Results for 'Ales�� Havli��c��ek'

999 found
Order:
 1.  5
  The Republic and the Laws of Plato: proceedings of the first Symposium Platonicum Pragense.Aleš Havlíček & Filip Karfík (eds.) - 1998 - Prague: OIKOUMENH.
 2. Nous, polis, nomos: Festschrift Francisco L. Lisi.Aleš Havlíček, Christoph Horn, Jakub Jinek & Francisco L. Lisi (eds.) - 2016 - Sankt Augustin: Academia Verlag.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  32
  Bounded arithmetic, propositional logic, and complexity theory.Jan Krajíček - 1995 - New York, NY, USA: Cambridge University Press.
  This book presents an up-to-date, unified treatment of research in bounded arithmetic and complexity of propositional logic, with emphasis on independence proofs and lower bound proofs. The author discusses the deep connections between logic and complexity theory and lists a number of intriguing open problems. An introduction to the basics of logic and complexity theory is followed by discussion of important results in propositional proof systems and systems of bounded arithmetic. More advanced topics are then treated, including polynomial simulations and (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations  
 4. Hukvaldské studánky.Leoš Janáček - 1997 - Pardubice: Kora.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Člověk v teoretické perspektivě společenských věd =.Jakub Mlynář, Miroslav Paulíček & Jiří Šubrt (eds.) - 2017 - Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  75
  Pavouk mezi filosofií a vědou. [REVIEW]Miroslav Paulíček - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):159-161.
  Recenze: Jean-Henri FABRE, Život pavouka. Praha: Volvox Globator 2011, 196 s..
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Sextus Empiricus' sceptical methods.Karel Janáček - 1972 - Praha,: Universita Karlova.
 8. Úvod do (současné) filosofie: 11 improvizovaných přednášek.Miroslav Petříček - 1985 - [S.l.: [S.N.].
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Ethical decision-making in management: perspectives of the philosopher, the sociologist and the manager.Matej Drašček - 2023 - New York, NY: Routledge. Edited by Dana Mesner-Andolšek & Adriana Rejc.
  Moral pragmatism has been largely ignored in Business Ethics, despite its natural attraction and the fact that it is prominent in philosophy and socio-economic theories. The main premise of the book is that the complexity of today's business world does not permit a grand ethical theory, notwithstanding the different attempts made by scientists. Moral pragmatism is the 'go-to' approach where the ethical decision-making of managers varies dependent on different circumstances but it always integrates moral considerations. Ethical decision-making is no longer (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. O vzájemném vlivu tvaru a významu slov.Otto Ducháček - 1953 - Praha,: Státní pedagogické nakl..
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. O fyzike pre fyzikov a nefyzikov.Imrich Staríček - 1988 - Bratislava: Veda.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Einführung in die Musikästhetik.Zdeněk Nováček - 1956 - Berlin: Henschelverlag.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Úvod do estetiky hudby.Zdeněk Nováček - 1952 - Bratislava,: Nakl. Slovenskej akadémie vied a umení.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Proof complexity.Jan Krajíček - 2019 - New York, NY: Cambridge University Press.
  Proof complexity is a rich subject drawing on methods from logic, combinatorics, algebra and computer science. This self-contained book presents the basic concepts, classical results, current state of the art and possible future directions in the field. It stresses a view of proof complexity as a whole entity rather than a collection of various topics held together loosely by a few notions, and it favors more generalizable statements. Lower bounds for lengths of proofs, often regarded as the key issue in (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Indice delle Vite dei filosofi di Diogene Laerzio.Karel Janác̆ek - 1992 - Firenze: L.S. Olschki.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Philosophica et historia.Jakub Mlynář & Miroslav Paulíček (eds.) - 2020 - Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Úvod do marxistické jazykovědy.František Trávníček - 1954 - Praha,: Státní pedagogické nakl..
 18. Přijetí podmínek.Zdeněk Vašíček - 1996 - Praha: Torst.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Tvůrce jako předmět dějin umění: pozice autora po jeho "smrti": sborník 6. sjezdu historiků umění, Praha, 20.-21. září 2018 = Artist as the subject of art history: the author's position after his "death".Petr Jindra & Radim Vondráček (eds.) - 2020 - Praha: Artefactum.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Úvod do (současné) filosofie.Miroslav Petříček - 1997 - Praha: Herrmann & synové.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Náčrt dejín politických a právnych teórií.František Červeňanský - 1971 - Bratislava,: UK, rozmn..
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. František Krejčí a jeho současníci: úvaha o české pozitivistické etice.Jaroslava Schlegelová - 1990 - Praha: Univerzita Karlova.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Dialektický materialismus: Vybrané kapitoly ke studiu marxistické filosofie. Kolektiv Katedry dialektrickeho a historickeho materialismu na Prirodovedecke fakulte University Karlovy.František Čížek (ed.) - 1964 - Praha: Statni pedagogicke nakl..
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Filozofie a biologická teorie: metodologické problémy teoretizace současné biologie.František Čížek - 1981 - Praha: Nakl. Svoboda.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Filosofie, metodologie, věda.Frantisšek Čižek (ed.) - 1969 - Praha,: Svoboda, t. Rudé právo.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Filosofie pro přírodovědecké fakulty.František Čížek (ed.) - 1966 - Praha,: Státní pedagogické nakl..
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  1
  Polityczność psychoanalizy: Freud - Lacan - Žižek.Krzysztof Kłosiński & Dawid Matuszek (eds.) - 2014 - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 28. Normatywność prawa.Bartosz Brożek - 2012 - Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Aleš Ušeničnik in znamenja časov: katoliško gibanje na Slovenskem od konca 19. do srede 20. stoletja.Jožko Pirc - 1986 - Ljubljana: Družina.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. K čemu je literatura?František Buriánek - 1985 - Praha: Československý spisovatel.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Probleme filozofice ale științei militare.C. Soare (ed.) - 1984 - București: Editura Militară.
  -- 3. Elemente de praxiologie -- 4. Elemente de epistemologie.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Pojednání o člověku.Jan Smíšek - 1969 - Praha,: Melantrich, t. Tisk 4, Přerov.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Kapitoly z dějin českého revolučního myšlení.František Bělka - 1960 - Havlíčkův Brod,: Krajské nakl..
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  17
  P J Hoedemaker: ‘Wat ék bedoel, is die behoud van die kerk’.D. J. C. Van Wyk - 1990 - HTS Theological Studies 46 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Řízení výchovně vzdělávací činnosti školy.František Bacík - 1978 - Praha: SPN. Edited by Václav Císař & Jiří Lukš.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Kitâbu'l-emed ale'l-ebed: sonsuzluk peşinde (metin-çeviri).Abū al-Ḥasan Muḥammad ibn Yūsuf ʻĀmirī - 2013 - İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Edited by Yakup Kara, İlhan Kutluer & Abū al-Ḥasan Muḥammad ibn Yūsuf ʻĀmirī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Humanismus v naší filosofické tradici dnešek: na okraj minulých i přítomných zápasů naší filosofie o člověka.Jiří Loukotka - 1974 - Praha: Svoboda.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  10
  Brain networks of perceptual decision-making: An fmri ale meta-analysis.Max C. Keuken, Christa Mã¼Ller-Axt, Robert Langner, Simon B. Eickhoff, Birte U. Forstmann & Jane Neumann - 2014 - Frontiers in Human Neuroscience 8.
 39.  35
  Corrigendum: Brain networks of perceptual decision-making: An fmri ale meta-analysis.Max C. Keuken, Christa Müller-Axt, Robert Langner, Simon B. Eickhoff, Birte U. Forstmann & Jane Neumann - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 40. Türkiyeʹde bir felsefe gelen-ek-i kurmaya çalışmak.Recep Alpyağıl (ed.) - 2010 - Cağaloğlu, İstanbul: İz Yayıncılık.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  10
  On the Words of Uighur kiçig erŋek, Karakhanid çıçalak and Turkish serçe parmak.Engin ÇETİN - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1217-1227.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  21
  Supervenience and Normativity.Bartosz Brożek, Antonino Rotolo & Jerzy Stelmach (eds.) - 2017 - Cham: Springer.
  The present collection represents an attempt to bring together several contributions to the ongoing debate pertaining to supervenience of the normative in law and morals and strives to be the first work that addresses the topic comprehensively. It addresses the controversies surrounding the idea of normative supervenience and the philosophical conceptions they generated, deserve a recapitulation, as well as a new impulse for further development. Recently, there has been renewed interest in the concepts of normativity and supervenience. The research on (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  4
  Hegel and the Infinite: Religion, Politics, and Dialectic.Slavoj ŽI.žek, Clayton Crockett & Creston Davis (eds.) - 2011 - Columbia University Press.
  Catherine Malabou, Antonio Negri, John D. Caputo, Bruno Bosteels, Mark C. Taylor, and Slavoj Zizek join seven others--including William Desmond, Katrin Pahl, Adrian Johnston, Edith Wyschogrod, and Thomas A. Lewis--to apply Hegel's thought to twenty-first-century philosophy, politics, and religion. Doing away with claims that the evolution of thought and history is at an end, these thinkers safeguard Hegel's innovations against irrelevance and, importantly, reset the distinction of secular and sacred. These original contributions focus on Hegelian analysis and the transformative value (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44.  1
  Fenomen szkoły lwowsko-warszawskiej.Anna Brożek & Alicja Chybińska (eds.) - 2016 - Lublin: Wydawnictwo Academicon.
  Słownik języka polskiego PWN odnotowuje m.in. trzy znaczenia słowa „fenomen”: (1) rzadkie, niezwykłe zjawisko; (2) osoba wyjątkowa, niezwykle uzdolniona; (3) fakt empiryczny będący punktem wyjścia badań naukowych. W tytule nie chodzi o „fenomen” w sensie drugim, chociaż do Szkoły Lwowsko-Warszawskiej należało wiele osób wyjątkowych i niezwykle uzdolnionych, do których z powodzeniem można odnosić słowo „fenomen” w tym sensie. Tytułowy zwrot „Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej” sygnalizuje natomiast, z jednej strony, że książka zdaje sprawę z badań naukowych nad pewnym złożonym „faktem empirycznym” – (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  1
  The posthumous life of Plato.František Novotný - 1977 - Amsterdam: A. M. Hakkert B. V..
  Plato's earthly life ended in the year 347 B. C. At the same time, however, began his posthumous life - a life of great influence and fame leaving its mark on aU eras of the history of European learning -lasting until present times. Plato's philosophy has taken root earlier or later in innumerable souls of others, it has matured and given birth to new ideas whose proliferation further dissemi nated the vital force of the original thoughts. It happened sometimes, of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. The neural correlates of visual imagery: a co-ordinate-based meta-analysis.C. Winlove, F. Milton, J. Ranson, J. Fulford, M. MacKisack, Fiona Macpherson & A. Zeman - 2018 - Cortex 105 (August 2018):4-25.
  Visual imagery is a form of sensory imagination, involving subjective experiences typically described as similar to perception, but which occur in the absence of corresponding external stimuli. We used the Activation Likelihood Estimation algorithm (ALE) to identify regions consistently activated by visual imagery across 40 neuroimaging studies, the first such meta-analysis. We also employed a recently developed multi-modal parcellation of the human brain to attribute stereotactic co-ordinates to one of 180 anatomical regions, the first time this approach has been combined (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 47. Literackość: modele, gradacje, eksperymenty = Literariness: models, gradations, experiments.Edward Balcerzan - 2013 - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Każde nowe zjawisko literackie zagraża tożsamości literatury, ale i jej tożsamość potwierdza. Nowość inicjuje zmianę hierarchii tematów, powoduje deregulację norm wysłowienia, wzmaga zamieszanie pośród gatunków, wymusza rewizję granic oddzielających literaturę od nieliteratury i paraliteratury oraz komunikację werbalną od niewerbalnej. Najgłębsze wstrząsy i najgwałtowniejsze zwroty nie niszczą jednak uniwersalnego modelu literackości, dlatego pozostaje on nieodmiennie atrakcyjny dla pisarzy, tłumaczy, czytelników, krytyków, historyków i teoretyków sztuki słowa. Spośród wielu teorii „tego, co literackie”, wyróżnia się teoria sprzecznościowa. Powtarza się ona w kolejnych epokach (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  2
  Traité des opinions des habitants de la cité idéale. Fārābī & Tahani Sabri - 1990 - Paris: J. Vrin. Edited by Tahani Sabri.
  Al-Farabi, penseur du monde musulman du Xe siecle a ete influence par les oeuvres de Platon et d'Aristote. Son traite Les opinions des habitants de la cite ideale est caracterise par l'analyse, d'abord des deux grandes parties de l'univers: le monde supra-lunaire et le monde sub-lunaire; et par l'analyse des etres dans ces deux mondes. C'est un traite a la fois metaphysique, sociologique, politique et spirituel. C'est un modele pour le but de l'homme qui est la recherche de la Verite (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Nisza.Achille C. Varzi & Barry Smith - 2000 - Filozofia Nauki 3:5–30.
  Pojęcie niszy (otoczenia, kontekstu, siedliska, środowiska) nie cieszy się specjalnym zainteresowaniem ontologów, mimo że ma szerokie zastosowanie w rozmaitych dyscyplinach, od biologii ewolucyjnej po ekonomię. Niniejszy artykuł zawiera pierwszą teorię formalną tego pojęcia — teorię relacji pomiędzy przedmiotami a ich niszami. Teoria ta opiera się na istniejącym dorobku mereologii, topologii i teorii lokalizacji przestrzennej, które są narzędziami ontologii formalnej. Jest ona tutaj ilustrowana głównie za pomocą prostych przykładów z biologii, ale pojęcie niszy należy rozumieć — podobnie jak pojęcia części, granicy (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  3
  Świadomość, wolna wola, jaźń: metafizyka Galena Strawsona.Jacek Jarocki - 2020 - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Świadomość, wolna wola i jaźń to kanoniczne zagadnienia filozoficzne od setek lat frapujące kolejne pokolenia uczonych. Podjął je również współczesny brytyjski filozof analityczny Galen John Strawson (ur. 1952), który w trakcie czterdziestoletniej kariery poświęcił tym tematom liczne książki i artykuły. Jego myśl wyróżnia się odwagą, z jaką broni niepopularnych w nurcie filozofii anglosaskiej poglądów, takich jak panpsychizm, koncepcja pojęciowej sprzeczności moralnej odpowiedzialności czy teoria krótkotrwałych jaźni. Choć pomysły te wzbudzają wiele głosów polemicznych, mają coraz większe znaczenie w najnowszych debatach. Celem (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 999