Results for 'Ahmet Durmaz'

378 found
Order:
 1.  8
  Türkiye'deki Eğitim Politikasına Genel Bir Bakış.Ahmet Durmaz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):315-315.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  Sosyal Bilgiler Derslerinde Etkinlik Uygulamalarının Öğrenci Motivasyonuna Etkis.Ahmet Durmaz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):995-995.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  47
  Speech by H. E. Mr. Ahmet Necdet Sezer, President of the Republic of Turkey.Ahmet Necdet Sezer - 2007 - The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy 13:3-7.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  13
  An Analysis of Non-Muslim Characters in Ahmet Mithat’s Novel Mesȃli-I Muğlȃka.Ahmet Alver - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  24
  On the Logic of Closure Algebra.Ahmet Hamal - 2011 - Bulletin of the Section of Logic 40 (3/4):147-163.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  11
  The God of Philosophy: An Introduction to Philosophical Theology by A. Aliy.Ahmet Hamdi İşcan - 2021 - Entelekya Logico-Metaphysical Review 5 (2):111-118.
  Abdurrahman Aliy, Felsefenin Tanrısı: Felsefi Teolojiye Giriş [The God of Philosophy: An Introduction to Philosophical Theology], 129 pp.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. El-Müntehâ: Fusûsu'l-Hikem Üzerine Bir Çalışma.Ahmet Bican - 2011 - İnsan Yayınları.
  Ibn al-ʻArabī, 1165-1240.; Fuṣūṣ al-ḥikam; criticism and interpretation; Islamic philosophy; early works to 1800.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Searching Science to Object of Past as Archeology: The Situatıon in History Teaching in Turkey.Ahmet ŞİMŞEK - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:919-934.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  A New View To Turkî-I Basît.Ahmet Mermer - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:249-265.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Birlikte Ve Başka I Ve II.Ahmet Soysal - 2011 - Monokl.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  2
  Çatışma Çözümü ve Dinler.Canan Durmaz & Ejder Okumuş - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):65-106.
  Din, hem toplumsal değişim hem de toplumsal çatışma ve uyum ile etki-leşimi açısından önemli bir toplumsal olgudur. Bu bağlamda tarihi süreçte din olgusunun çatışma olgusuyla da çatışma çözümü olgusuyla da sürekli etkileşim halinde olduğu görülmektedir. Birbirinden farklı niteliklerdeki toplumsal çatışmaların var olduğu günümüzde de bazı çatışma örneklerinde ve çatışma çözüm çabalarında din merkezi konumda yer almaktadır. Ayrıca 20. yüzyılda başlayan birden fazla toplumu ve toplumsal çevreyi olumsuz yönde etkileyen bazı önemli dirençli çatışmalar hala varlığını sürdürmektedir. Birden fazla faktörün etkili olduğu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  4
  The English School and Order: The Case of Association of Southeast Asian Nations.Ferhat Durmaz & Ishtiaq Hossain - forthcoming - Intellectual Discourse:285-321.
  The English School analytical framework concerning theformation of order in international relations posits that states establish orderthrough rules and institutions within the framework of common interests andvalues to protect against anarchy. State-centred orders with limited civil societycooperation are pluralistic, while their converse are solidarist. The Association of Southeast Asian Nations was established in 1967 by Malaysia, Thailand, the Philippines, Singapore,and Indonesia based on common interests, such as strengthening sovereigntyand creating stable relations in the face of anarchic problems like communismand internal (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Theaitetos Diyalogunda Platon ve Progatoras Arasındaki İlişkiye Dair Bir Değerlendirme.Nihat Durmaz - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 35:56-69.
  Epistemoloji alanında bilginin iki temel düşünce üzerinden günümüze kadar geldiği bilinen bir husustur. Bu düşüncelerden ilkini ve en önemlisini oluşturan Platon felsefesi, mutlakçı kanadı temsil edenken Protagoras felsefesi rölativist bir yapıyı dillendirir. Her iki yapı arasındaki karşılaştırmanın birbirinden bağımsız kaynaklardan hareketle yapılamaması, Protagoras felsefesinin açık bir şekilde anlaşılmasını engellemektedir. Çünkü bu felsefenin anlaşılması, muhalif kanatta yer alan Platon’un eserlerinden hareketle gerçekleştirilmektedir. Bu durum, Platon’un hangi Protagoras’ı eserlerinde işlediği sorusunu gündeme getirir. Bu sorunun yanlış anlama veya yanlış aktarma şeklinde iki temel (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  2
  Narration Techniques of “Yalnızız”.Ahmet Mocan - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1831-1841.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Tefsir ve Tasavvuf Kaynaklarında Vahyin Keyfiyeti ve Devamlılığı Hususundaki Tartışmalar.Ahmet KÜÇÜK & Mohammd Ajmal HANİF - 2022 - Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 27 (1):23-35.
  Divine revelation, as a Qur'anic and religious concept in exegetical sources, is usually mentioned together with the institution of Prophethood. Revelation came to its end with the end of Prophethood. Therefore, although some have evaluated inspiration and true dream within the this context of revelation, according to most of Islamic scholars, it is not permissible to refer to the recevings of the divinely saints as revelation. Revelation, for which the holy Qur'an designates three pattern of descension, is discussed also in (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  15
  On “Islamic Terrorism” A Reply to Pellicani.Ahmet Çiğdem - 2006 - Telos: Critical Theory of the Contemporary 2006 (134):161-167.
  The concepts of “Islamic Fundamentalism” and “Islamic Terrorism” are the usual suspects in the present political reality and discourse. After the tragic events in New York, Madrid, Istanbul, and London, one has every reason to think that Islam is somehow a part of the problem. But in terms of the issues that we currently face, we must be careful to distinguish between understanding and the creation of scapegoats. There is no doubt that a terrorist act is unjustifiable, and it must (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Discussions on Forms and Continuity of Divine Revelation in Tafsir and Sufi Literature.Ahmet KÜÇÜK & Mohammd Ajmal HANİF - 2022 - Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 27 (1):23-35.
  Divine revelation (waḥy), as a Qur'anic and religious concept in exegetical sources, isusually mentioned together with the institution of Prophethood (nubuwwa). Revelation came to itsend with the end of Prophethood. Therefore, although some have evaluated inspiration (ilhām) andtrue dream (ruʾyā sādiqa) within the this context of revelation, according to most of Islamic scholars,it is not permissible to refer to the recevings of the divinely saints as revelation. Revelation, for whichthe holy Qur'an designates three pattern of descension, is discussed also in (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  3
  Mevlid, A Story Of Creation: Relationship of Mevlid and Mtyhology.Ahmet İÇLİ - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1499-1516.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  27
  Ahmet Topaloğlunun Öz Geçmişi.Mehmet Gürlek - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):I-I.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Types Of Woman In Er Tabildi Epic.Ahmet Saçkesen - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:489-495.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  8
  Hanefi Usûlünde Literal Yorum Örnekleri.Ahmet İşleyen - 2014 - Dini Araştırmalar 17 (44):121-140.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Space in Fuzûlî’s Rind Ü Z'hid: Pub and Temple.Ahmet İÇLİ - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1305-1317.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  18
  Ruh'un Kendine Yolculuğu: Arketipsel Sembolizm Bağ-lamında Sıhhat Ü Maraz Üzerinde Bir İnceleme.Ahmet İÇLİ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):1017-1017.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  34
  Ahmet Altan'ın Kılıç Yarası Gibi Romanı İle Ercümend Ekrem Talû'nun Kodaman Romanı Üzerine Karşılaşt.Bekir Güzel - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):559-559.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  4
  Travel to Time: Clock an Clock Types in Divan Poetry.Durmaz Gülay - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:385-400.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  4
  The Breeze Coming From Oguzca: The Comparasion Of Some Words Spoken In Karakoyunlu Nomad With Those Defined In The Dictionary Of The Turkish Language Association.Ramazan Durmaz - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:331-466.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  15
  Pergelin Bir Ayağı Şair, Diğer Ayağı Hayal Dünyası: Divan Şiirinde Pergel.Gülay Durmaz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1251-1251.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Bir Olgu Olarak Türkiye'de Şiddet.Ahmet Eken - 1996 - Cogito 6:407-410.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  12
  Osmanlı Dönemi Arap Şairlerinden Ahmed el-Behlûl ve Hz. Peygamber’e Methiyelerinde Muhteva.Ahmet ŞEN - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):837-870.
  17. yy. da Osmanlıların bir eyaleti olan Trablusgarb’da doğup büyüyen Ahmed b. Huseyn el-Behlûl, Mısır’ın önemli ilim adamlarından eğitim almış sonra memleketine dönmüştür. Osmanlı dönemi şairi Ahmed el-Behlûl, şairlik yönünün yanı sıra Akâid sahasında Durretu’l-‘Akâi’d, Fıkıh sahasında el-Mu‘ayyene ve el-‘Izziyye ve Arap Dili ve Edebiyatı sahasında el-Makâmetu’l-Vitriyye gibi eserleri telif ederek çeşitli sahalarla ilgilenmiş bir âlimdir. Behlûl, ed-Durru’l-Asfâ ve’z-Zebercedu’l-Musaffâ fî Medhi’l-Mustafâ ismiyle meşhur divânını tamamıyla Hz. Muhammed’i medhe tahsis etmiştir. Başta Libya olmak üzere Kuzey Afrika’da meşhur olan Divan, Kâdî ‘İyâz’ın (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Aydınlar, Entelektüeller ve Müminler.Ahmet Arslan - 2002 - Cogito 31:201-214.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  21
  Modernism: The Creation of Nation-States: Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe 1770?1945: Texts and Commentaries, Volume III/1.Ahmet Ersoy, Maciej Górny & Vangelis Kechriotis (eds.) - 2010 - Central European Press.
  Notwithstanding the advantages of physical power, the struggle for survival among societies is not merely a matter of serial armed clashes but of the nation's spiritual resources that in the end always decide upon the victory.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32. Mediated Critical Communication Pedagogy.Ahmet Atay & Deanna L. Fassett (eds.) - 2019 - Lexington Books.
  This book theorizes and applies critical communication pedagogy in mediated contexts, including social justice-oriented approaches, to the use of both traditional and new media in the classroom.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  4
  F.C.S. Schiller Ve Necati Öner'in Seçme Özgürlüğüne Dair Görüşlerinin Karşılaştırılması.Nihat Durmaz - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:4):1139-1154.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  9
  Arapçada "Açık Müenneslik T''sı" ve Kur''n-I Kerîm'de Kullanımı.Ahmet KÖMÜRCÜ - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 6):651-651.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  6
  Av Tutkusunun Mutfağı.Ahmet Koyuncu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1433-1433.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  3
  Müsameretname Ve Yazarı Emin Nihat Bey'e Dair Yeni Bilgiler.Ahmet KOÇAK - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 12):771-771.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  9
  Detecting Heart Rate From fNIRS Based Brain Signals.Ahmet Kurt & Hasan Ayaz - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 38.  1
  Grateful Giving in Medicine: A Personal Story.Ahmet Hoke - 2022 - Narrative Inquiry in Bioethics 12 (1):13-16.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  5
  D'î Mahlaslı Şairler Ve Seyyid Yahya D'î.Ahmet İÇLİ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):219-219.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  1
  Cebrî'nin Mihr ü M'h'ı.Ahmet İÇLİ - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):605-605.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  14
  Tolerated but Not Equal.Ahmet Insel - 2019 - Philosophy and Social Criticism 45 (4):511-515.
  Tolerance is an ambivalent attitude. It allows living in plurality but not in equality. The tolerant tradition of the Ottoman Empire, for example, is based on a very clear political and social hierarchy between different religions. Dominants boast of their tolerant tradition. Tolerance is also about imposing limits on the other in a unilateral way. In Republican Turkey where theoretically all citizens are equal, the majority of Turkish-speaking Sunnis tolerate non-Muslim minorities, Alevis, Kurds. It is the ‘liberal’ currents of this (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  7
  Soykırımla Yüzleşmek ve Medenilik Gereği.Ahmet Insel - 2015 - Rue Descartes 85-85 (2):270.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. On Unachieved Democracy.Ahmet Insel - 1992 - Thesis Eleven 33 (1):85-105.
 44.  7
  Ahmet Mithat Efendi'nin Cell't Romanı Ve Erken Modern Avrupada Şiddet.Ferhat Korkmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1643-1643.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  1
  Industrial Education: A Philosophical Evaluation of the Background of the Evolving Situation.Ahmet Kesgin - 2021 - Entelekya Logico-Metaphysical Review 5 (2):87-109.
  The main problem of this text is as follows: While identifying the status of education systems related to moral education with the title of industrial education, the situation is identified through the problems of the morality of education or moral education. Then, a proposal on the education of morality is made through the system evaluation. This point is for the text. These problems are dealt with by using an in-depth and holistic evaluation method together with description and identification. The text (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  54
  Industrial Education: A Philosophical Evaluation of the Background of the Evolving Situation.Ahmet Kesgin - 2021 - Entelekya Logico-Metaphysical Review 5 (2):87-109.
  The main problem of this text is as follows: While identifying the status of education systems related to moral education with the title of industrial education, the situation is identified through the problems of the morality of education or moral education. Then, a proposal on the education of morality is made through the system evaluation. This point is for the text. These problems are dealt with by using an in-depth and holistic evaluation method together with description and identification. The text (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Neden Cumhuriyet.Ahmet Kuyaş - 1998 - Cogito 15:114-118.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  1
  An Assessment on the Classification of Turkey Turkish Dialects.Ahmet Buran - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:41-54.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  1
  Matter Of Ş/S In Turkish And In Türkiye Turkish Dialect.Buran Ahmet - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:121-127.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  3
  A Essay On Turkey Turkish Local Dialect Dictionaries.Ahmet Büyükakkaş - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:184-195.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 378