Results for 'Ah��mad ibn Muh��ammad Walla��li��'

1000+ found
Order:
 1. Aḥmad al-Wallālī's commentary on al-Sanūsī's Compendium of logic: a study and edition of Lawāmiʻ al-naẓar fī taḥqīq maʻānī al-Mukhtaṣar = Lawāmiʻ al-naẓar fī taḥqīq maʻānī al-Mukhtaṣar.Aḥmad ibn Muḥammad Wallālī - 2022 - Boston: Brill.
  Lawami' al-Nazar fi Tahqiq Ma'ani al-Mukhtasar is Aḥmad b. Ya'qub al-Wallali's (d. 1128/1716) commentary on al-Sanusi's (d. 895/1490) compendium of logic, al-Mukhtasar. Al-Wallali was the first commentator on al-Sanusi's compendium after the author's autocommentary. In this publication, Ibrahim Safri offers a critical edition of this work, together with a study of the author's life and oeuvre. Safri also tries to show the indirect influence of Avicennism on logic in the Maghribi tradition in the seventeenth and eighteenth centuries. On the basis (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Qawl al-musallam fī taḥqīq maʻānī al-Sullam.Aḥmad ibn Muḥammad al-Wallālī - 2020 - In Māhir Muḥammad ʻAdnān ʻUthmān, ʻAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad Akhḍarī, Aḥmad ibn ʻAbd al-Munʻim Damanhūrī, Aḥmad ibn Muḥammad Wallālī, QuwaysinīḤasan ibn al-Darwīsh, Aḥmad ibn al-Mubārak Sijilmāsī, Saʻīd ibn Ibrāhīm Qaddūrah & Khaṭṭāb ʻUmar Darawī (eds.), Majmūʻ al-Sullam al-murawnaq: wa-yashtamilu ʻalá sabʻat kutub. Dār Taḥqīq al-Kitāb lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Majmūʻ al-Sullam al-murawnaq: wa-yashtamilu ʻalá sabʻat kutub.Māhir Muḥammad ʻAdnān ʻUthmān, ʻAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad Akhḍarī, Aḥmad ibn ʻAbd al-Munʻim Damanhūrī, Aḥmad ibn Muḥammad Wallālī, QuwaysinīḤasan ibn al-Darwīsh, Aḥmad ibn al-Mubārak Sijilmāsī, Saʻīd ibn Ibrāhīm Qaddūrah & Khaṭṭāb ʻUmar Darawī (eds.) - 2018 - İstanbul: Dār Taḥqīq al-Kitāb lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. ʻUyūb al-nafs wa-dawaʼuhā li-Abī ʻAbd al-Raḥman al-Sulamī (325 H-412H / 937 M-1021M) wa-yalīhi Rajaz al-ʻuyūb li-Abī al-ʻAbbās Aḥmad Zarrūq al-Burnusī al-Fāsī (846 H-899H / 1442M-1493M). [REVIEW]Muḥammad ibn al-Ḥusayn Sulamī - 2018 - al-Jazāʼir: al-Maktabah al-Falsafīyah al-Ṣūfīyah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Nūr al-baṣāʼir fī ḥall mushkilāt al-Mashāʻir.Yazdī Ardakānī & Aḥmad ibn Muḥammad Ibrāhīm - 2017 - Tihrān: Muʼassasah-i Pizhūhishī-i Ḥikmat va Falsafah-i Īrān.
  Ṣadr al-Dīn Shīrāzī, Muḥammad ibn Ibrāhīm, -1641. Mashā'ir; Ontology; Islamic philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. al-Rasāʼil wa-al-makātīb: (Tartīb al-saʻādāt wa-manāzil al-ʻulūm, Maqālah fī al-nafs wa-al-ʻaql, Fī al-ladhdhāt wa-al-ālām, Dafʻ al-ghamm min al-mawt, Masʼalah fī ḥ̣add al-ẓulm, Risālah fī māʼīyat al-ʻadl wa...).Ibn Miskawayh & Aḥmad ibn Muḥammad - 2017 - Tihrān: Mīrās̲-i Maktūb.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Kitāb al-Arbaʻīn ʻalá khuṭá Ummahāt al-muʼminīn.Aḥmad ibn ʻAbd al-Razzāq ibn Muḥammad Āl Ibrāhīm ʻAnqarī - 2019 - Dimashq: Dār al-ʻAṣmāʼ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Naṣīḥat al-Jashtīmī: bi-al-lughah al-Amāzīghīyah wa-al-tarjamah al-ʻArabīyah.Aḥmad ibn ʻAbd al-Raḥmān ibn ʻAbd Allāh ibn Muḥammad Jashtīmī - 2013 - al-Rabāṭ: Maṭbaʻat al-Maʻārif al-Jadīdah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Fiqh Al-Hayâ': understanding the Islamic concept of modesty.Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ismāʻīl Muqaddam - 2015 - Riyadh: International Islamic Publishing House.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Bayān al-Fawāʼid: sharḥ Fawāʼid al-Shaykh Aḥmad ibn Zayn al-Dīn al-Aḥsāʼī.Muḥammad ibn Muḥammad Naṣīr Jīlānī - 2021 - Bayrūt: Dār al-Maḥajjah al-Bayḍāʼ lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Sharḥ kitāb Īsāghūjī fī ʻilm al-manṭiq.Muḥammad ibn Aḥmad ʻIllaysh - 2019 - [al-Qāhirah]: Dār Uṣūl al-Dīn.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. The yoga sutras of Patañjali.Muḥammad ibn Aḥmad Bīrūnī - 2020 - New York: New York University Press.
  The Yoga Sutras of Patañjali is the foundational text of yoga philosophy, used by millions of yoga practitioners and students worldwide. This book is a new rendering into English of the Arabic translation and commentary of this text by the brilliant eleventh-century polymath al-Bīrūnī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. al-Ittijāhāt al-fikrīyah wa-atharuhā fī ṣiyāghat al-dasātīr: dirāsah taḥlīlīyah muqāranah.Muḥammad Muṣṭafá Aḥmad - 2016 - ʻAmmān: Dār al-Ḥāmid lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. al-Rushdīyah ʻinda al-Jābirī: Ibn Rushd fī fikr Muḥammad ʻĀbid al-Jābirī.Aḥmad Fāyiz ʻAjārimah - 2019 - ʻAmmān: Sharikat Dār al-Bayrūnī lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Rawḍat al-nāẓir fī sharḥ nafs al-amr.Shams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Kīshī - 2014 - In Aḥad Farāmarz Qarāmalikī, Ṭayyibah ʻĀrifʹniyā & Naṣīr al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad Ṭūsī (eds.), Risālat ithbāt al-ʻaql al-mujarrad. Markaz-i Pizhuhishī-i Mīrās̲-i Maktūb.
 16. Mūḍiḥ al-dirāyah li-sharḥ Bāb al-bidāyah.Ibn Abī Jumhūr al-Aḥsāʼī, Muḥammad ibn ʻAlī & ‏ ‎ - 2021 - Bayrūt: Muʼassasat Ibn Abī Jumhūr al-Aḥsāʼī li-Iḥyāʼ al-Turāth.
 17. Miskaviyah: Bū ʻAlī Aḥmad bin Muḥammad Yaʻqūb Miskaviyah al-Rāzī: t̤ib, falsafī, sāʼinsʹdān, shāʻir adīb, māhir-i ak̲h̲lāqiyāt aur muʼarrik̲h̲.K̲h̲ādim ʻAlī Hāshmī - 2013 - Islāmʹābād: Naishnal Buk Fāʼunḍeshan.
 18. Ḥāshiyat al-Qalyūbī lil-ʻAllāmah Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Salāmah al-Qalyūbī ʻalá al-Muṭṭalaʻ li-Shaykh al-Islām Zakarīyā al-Anṣārī Sharḥ Īsāghūjī lil-Imām Athīr al-Dīn al-Abharī.Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Aḥmad Qalyūbī - 2019 - ʻAmmān: Dār al-Nūr al-Mubīn lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Revelation and Falsification: The Kitāb al-qirāʾāt of Aḥmad b. Muḥammad al-Sayyārī. Edited by Etan Kohlberg and Mohammad Ali Amir-Moezzi.Todd Lawson - 2021 - Journal of the American Oriental Society 133 (2).
  Revelation and Falsification: The Kitāb al-qirāʾāt of Aḥmad b. Muḥammad al-Sayyārī. Edited by Etan Kohlberg and Mohammad Ali Amir-Moezzi. Texts and Studies on the Qurʾān, vol. 4. Leiden: Brill, 2009. Pp. viii + 363 + 201. $259.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Wamḍat ʻaql: shakhṣīyāt, qaḍāyā, ishkālīyāt.Aḥmad ibn Ḥamad Subayt - 2020 - Bayrūt: Jadāwil lil-Nashr wa-al-Tarjamah wa-al-Tawzīʻ.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Manhaj Ibn Ḥazm al-maʻrifī: ususuhu wa-ālīyātuhu wa-taṭbīqātuh.Jamʻān ibn Muḥammad Shahrī - 2018 - Bayrūt: Markaz Namāʼ lil-Buḥūth wa-al-Dirāsāt.
