny.Bartosz Żukowski - 2022 - Ruch Filozoficzny 78 (1):25-49.
  Wprowadzone w Wadze probierczej rozróżnienie między jakościami pierwotnymi i wtórnymi było dotychczas analizowane niemal wyłącznie z historycznej perspektywy. Niniejszy artykuł, pierwszy z dwóch planowanych, ma na celu nadrobienie tych zaległości poprzez systematyczną, teoretyczną analizę głównego argumentu użytego przez Galileusza do sformułowania tej dystynkcji. W pracy zrekonstruowano główne kroki tego argumentu, a także zidentyfikowano i omówiono leżące u jego podstaw presupozycje epistemologiczne i ontologiczne, z których najistotniejsza i najbardziej oryginalna okazała się zasada superesencjalistyczna, implikująca współzależność między istotnością i realnością własności ciała (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  The Bipolar Man. Marcuse, Akrasia and the Psychopathology of Populism.Bartosz Kuźniarz - 2022 - Analiza I Egzystencja 59:97-115.
  W 1964 roku Herbert Marcuse postawił słynną tezę o jednowymiarowości współczesnego człowieka. Stanowi ona jedną z jego najważniejszych koncepcji teoretycznych, a także rozwinięcie tezy postawionej przez Marcusego już w 1937 roku w eseju O afirmatywnym charakterze kultury. Celem mojego artykułu jest krytyczna rewizja tej koncepcji. Z jednej strony kapitalizm kognitywny wzmocnił mechanizmy kontroli zachowań konsumenckich. Z drugiej strony społeczeństwo ponowoczesne jest jednak refleksyjne: produkcja wiedzy i samowiedzy ma w nim charakter systemowy. Połączenie tych dwóch procesów prowadzi – jak twierdzę – (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Tshad ma rigs paʾi gter gyi rtsa grel źes bya ba bźugs so.Rgyal-Tshab Dar-Ma-Rin-Chen - 2006 - [Tibet]: Dge ldan legs bśad gsuṅ rab ʾgrem spel khaṅ.
  Commentary on Sakya Pandita's Tshad ma rigs gter; includes root text.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Ma Zhonglin shu xue jiao yu lun wen ji.Ma Zhonglin - 1993 - Nanjing: jing xiao Jiangsu sheng xin hua shu dian.
  马忠林(1914~ ),东北师范大学数学系教授,中国数学会会员,吉林省数学会常务理事,日本三大学数学教育学研究会名誉会长.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. al-Maʻrifah wa-al-sulṭah ʻinda al-Fārābī.Masʻūd ʻAbd al-Qādir Ṭāhir - 2010 - [Tripoli, Libya]: Akādīmīyat al-Fikr al-Jamāhīrī.
 7. Ma Cai wen ji.Cai Ma - 2004 - Guangzhou Shi: Zhongshan da xue chu ban she. Edited by Wenjun Xu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Ma Kechang wen ji.Kechang Ma - 2005 - Wuhan: Wuhan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Maṣādir al-maʻrifah fī al-fikr al-dīnī wa-al-falsafī: dirāsah naqdīyah fī ḍawʼ al-Islām.ʻAbd al-Raḥmān ibn Zayd Zanaydī - 1992 - al-Riyāḍ: Maktabat al-Rushd Nāshirūn. Edited by ʻUmar ibn ʻAbd Allāh ibn ʻAwdah Khaṭīb.
 10.  3
  Shurūd mā baʻd al-Dahrānīyah: al-naqd al-Iʼtimānī lil-khurūj min al-akhlāq.Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān - 2016 - Bayrūt: al-Muʼassasah al-ʻArabīyah lil-Fikr wa-al-Ibdāʻ.
 11. Rāmānujara Brahmasūtra bhāṣya: pramāṇa sāhityadondige viśiṣṭādvaitada pūrṇa paricaya. Rāmānuja - 1991 - Beṅgaḷūru: Hec. Je. Rāmayyaṅgār. Edited by HecJe Rāmayyaṅgār & Bādarāyaṇa.
