5 found
Order:
 1. Релігійна Діяльність Єзуїтів У Східнослов'янському Регіоні В Останній Третині XVI - Першій Половині XVII Ст.Angela Papazova - 2011 - Схід 3 (110):114-118.
  Тhe results and the consequences of those activities in the Region with reference to the goal of Jesus Society are also examined. The religious and the educational activities of Jesuit Order were the important element of the historical precesses in the Region, which gave rise to the development of local education, activized the religious, social and political fields. They were also an essential tribute to the interaction between the Western and the Eastern cultures. However it resulted in the restriction of (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Вивчення діяльності ордену єзуїтів у східнослов'янському регіоні в останній третині хvі - першій половині хvіі ст. дослідниками російської імперії.Angela Papazova - 2015 - Схід 7 (139):44-49.
  У статті розглянуто тематику наукових робіт дослідників із Російської імперії щодо діяльності ордену єзуїтів у східнослов'янському регіоні в останній третині XVI - першій половині XVII ст. Виявлено, що в проаналізованих роботах науковці проявили великий інтерес до зазначеної проблеми. Дослідники зібрали та опублікували фактичний матеріал у збірниках документів, розпочали дослідження деяких аспектів діяльності єзуїтів щодо системи освіти та виховання, Берестейської церковної унії, уніатської церкви, базиліанського ордену, місії Антоніо Поссевіно в Москву, участі єзуїтів у подіях смутних часів у Московії, діяльності окремих членів (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Єзуїтські аптеки, лікарні та інфірмерії східнослов'янського регіону в останній третині XVI - першій половині XVII ст.Angela Papazova - 2014 - Схід 6 (132):78-82.
  У статті проаналізовано та узагальнено відомості про діяльність аптек, лікарень та інфірмерій ордену єзуїтів у східнослов'янському регіоні в останній третині XVI - першій половині ХVІІ ст. Представлений, проаналізований і систематизований матеріал щодо закладів лікувального призначення Товариства Ісуса, які обслуговували мешканців єзуїтських домів, а також населення краю. За допомогою архівних та опублікованих історичних джерел відмічені способи впровадження й фінансування певних аптек, інфірмерій і лікарень, розглянуто їхнє місце в системі домів ордену. З'ясовано, що ці заклади мали не лише внутрішньоорденське значення, виконували певні (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  21
  Заклади Навчального Призначення При Єзуїтських Колегіумах У Східнослов'янському Регіоні Останньої Третини XVI - Першої Половини XVII Ст.Angela Papazova - 2013 - Схід 6 (126):242-249.
  The article presents, analyzes and systematizes the sources on constituent elements of educational Jesuit Colleges of the East Slavic region in the late 16th - early 17th centuries. The author tabulates the data about the period of creation or functioning of Jesuit educational facilities and their components (missions, residences, schools, collegiums, "bursa", music "bursa", "konvikty", seminaries, houses of the third probation, theaters, student and philistine fraternities, churches, chapels, pharmacies, infirmaries, hospitals, orphanages, libraries, printing houses) in the twenty-seven cities of region (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  7
  Нормативно-регламентаційні джерела з історії діяльності ордену єзуїтів у східнослов'янському регіоні в останній третині XVI - першій половині XVII ст.Angela Papazova - 2017 - Схід 6 (152):67-71.
  У статті розглянуто інформативні можливості нормативно-регламентаційних документів з історії діяльності ордену єзуїтів у східнослов'янському регіоні в останній третині XVI - першій половині XVII ст. Виявлено, що зазначений вид джерел має великі інформативні можливості щодо вивчення устрою та діяльності ордену єзуїтів: територіальної організації, внутрішньої структури, ієрархії членів, методів роботи, створення й роботи домів, регламентації діяльності. Однак самооцінка діяльності та здобутків у зазначених джерелах не відображає об'єктивних впливів на різні сфери життя, значення та наслідків роботи ордену для регіону.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark