96 found
Order:
 1. Zarys logiki matematycznej.Andrzej Grzegorczyk - 1969 - Warszawa,: Państwowe Wydawn. Naukowe.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   33 citations  
 2.  83
  The systems of Leśniewski in relation to contemporary logical research.Andrzej Grzegorczyk - 1955 - Studia Logica 3 (1):77-95.
 3.  38
  Some Classes of Recursive Functions.Andrzej Grzegorczyk - 1955 - Journal of Symbolic Logic 20 (1):71-72.
 4. Undecidability without Arithmetization.Andrzej Grzegorczyk - 2005 - Studia Logica 79 (2):163-230.
  In the present paper the well-known Gödels – Churchs argument concerning the undecidability of logic (of the first order functional calculus) is exhibited in a way which seems to be philosophically interestingfi The natural numbers are not used. (Neither Chinese Theorem nor other specifically mathematical tricks are applied.) Only elementary logic and very simple set-theoretical constructions are put into the proof. Instead of the arithmetization I use the theory of concatenation (formalized by Alfred Tarski). This theory proves to be an (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 5.  80
  Axiomatizability of geometry without points.Andrzej Grzegorczyk - 1960 - Synthese 12 (2-3):228 - 235.
 6.  53
  A Philosophically Plausible Formal Interpretation of Intuitionistic Logic.Andrzej Grzegorczyk - 1971 - Journal of Symbolic Logic 36 (2):329-329.
 7.  25
  An outline of mathematical logic: fundamental results and notions explained with all details.Andrzej Grzegorczyk - 1974 - Boston: D. Reidel Pub. Co..
  Recent years have seen the appearance of many English-language hand books of logic and numerous monographs on topical discoveries in the foundations of mathematics. These publications on the foundations of mathematics as a whole are rather difficult for the beginners or refer the reader to other handbooks and various piecemeal contribu tions and also sometimes to largely conceived "mathematical fol klore" of unpublished results. As distinct from these, the present book is as easy as possible systematic exposition of the now (...)
 8. The classical and the ω-complete arithmetic.C. Ryll-Nardzewski, Andrzej Grzegorczyk & Andrzej Mostowski - 1958 - Journal of Symbolic Logic 23 (2):188-206.
 9.  43
  On the concept of categoricity.Andrzej Grzegorczyk - 1962 - Studia Logica 13 (1):39 - 66.
 10.  23
  Undecidability of Some Topological Theories.Andrzej Grzegorczyk - 1953 - Journal of Symbolic Logic 18 (1):73-74.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 11. Filozofia logiki I formalna logika niesymplifikacyjna.Andrzej Grzegorczyk - 2011 - Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (190).
  W artykule proponuje się aksjomatyzację fragmentu klasycznej logiki zdań, który zostaje nazwany logiką niesymplifikacyjną. Nazwa pochodzi stąd, że unika się w nim, jak przypuszcza pewna ilość badaczy – wskazanych w tekście – paradoksalnych własności klasycznej implikacji i równoważności. Twierdzenie o niewyprowadzalności tez paradoksalnych nie jest jeszcze definitywnie udowodnione. Ale cały bieg myśli wydaje się interesujący z filozoficznego punktu widzenia ze względu na możliwość odróżnienia kilku rodzajów implikacji i równoważności.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 12. Logic: A Human Affair.Andrzej Grzegorczyk - 2000 - Studia Logica 64 (2):298-300.
 13.  41
  An approach to logical calculus.Andrzej Grzegorczyk - 1972 - Studia Logica 30 (1):33 - 43.
 14.  21
  A note on the theory of propositional types.Andrzej Grzegorczyk - 1964 - Fundamenta Mathematicae 54 (3):27-29.
 15.  15
  On the Concept of Categoricity.Andrzej Grzegorczyk & A. Grzegorczyk - 1965 - Journal of Symbolic Logic 30 (3):387-388.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 16.  52
  Klasyczne, relatywistyczne i konstruktywistyczne sposoby uznawania twierdzeń.Andrzej Grzegorczyk - 1971 - Studia Logica 27 (1):151-159.
 17.  46
  Nieklasyczne rachunki zdań a met odologiczne schematy badania naukowego i definicje pojęć asertywnych.Andrzej Grzegorczyk - 1967 - Studia Logica 20 (1):117-130.
 18. Errata do artykułu Andrzeja Grzegorczyka „Filozofia logiki i formalna LOGIKA NIESYMPLIFIKACYJNA”.Andrzej Grzegorczyk - 2012 - Zagadnienia Naukoznawstwa 48 (194).
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19.  22
  The Pragmatic Foundations of Semantics.Roderick M. Chisholm & Andrzej Grzegorczyk - 1951 - Journal of Symbolic Logic 16 (4):292.
 20.  29
  Aksjomatyczne badania pojęcia przedłużenia czasowego.Andrzej Grzegorczyk - 1961 - Studia Logica 11 (1):23-30.
 21.  17
  Aksjomatyczne badania pojęcia przedłużenia czasowego / Le traitement axiomatique de la notion de prolongement temporel.Andrzej Grzegorczyk - 1961 - Studia Logica 11:23 - 35.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  7
  An Essay at Founding the Semantics of a Descriptive Language.Andrzej Grzegorczyk - 1950 - Journal of Symbolic Logic 15 (1):64-65.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. „Ani na górze, ani w Jerozolimie… ale w duchu i w prawdzie”.Andrzej Grzegorczyk - 2010 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 73.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  25
  A Philosophy for That Time: The Philosophy of Selflessness.Andrzej Grzegorczyk - 2004 - Dialogue and Universalism 14 (5-6):167-172.