  Commentary, with text, on Bādarāyaṇa's Brahmasūtra, basic work of the Vedanta school in Hindu philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Rāmānuja's vedārthasaṃgraha. Rāmānuja - 1956 - Pune: Deccan College Postgraduate and Research Institute. Edited by J. A. B. van Buitenen.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Māhir ʻAbd al-Qādir Muḥammad, muʻalliman wa-rāʼidan wa-faylasūfan.Māhir ʻAbd al-Qādir Muḥammad ʻAlī - 2019 - al-Qāhirah: Rāwafid lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. Edited by Hānī ʻAbd al-Wahhāb Marʻashlī & Maḥmūd Duwayr.
  al-Juzʼ al-awwal. Dirāsāt fī al-manṭiq wa-falsafat al-ʻulūm -- al-juzʼ al-thānī. Dirāsāt fī al-manhaj wa-al-ʻilm al-ʻArabī.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Thun moṅ sdud grwaʼi rnam bśad rig paʼi blo sgo ʼbyed paʼi lde mig phas rgol log lta ʼjoms paʼi thog mdaʼ gśen bstan pad tshal rgya paʼi ñi ma źes bya ba bźugs so. Ñi-Ma-Bstan-ʼ & Dzin - 2004 - Solan, H.P.: Gʼyuṅ-druṅ Bon-gyi Bśad-sgrub Dus-sde.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  9
  Rethinking the history of peptic ulcer disease and its relevance for network epistemology.Bartosz Michał Radomski, Dunja Šešelja & Kim Naumann - 2021 - History and Philosophy of the Life Sciences 43 (4):1-23.
  The history of the research on peptic ulcer disease is characterized by a premature abandonment of the bacterial hypothesis, which subsequently had its comeback, leading to the discovery of Helicobacter pylori—the major cause of the disease. In this paper we examine the received view on this case, according to which the primary reason for the abandonment of the bacterial hypothesis in the mid-twentieth century was a large-scale study by a prominent gastroenterologist Palmer, which suggested no bacteria could be found in (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 16. Diálogos com Mário Schenberg.Mário Schenberg - 1985 - São Paulo, SP: Nova Stella. Edited by Anesia Pacheco E. Chaves, Lourdes Cedran & José Luiz Goldfarb.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Ma Ana Mogas Fontcuberta. Una vida, una obra, un carisma.Ma Angeles Gomez-Limon - 2001 - Verdad y Vida 59 (232):543-560.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  3
  Ma Kwang-su ŭi inmunhak pit'ŭlgi.Kwang-su Ma - 2014 - Kyŏnggi-do Koyang-si: Ch'aek Ingnŭn Kwijok.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Ma-kʻo ssŭ Lieh-ning chu i ching tien chu tso chia lun lo chi. Ma, Tʻê & [From Old Catalog] - 1958 - Edited by Karl Marx & Vladimir Ilʹich Lenin.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  Ma Yan ji.Yan Ma - 2021 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Ma-ko-si zhu yi he luo ji wen ti.Te Ma - 1962 - Beijing: Sheng huo du shu xin zhi san lian shu dian.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. ha-Maʼamin le-ʻumat ha-mishtadel: nisayon le-havin et gidre ḥovat ha-hishtadlut be-hatsalat ḥayim, parnasah, shidukhim, milḥamot u-maʻamad ḥevrati.Z. Maʼor - 1993 - Yerushalayim: Irving Cymberknopf Publication Foundation, Jerusalem College for Women.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  4
  Tshad ma sde bdun mkhas maṅ dgoṅs paʾi bcud bsdus mdo sṅags kun la lta baʾi mig bźugs so. Thub-Bstan-Ñi-Ma-Saṅs-Rgyas - 2007 - Mysore: [Distributed by] Bod kyi dpe deb khaṅ.
  On the exposition of Buddhist logic; study initiated by Ngagyur Nyingma Institute.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  3
  Tulanāmūlaka dharma: naitikatā o mānabakalyāṇa.Ājijunnāhāra Isalāma - 2016 - Ḍhākā: Saṃbeda. Edited by Kājī Nūrula Isalāma.
  Articles on comparative religion; includes articles on ethics and society in religion.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  73
  How can the inferentialist make room for the distinction between factual and linguistic correctness?Kaluziński Bartosz - 2023 - Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy.
  Brandom (Citation1994) made inferentialism an intensely debated idea in the philosophy of language in the last three decades. Inferentialism is a view that associates the meaning of linguistic expression with the role said expression plays in inferences. It seems rather uncontroversial that the correct theory of meaning should distinguish between linguistic correctness and factual correctness. For instance, speaker S can be wrong in saying ‘I have arthritis’ in two distinct ways: (i) S fails to apply a word correctly to make (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  26
  Rethinking the History of Peptic Ulcer Disease and its Relevance for Network Epistemology.Bartosz Radomski, Dunja Šešelja & Naumann Kim - forthcoming - History and Philosophy of the Life Sciences.
  The history of the research on peptic ulcer disease is characterized by a premature abandonment of the bacterial hypothesis, which subsequently had its comeback, leading to the discovery of Helicobacter pylori – the major cause of the disease. In this paper we examine the received view on this case, according to which the primary reason for the abandonment of the bacterial hypothesis in the mid-twentieth century was a large-scale study by a prominent gastroenterologist Palmer, which suggested no bacteria could be (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27. Sefer Yeḳar ha-ʻerekh: bo yavo ḥidushe u-veʼure harbeh pesuḳe Torah Neviʼim Ketuvim u-maʼamre Razal..Maʻtuḳ ʻAtugi Kohen - 1939 - Gerbah: Ḥevrat Zohar ha-raḳiʻa. Edited by Mosheh Kohen.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  3
  Āraja Ā̄lī Mātubbara, śatabarshe phire dekhā.Āraja Ālī Mātubbara & Āiẏuba Hosena (eds.) - 2002 - Ḍhākā: Samaẏa Prakāśana.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Sri Rāmānujacampū. Rāmānuja - unknown - [s.l.: [S.N.]. Edited by V. [From Old Catalog] Krishnamacharya, Subrahmanya Sastri, Palamadai Pichumani & [From Old Catalog].
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Śrī Rāmānuja vāṇī: a quarterly journal of viśiśtādvaita vedānta. Rāmānuja (ed.) - 1977 - Madras [India]: Ṡrī Rāmānuja Vedānta Centre.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Mājhī̃ svapnẽ.Rāma Keśava Rānaḍe - 1976
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Taqwīm al-īmān.Muḥammad Bāqir ibn Muḥammad Dāmād - 2003 - Tihrān: Markaz-i Nashr-i Mīrās̲-i Maktūb. Edited by ʻAlī Awjabī, ʻAlī ibn Jamshīd Nūrī & Aḥmad ibn Zayn al-ʻĀbidīn ʻAlawī.
 33.  28
  Glenn Sevilla Mas: Drama-Her Father's House.Glenn Sevilla Mas - 2008 - Budhi: A Journal of Ideas and Culture 12 (2 & 3).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Hishtadlut ha-maʼamin: gidre ḥovat ha-hishtadlut be-farnasah, shidukhim ṿe-ʻod: koaḥ ha-tefilah u-segulot le-viṭul mazal raʻ u-gezerot raʻot.Z. Maʼor - 1999 - Yerushalayim: Maʼor. Edited by Z. Maʼor.