  Zahirites; Islamic philosophy; knowledge, theory of (Islam).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Radʻ al-mujrim ʻan sabb al-Muslim wa-mā yataʻallaqu bi-al-sabāb min aḥkām.Ibn ʻAbduh & Abū Yaḥyá Muḥammad - 2017 - [Cairo?]: al-Imām al-Barbahārī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Majmūʻ al-bayān li-ḥusn makārim al-akhlāq ʻalá marr al-zamān.Mubārak ibn Saʻīd ibn Badr ibn Muḥammad al-Shakīlī Ghāfirī - 2013 - ʻUmān: Wizārat al-Turāth wa-al-Thaqāfah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. ʻIrfān-i istidlālī dar sharḥ-i Tamhīd al-qavāʻid-i Ṣāʼin al-Dīn ʻAlī Muḥammad al-Turkah =.Turkah Iṣfahānī & ʻAlī ibn Muḥammad - 2014 - Tihrān: Muʼassasah-i Pizhūhishī-i Ḥikmat va Falsafah-i Īrān.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. al-Mabādiʼ al-tarbawīyah al-wāridah fī khuṭab al-Nabī ṣallá Allāh ʻalayhi wa-sallam fī al-Ṣaḥīḥayn.Sāmī ibn Muḥammad Zamzamī - 2016 - Makkah al-Mukarramah: Jāmiʻat Makkah al-Mukarramah al-Maftūḥah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Akhlāq-i Shifāyī (maʻrūf bih Akhlāq-i shāhī).Muẓaffar ibn Muḥammad Shifāʼī - 2014 - Tihrān: Intishārāt-i Humā-yi Dānish.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Risālat ithbāt al-ʻaql al-mujarrad.Aḥad Farāmarz Qarāmalikī, Ṭayyibah ʻĀrifʹniyā & Naṣīr al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad Ṭūsī (eds.) - 2014 - Tihrān: Markaz-i Pizhuhishī-i Mīrās̲-i Maktūb.
 28. Manhaj Ḥasan Ḥanafī: dirāsah taḥlīlīyah naqdīyah.Fahd ibn Muḥammad al-Sarḥānī Qurashī - 2012 - al-Riyāḍ: Majallat al-Bayān.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. al-Taʻlīq ʻalá kitāb Naqḍ al-manṭiq li-Shaykh al-Islām Ibn Taymīyah.Ibn Taymīyah & Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm - 2016 - al-Riyāḍ: Majallat al-Bayān.
  Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm, 1263-1328. Naqḍ al-manṭiq; Islamic philosophy; logic.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Commentary upon the foundation of intellectual perspicacity: concerning logic, natural philosophy, metaphysics and mathematics = [Sharḥ ʼasās al-kīyāsat] Sharḥ asās al-kiyāsah: fī al-ʻulūm al-arbaʻah al-manṭiq wa-al-ṭabīʻī wa-al-ilāhī wa-al-riyāḍī.Muḥammad ibn Muḥammad Nasafī - 2015 - Costa Mesa, CA: Mazda Publishers.
 31. ʻAlá ḍifāf waṣāyā al-Imām al-Bāqir ʻalayhi al-salām li-Jābir ibn Yazīd al-Juʻfī: sharḥ mustakhlaṣ min muḥāḍarāt Āyat Allāh al-Shaykh Muḥammad Taqī Miṣbāḥ al-Yazdī.Miṣbāḥ Yazdī & Muḥammad Taqī - 2021 - Bayrūt: Dār al-Walāʼ li-Ṣināʻat al-Nashr.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. al-Tasāmuḥ wa-al-ikhāʼ al-insānī fī al-Islām: dirāsah tārīkhīyah.Maḥmūd Aḥmad Muḥammad Qamar - 2013 - al-Haram [Giza]: ʻAyn lil-Dirāsār wa-al-Buḥūth al-Insānīyah wa-al-Ijtimāʻīyah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. al-Lawḥ al-maḥfūẓ ʻan al-hazl al-manbūdh.Mawlá Abū al-Faḍl Muḥammad ibn Muḥammad Muqīm Faḍlī al-Kashmīrī - 2014 - In Aḥad Farāmarz Qarāmalikī, Ṭayyibah ʻĀrifʹniyā & Naṣīr al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad Ṭūsī (eds.), Risālat ithbāt al-ʻaql al-mujarrad. Markaz-i Pizhuhishī-i Mīrās̲-i Maktūb.
 34. Kifāyat al-muḥaqqiq fī fann al-manṭiq.Aḥmad ibn Sulaymān Arwādī - 2018 - al-Qāhirah: Dār al-Iḥsān.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Rawz̤ah-ʼi taslīm (Taṣavvurāt) =.Naṣīr al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad Ṭūsī - 2014 - Tihrān: Mīrās̲-i Maktūb bā hamkārī-i Muassasah-ʼi Muṭālaʻāt-i Ismāʻīlī (Lundun).
 36. Ārāʼ Ibn Ḥazm al-iʻtiqādīyah min khilāli muʼallafāt Ibn Taymīyah.ʻAbd Allāh ibn Muḥammad al-Abaḥ Zahrānī - 2013 - al-Riyāḍ: Markaz Ibn Taymīyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
 37. al-Naẓarīyah al-ijtimāʻīyah fī ʻaṣr al-ʻawlamah: min al-ḥdāthah ilá mā baʻda al-ḥadāthah.Muḥammad Sayyid Aḥmad Bayyūmī - 2018 - al-Qāhirah: Maktabat al-Anjilū al-Miṣrīyah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. al-Īmān wa-al-ḥurrīyah: qirāʼāt muʻāṣirah fī turāthinā al-falsafī.Aḥmad Muḥammad Sālim - 2016 - al-Qāhirah: Miṣr al-ʻArabīyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Ṣūrat al-ākhar fī al-fikr al-ʻArabī: taʻāyush amm-muwājahah.Aḥmad Muḥammad Sālim - 2016 - al-Qāhirah: Miṣr al-ʻArabīyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. al-Muʻtazilah wa-al-ḥurrīyah wa-falsafat al-qānūn al-jināʼī.Aḥmad Muḥammad ʻAlī Ḥarīthī - 2021 - Bayrūt: Dār al-Warrāq lil-Nashr.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. al-Iʻtiqād wa-al-taʻbīr min ṣirāʻāt al-ḥurrīyah ilá āfāq al-taʻaddudīyah: al-taʼsīsāt al-naẓarīyah wa-al-taṭbīqāt al-tārīkhīyah.Muḥammad Maḥmūd Aḥmad Shaʻbān - 2021 - al-Qāhirah: Markaz Iḥyāʼ lil-Buḥūth wa-al-Dirāsāt.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Mawāʻiẓ al-ṣaḥābah: mawāʻiẓ ʻilmīyah manhajīyah wa-tarbawīyah.ʻUmar ibn ʻAbd Allāh ibn Muḥammad Muqbil - 2013 - al-Riyāḍ: Maktabat Dār al-Minhāj lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Aʻdāʼ al-ḥadāthah: murājaʻāt al-ʻaql al-gharbī fī taʼazzum fikr al-ḥadāthah.Muḥammad Maḥmūd Sayyid Aḥmad Ṭāhā Nūr - 2012 - al-Riyāḍ: Markaz al-Fikr al-Muʻāṣir.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. al-Uṣūl al-falsafīyah li-taṭwīr al-dhāt fī al-tanmiyah al-basharīyah: dirāsah ʻaqadīyah naqdīyah.Thurayyā Bint Ibrāhīm Ibn Muḥammad Sayf - 2019 - al-Riyāḍ: Maktabat al-Rushd Nāshirūn.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Mawqif al-fikr al-ḥadāthī al-ʻArabī min uṣūl al-istidlāl fī al-Islām: dirāsah taḥlīlīyah naqdīyah.Muḥammad ibn Ḥajar Quranī - 2013 - al-Riyāḍ: Majallat al-Bayān.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. al-Ẓann: anwāʻuhu wa-aḥkāmuh.Abū Muḥammad ʻAbd Allāh ibn Lumḥ Khawlānī - 2018 - al-Riyāḍ: al-Nāshir al-Mutamayyiz.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Munādāt ūlī al-albāb bi-taḥsīn al-asmāʼ wa-al-kuná wa-al-alqāb.Ṣāliḥ ibn Aḥmad ibn ʻAbbād al-Ṣabbāḥī Raddāʻī - 2016 - [al-Riyāḍ]: al-Nāshir al-Mutamayyiz lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Hâşiye ʻalâ Şerhi'l-Keşşâf li'l-Cürcânî =.Aḥmad ibn Muṣṭafá Ṭāshkubrīʹzādah - 2016 - İstanbul: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Akhlāq-i Jalālī.Muḥammad ibn Asʻad Dawwānī - 2012 - Tihrān: Intishārāt-i Iṭṭilāʻāt.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Ishkālīyat al-falsafah: min al-naqd al-arkiyūlūjī ilá al-ibdāʻ al-mafhūmī: qirāʼah fī falsafatay Mīshīl Fūkū wa-Jīl Dūlūz.Ḥaydar Nāẓim Muḥammad - 2015 - al-Jazāʼir: Dār Ibn al-Nadīm lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000