  The author reflects on the moral attitudes displayed by Poles fighting in the Warsaw Uprising. He believes that the sacrifice and selflessness with which Varsovians battled for their city had its roots in the general mentality of the Poles, who for generations had been raised in the spirit of “mutual and willing endowment”. He also notes that the noble ideals of the wartime generations have today been largely replaced by mercenary selfishness.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  18
  A Philosophy for That Time.Andrzej Grzegorczyk & Marek Gołębiowski - 2004 - Dialogue and Universalism 14 (5-6):167-171.
  The author reflects on the moral attitudes displayed by Poles fighting in the Warsaw Uprising. He believes that the sacrifice and selflessness with which Varsovians battled for their city had its roots in the general mentality of the Poles, who for generations had been raised in the spirit of “mutual and willing endowment”. He also notes that the noble ideals of the wartime generations have today been largely replaced by mercenary selfishness.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  10
  An Unfinitizability Proof by Means of Restricted Reduced Power.Andrzej Grzegorczyk - 1973 - Journal of Symbolic Logic 38 (1):159-161.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  8
  Antropologiczna wizja kondycji ludzkiej.Andrzej Grzegorczyk - 1983 - Roczniki Filozoficzne 31 (3):59-81.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  2
  Bemerkungen über das Verstehen Logischer Gesetze.Andrzej Grzegorczyk - 1957 - Journal of Symbolic Logic 22 (3):330-330.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Czy istnieje ścisłość poza wymaganiami logiki?Andrzej Grzegorczyk - 1998 - Studia Semiotyczne 21:47-55.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Czy i jak formalizować filozofię.Andrzej Grzegorczyk - 2002 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 41 (1):201-207.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  36
  Classical, relativistic and constructivistic ways of assertion of theorems.Andrzej Grzegorczyk - 1971 - Studia Logica 27 (1):160-160.
 32.  17
  Classical, Relativistic and Constructivist Ways of Asserting Theorems.Andrzej Grzegorczyk - 1994 - In Jan Wolenski (ed.), Philosophical Logic in Poland. Kluwer Academic Publishers. pp. 19--31.
 33. Dialtciics and humanism no. 1 1987.Andrzej Grzegorczyk - 1987 - Dialectics and Humanism 14:167.
 34. Drobny komentarz do Swinburne’a.Andrzej Grzegorczyk - 2010 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 73.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Dysonans poznawczy. Jak o nim mówić i kto jest jego odkrywcą.Andrzej Grzegorczyk - 1999 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 31 (3):153-165.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  11
  Decidability without mathematics.Andrzej Grzegorczyk - 2004 - Annals of Pure and Applied Logic 126 (1-3):309-312.
  The paper proposes a new definition of the conception of effectiveness . A good name for this version of effectiveness is discernibility. The definition is based on the fact that every computation may be reduced to the operation of discerning the fundamental symbols and concatenation of formulas. This approach to effectiveness allows us to formulate the proof of undecidability in such a way that arithmetization of the syntax may be replaced by the use of concatenation in metalogic.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37. Dyskusja z Kazimierzem Ajdukiewiczem.Andrzej Grzegorczyk - 1993 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 6 (2):115-116.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Europe: Discovering the Meaning of Existence.Andrzej Grzegorczyk - 2002 - Dialogue and Universalism 12 (6-7):111-126.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. „Etyka przekazu wiedzy”.Andrzej Grzegorczyk - 1993 - Etyka 26:209-210.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  2
  Etyka w doświadczeniu wewnętrznym.Andrzej Grzegorczyk - 1989
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41. For an Intellectual Dimension of the Dialogue of Conciliation.Andrzej Grzegorczyk - 2002 - Dialogue and Universalism 12 (6-7):97-102.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  1
  Filozofia czasu próby.Andrzej Grzegorczyk - 1979 - Paris: Editions du dialogue.
 43.  13
  Fonctions Récursives.Andrzej Grzegorczyk - 1966 - Journal of Symbolic Logic 31 (3):481-483.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  21
  Is Antipsychologism Still Tenable?Andrzej Grzegorczyk - 1999 - Vienna Circle Institute Yearbook 6:109-114.
  Let us consider an arbitrary semantical relation. It holds between some linguistic entities and pieces of reality referred to. We may call it meaning. The controversy between psychologism and antipsychologism therefore may be exhibited as an ontological dilemma:Antipsychologism PsychologismThe relation of meaning is independent of human beings The relation of meaning is established by human beingsWhen we describe the meaning of words we do not need to refer to human behavior When we describe the meaning of words we need to (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45.  33
  Individualistic formal approach to deontic logic.Andrzej Grzegorczyk - 1981 - Studia Logica 40 (2):99 - 102.
  Some people approve of certain general rules of behavior, or some concrete cases. The others disapprove of or are indifferent to them. In this paper I suggest an axiom system which formalizes the use of these utterances. It may be considered as a special (individualistic) approach to deontic logic.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Komentarz do recenzji Mariana Przełęckiego.Andrzej Grzegorczyk - 2003 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 46 (2):113-116.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Kapłan i błazen - w nowej rzeczywistości.Andrzej Grzegorczyk - 1997 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 24 (4):49-66.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Kroniki lwowskie.Andrzej Grzegorczyk - 1997 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 24 (4):179-182.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. La compréhension des théories abstraites dans les sciences et dans la philosophie.Andrzej Grzegorczyk - 1960 - Atti Del XII Congresso Internazionale di Filosofia 5:195-196.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Leszka Kołakowskiego pytanie o rozum.Andrzej Grzegorczyk - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 50 (2):141-144.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 96