  ha-Maʼamin le-ʻumat ha-mishtadel -- Koḥah shel tefilah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Mīmāṃsā prameya.Rāma Prakāśa Dāsa - 1988 - Naī Dillī: Sukr̥ti Prakāśana.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Naẓarīyat al-maʻrifah ʻinda al-Māturīdīyah: manhajan wa-taṭbīqan.Āmāl ʻAbd al-Raḥīm ʻUthmān - 2022 - al-Qāhirah: Dār al-Imām al-Rāzī lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Dbu ma bżi brgya paʼi tshig don rnam par bśad pa klu dbaṅ dgoṅs rgyan: a rare and previously unpublished commentary on Āryadeva's monumental work on Madhyamaka philosophy, the Catuḥśatakaśāstrakārikā.Mdo-sṅags Bstan-paʼi-ñi-ma - 1978 - New Delhi: Ngawang Topgay.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  2
  Mīmāṃsāmakarandaḥ.Śrīrāma E. Es - 2020 - Rāmaṭekam, Ji. Nāgapuram, Mahārāṣṭram: Kavikulagurū-Kālidāsa-Saṃskr̥ta-Viśvavidyālayaḥ evaṃ Nyū Bhāratīya Buka Kôraporeśana, Dillī. Edited by Srinivasa Varakhedi & Madhusudan Penna.
  Study on the fundamentals of Mimamsa philosophy.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Mīmāṃsāśāstrapraveśinī.Śrīrāma E. Es - 2019 - Tirupatiḥ, Āndhrapradeśaḥ: Rāṣṭriyasaṃskr̥tavidyāpīṭham, Tirupati. Edited by V. Muralidhara Sharma & K. E. Devanathan.
  Exhaustive work on fundamentals of Mimamsa philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Śrīharirāmatarkavāgīśakrta-Prāmāṇyavādaḥ. Harirāma - 1964 - Kalikāta,̄: Saṃskr̥ta Kaleja. Edited by Visvabandhu Bhattacharya.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Obrzezanie i nacięcie podłużne jako rytuał inicjacji. Zarys problematyki według Bruno Bettelheima.Bartosz Abramowicz - 2005 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 3.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  1
  Aktualność estetyki Kanta.Kinga Kaśkiewicz & Piotr Schollenberger (eds.) - 2016 - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Książka, pierwsza z nowej serii „Estetyka. Pomiędzy tradycją a współczesnością”, powstała we współpracy dwu środowisk estetycznych: z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i z Uniwersytetu Warszawskiego. Estetycy toruńscy i warszawscy konfrontują swoje spojrzenia we wspólnym celu, jakim jest wskazanie na aktualność myśli Kanta zarówno w kontekście historycznym, jak i problemowym. Tytułową „aktualność” należy rozumieć przede wszystkim jako to, co jest czynne, co realizuje się w konkretnej postaci. Zebrane w książce rozprawy dzielą się na trzy podstawowe grupy: studia poświęcone aktualności estetyki (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Vāsiṣtha Rāmāyaṇa. Yogavāsiṣṭharāmāyaṇa - 1964 - Edited by Bēkala Rāmanāyaka.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  6
  Kruche rusztowanie świata. Doświadczenie choroby a granice analityki egzystencjalnej.Bartosz Piotr Bednarczyk - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:351-367.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Prāmāṇyavādadīpikā.Vāmācaraṇa Bhaṭṭācārya - 1944 - Banārasa Siṭī: Māsṭara Khelāṛīlāla aiṇḍa Sansa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Mối tình mầu hoa đào: lý thuyết: truyện kể bằng đối thoại.Mạnh Côn Nguyễn - 1965 - [Saigon]: Giao Điểm.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  4
  How do boreal forest soils store carbon?Bartosz Adamczyk - 2021 - Bioessays 43 (7):2100010.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Sāẏaṇa Mādhabīẏa Sarbbadarśana saṃgraha. Mādhava - 1976 - Kalikātā: Sāhityaśrī. Edited by Satyajyoti Cakrabartī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Băḣmăni̊aryn fălsăfăsi.Zakir Mămmădov - 1983 - Baky: "Elm" Năshrii̊i̊aty.
 50.  4
  Suʼāl al-hawīyah fī niẓām al-khiṭāb al-ʻArabī: maʼzaq al-aṣl fī al-inṭūlūjīyā al-Islāmīyah.Murād Līmām - 2018 - al-Dār al-Baydāʼ: Afrīqīyā al-Sharq.
1 — 50 / 1000