16 found
Order:
 1. O tak zwanym problemie prostych umysłów.Adriana Schetz - 2011 - Diametros 30:41-60.
  Artykuł dotyczy zagadnienia znanego pod nazwą „problemu prostych umysłów” tak, jak klaruje się ono w zestawieniu czterech doniosłych głosów w debacie na temat możliwości przypisywania zwierzętom życia mentalnego bez przypisywania im zdolności do posługiwania się językiem. Głosy te należą do: Donalda Davidsona, Johna McDowella, Petera Carruthersa oraz Jose L. Bermúdeza. Dwaj pierwsi autorzy bronią przekonaniowo-pragnieniowego modelu myślenia, w którym decydującą rolę pełni zdolność do posługiwania się językiem. Dwaj pozostali akceptację modelu przekonaniowo-pragnieniowego łączą z argumentem przeciwko wiązaniu myśli z językiem. Analizując (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. John Dewey I Unifikacja Kategorii Opozycyjnych.Adriana Schetz - 2004 - Kwartalnik Filozoficzny 32 (3).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Analityczny pragmatyzm. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Odczyty i wykłady: Wojciech Krysztofiak: Część II: Metamatematyka, intensjonalność, ekstensjonalność. Intensjonalizacja metaarytmetyki. [REVIEW]Adriana Schetz - 2004 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Czy można rozwiązać problem umysł-ciało?Adriana Schetz - 2004 - Filozofia Nauki 3.
  The paper discusses the problem of naturalistic theories of mind-body relation. It displays knotting lines of arguments, which are presented by two influential philosophers: O. Flanagan and C. McGinn. The former author claims that the mind-body problem can easy be resolved by showing that mind and body are two somehow similar concepts. The latter is strongly convinced that because of human epistemic limitations we cant in principle to formulate solution of psychophysical problem. I go on to argue that we can (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Minimalistyczna koncepcja prawdy i znaczenia: stanowisko Paula Horwicha.Adriana Schetz - 2002 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 41 (1):157-170.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Reprezentacjonizm a problem percepcji.Adriana Schetz - 2007 - Filozofia Nauki 3.
  In various philosophical explanations of perceptual experiences two ideas are usually invoked: the idea of intrinsic quality of experience (perceptual quale) and the idea of representation. I argue that the former may be eliminated and replaced by the latter. While discussing the traditional position known as "the sense-data theory" I emphasize the tension between the environment-dependent content of visual experience and its inner or narrow content. I conclude that one cannot find adequate support for the claim that perceptual qualia exist. (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Reprezentacjonizm i antyreprezentacjonizm w filozofii umysłu.Adriana Schetz - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 50 (2):59-73.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Thomasa Nagela koncepcja pojęć mentalnych a Ludwiga Wittgensteina krytyka języka prywatnego.Adriana Schetz - 2002 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 44 (4):113-122.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Umysł i ciało wedle Thomasa Nagela.Adriana Schetz - 2003 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 47 (3):17-36.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Widzieć krawędzie, dotykać głębi, czyli współczesne rozważania dotyczące pytania Molyneux.Adriana Schetz - 2009 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 3.
  William Molyneux w liście kierowanym do Johna Locke’a zapytał, czy osoba, która była niewidoma od urodzenia, jest w stanie po odzyskaniu wzroku odróżnić sześcian od kuli, tzn. bryły, które były jej znane wcześniej wyłącznie dotykowo? Przegląd współczesnych rozważań dotyczących pytania Molyneux prowadzi do spostrzeżenia, że nie bez znaczenia dla omawianej kwestii pozostają empiryczne badania nad percepcją, niemniej wielu autorów podkreśla, iż pomimo niewątpliwej pomocy ze strony nauki, problem Molyneux jest z zasady nieempiryczny i ostatecznie jego rozwiązanie wynika z czysto teoretycznego (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  15
  Consciousness and Perception From Biological Externalism Point of View.Adriana Schetz - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (3):147-162.
  The aim of the analyzes carried out in this paper is to show that within the multitude of theories of perception which center their main presuppositions around the idea of action and embodiment, we can distinguish a body of approaches, which characteristically emphasize the following claims: that it is the living organism that should serve as perceiving subject; that perceptual states are not only a form of action but primarily a form of consciousness; that perceptual information is obtained by perceiving (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Alternatywizm w teorii percepcji.Adriana Schetz - 2007 - Diametros 14:85-104.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  13
  Pluralizm Aletyczny a Minimalizm (Alethic Pluralism and Minimalism).Adriana Schetz - 2006 - Filozofia Nauki 14 (2):85-95.
  Among various recent approaches to truth one should distinguish a large family of minimalist accounts, which emphasize that the notion of truth is less substantial than it was traditionally taken for granted. Some philosophers (including, among others, Crispin Wright and Michael P. Lynch) propose to combine this minimalism about the notion of truth with pluralism of some kind, namely the idea that "what property serves as truth may vary from discourse to discourse". Briefly, there is one minimal notion of truth (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  14
  Ideomotoryczna teoria działania w ujęciu Williama Jamesa.Adriana Schetz - 2015 - Diametros 43:137-157.
  The paper discusses the view of William James on the contribution of will to our decisions to act. According to James, our voluntary action, which for him is strongly connected with an intention to do something, occurs when the subject of the action knows its sensorimotor effects. An attempt has been made to defend James’ view and rebut popular criticisms aiming to undermine the role of knowledge in voluntary action. The paper also offers to identify a contemporary context for the (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  13
  “Is This a Dagger Which I See Before Me?” On Objects and Contents of Contradictory Perceptions.Adriana Schetz - 2013 - Polish Journal of Philosophy 7 (2):53-61.
  The paper is an attempt to answer the question: what kind of philosophical theory of perception may warrant the claim that one can perceive contradictions, that is, undergo visual or other experiences with contradictory contents? Apparently, the conception of perceptual experience endorsed by Graham Priest makes it intelligible that one can truly experience contradictions. Moreover, as we try to argue, Priest’s insistence that one can perceive contradictions is to some extent defensible on the ground of a version of direct realism (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  8
  Uzasadnienie zdań spostrzeżeniowych: Ajdukiewicz, McDowell, Davidson.Adriana Schetz - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 88 (4):445-458.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark