9 found
Order:
 1.  5
  Veranderende Perspektiewe Op Seksualiteit En Die Huwelik in ’N Postmoderne Kerk.Annelie Botha & Yolanda Dreyer - 2013 - HTS Theological Studies 69 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 2.  8
  Demistifikasie van die metafoor “die kerk as bruid”.Annelie Botha & Yolanda Dreyer - 2007 - HTS Theological Studies 63 (3).
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 3.  27
  Huwelik en huweliksrolle in Afrikaanse kultuur- en kerklike konteks.Annelie Botha & Yolanda Dreyer - 2013 - HTS Theological Studies 69 (1):01-09.
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  12
  Lewensstories van getroude vroue: ’n Moontlikheid tot transformasie.Annelie Botha - 2015 - HTS Theological Studies 71 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  11
  Yolanda Dreyer: Haar proses van bewusmaking – ’n Waarderende refleksie op haar bydrae tot die akademiese diskoers ten opsigte van die temas gender, huwelik en seksualiteit.Annelie Botha - 2017 - HTS Theological Studies 73 (4):1-12.
  The focus of this reflection on Yolanda Dreyer's contribution to the academy is her research on gender, sexuality and marriage. The contributions she has made were written from a pastoral perspective and focused on pastoral interaction with women. The issues surrounding the church's view on marriage does not only concern the roles given to women but also the place and status that the church and society assigned to marriage as an institution. Her contribution in the area of sexuality is very (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  10
  ’N Feministiese Narratief-Pastorale Perspektief Op Die Huwelikbevestigingsformuliere van Die Nederduitsch Hervormde Kerk.Annelie Botha & Yolanda Dreyer - 2007 - HTS Theological Studies 63 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  12
  Shifting Ecclesial Perspectives on Sexuality and Marriage in a Postmodern World.Annelie Botha & Yolanda Dreyer - 2013 - HTS Theological Studies 69 (2):01-10.
  The aim of the article is to critically question whether the church is still able to guide people to make meaningful choices with regard to marriage and sexuality when values keep shifting. This question is especially relevant where the church still tends to uphold premodern values (heteronormative, patriarchal, monogamous) with regard to sexuality and marriage as the only (prescriptive) model for marriage in a postmodern world. The article consists of the following sections: changing values versus traditional values; marriage and sexuality (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  Verskuiwing van Teologiese Denke Oor Die Huwelik Vanaf Luther Tot Vandag.Annelie Botha - 2017 - HTS Theological Studies 73 (5):113-130.
  In hierdie hoofstuk word Luther se teologiese denke oor die huwelik en seksualiteit bespreek. Luther se invloed op teologiese denke oor die huwelik word aangetoon. Die hoofstuk wys daarop dat sedert Luther tot vandag, seksuele verskille 'n belangrike kwessie is wanneer daar vanuit 'n teologiese perspektief oor die huwelk nagedink word. 'n Hermeneutiek van suspisie word gebruik om die skeppingsorde teologie sowel as die begrip 'mens as geskape na die beeld van God', wat tradisioneel gebruik word in die nadenke oor (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  8
  Marriage and Marital Roles in the Afrikaans Cultural and Religious Context.Annelie Botha & Yolanda Dreyer - 2013 - Hts Theological Studies 69 (1):01-09.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark