Results for 'Andrzej Stoi��ski'

1000+ found
Order:
 1. A post-analytical approach to philosophy and theory of law.Andrzej Bator, Zbigniew Pulka, Jan Burzyński & Mikołaj Golubiewski (eds.) - 2019 - Berlin: Peter Lang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Tożsamość a moralność w świetle koncepcji Dereka Parfita.Andrzej Stoiński - 2013 - Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Hermeneutics-ethics--education.Andrzej Wierciński (ed.) - 2015 - Zürich: Lit Verlag.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Naturrecht in der Gegenwart: Anstösse zur Erneuerung naturrechtlichen Denkens im Anschluss an Robert Spaemann.Andrzej Dominik Kuciński - 2017 - Paderborn: Ferdinand Schöningh.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Podmiotowość moralna osoby w perspektywie olitycznego postulatu równej "wolności do".Andrzej Stoiński - 2017 - Studia Philosophiae Christianae 51 (3):99.
  Artykuł dotyczy zagadnienia wolności indywidualnej i problemu zagrożeń, jakie może pociągać za sobą hołdowanie niektórym jej odmianom. Klasycznie pojmowana wolność, zwana negatywną, utożsamiana z brakiem zewnętrznego przymusu, może stać w opozycji do tak zwanej wolności pozytywnej. To ostatnie pojęcie definiowane jest na ogół poprzez możność, co przywodzi na myśl jego związek z pojęciem władzy. Punktem wyjścia rozważań stała się analiza wybranych aspektów obu wolności. Rozróżnienie tych dwóch fenomenów jest istotne dla zrozumienia niektórych procesów zachodzących we współczesnej wspólnocie politycznej. Konsekwentne odwoływanie (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  29
  Knowledge and Inquiry: Essays on Jaakko Hintikka’s Epistemology and Philosophy of Science.Matti Sintonen (ed.) - 1997 - Brill | Rodopi.
  Contents: Matti SINTONEN: From the Science of Logic to the Logic of Science. I: HISTORICAL PERSPECTIVES. Zev BECHLER: Hintikka on Plenitude in Aristotle. Marja-Liisa KAKKURI-KNUUTTILA: What Can the Sciences of Man Learn from Aristotle? Martin KUSCH: Theories of Questions in German-Speaking Philosophy Around the Turn of the Century. Nils-Eric SAHLIN: 'HE IS NO GOOD FOR MY WORK': On the Philosophical Relations between Ramsey and Wittgenstein. II: FORMAL TOOLS: INDUCTION, OBSERVATION AND IDENTIFIABILITY. Theo A.F. KUIPERS: The Carnap-Hintikka Programme in Inductive Logic. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  1
  Creativity and Consciousness: Philosophical and Psychological Dimensions.Jerzy Brzezinski, Santo di Nuovo, Tadeusz Marek & Thomasz Maruszewski (eds.) - 1993 - Rodopi.
  Contents: PART I. PHILOSOPHICAL EXPLANATIONS OF CREATIVITY AND CONSCIOUSNESS. Krystyna ZAMIARA: The psychological approach to creativity. A critical appraisal. Rick L. FRANKLIN: Creativity and depth in understanding. Zdzis??l??awa PIATEK: Creativity of life and F.W. Nietzsche's idea of Superman. Jaromír JANOUSEK: Dialogue and joint activity: A psychological approach. Krystyna ZAMIARA: Some remarks on Piaget's notion of "consciousness" and its importance for the studies of culture. Anna GA??L??DOWA, and Aleksander NELICKI: Attitudes towards values as a factor determining creativity. PART II. THE ROLE (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. The Philosophy of Mathematics and Logic in the 1920s and 1930s in Poland.Roman Murawski - 2014 - Basel: Imprint: Birkhäuser.
  The aim of this book is to present and analyze philosophical conceptions concerning mathematics and logic as formulated by Polish logicians, mathematicians and philosophers in the 1920s and 1930s. It was a remarkable period in the history of Polish science, in particular in the history of Polish logic and mathematics. Therefore, it is justified to ask whether and to what extent the development of logic and mathematics was accompanied by a philosophical reflection. We try to answer those questions by analyzing (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  35
  Euphony and Logos: Essays in Honour of Maria Steffen-Batóg and Tadeusz Batóg.Roman Murawski & Jerzy Pogonowski (eds.) - 1997 - Rodopi.
  Contents: Preface. SCIENTIFIC WORKS OF MARIA STEFFEN-BATÓG AND TADEUSZ BATÓG. List of Publications of Maria Steffen-Batóg. List of Publications of Tadeusz Batóg. Jerzy POGONOWSKI: On the Scientific Works of Maria Steffen-Batóg. Jerzy POGONOWSKI: On the Scientific Works of Tadeusz Batóg. W??l??odzimierz LAPIS: How Should Sounds Be Phonemicized? Pawe??l?? NOWAKOWSKI: On Applications of Algorithms for Phonetic Transcription in Linguistic Research. Jerzy POGONOWSKI: Tadeusz Batóg's Phonological Systems. MATHEMATICAL LOGIC. Wojciech BUSZKOWSKI: Incomplete Information Systems and Kleene 3-valued Logic. Maciej KANDULSKI: Categorial Grammars with (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Cezary Wodziński in memoriam.Cezary Wodziński & Waleria Szydłowska (eds.) - 2018 - Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  18
  Discussion Following Andrzej Schnizel’s Lecture.Andrzej Schnizel - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (9-10):154-156.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Absoluteness of truth and the Lvov-Warsaw School : Twardowski, Kotarbiński, Leśniewski, Łukasiewicz, Tarski, Kokoszyńska.Jan Woleński - 2022 - In Anna Brożek & Jacek Juliusz Jadacki (eds.), At the Sources of the Twentieth-Century Analytical Movement: Kazimierz Twardowski and His Position in European Philosophy. Brill.
 13. Andrzej Wajda's speech at the Oscar award ceremony.Andrzej--Awards Wajda - 2000 - Dialogue and Universalism 10 (9-10):14-15.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  26
  Józef Andrzej Stuchliński, Problemy wyboru strategii metodologicznej w biologii współczesnej. [REVIEW]Józef Andrzej Stuchliński - 1980 - Dialectics and Humanism 7 (2):170-174.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Andrzej Mostowski and foundational studies.Andrzej Mostowski, Andrzej Ehrenfeucht, Wiktor Marek & Marian Srebrny (eds.) - 2008 - Amsterdam: IOS Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. (rec.) Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez: O normatywności w etyce, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015.Andrzej Waleszczyński - 2018 - Studia Philosophiae Christianae 52 (1):137.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  18
  Adam Grobler, Metodologia nauk [Methodology of the Sciences] by Andrzej Bronk, Pawel Kawalec.Andrzej Bronk & Paweł Kawalec - 2008 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 13 (1):147-149.
  The article reviews the book Metodologia nauk [Methodology of the Sciences], by Adam Grobler.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Bibliografia Andrzeja Walickiego/na podstawie materiałów dostarczonych przez autora oprac. Andrzej Przymusiała.Andrzej Przymusiała - 1999 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 44:249-273.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Bibliografia zawartości" Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" T. l: 1957-T. 50-51: 2005-2006/oprac. Andrzej Przymusiała. [REVIEW]Andrzej Przymusiała - 2006 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 50.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  Genealogia, swoistość i zadania hermeneutyki filozoficznej (Andrzej Przyłębski, \"Hermeneutyczny zwrot filozofii\").Andrzej Kucner - 2007 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13:349-360.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  43
  On Academic Achievements and Services of Professor Andrzej Walicki.Andrzej de Lazari - 2006 - Dialogue and Universalism 16 (3/4):98-100.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  61
  An Interview with Andrzej Wajda.Aleksandra Ziółkowska-Boehm & Andrzej Wajda - 2007 - The Chesterton Review 33 (1-2):294-301.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  30
  We Must Interpret: The Hermeneutic Retrieval of the Philosophical Tradition. Andrzej Wiercinski in conversation with Boyd Blundell.Andrzej Wierciński & Boyd Blundell - 2011 - Analecta Hermeneutica 3.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  42
  Discussion Following the Lecture by Jan Małecki and Andrzej Tomczak.Jan Małecki & Andrzej Tomczak - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (9-10):162-166.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Les stoïciens.Christelle Veillard - 2012 - Paris: Les Belles lettres.
  volume 2. Le stoïcisme intermédiaire (Diogène de Babylonie, Panétius de Rhodes, Posidonius d'Apamée).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Skiing and the poetry of snow.John Frohnmayer - 2020 - Eugene, OR: Luminare Press.
  Poetry comes as close as language can to capturing that out-of-body lightness of swishing through the trees, of jumping off a cornice, of floating through the bottomless powder. This book is about joy and loss. It is about danger and consciousness. It is provocative, full of wit and insight, and helps us meet the challenges of self-discovery. Peak experiences give us a glimpse of a world beyond what our senses report. It is a world we can feel but not articulate; (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Skiing and its Discontents: Assessing the Turist Experience from a Psychoanalytical, a Neuroscientific and a Sport Philosophical Perspective.Hub Zwart - 2017 - Sport, Ethics and Philosophy 11 (3):323-338.
  This article addresses the question whether skiing as a nature sport enables practitioners to develop a rapport with nature, or rather estranges and insulates them from their mountainous ambiance. To address this question, I analyse a recent skiing movie from a psychoanalytical perspective and from a neuro-scientific perspective. I conclude that Jean-Paul Sartre’s classical but egocentric account of his skiing experiences disavows the technicity involved in contemporary skiing as a sportive practice for the affluent masses, which actually represents an urbanisation (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. Ot nasledstvoto na Bŭlgarskoto knizhovno druzhestvo do sŭvremennata bŭlgarska lingvistika: ochert︠s︡i i belezhki po istorii︠a︡ na bŭlgarskoto ezikoznanie.Stoi︠a︡n Burov - 2021 - Veliko Tŭrnovo: Izdatelstvo "IVIS".
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Polityczność podmiotu: spór o podmiotowość polityczną w świetle zwrotu językowego.Piotr Sawczyński - 2016 - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Utka, stoi︠a︡shchai︠a︡ na odnoĭ noge na beregu filosofii.Olʹga Serebri︠a︡nai︠a︡ - 2014 - Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  25
  Kto stoi na straży harmonii? O harmonii, fagocytach i tożsamości immunologicznej.Jacek S. Podgórski - 2012 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 3 (1).
  Zadaniem niniejszego wprowadzenia jest nakreślenie pewnych ram historycznych i teoretycznych współczesnej immunologii. Dyscyplina ta stosunkowo niedawno ukształtowana stara się wyjaśnić wszelkiego rodzaju zjawiska stojące na straży integralności organizmu. Organizmu rozumianego jako złożona struktura, wielosystemowa, ukształtowana w toku ewolucji. W wypadku tak szeroko rozumianego pojęcia odporności ewidentnie wymagana jest wnikliwa dyskusja, dlatego filozofowie biologii i naukowcy immunolodzy od pół wieku analizują podstawowe definicje i dochodzą do interesujących konkluzji.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  8
  Alpine Ski Coaches’ and Athletes’ Perceptions of Factors Influencing Adaptation to Stress in the Classroom and on the Slopes.Paul Davis, Anton Halvarsson, Wictor Lundström & Carolina Lundqvist - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
 33.  12
  Practical Argumentation as Reasoned Advocacy.Marcin Lewiński - 2017 - Informal Logic 37 (2):85-113.
  The paper offers a theoretical investigation into the sources of normativity in practical argumentation. The chief question is: Do we need objectively-minded, unbiased arguers or can we count on “good” argumentative processes in which individual biases cancel each other out? I address this question by analysing a detailed structure of practical argument and its varieties, and by discussing the tenets of a comparative approach to practical reason. I argue that given the comparative structure proposed, reasoned advocacy in argumentative activity upholds (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 34.  10
  Skiing and Thinking About It: Moment-to-Moment and Retrospective Analysis of Emotions in an Extreme Sport.Audun Hetland, Joar Vittersø, Simen Oscar Bø Wie, Eirik Kjelstrup, Matthias Mittner & Tove Irene Dahl - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
 35. Restons stoïques face à ce monde inquiétant: Épictète et Spinoza peuvent nous y aider.Pierre Ansay - 2018 - Mons: Couleur Livres.
 36. What kind of logic does contemporary theology need?Jerzy Dadaczyński - 2013 - In Bartosz Brożek, Adam Olszewski & Mateusz Hohol (eds.), Logic in theology. Copernicus Center Press.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Stara Akademia Platona: w początkach epoki hellenistycznej (ostatni okres).Bogdan Dembiński - 2018 - Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Structuralism in the platonic philosophy of science.Bogdan Dembiński - 2013 - In Michał Heller, Bartosz Brożek & Łukasz Kurek (eds.), Between philosophy and science. Copernicus Center Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Książka o książkach: 44 recenzje, przedmowy, posłowia z lat 1953-2012.Juliusz Domański - 2016 - Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Stoïcisme et lien social: enquête autour de Musonius Rufus.Valéry Laurand - 2014 - Paris: Classiques Garnier.
 41. Myśl Barbary Skargi: droga osobna.Jacek Migasiński & Magdalena Środa (eds.) - 2015 - Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Toward metaphysics: new tendencies in French philosophy in the middle of the twentieth century.Jacek Migasiński - 2014 - New York: Peter Lang.
  Introduction. French traditions -- Reception of phenomenology at the turn of the thirties -- Note on metaphysics -- The metaphysics of perpetual presence: Louis Lavelle -- Negative metaphysics: Ferdinand Alquié -- Ineffable metaphysics: Jean Wahl -- Metaphysics of inter-corporality: Maurice Merleau-Ponty -- Metaphysics beyond ontology: Emmanuel Lévinas -- Conclusions, continuations.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Transformat︠s︡ii︠a︡ politychnykh instytutiv u suchasnykh perekhidnykh suspilʹstvakh: monohrafii︠a︡.O. M. Stoĭko - 2016 - Kyïv: Instytut derz︠h︡avy i prava im. V.M. Koret︠s︡ʹkoho.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Neokartezjanizm fenomenologii francuskiej: Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, Henry, Marion.Wojciech Starzyński - 2014 - Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  27
  To ski or to preach from the mountaintop of hypocrisy.Mihai Nadin - 2019 - Medium.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Rationality and Decision Making: From Normative Rules to Heuristics.Marek Hetmański (ed.) - 2018 - Boston: Brill | Rodopi.
  The volume _Rationality and Decision Making: From Normative Rules to Heuristics_ analyses rational and irrational decision making by individuals as well as by groups. The contributors adopt methodological, logical, linguistic, psychological, historical, and evolutionary perspectives.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. The limits of juristic power from the perspective of the Polish sociological tradition.Paweł Jabłoński - 2019 - Berlin: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
  The realization of the law, according to the Petrażyckian tradition -- Three conceptions of individual agency in the world of institutions -- Conclusion.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Reasoning: games, cognition, logic.Mariusz Urbański, Tomasz Skura & Paweł Łupkowski (eds.) - 2020 - [London]: College Publications.
  This volume contains papers presented at the Poznań Reasoning Week multi-conference held in Poznań in September 11-15, 2018. PRW aims at bringing together experts whose research offers a broad range of perspectives on systematic analyses of reasoning processes and their formal modelling. The 2018 edition consisted of three conferences, which addressed the following topics: (i) games in reasoning research, (ii) the interplay of logic and cognition, and (iii) refutation systems. The papers collected in this volume address all these topics.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Myśl polityczno-prawna Tomasza G. Masaryka jako rodzaj mitu państwotwórczego.Artur Łuszczyński - 2013 - Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Filozofia jako zawód i jako powołanie : filozofia współczesna a medytacje filozoficzne.Damian Leszczyński - 2015 - In Maciej Soin & Przemysław Parszutowicz (eds.), Filozofia 2.0: paradygmaty i instytucje. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000