Results for 'Asl�� Avci Ak��ali'

1000+ found
Order:
 1.  16
  Unsafe Nursing Documentation: A Qualitative Content Analysis.Ali Tajabadi, Fazlollah Ahmadi, Afsaneh Sadooghi Asl & Mojtaba Vaismoradi - 2020 - Nursing Ethics 27 (5):1213-1224.
  BackgroundNursing documentation as a pivotal part of nursing care has many implications for patient care in terms of safety and ethics.ObjectivesTo explore factors influencing nursing documentation from nurses’ perspectives in the Iranian nursing context.MethodsThis qualitative study was carried out using a qualitative content analysis of data collected from 2018 to 2019 in two urban areas of Iran. Semi-structured interviews, observations, and reviews of patients’ medical files were used for data collection.Ethical considerationsThis study was conducted in accordance with the ethical principles (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  33
  Karanlık Sokağı Aydınlatan Enstitü: Aksu Köy Enstitüsü.Aslı Avci Akçali - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 5):27-27.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  A Question of Audience: Laonikos Chalkokondyles’ Hellenism.Aslıhan Akışık-Karakullukçu - 2019 - Byzantinische Zeitschrift 112 (1):1-30.
  By focusing on the known details of Laonikos Chalkokondyles’ biography, on his relation to Byzantine historiographical tradition, by comparing his historical work to that of contemporary intellectuals living under the Ottomans as well as those in the west, examining his portrayal of Mehmed II, his adoption of a Herodotean model, the revival of Herodotus in the Renaissance more generally, and the reception of the ᾿Aπόδειξις in the fifteenth and sixteenth centuries, I argue that Laonikos was writing for an elite circle (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  14
  Mustafa Ali's Epic Deeds of Artists: A Critical Edition of the Earliest Ottoman Text About the Calligraphers and Painters of the Islamic World Edited, Translated and Commented by ESRA AK N-K VANC.W. Shaw - 2015 - Journal of Islamic Studies 26 (2):254-256.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Maz̲hab, Falsafah Aur Kāʼināt: (Guftgū Va Justjū).Sher ʻAlī Ak̲h̲tar - 2004 - Velkam Buk Porṭ.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  6
  İstanbul Koca Ragıb Paşa Kütüphanesi Camları Arkeometrik Analizleri.Ali Akın Akyol - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 10):5-5.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  11
  Varlık Ve Akıl: Aristoteles Ve F'r'bî’de Burh'n Teorisi [Being and Intellect: Demonstration Theory in Aristotle and Al-Fārābī], Ali Tekin.Fatma Karaismail - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):185-189.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Varlık Ve Akıl: Aristoteles Ve F'r'bî’de Burh'n Teorisi, Ali Tekin.Fatma Karaismail - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (3):196-200.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  İbn Sîn'’Nın Eş-Şif': Metafizik 1/8’de Sofistlerle Tartışma Ve Dış Karşısında Zihnin Araçsallaşması.Ömer Ali Yildirim - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Bu çalışma İbn Sînâ’nın eş-Şifâ: Metafizik kitabının birinci makalesinin sekizinci faslını odağına alma amacındadır. Söz konusu fasıldaki sofistlere dair yapılan incelemenin metafizik ilmi açısından gerekliliği, zihni arka planı, burada kullanılan yöntem ve tercih edilen bu yöntemin gerekçelerini belirlemeye çalıştım. Filozofun buradaki ibarelerinin gönderme yaptığı teori, tartışma ve ilkeleri yakalamaya ve bunların felsefe tarihindeki izlerini bulmaya gayret ettim. Bu fasıldaki sorunlarla benzer meselelerin ele alındığı Aristoteles’in Metafizik kitabındaki görüşler arasındaki irtibata da yer vermeye çalıştım. Makalede, amaçlanan tahlili yapabilmek için İbn Sînâ’nın (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  Sâi̇nüddîn Ali̇ Bi̇n Türke’de Varlik Mertebeleri̇.Buşra Arslan Meçi̇n - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):91-105.
  Öz Çalışmanın konusu irfanî geleneğin on beşinci yüzyıldaki önemli temsilcilerinden ve aynı zamanda İbnü’l-Arabî’nin takipçilerinden biri olan İbn Türke’nin varlık mertebelerine dair görüşleridir. Konu, İbn Türke’nin varlık ve varlığın mertebeleri ile ilgili düşüncelerinden hareketle hazırlanmıştır. Birincil kaynakların esas alındığı bu çalışmada, İbn Türke ve Ekberî geleneğin önemli temsilcilerinin eserlerine müracaat edilmiştir. Çalışmanın amacı, felsefe ve kelâmın yanı sıra tasavvuf felsefesinin en önemli konularından biri olan varlık düşüncesi ve varlık mertebelerini İbn Türke’nin görüşleri çerçevesinde ele alarak âlemdeki varoluşun hakikatinin ne olduğu, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  17
  Being and Intellect: Theory of Demonstration in Aristotle and Al-Fārābī by A. Tekin.Ilyas Altuner - 2018 - Entelekya Logico-Metaphysical Review 2 (1):67-70.
  Ali Tekin, Varlık ve Akıl: Aristoteles ve Fârâbî’de Burhan Teorisi [Being and Intellect: Theory of Demonstration in Aristotle and al-Fārābī], 477 pp.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12. Hume’un Nedensellik, Tümevarım ve Metafizik Problemi.Saniye Vatansever - 2021 - Felsefi Düsün 16 (16):1-30.
  Bu makalede David Hume’un nedensellik ve tümevarımsal çıkarımların akılsal gerekçelendirilmesine karşı eleştirileri incelenecek ve bu eleştirilerin geleneksel metafiziğin olanaklılığına dair temel bir probleme işaret ettiği savunulacaktır. Hume’un nedensellik ilkesine ve bu ilkenin ima ettiği zorunlu nedensel ilişkilerin varlığına dair eleştirel argümanları ayrıntılı bir şekilde analiz edilerek, nedensellik probleminin nasıl olup da bizi tümevarımsal çıkarımlarımızın gerekçelendirilmesiyle ilgili olan tümevarım problemine götürdüğü gösterilecektir. Görüleceği gibi, Hume’a göre nedensellik ve tümevarımsal çıkarımların ortak problemi her ikisinin de genel geçer doğrular olarak kabul edilen ancak (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. D'vûd-i Karsî’nin Şerhu Îs'gûcî Adlı Eserinin Eleştirmeli Metin Neşri ve Değerlendirmesi.Ferruh Özpilavcı - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (3):2009-2009.
  Dâwûd al-Qarisî (Dâvûd al-Karsî) was a versatile and prolific 18th century Ottoman scholar who studied in İstanbul and Egypt and then taught for long years in various centers of learning like Egypt, Cyprus, Karaman, and İstanbul. He held high esteem for Mehmed Efendi of Birgi (Imâm Birgivî/Birgili, d.1573), out of respect for whom, towards the end of his life, Karsî, like Birgivî, occupied himself with teaching in the town of Birgi, where he died in 1756 and was buried next to (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  12
  ‘Bilimsel İlerlemeler Tanrı’yı Yok mu Ediyor?’ Sorusu ve Kel'mî Açıdan Değerlendirilmesi.Murat Akin - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):701-730.
  Rönesans ve ardında Aydınlanma dönemiyle beraber gerçekleşen bilimsel ilerlemeler fazlaca dikkat çekmeyi başarmıştır. Bunun sonucunda modern bilim, bilginin en güvenilir kaynağı olarak kabul edilerek onun her meseleyi çözebileceği bir zemine oturtturulmuştur. Öyle ki bilim, Tanrı’nın var olup olmadığına dair de bilgi üretebileceği dillendirilmiştir. Bu aşamada ideolojik yaklaşımların ve din adına sergilenen bazı temelsiz akıl dışı argümanların katkısıyla da bilim artık kutsal bir müesseseye dönüştürülmüştür. Kutsala dönüştürülen bilim, bir diğer kutsal olan dinle artık ortak bir zeminde buluşamayacak hale dönüşmüş ve yanlış (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  19
  Hz. Ali'nin Menkıbevî Hayatına Dair Bir.Ali Kozan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 5):465-490.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  24
  [Book Review] an Islamic Utopian, a Political Biography of Ali Shariati. [REVIEW]Ali Rahnema - 2000 - Science and Society 64 (2):261-264.
 17.  30
  Analogical Arguments in the Kalām Tradition: Abū L-Ma ‘Ālī Al-Juwaynī and Beyond.Abdurrahman Ali Mihirig - 2022 - Methodos. Savoirs Et Textes 22.
  This article examines the development and critique of analogical arguments in the kalām tradition. There are two basic positions on analogical arguments: one holds that if analogical arguments yield certainty, then they are analyzable as deductive inferences, rendering the analogy itself redundant. Proponents of this view thus hold that if the analogy is useful at all, it will never yield the certainty demanded in the rational sciences; another holds that the analogy remains useful even when the argument is deductively sound, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  16
  Islam, Modernity, and the Human Sciences. By Ali Zaidi. [REVIEW]Ali Paya - 2012 - Journal of Islamic Studies 23 (3):403-406.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  8
  Kendi̇ Kalemi̇nden Prof. Dr. Coşkun Ak.Çoşkun Ak - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:I-XXIII.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  17
  Hegel Und Ali Shariati: Geschichtsphilosophische Betrachtungen Im Geiste der Islamischen Revolution Im Iran.Ahmad Ali Heydari - 2014 - Hegel-Jahrbuch 2014 (1).
 21.  4
  Analogical Arguments in the Kalām Tradition: Abū L-Ma ‘Ālī Al-Juwaynī and BeyondLes Arguments Analogiques Dans la Tradition du Kalām : Abū L-Ma‘Ālī Al-Juwaynī Et au-Delà.Abdurrahman Ali Mihirig - 2022 - Methodos 22.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  10
  Maulana Ashraf Ali Thanvi: His Views on Religious and Moral Philosophy, and Tasawwuf.Ahmad Ali Khawaja - 1989 - Pakistan Hijra Council.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  25
  Should Physicians Tell the Truth Without Taking Social Complications Into Account? A Striking Case.Ercan Avci - 2018 - Medicine, Health Care and Philosophy 21 (1):23-30.
  The principle of respect for autonomy requires informing patients adequately and appropriately about diagnoses, treatments, and prognoses. However, some clinical cases may cause ethical dilemmas regarding telling the truth. Under the existence especially of certain cultural, social, and religious circumstances, disclosing all the relevant information to all pertinent parties might create harmful effects. Even though the virtue of telling the truth is unquestionable, sometimes de facto conditions compel physicians to act paternalistically to protect the patient/patients from imminent dangers. This article, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  94
  Trusting Our Selves to Technology.Asle H. Kiran & Peter-Paul Verbeek - 2010 - Knowledge, Technology & Policy 23 (3):409-427.
  Trust is a central dimension in the relation between human beings and technologies. In many discourses about technology, the relation between human beings and technologies is conceptualized as an external relation: a relation between pre-given entities that can have an impact on each other but that do not mutually constitute each other. From this perspective, relations of trust can vary between reliance, as is present for instance in technological extensionism, and suspicion, as in various precautionary approaches in ethics that focus (...)
  Direct download (7 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 25.  37
  “White Crisis” and/as “Existential Risk,” or the Entangled Apocalypticism of Artificial Intelligence.Syed Mustafa Ali - 2019 - Zygon 54 (1):207-224.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 26.  20
  ASL Loci: Variables or Features?Jeremy Kuhn - 2016 - Journal of Semantics 33 (3):449-491.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 27.  3
  Foundationalist Theories of Epistemic Justification.Richard Fumerton & Ali Hasan - forthcoming - Stanford Encyclopedia of Philosophy.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   31 citations  
 28.  15
  Factors Affecting Professional Ethics in Nursing Practice in Iran: A Qualitative Study.Ali Dehghani, Leili Mosalanejad & Nahid Dehghan-Nayeri - 2015 - BMC Medical Ethics 16 (1):1-7.
  BackgroundProfessional ethics refers to the use of logical and consistent communication, knowledge, clinical skills, emotions and values in nursing practice. This study aimed to explore and describe factors that affect professional ethics in nursing practice in Iran.MethodsThis qualitative study was conducted using conventional content analysis approach. Thirty nurses with at least 5 years of experience participated in the study; they were selected using purposive sampling. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed using thematic analysis.ResultsAfter encoding and classifying the data, (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 29.  14
  ʿAlī et le Coran.Mohammad Ali Amir-Moezzi - 2014 - Revue des Sciences Philosophiques Et Théologiques 98 (4):669.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  45
  Technological Presence: Actuality and Potentiality in Subject Constitution. [REVIEW]Asle H. Kiran - 2012 - Human Studies 35 (1):77-93.
  Technical mediation shapes our experience of the world, but it also shapes our experience of ourselves. In this paper, I argue that in order to understand the latter aspect of technical mediation, we need to expand on notions of technical mediation that focuses on actual use, and bring in possible use as well. The concept of technical mediation must therefore be grounded in a more general concept of technological presence. This concept indicates that technology harbours both actuality and potentiality, the (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 31.  30
  Teacher Agency Following the Ecological Model: How It is Achieved and How It Could Be Strengthened by Different Types of Reflection.Äli Leijen, Margus Pedaste & Liina Lepp - 2020 - British Journal of Educational Studies 68 (3):295-310.
 32. The Influential Factors in Humanistic Critical Care Nursing.Somaye Mohamadi Asl, Mojgan Khademi & Eesa Mohammadi - 2022 - Nursing Ethics 29 (3):608-620.
  Background: One of the main concerns in critical care units is the development of humanistic approaches. In this regard, recognizing the factors affecting humanistic nursing can contribute to humanizing nursing care in these units. Objective: The objective was to recognize the influential factors of humanistic nursing in critical care units. Research design: This qualitative study was carried out using a phenomenology method. Thirty-nine in-depth unstructured interviews were performed. The data were analyzed using the phenomenological nursology approach. To guarantee trustworthiness, prolonged (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33.  41
  Muḥammad the Paraclete and ʿAlī the Messiah: New Remarks on the Origins of Islam and of Shiʿite Imamology.Mohammad-Ali Amir-Moezzi - 2018 - Der Islam: Journal of the History and Culture of the Middle East 95 (1):30-64.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  9
  Evaluating the effectiveness of bioethics education through quality standards and indicators.Ercan Avci - 2022 - International Journal of Ethics Education 7 (1):5-19.
  Bioethics education has remarkably grown across the globe in the last few decades. The data of the UNESCO Global Ethics Observatory proves that bioethics education is a global phenomenon with various bioethics institutions, teaching programs, and academicians. However, this situation does not mean that bioethics education has reached a stable and flawless level. Especially, the effectiveness of bioethics programs or their quality assessment is a major area that should be analyzed through more academic works. For filling that gap, this article (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 35.  1
  Incorporation of a Software Engineering Evaluation Method in an Educational Software Course in Turkey.Zeynep Yurtseven Avci & Rasha Osman - 2019 - Educational Studies:1-20.
  ABSTRACTThe research literature identifies the limitations of pre-service teacher training in the evaluation and assessment of educational software for classroom use. This study investigated the en...
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  34
  Mirat-I-Ahmadi; A Persian History of Gujerat (English Translation) Translated From the Persian Original of Ali Muhammad Khan.Burton Stein, M. F. Lokhandwala & Ali Muhammad Khan - 1967 - Journal of the American Oriental Society 87 (1):76.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  5
  Islamic Thought and Movement in the Subcontinent: A Study of Sayyid Abu A'la Mawdudi and Sayyid Abul Hasan Ali Nadwi.Sheikh Jameil Ali - 2010 - D.K. Printworld.
  Syed Abul Aʻla Maudoodi, 1903-1979, founder of Jamaat-e Islami, religio-political party of Pakistan and Abulḥasan 'Alī, Nadvī, b. 1913-1999, Islamic scholar.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Per un¿ introduzione alla letteratura postcoloniale italiana, con brani di Garane Garane, Gabriella Ghermandi, Ubax Cristina Ali-Farah, Stefano Rizzo, Igiaba Scego.Ali Munin Ahad - 2005 - Filosofia Oggi 10 (3):193.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  15
  Türkiye Türkçesi Deyimlerinde Duyguların Analizi.Yıldız Yenen Avci - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 7):997-997.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  8
  Interventions for Organizational Climate and Culture in Academia: A Scoping Review.Marin Viđak, Lana Barać, Ružica Tokalić, Ivan Buljan & Ana Marušić - 2021 - Science and Engineering Ethics 27 (2):1-23.
  Organizational climate and culture may influence different work-related outcomes, including responsible conduct of research and research misconduct in academic or research organizations. In this scoping review we collected evidence on outcomes of interventions to change organizational climate or culture in academic or research settings. Out of 32,093 documents retrieved by the search, we analysed 207 documents in full text, out of which 7 met the eligibility criteria and were included in the final analysis. The included studies measured organizational climate, organizational (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  6
  Perception of Organizational Ethical Climate by University Staff and Students in Medicine and Humanities: A Cross Sectional Study.Marin Viđak, Ivan Buljan, Ružica Tokalić, Anita Lunić, Darko Hren & Ana Marušić - 2020 - Science and Engineering Ethics 26 (6):3437-3454.
  We assessed students’ and employees’ perception of ethical climate at a university school of medicine compared to that of social sciences and humanities, as well as temporal changes in the employees’ perception of ethical climate. We also explored potential predictors of ethical climate, including moral foundations. This cross-sectional questionnaire study was conducted at the University of Split School of Medicine and the Faculty of Humanities and Social Sciences, in Croatia, from April to September 2019. We used 36-item Ethical Climate Questionnaire (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42. An Intelligent Tutoring System for Teaching Advanced Topics in Information Security.Ali O. Mahdi, Mohammed I. Alhabbash & Samy S. Abu Naser - 2016 - World Wide Journal of Multidisciplinary Research and Development 2 (12):1-9.
  Recently there is an increasing technological development in intelligent tutoring systems. This field has become interesting to many researchers. In this paper, we present an intelligent tutoring system for teaching information security. This intelligent tutoring systems target the students enrolled in Advanced Topics in Information Security in the faculty of Engineering and Information Technology at Al-Azhar University in Gaza. Through which the student will be able to study the course and solve related problems. An evaluation of the intelligent tutoring systems (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 43.  10
  Atasözlerimizde Sıfat Ve Sıfat-Fiillerin Kullanımı.Yıldız Yenen Avci - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):975-975.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  7
  The Potential for Plurality and Prevalence of the Religious Institutional Logic.Ali A. Gümüsay - 2020 - Business and Society 59 (5):855-880.
  Religion is a significant social force on organizational practice yet has been relatively underexamined in organization theory. In this article, I assert that the institutional logics perspective is especially conducive to examine the macrolevel role of religion for organizations. The notion of the religious logic offers conceptual means to explain the significance of religion, its interrelationship with other institutional orders, and embeddedness into and impact across interinstitutional systems. I argue for intrainstitutional logic plurality and show that specifically the intrareligious logic (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 45.  31
  Responsible Design. A Conceptual Look at Interdependent Design–Use Dynamics.Asle H. Kiran - 2012 - Philosophy and Technology 25 (2):179-198.
  This article investigates the conceptual foundations of technological innovation and development projects that aim to bring ethical and social issues into the design stage. Focusing on the ethics and social impact of technological innovation and development has been somewhat of a trend lately, for instance in ELSA research and in such initiatives as the Dutch Responsible Innovation programme. I argue that in order to succeed in doing social responsible and ethical sound design, a proper understanding of the relation between technology (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 46. Phenomenal Conservatism, Classical Foundationalism, and Internalist Justification.Ali Hasan - 2013 - Philosophical Studies 162 (2):119-141.
  In “Compassionate Phenomenal Conservatism” (2007), “Phenomenal Conservatism and the Internalist Intuition” (2006), and Skepticism and the Veil of Perception (2001), Michael Huemer endorses the principle of phenomenal conservatism, according to which appearances or seemings constitute a fundamental source of (defeasible) justification for belief. He claims that those who deny phenomenal conservatism, including classical foundationalists, are in a self-defeating position, for their views cannot be both true and justified; that classical foundationalists have difficulty accommodating false introspective beliefs; and that phenomenal conservatism (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 47.  86
  Has Ali Dissolved the Gamer’s Dilemma?Morgan Luck - 2018 - Ethics and Information Technology 20 (3):157-162.
  In this paper I will evaluate Ali’s dissolution of the gamer’s dilemma. To this end the dilemma will be summarized and Ali’s dissolution formulated. I conclude that Ali has not dissolved the dilemma (at least not fully).
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 48. Knowledge by Acquaintance Vs. Description.Ali Hasan & Richard Fumerton - 2019 - Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 49.  7
  Kur’ân’daki̇ fuâd keli̇mesi̇ üzeri̇ne bi̇r değerlendi̇rme.Hatice Avci - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50.  6
  Evolutionary Theodicies – an Attempt to Overcome Some Impasses.Asle Eikrem & Atle Ottesen Søvik - 2018 - Neue Zeitschrift für Systematicsche Theologie Und Religionsphilosophie 60 (3):428-434.
  Summary Mats Wahlberg argues that evolutionary theodicies fail to show how an evolutionary process was necessary in order to reach the goal God is said to have had when creating our world. The authors of this article argue that Wahlberg‘s critique fails if one takes into consideration the distinction between type- and token-values. The question that guides Wahlberg‘s discussion is whether or not unique type-values require an evolution in order to be instantiated or not. He does not, however, discuss whether (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000