Results for 'Baran ����r��kl��'

1000+ found
Order:
 1. Maurer, R. Kl., Jürgen Habermas' Aufhebung der Philosophie. [REVIEW]P. Swiggers - 1980 - Tijdschrift Voor Filosofie 42:403.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  7
  Geometric Aspects of the Ideal Shear Resistance in Simple Crystal Lattices.V. V. Bulatov, W. Cai, R. Baran & K. Kang - 2006 - Philosophical Magazine 86 (25-26):3847-3859.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. R. Brachman and J. Schmolze, An Overview of the KL-ONE Knowledge Representation Syste.Y. Wilks - 1985 - Cognitive Science 9:1999.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Kant, Träume eines Geistersehers. Der Unterschied der Gegenden im Raume, ed. Kl. Reich. [REVIEW]R. Malter - 1976 - Société Française de Philosophie, Bulletin 67 (2):220.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  23
  Adolf Greifenhagen: Neue Fragmente des Kleophradesmalers. (Sitz. Heidclberger Akad. Der Wiss., Ph.- Hist. Kl., 1972, 4.) Pp. 50; 32 Plates, 4 Figs. Heidelberg: Winter, 1972. Stiff Paper, DM.32. [REVIEW]R. M. Cook - 1975 - The Classical Review 25 (1):158-158.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  22
  Nikolaus Himmelmann-Wildschütz: Erzählung und Figur in der archaischen Kunst. (Akad. der Wiss. zu Maīnz, Abh. der Geistes- und Sozialwiss. Kl., 1967. 2.) Pp. 33; 12 plates. Wiesbaden: Steiner, 1967. Paper, DM. 6. [REVIEW]R. M. Cook - 1969 - The Classical Review 19 (03):389-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  6
  Nikolaus Himmelmann-Wildschütz: Erzählung und Figur in der archaischen Kunst. (Akad. der Wiss. zu Maīnz, Abh. der Geistes- und Sozialwiss. Kl., 1967. 2.) Pp. 33; 12 plates. Wiesbaden: Steiner, 1967. Paper, DM. 6. [REVIEW]R. M. Cook - 1969 - The Classical Review 19 (3):389-389.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  20
  Bernhard Schweitzer: Mythische Hochzeiten. (Sb. der Heidelberger Akad. der Wiss., Ph.-Hist. Kl., 1961, 6.) Pp. 30; 8 plates, 5 figs. Heidelberg: Winter, 1961. Paper, DM. 9. [REVIEW]R. M. Cook - 1962 - The Classical Review 12 (03):319-320.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  8
  İngilizce Ve Türkçe Anadili Ders Kitaplarındaki Türdeş Okuma Metinlerinin Karşıtsal Bağlaşıklık Çözü.Meliha R. ŞİMŞEK - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 7):861-861.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  26
  Slaves in Athenian Silver Mines Siegfried Lauffer: Die Bergwerkssklaven von Laureion. Erster Teil: Arbeits- und Betriebsverhältnisse, Rechtsstellung. (Akad. der Wiss, in Mainz, Abh. d. Geistes- und Sozialwissenschaftliche Kl., 1955, No. 12.) Pp. 117. Wiesbaden: Steiner, 1956. Paper, DM. 9. [REVIEW]A. R. W. Harrison - 1957 - The Classical Review 7 (3-4):241-243.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  33
  Herbert Hunger: Antiker und byzantinischer Roman. (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Kl., Jahrgang 1980, Abhandlung 3.) Pp. 34. Heidelberg: Carl Winter, 1980. Paper, DM. 12. [REVIEW]J. R. Morgan - 1982 - The Classical Review 32 (01):118-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Herbert Hunger: Antiker Und Byzantinischer Roman. (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Kl., Jahrgang 1980, Abhandlung 3.) Pp. 34. Heidelberg: Carl Winter, 1980. Paper, DM. 12.J. R. Morgan - 1982 - The Classical Review 32 (1):118-118.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  40
  Alexander the Great Robin Lane Fox: Alexander the Great. Pp. 568; 28 Black and White Photographs, 8 Maps. London: Allen Lane (in Association with Longman), 1973. Cloth, £5. Peter Green: Alexander of Macedon. Pp. Xxxi + 617; 14 Maps and Plans. Penguin Books, 1974. Paper, £1. J. R. Hamilton: Alexander the Great. Pp. 196: 2 Maps. London: Hutchinson, 1973. Cloth, £3 (Paper, £1·50). Fritz Schachermeyr: Alexander der Grosse: Das Problem Seiner Persönlichkeit Und Seines Wirkens. (Sitz. D. Österr. Akad. D. Wiss., Phil.-Hist. Kl., 285.) Pp. 723: 14 Colour, 19 Black and White Photographs; 12 Maps, 3 Plans. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie, 1973. Paper, DM. 60. [REVIEW]John Briscoe - 1976 - The Classical Review 26 (02):232-235.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Tabak't ve Ric'l Kitaplarında Zındıklık ve Zındık Olduğu Söylenen Hadis R'vîleri.Murat Öktem - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (1):955-989.
  In the history of Islam after the martyrdom of Hz.Uthman, serious problems emerged among the Muslims, and two great wars took place between the Companions. While these events are called strife, this time is called the time of strife. The enemies of Islam who wanted to take advantage of this confused situation of the Islamic ummah, they engaged in various activities that they thought could harm Muslims in order to grow the seeds of strife among Muslims more. Zindīḳs are the (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  6
  Şairin Canıyla İmtihanı: On Altıncı Asır Tezkirelerinin Gözüyle Zındıklık ve Mülhidlik.Oğuzhan ŞAHİN - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):1427-1427.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  56
  İbn Sînâ’da İdrak Mertebeleri ve İkinci Felsefî Ma’kûller.Sedat Baran - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):291-312.
  İdrak ve niteliği felsefenin en önemli problemlerinden biridir. İbn Sînâ hissî, hayalî, vehmî ve aklî olmak üzere dört farklı idrak mertebesi dillendirir. Buna göre insan nefsi nesnelerin suretlerini duyu yetileriyle algılar. Daha sonra bu suretleri hayal yetisine teslim eder. Akabinde akıl bu sureti barındırdığı maddî eklentilerden arındırarak aklî suretlerin oluşumu için gerekli zeminleri hazırlar. Daha sonra faal akıl insan nefsine aklî suretleri verir. İnsan zihninde duyularla algılanan bu kavramlardan başka kavramlar da vardır. Bu küllî kavramların yeri nesnel âlem değil öznel (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  “Kur’an Ansiklopedisi” Başlıklı Matbu Çalışmalara Genel Bir Bakış.Abdullah Karaca - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):685-723.
  Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren ortaya çıkan “Kur’ân ansiklopedisi” başlıklı matbu çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Kur’ân ansiklopedileri birçok dilde telif edilmiştir. Bu çalışma “Kur’an ansiklopedisi” başlıklı çalışmaların genel bir değerlendirmesini hedeflemektedir. Kur’ân ansiklopedileri; çalışmayı hazırlayanlara, muhataplara ve içeriklerine göre farklılıklar arz etmektedir. Kur’ân ansiklopedileri yazımında farklı yollar izlenebilmektedir. Bazı çalışmalar ferdi ürün olabilirken, grup yahut kurum çalışmalarına da rastlanabilmektedir. Ayrıca derleme hüviyetinde çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmaların muhatapları da; halk, akademik camia, gençler veya çocuklar gibi farklı gruplar olabilmektedir. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  6
  Savaş ve bariş durumu: Nedenler, i̇stençler ve benli̇kler üzeri̇nden bi̇r tartişma.Metin Yasa - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:6-12.
  İnsan çok yönlü bir varlıktır ve onun bu çok yönlü oluşu bir açıdan özünde taşıdığı çift kutupların etkin uzantılarıyla açıklanabilir. Doğrusu, çift kutuplu insanda nedenler üzerinden işleyen faktörlerden biri benlik diğeri ise istençtir. İnsanı tanıma girişimlerinde etkin olan benlik ve istenç faktörleri, kişilik çözümlemesi yapan psikologlarca, sıklıkla gündeme getirilir. Benlik ve istenç, içinde insanlığı derinden etkileyen iki deneyim türü olarak savaş ve barışın da bulunduğu pek çok durumu yönlendiren özlere sahiptir. İnsanın çok yönlü oluşu söz konusu edildiğinde, onda, benlikleri harekete (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Ḳuşeyrî’nin Leṭ'ifu’l-İş'r't’ında Ahk'm Âyetlerinin İş'rî Yorumu.İskender ŞAHİN - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1043-1074.
  Fıkıh ve tasavvuf, bir insanın günlük yaşamı ile doğrudan alakalı olan iki disiplindir. Bundan dolayı İslam âlimleri, hemen her devirde bu iki alan arasında dinamik bir ilişkinin varlığını fark etmişler ve bu durumu daima göz önünde bulundurmuşlardır. Diğer taraftan söz konusu alanların temel kaynağının Kur’ân ve sünnet olması gerçeği de bu ilişkinin göz ardı edilememesinin nedenlerden biri olarak görülebilir. Bu minvalde çıkış noktaları itibariyle fıkhı ve tasavvufu bir araya getiren Kur’ân olduğu için, mutlaka ona yönelmek gerekir. Bu durumda, mevcut ahkâm (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  1
  Kastamonulu Osmanli Âli̇mi̇ Balliklizade Ahmed Mâhi̇r Efendi̇ (1860/70-1922/25) Ve Tefsi̇rci̇li̇ği̇.Hatice Merve Çalişkan Başer - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  Son dönem Osmanlı âlimlerinden olan 1860/70 Kastamonu doğumlu Ahmed Mâhir Efendi “Ballıklızâde” lakabıyla tanınmaktadır. O, 19. yüzyılda, Batı’nın pek çok yönde ilerleme gösterdiği ve Osmanlı’nın ise yaptığı ıslahatların yanında toprak kaybetmeye başladığı Meşrutiyet döneminde yaşamıştır. Âlim Ahmed Hicâbî’den dersler almasının ardından kendisi de dersler vererek pek çok öğrenci yetiştirmiş, Dâru’l-Fünûn İlahiyât Fakültesi ve Medresetü’l-Vâizîn’de on üç yıl tefsir ve kelam dersleri okutmuştur. Bunun yanı sıra Yargıtay üyeliği, hâkimlik ve milletvekilliği yapmış olan âlim, siyasi bir kişilik olarak da karşımıza çıkmaktadır. Yayınlanan (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  2
  Ahl'kî Özdenetim Duygusu Olarak Pişmanlığın Mahiyeti.Muhammet Caner Ilgaroğlu - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Duygular; insanın epistemik, etik ve estetik yönleriyle doğrudan ilişkili varoluşsal özniteliklerdir. İnsan anlam-lı, değerli ve güzel bir hayat kurarken akılla birlikte duygulardan motivasyon almaktadır. Duygular, çok fonk-siyonlu yapısıyla insanın niyet, tutum, tavır ve eylemlerini belirleme, harekete geçirme, yönlendirme, etkile-me, dönüştürme, frenleme ve bazen de manipüle etme araçlarıdır. Bu nedenle ahlak başta olmak üzere insan eylemlerini problem edinen her araştırma, duyguları ele almak durumun¬dadır. İnsanı tam anlamıyla tanıma-nın yolu, pratik yaşantısı içerisinde ortaya çıkan duygusallığını anlamaktan geçer. Dolayısıyla teorik olanın durağanlığı ile (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  5
  مدرسة البصرة الحديثية في النصف الأول من القرن الأول الهجري: دراسة في أسباب التأخر العلمي عن مدرسة الكوفة.‪Ahmad Snobar - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):433-485.
  Bu araştırma hicri birinci asrın ilk yarısında varlık gösteren Basra’nın, fıkhıyla meşhur bazı sahâbîlere ev sahipliği yapmasına rağmen hadis ve fıkıh ilimlerinde, aynı dönemde öne çıkan Kûfe’den geri kalmasının muhtemel sebeplerine odaklanmaktadır. Söz konusu sahâbe arasında öne çıkanlar, Basra’da on iki sene ikamet etmiş olan Ebû Musa el-Eş’arî ve dört sene bulunan İbn Abbas’tır. Mezkûr iki sahâbenin fıkhî müktesabatlarının yanında çok sayıda hadis rivayetine sahip olduğu da bilinmektedir. Ancak buna rağmen her ikisinin de İbn Mes‘ûd’un, Kûfe’de yaptığı etkiyi gösterdikleri söylenemez. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  2
  Grundlinien der Philosophie des Rechts, Oder Naturrecht Und Staatswissenschaft Im Grundrisse.Georg Wilhelm Friedrich Hegel - 1976 - Suhrkamp.
  Excerpt from Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse Unb mit jener eifernen @raft gn (R)tanbe gebraebt toorben bie bor ?i[iem unfern %rennb anbgeicbnete, ibobi aber in ber [email protected], 2[norbnnng nnb in ber gang tonnbérbaren ecbiteftonif, mit ber jebe @eite unb jeber $ranm bebanbeit, in bern %ieif3e, ber jebem qbintet beb (R)ebänbeb angetoanbt ift, in bein einen ebenmiifgigen unb bocb toieber berfcbiebenen (c)tbte, ber bon ber (R)bitg;e [email protected] gur (R)rnnbtage ficb bewerten Iäfit, unb ber ba(R) (R)ange (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   33 citations  
 24. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  8
  Kur’'n ve Hadiserde Fıtrat Kavramının Anlamı Üzerine.Muhammet Ali Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1441-1490.
  Kavramlar doğru anlamlandırılmadığı takdirde meselelerin anlaşılması noktasında yanlış sonuçlara varmanın kaçınılmaz olduğu bir hakikattir. Fıtrat kavramı bu manada insanın neliği bağlamında başat kavram olarak her daim farklı değerlendirmelere konu olmuştur. İnsanın, gerek kendisini var eden Allah ile olan ilişkisi gerekse hemcinsleriyle ve içerisinde yaşadığı âlemle ilişkisi çerçevesinde bu kavramın anlam alanının tespiti yine ait olduğu dünya üzerinden yapıldığı zaman konu hakkında doğru sonuçların elde edilmesine imkân tanıyacaktır. Kur’ân ve hadislerde yerini bulan fıtrat kavramının anlam alanına yönelik çalışmaların bu alanlarda derinlemesine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  30
  "Mantık ve Konuşma" Üzerine.Alper Yavuz - 2022 - Posseible: Felsefe Dergisi 11 (1):51-70.
  Özet: Bu yazı Paul Grice’ın 1967 yılında verdiği “Mantık ve Konuşma” başlıklı dersinin Türkçe çevirisinin okunmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Yazıda önce “Mantık ve Konuşma”nın arka planında yer alan dil felsefesi tartışmaları kısaca tanıtılmış sonrasında sezdirimler ve özellikleri, bağlam ve iletişimin ilkeleri gibi metinde geçen temel tartışmalar açıklanmıştır. En sonda ise “Mantık ve Konuşma”nın dil felsefesi ve dilbilimdeki etkilerinden kısaca söz edilmiştir. -/- Abstract: This paper aims at being helpful in reading the Turkish translation of Paul Grice’s 1967 lecture titled “Logic (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  35
  Mantık ve Konuşma.Paul Grice & Alper Yavuz - 2022 - Posseible: Felsefe Dergisi 11 (1):71-87.
  Grice bu yazıda temel olarak sezdirim kavramını incelemektedir. Sezdirim bir karşılıklı konuşmada konuşucunun, söylediği şey ötesinde dinleyicisine aktardığı düşüncedir. Konuşma sezdirimleri söz konusu olduğunda dinleyici, bir çıkarım sonucunda sezdirimleri saptar. Grice'ın savı, bu çıkarımda nicelik, nitelik, bağıntı ve tarz olmak üzere dört grupta toplanabilen ilkelerin (maksimler) belirleyici rol oynadığıdır.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Fizikalizm, Bilgi Argümanı ve Felsefi Düşünce Deneyleri.Alper Bilgehan Yardımcı & Atilla Volkan Çam - 2021 - Nosyon: Uluslararası Toplum Ve Kültür Çalışmaları Dergisi 1 (8):1-11.
  Thought experiments, one of the most effective ways of acquiring knowledge, are an intellectual tool frequently used by scientists or thinkers in their fields of study. Thought experiments used to respond to scientific issues are considered scientific thought experiments, while thought experiments used for philosophical problems are called philosophical thought experiments. In this context, firstly, the differences between scientific and philosophical thought experiments are determined in the article. In particular, philosophical thought experiments are often needed in discussions within the field (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Ahlakî Gelişim Teorisinde Yarımlardan Bütünlere -Yeni Bir Basamak Sınışandırması Kohlberg'in Geçiş Basamaklar Olarak Adlandırdığı Basamaklarla Nasıl Bütünleştirilebilir?-.Gerhard Minnameier & İbrahim Kapaklikaya - 2003 - Değerler Eğitimi Dergisi 1 (1):139-169.
  Kohlberg basamakları çerçevesine uymayan ahlâkî yargı sıklıkla geçiş basamaklarında değerlendirilmektedir. Bu konuların bir denge basamağında olmayıp, daha çok iç çatışma düzeyinde oldukları farz edilmektedir. Bu makalede, sözü edilen görüşe karşı çıkılmakta, 4 1/2 yargısının diğer herhangi bir ahlakî yargı tipinden daha tutarsız olmadığı ve Basamak 4 1/2'un ayrı bir basamak olarak kabulü gerektiği savunulmaktadır. Bu kabul ancak; ahlakî biliş mimarisinde ayrı bir köşe taşı olarak Basamak 4 1/2' u içine alan yeni bir basamak sınışandırması çerçevesi içinde mümkün olacaktır.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  74
  Thomas Nagel’ın 'Fizikalizm' ve 'Yarasa Olmak Nasıl Bir Şeydir' Makalelerinin Bilince Nesnel Bir Açıklama Verme Arayışı Açısından Kıyaslanması.Serdal Tümkaya - 2017 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 7 (1):23-41.
  Thomas Nagel’ın “Yarasa Olmak Nasıl bir Şeydir” makalesi ve “Hiçbir Yerden Bakış” adlı kitabı aşırı derecede alıntılanmış iki eserdir. Buradaki argümanlar sıklıkla bilincin öznel boyutunun nesnel-bilimsel bir açıklamasının tümüyle yapılabilmesinin mümkün olmadığını gösteren, veya fizikalizmin sıkıntılarını dile getiren, veya düpedüz fizikalizmin bir reddi olarak algılanmış veya kullanılmışlardır. Bu çalışmamda her üç algının da, değişen oranlarda, hatalı olduğunu savunuyorum. Tezimi savunabilmek için, söylediğim üç ana yorumun, her birini özetliyor ve bunların her birinin neden yanlış olduğunu gösteriyorum. Böylelikle Nagel’ın ana projesi olan (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31.  23
  Kolmogorov–Loveland Randomness and Stochasticity.Wolfgang Merkle, Joseph S. Miller, André Nies, Jan Reimann & Frank Stephan - 2006 - Annals of Pure and Applied Logic 138 (1):183-210.
  An infinite binary sequence X is Kolmogorov–Loveland random if there is no computable non-monotonic betting strategy that succeeds on X in the sense of having an unbounded gain in the limit while betting successively on bits of X. A sequence X is KL-stochastic if there is no computable non-monotonic selection rule that selects from X an infinite, biased sequence.One of the major open problems in the field of effective randomness is whether Martin-Löf randomness is the same as KL-randomness. Our first (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 32.  50
  Yaşam Piyangosu.John Harris, Bilhan Gözcü, Şeyma İmamoğlu, Remziye Hatice Sarıyar, Esma Nur Ülker, Alper Yavuz & Selman Yerinde - 2022 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 15 (1):19-28.
  Bu yazı organ nakli ile ilgili şu soruyu ele almaktadır: Doktorlar sağlıklı bir kişinin organlarını alarak organ nakline gereksinim duyan birden fazla kişinin yaşamını kurtarırlarsa ahlaksal açıdan yanlış bir şey yapmış olurlar mı? Her ne kadar sağlıklı bir insanın organlarını alarak onun ölümüne neden olmak kabul edilemez görünse de bunu yapmamanın daha çok sayıda kişinin ölümüne neden olacağı düşünülürse ortada araştırılmaya değer bir soru olduğu görülür.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  34
  Kötülük problemi bir sözde problem midir?Hasan G. Bahçekapili - manuscript
  Bu çalışma, geleneksel din felsefesindeki kötülük probleminin gerçek değil sözde bir problem olduğunu, dolayısıyla çözümlemeye çalışmak yerine tasfiye edilmesi gerektiğini öne süren bazı yeni tarihli iddiaları değerlendirmektedir. Öncelikle ele alınan konu sözde problem dendiğinde ne kastedildiğidir. Bir problemin iki tarafının karşılıklı olarak aynı yanlış varsayımı yaptığı durumlar literatürde sözde problem olarak nitelendirilmektedir. Makalede bu anlamda sözde problemin türleri ve ölçütleri belirlenmektedir. Arkasından geleneksel kötülük problemini oluşturan argüman ortaya koyulmakta ve problem için getirilen çözüm önerileri tanıtılmaktadır. Makalenin son bölümünde, önceki bölümlerde (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Nesnel fenomenoloji projesi aracılığıyla Thomas Nagel, bilinci nesnel bir șekilde açiklamay çalișir.Serdal Tümkaya - 2017 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 10 (2).
  Thomas Nagel’ın “Hiçbir-Yerden Bakış Açısı” adlı kitabı çok alıntılanmış bir eserdir. Buradaki argümanlar sıklıkla bilincin nesnel-bilimsel bir açıklamasının yapılabilmesinin, en iyi ihtimalle, önündeki büyük ve yapısal sorunların dile getirilişi veya tümüyle imkansız olduğunu gösteren akıl yürütmeler olarak algılanır. Bu iki yanlış algıyı özetlememin ardından her ikisinin de neden hatalı olduğunu gösteriyorum. Bunu yaptıktan sonra her iki hatanın nedenlerini birden yaratan ortak bir neden daha olduğunu gösteriyorum. Bu nedenin Thomas Nagel’ın nesnel fenomenoloji önerisinin ya belirsiz veya saçma bulunarak bir kenara bırakılması (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35. Rousseau'da Demokrasi: Otonomi ve Katılım.İbrahim Akkın - 2020 - In İsmail Serin (ed.), Demokrasi̇ Felsefesi̇: Klasik Ve Modern Yaklaşımlar. İstanbul, Turkey: pp. 203-228.
  [...] Rousseau bir yandan çağının yükselen değerlerinden yararlanırken diğer yandan bu değerlerin içeriden eleştirisini yapmayı başarabilen düşünürlerden biri olduğu için fikirleri ölümünden asırlar sonra bile önemini yitirmemiştir. Demokratik devletlerin meşruiyet krizinin giderek derinleştiği ve çoğunlukçu, majoritarian, ideolojilerin etraflıca sorgulanmaya başlandığı çağımızda, demokrasiyi çoğunluk kararına ek olarak “rıza”, “Yurttaşlık”, “sivil özgürlük”, “kamusal uzlaşı” ve “Genel İrade” kavramlarıyla birlikte ele alan Rousseau’yu yeniden okumak önemlidir [...] Rousseau-demokrasi ilişkisinin kazılıp ortaya çıkartılacağı bu metinde uğranılacak olan kavramsal duraklar sırasıyla: Eşitsizlik (doğal ve toplumsal), özgürlük (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  5
  H'ricî ve İb'zî Tefsire Dair Bir Literatür Denemesi.Güven Ağirkaya - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1299-1334.
  Mezhepler, İslam düşünce tarihinin -tenkid edilse dahi- bir parçasıdırlar. Bu oluşumların sâlikleri arasında onaylanması zor bazı olayların vuku bulduğu tarihi bir hakikattir. Bununla beraber mezkûr teşekküllerin İslam düşünce dünyasının oluşumuna büyük katkı sağladıkları da su götürmez bir gerçektir. Zira her farklılık beraberinde yeni tezleri doğurmuş ve her tez de peşinden anti-tezler geliştirmiştir. Fikri hareketlilikler de İslam düşüncesini başka bir medeniyete nasip olmayacak bir kültürel zenginlikle taçlandırmıştır. Bu meyanda Hâricîler, İslam düşünce tarihinin ilk ortaya çıkan oluşumudur. Hâricîler tarihi süreçte çeşitli etkenlerle (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  9
  David Hume’un Beğeni Standardı I: Farklılıklar ve Standart.Soner Soysal - 2020 - Kilikya Felsefe Dergisi 1 (2):183-196.
  Bu çalışmada David Hume’un, insanların beğenileri arasında var olduğu açık bir şekilde görülen farklılıklara rağmen, beğeninin bir standardının bulunduğuna yönelik iddiası incelenecektir. Hume beğeni standardını, ilk kez, 1757 tarihinde yayımlanan Of the Standart of Taste başlıklı makalesinde ele alır. Hume’un söylediklerini tartışmalı hale getiren iki unsur vardır: Birincisi Hume gibi, deneyimden bilgi edinmenin en önemli olanaklarından biri olan tümevarımsal akıl yürütmenin temellerini sarsan bir eleştiri ortaya koyan deneyci bir filozofun, bir beğeni standardının var olduğunu iddia etmesidir, ikincisiyse, onun bu iddiasını (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  48
  Helen Longino'nun Bilimsel Nesnellik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı - 2021 - SRA Academic Publishing.
  Bilimsel faaliyetin ve bilimsel bilginin en temel özelliklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkan bilimsel nesnellik bilim felsefesi alanı içerisinde sıklıkla tartışılan bir konu olagelmiştir. Bu doğrultuda, bilimsel nesnelliğin temin edilmesine yönelik çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Genel olarak bilimsel nesnellik bilim insanlarının çalışmalarında olguları doğrudan yansıtması ya da bilim insanlarının çalışmalarını tarafsız bir bakış açısıyla tamamlaması olarak anlaşılmaktadır. Bu görüşlerin bilim felsefesi içerisindeki yansımaları sırasıyla olgulara bağlılık olarak nesnellik ve hiçbir yerden bakış olarak nesnellik isimleriyle olmuştur. Bu bakış açısı, kişisel çıkarların (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Trotsky Ve vahs̩I Orkideler.Richard Rorty - 2016 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 9 (2).
  Bazen bana politik spektrumun iki ucundaki eleştirmenler tarafından görüşlerimin saçmalığa varacak şekilde tuhaf olduğu söyleniyor. İnsanları etkilemek için her şeyi söyleyebileceğimi, herkesle çelişerek kendimi eğlendirdiğimi düşünüyorlar. Bu beni rahatsız ediyor. Bu nedenle takip eden sayfalarda şu anki pozisyonuma nasıl geldiğim, felsefeye nasıl girdiğim ve daha sonra nasıl kendimi başlangıçta aklımda olan amaç için felsefeyi kullanamaz halde bulduğumla ilgili bir şeyler söylemeye çalıştım. Belki böyle bir otobiyografi, politika ve felsefe arasındaki ilişkiye dair görüşlerim tuhaf olsa da, saçma gerekçelerle bu görüşleri benimsemediğimi (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Kant ve metafizik problem.Martin Heidegger - 2013 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 6 (1).
  Temel ontoloji, sonlu insan özünün ontolojik açıdan çözümlenmesi anlamına gelir. Bu ontolojik çözümleme, “insanın doğasına ait” metafizik için temel hazırlamalıdır. Temel ontoloji, metafiziğin olanaklılaşması için gerekli olan insan Dasein’ın metafiziğidir ve tüm antropoloji türlerinden, felsefi antropolojiden de temelden ayrışır. Bir Temel ontoloji idesini açıklamak demek, Dasein’a ilişkin tanımlı ontolojik çözümlemeyi kaçınılmaz bir gereksinim olarak görmek ve bu yolla temel ontolojinin “insan nedir?” biçimindeki somut soruyu hangi amaçla ve hangi tarzda, hangi sınırlama içerisinde ve hangi koşullar altında sorduğunu açıklığa kavuşturmak demektir. (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  12
  Church's Thesis, Continuity, and Set Theory.M. Beeson & A. Ščedrov - 1984 - Journal of Symbolic Logic 49 (2):630-643.
  Under the assumption that all "rules" are recursive (ECT) the statement $\operatorname{Cont}(N^N,N)$ that all functions from N N to N are continuous becomes equivalent to a statement KLS in the language of arithmetic about "effective operations". Our main result is that KLS is underivable in intuitionistic Zermelo-Fraenkel set theory + ECT. Similar results apply for functions from R to R and from 2 N to N. Such results were known for weaker theories, e.g. HA and HAS. We extend not only (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 42. Foucault'da Özne, İktidar ve Şiddet İlişkisi.Metehan Karakurt & Adem Çelik - 2020 - In Atıl Cem Çi̇çek & Cengiz Ergün (eds.), Ulusal Si̇yaset Bi̇li̇mi̇ Ve Kamu Yöneti̇mi̇ Kongresi̇ Bi̇ldi̇ri̇ Özetleri̇ Ki̇tabi. Kars, Kars Merkez/Kars, Türkiye: pp. 34.
  Michel Foucault’nun çalışmalarının merkezi noktalarından birisini, Batı kültüründe insanların, özneye dönüştürülmesinin tarihini ortaya çıkarmak oluşturmaktadır. Diğerini ise, özneye dönüştürme tekniklerine karşı verilen mücadeleler, çeşitli iktidar tekniklerinin dayattığı bireysellik ve kimlikten kurtulmanın, özgürleşmenin imkânı oluşturmaktadır. İnsanları, öznelere dönüştüren süreçleri bir bütün olarak ele almak yerine, çeşitli nesneleştirme kipleri üzerinden incelemenin daha akıllıca bir yol olduğunu düşünen Foucault, çalışmalarında insanı özneye dönüştüren üç ayrı nesneleştirme kipine yoğunlaşır. Bunlar; kendilerine bilim statüsü kazandırmaya çalışan filoloji gibi araştırma kipleri, deli ile akıllı, hasta ile sağlıklı, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  1
  Noam Chomsky’nin Dilbilim Kuramı Bağlamında Dil ve Zihin İlişkisi.Sevgi Özcan - 2022 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 38:48-61.
  Noam Chomsky, “evrensel dil” düşüncesini içeren önemli dil kuramıyla zihin felsefesi ve bilişsel bilim alanında yeni bir yaklaşımın doğmasını sağlamıştır. Chomsky, Kartezyen felsefeyi temel alan dilbilim kuramı çerçevesinde, dil yetisini insana özgü olan zihinsel bir başarı olarak görmektedir. Bu bakımdan Chomsky, dil-zihin ilişkisi konusunda kendisinden önceki filozoflardan oldukça farklı bir yaklaşıma sahiptir. Dolayısıyla bu çalışma, Chomsky’nin dilbilim kuramı çerçevesinde dil ile zihin arasında nasıl bir bağ kurduğunu ve bu bağın yeryüzünde farklı diller konuşan farklı kültürden insanların bir arada yaşamalarını mümkün (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  18
  Belagatın Fasıl ve Vasıl Konusuna Türkçe Kavramsal Çerçeveden Bir Bakış: Sıralı Bağlı Cümleler.Yakup Kızılkaya - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1367-1392.
  Fasıl ve vasıl konusu, nahvin atıf konusuyla da ilişkili olarak cümlelerin bağlanma hususunu ele alan belagatın me‘ânî alanının önemli bir konusudur. Bu konuda, cümleler arasındaki anlam ilişkilerine dair bir takım kavramlar geliştirilmiş, cümlelerin bağlanmasıyla ilgili esaslar oluşturulmuştur. Bu konunun ele aldığı cümleler, aralarında sebep-sonuç, zıtlık, karşılaştırma vb. anlam ilişkileri bulunan cümleler değil, bu tür anlam ilişkileri dışında art arda gelen ve paragrafın oluşumuna katkı sunan cümlelerdir. Bu cümleler, bağlama dışında başka bir anlamı olmayan vav bağlacıyla veya bağlaçsız biçimde sıralanır. Bağlaçsız (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Kirene Okulunda Mutluluk Ahlakının Reddi.Zeynep Duran - 2022 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 9 (1):33-47.
  Antik Yunan felsefesinde “nasıl yaşamalıyız?” sorusuna farklı okullar tarafından verilmiş farklı cevaplar, büyük ölçüde “mutluluk ahlakı” ile ilişkilendirilir. Buna göre, insan yaşamının nihai ereği, merkezinde erdemin yer aldığı mutluluktur. Sokratesçi küçük okullar arasında yer alan ve kendine özgü bir hazcı ahlak anlayışı benimseyen Kirene Okulu ise, haklarındaki sınırlı antik kaynaklardan edindiğimiz tanıklıklar ışığında, bu genel çerçevenin dışında duruyor gözükür. Bu yazı, Okulun ahlak kuramının geleneksel Yunan mutluluk ahlakı ile uyuşmama iddiasını, Okulun benimsediği şüpheci bilgi kuramı ile gerekçelendirmeyi amaçlamaktadır. Bunun için, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. The Issue of Ifr'd and Cam' (Plural) in the Presentation of Recitations.Mustafa Hamurli - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Mutawatir seven qiraats or ten qiraats It dates back to the time of the Prophet, It is known that the Companions recited these different recitations by presenting them to the Prophet. Although the reading styles of the Com-panions seemed contradictory at first, these readings, which were seen as controversial after the approval of the Prophet, were accepted. It is observed that different recitations, which were read independently and wit-hout being gathered, in the first period, were combined and read collectively as (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  1
  Bir 'Olumlama' Felsefesi Olarak Deleuze'ün Nietzsche Okuması.İbrahim Okan Akkın - 2022 - Felsefi Düsün 18 (1):27-51.
  Bu çalışmada Gilles Deleuze’ün Felix Guattari’yle iş birliğinden önce kaleme aldığı eserlere damgasını vuran Nietzsche okumasının anahtar kavramlarına odaklanılmakta ve Deleuze’ün Nietzsche alımlaması ile kendi fark felsefesi arasındaki ilişki açığa çıkartılmaktadır. Deleuze’ün okumasında öne çıkan temalar: Platonculuğun ters yüz edilmesi ve anti-felsefeye çağrı; nihilizmin aşamaları ve ahlaki değerlerin soybilimsel çözümlemesi; güç-istenci ve bedenin bir kuvvetler çokluğu olarak yeniden kavranması ve eleyici bir ilke olan ebedi dönüşün ‘kendinde fark’ı olumlaması şeklinde sıralanabilir. Bu konuların kesiştiği nokta Nietzsche’nin rasyonalizm karşıtlığıdır. Nietzsche, erken dönem (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  5
  Dil, Tercüme, Felsefe.Kevser ÇELİK - 2020 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 33:17-23.
  Tercümeler hem dili, düşünceyi hem de felsefeyi besler. Aynı şekilde dil felsefeyi, felsefe de dili besler. Bu makale, Türk-İslam düşüncesi çerçevesinde dil, tercüme ve felsefe arasındaki bağlantıya yoğunlaşmaktadır. Ancak bu yoğunlaşma modern Türk düşünürlerinden birkaçı üzerinden nesneleştirilecektir. Türk-İslam düşüncesi ve felsefesi çoğulcu düşüncenin ürünüdür. O, bir anlamda bir tercüme medeniyeti, bir anlamda kendi özüyle bağlantılı özgün bir medeniyet yaratma çabasıdır. Her iki kabul de olguya dayanır. Bu olgu da dil üzerinden felsefenin yeni yurt ve yurttaşlarını tanımlar. Felsefenin kendini nesneleştirdiği enstrüman (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  1
  Molla Halil’e Göre Sevap ve İk'b.Serkan Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):521-556.
  Molla Halil’e göre insanların bu dünyada yaptıkları iyiliklere karşılık Yüce Allah onları ahirette lütfuyla nimetlendirecek ve Cennetine koyacaktır. Bu, Allah’ın insanlara bir va‘didir. Allah va‘dinden asla dönmez. Çünkü Allah’ın va‘dinden dönmesi, O’nun hakkında bir eksiklik sayılır. Ancak bu durum O’nun için vucûbiyet ifade etmez. Vucubiyet kavramı çeşitli anlamlarda kullanıldığı için anlam kargaşasına yol açabilir. Buna sebebiyet vermemek için kelamda özellikle de bu makalede “zorunluluk” anlamına kullanılacak olup bazen gereklilik anlamı da ihtiva edebilir. Allah, kötülük yapanları ise adaletiyle cezalandıracaktır. Bu da (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  1
  Yunan trajedi̇leri̇nde çilginlik ve deli̇rme olgusuna bakiş.Yakup Akyüz - 2022 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 38:16-36.
  Çılgınlık ve ona bağlı oluşan delirme Yunan tragedyalarında kullanılan temel olgulardan biridir. Özellikle de Sophokles ve Euripides’sin oyunlarında sıklıkla karşımıza çıkar. Delirme, baht dönüşümünde meydana gelen mani ve melonkoli halleriyle ortaya çıkmaktadır. İntihar eylemi bazı trajik kişilerde delirme eyleminin sonunda acıya dayanamayıp ortaya konulan eylem olarak gözükmektedir.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000