47 found
Order:
Disambiguations
B. J. Engelbrecht [44]B. Engelbrecht [2]Ben Engelbrecht [1]
 1. A call for the restoration of orthodoxy in South African Christian theology.B. Engelbrecht - 1991 - HTS Theological Studies 47 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Die Praktiese sy van die Prediking.B. J. Engelbrecht - 1956 - HTS Theological Studies 12 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. 'n Inleidende woord.B. J. Engelbrecht - 1987 - HTS Theological Studies 43 (1/2):1.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Redaksioneel.B. J. Engelbrecht - 1984 - HTS Theological Studies 40 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Ter begeleiding.B. J. Engelbrecht - 1970 - HTS Theological Studies 26 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  15
  Prof. Dr P.J. Muller as Dogmatikus.B. J. Engelbrecht - 1953 - HTS Theological Studies 9 (3/4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  ’n Vergelyking tussen die teologie van die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Heidelbergse Kategismus.B. J. Engelbrecht - 1989 - HTS Theological Studies 45 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8.  11
  Boekbespreking.A. Van Selms, Joh Dreyer, A. S. Geyser, B. J. Engelbrecht & A. D. Pont - 1956 - HTS Theological Studies 12 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  10
  Nuwere ontwikkelings op die gebied van sistematiese teologie.B. J. Engelbrecht - 1978 - HTS Theological Studies 34 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  10
  Boekbesprekings.P. S. Dreyer, A. D. Pont, D. F. Erasmus, B. J. Engelbrecht & J. P. Oberholzer - 1959 - HTS Theological Studies 14 (2/3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  9
  Boekbespreking.Joh Dreyer, A. S. Geyser, W. Mathlener, P. J. T. Koekemoer, D. F. Erasmus & B. Engelbrecht - 1951 - HTS Theological Studies 8 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  8
  Enkele Dogmatiese Opmerkings oor die Kerklike leer angaande die Triniteit, met besondere verwysing na die Status van die Pre- en die Postesistente Christus t.o.v. die Vader. [REVIEW]B. J. Engelbrecht - 1964 - HTS Theological Studies 19 (3/4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  7
  Opmerkings rondom die basiese probleem van die Teologie Etiek.B. J. Engelbrecht - 1978 - HTS Theological Studies 34 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  7
  Hedendaagse krisispunte in die teologie.B. J. Engelbrecht - 1967 - HTS Theological Studies 23 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  7
  Teologie en ekologie.B. J. Engelbrecht - 1988 - HTS Theological Studies 44 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  7
  Wat is die reg en die vryheid van die eksegeet?B. J. Engelbrecht - 1986 - HTS Theological Studies 42 (3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  6
  Woord vooraf.B. J. Engelbrecht - 1970 - HTS Theological Studies 26 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  6
  Boekbespreking.B. J. Engelbrecht, P. S. Dreyer, J. F. Stutterheim & L. M. Le Roux - 1957 - HTS Theological Studies 13 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  6
  Boekbespreking.S. P. Engelbrecht, P. S. Dreyer, B. Gemser, A. S. Geyser, B. J. Engelbrecht & A. Van Selms - 1956 - HTS Theological Studies 12 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  6
  Die plek van sang en musiek in die Protestantse Erediens.B. J. Engelbrecht - 1954 - HTS Theological Studies 10 (4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  5
  Boekbespreking.B. J. Engelbrecht - 1959 - HTS Theological Studies 14 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  5
  Medelinge van die redaksie.B. J. Engelbrecht - 1957 - HTS Theological Studies 13 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  5
  Preek gehou by die kerklike ampsaanvaarding as Hoogleraar in die Teologie.B. J. Engelbrecht - 1952 - HTS Theological Studies 8 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  4
  Boekbespreking.B. J. Engelbrecht & A. Van Selms - 1952 - HTS Theological Studies 9 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  4
  Die ‘Proslogion C2-4’ van Anselmus van Kantelberg.B. J. Engelbrecht - 1990 - HTS Theological Studies 46 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  4
  Die Teologiese Hoofgedagtes in Kierkegaard se stryd teen die Hegelse Sisteem.B. J. Engelbrecht - 1959 - HTS Theological Studies 15 (2/3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  4
  'n Ernstige Worsteling om 'n werklike Geloofsetiek.B. J. Engelbrecht - 1957 - HTS Theological Studies 13 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  4
  Prof. Dr Gehardus van der Leeuw.B. J. Engelbrecht - 1951 - HTS Theological Studies 8 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  3
  Die boodskap van Romeine.B. J. Engelbrecht - 1984 - HTS Theological Studies 40 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  3
  Calvin and the Corpus Christianum.B. J. Engelbrecht - 1979 - HTS Theological Studies 35 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  3
  Genade en skoonheid.B. J. Engelbrecht - 1970 - HTS Theological Studies 26 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  3
  Vyftig jaar dogmatiek - 'n Huldeblyk aan Karl Barth.B. J. Engelbrecht - 1966 - HTS Theological Studies 22 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  3
  Boekbespreking.B. J. Engelbrecht - 1954 - HTS Theological Studies 10 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  3
  Die Praesentia Realis en die Protestantse Erediens.B. J. Engelbrecht - 1961 - HTS Theological Studies 16 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  3
  Das Tragische und der Mensch.B. J. Engelbrecht - 1952 - HTS Theological Studies 8 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  3
  Enkele etiese aspekte van natuurbewaring.B. J. Engelbrecht - 1992 - HTS Theological Studies 48 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  3
  Mededeling van die redaksie.B. Gemser & B. J. Engelbrecht - 1955 - HTS Theological Studies 11 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  2
  Die werk van die Heilige Gees.B. J. Engelbrecht - 1979 - HTS Theological Studies 35 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  2
  Die antwoord en taak van die kerk ten opsigte van sekularisasie.B. J. Engelbrecht - 1968 - HTS Theological Studies 24 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  2
  Calvyn en die Calvinisme.B. J. Engelbrecht - 1988 - HTS Theological Studies 44 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  2
  Boekbespreking.S. P. Van Rensburg & B. J. Engelbrecht - 1952 - HTS Theological Studies 8 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  1
  Apartheid and Evangelical Witness in the Face of the Threat of Revolution in South Africa.Ben Engelbrecht - 1986 - Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies 3 (2):31-35.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  6
  Die betekenis van die begrip "Vrees-van-die-Here" in Spreuke, Job en Prediker.B. J. Engelbrecht - 1951 - HTS Theological Studies 7 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44.  1
  'n Nuwe ekumeniese geloofsbelydenis?B. J. Engelbrecht - 1987 - HTS Theological Studies 43 (1/2):72-85.
  A new ecumenical confession of faithRecently theologians, church leaders and even churches from all over the world expressed the desirability of a new confession of faith, preferably an ecumenical confession. The Reformed Church in America proposed a new confession with their Song of Hope. They still maintain large parts of their 16th century reformed confessions but the following motives played a role in their desire for a new confession:• The necessity to correct the existing, 'old' confessions in the light of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  1
  Boekbespreking.B. J. Engelbrecht, B. Gemser, W. F. Beezhold, A. Van Selms, D. F. Erasmus & P. S. D. - 1950 - HTS Theological Studies 7 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  1
  Boekbesprekings.B. J. Engelbrecht - 1958 - HTS Theological Studies 13 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  1
  Opmerkings oor die Moontlike Hersiening van ons Kerk se Liturgiese Geskrifte.B. J. Engelbrecht - 1960 - HTS Theological Studies 16 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark