Results for 'Adem ��elik'

106 found
Order:
 1. Kurumlar Ve Evri̇M: Veblen’den Hodgson’a Evri̇Mci̇ İKti̇Sat Metodoloji̇Si̇.Adem Levent - 2019 - Akademik İncelemeler Dergisi 14 (2):31-58.
  1980 sonrası dönemde evrimci iktisat yükselişe geçmiş ve ana akım iktisadı tek başına değiştirme gücü vurgulanmıştır. Fakat evrimci iktisadın ne olduğuna yönelik disiplin içinde bir anlaşmazlık ve karışıklık mevcuttur. Bu karışıklığa bağlı olarak evrimci iktisat disiplinde altı farklı yaklaşımla ifade edilmektedir. Bu çalışma ise Veblen’e atıfla gelişen ve 1980’lerden günümüze Hodgson tarafından güçlü bir şekilde sürdürülen evrimci-kurumsal iktisatla ilgilidir. Hodgson, iktisadın etkin bir sosyal bilim olabilmesi için Veblen’in düşüncelerini ve Veblen’le bağlantılı Darwinizmi benimsemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu öneri Veblen’in post-Darwinist iktisat (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Critical hermeneutics: contemporary philosophical perspectives in Turkey on the understanding and interpretation of the Qur'an.Yusuf Çelik - 2023 - Boston: Brill.
  The Turkish market of Qur'an translations and studies is exceedingly oversaturated. Critics find some of these lacking in proper hermeneutical judgement, impelling them to reflect on the conditions of judicious Qur'anic exegesis. These reflections have remained relatively unexplored in English academic literature. In Critical Hermeneutics, Celik explores and compares the hermeneutical philosophies of three Turkish intellectuals, namely Alpyagil, Cündioglu, and Öztürk. By exploring their philosophical views on subjectivity and objectivity in the context of interpreting the Qur'an, Celik draws major implications (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Spirituality in the 21st century: engagements with meaning.Duysal Așkun C̦elik, Michael Weiss & John L. Hochheimer (eds.) - 2014 - Oxford, United Kingdom: Inter-Disciplinary Press.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Hanbelî Geleneği Teşbihden Arındırma Girişimi: Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzî'nin İtirazları.Adem Eryiğit - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:3):1191-1220.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  Sultan II. Murad İçin Dizilmiş İnciler: H'fız'ın Nesrü'l-le'lî Tercümesi.Adem Ceyhan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):37-37.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  3
  Education In Point Of Gülistan.Adem Ceyhan - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:228-247.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Farabi'de Dini Çoğulculuğun Temelleri ve Sınırları.Adem Çelik & Metehan Karakurt - 2019 - In Zuhra Kalakhanova & Ali Söylemez (eds.), IV. International European Conference on Social Sciences. Diyarbakır, Türkiye: Ispec Publishing House.
  Dini çoğulculuk, dini dışlayıcılık ve kapsayıcılıktan farklı olarak, her dinsel inanış taraftarlarının kendi dinleri içinde kalarak ilahi selamete erişeceğini söyler. Temelde, teolojik ve felsefi boyutları olan dini çoğulculuk tartışmasının siyasete bakan bir yönü de vardır. İslam tarihinde Meşşâî felsefenin kurucusu ve mutluluk filozofu olarak bilinen Farabi, bir taraftan hakikate nasıl ulaşılacağı diğer taraftan ise “âlem” adını verdiği kozmopolitanizm nasıl inşa edileceği ile ilgilenmektedir. Siyasal toplumun amacının, insanların uygun ölçekte, en yüce iyi için yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu savunan Farabi’ye göre, erdemli bir (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  20
  Kaynaştırma Eğitimi İle İlgili Duygular, Tutumlar Ve Kaygılar Ölçeği'nin Türkçe Uyarlama, Gerçeklik.Adem Bayar - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):175-175.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  87
  Bios Politikos’tan Homo Economicus’a: Karşılaştırmalı Bir Perspektifle Antik ve Modern Dönemde İnsan, Ekonomi ve Siyaset İlişkisi* From Bios Politikos to Homo Economicus: The Relationship Between Human, Economy and Politics in the Ancient and Modern Periods with a Comparative Perspective.Adem Çelik & Aykut Aykutalp - 2017 - İnsanandİnsan 4 (13):223-241.
  The purpose of this study is to present how ancient and modern thinkers describe politics and to discuss reasons for differences seen in these definitions. In the ancient period, the identification of human being as a political entity by nature caused politics to be seen as the most supreme of all human activities. For the ancient thinkers, politics is conceptualized as a pluralist area in which the common issues are discussed by equals and also which excludes inequality. Ancient thinker Aristotle (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  16
  Ergenlerde Algılanan Sosyal Destek Ve Siber Zorbalığa Eğilim Arasındaki İlişkiler: Arkadaştan Ve Öğr.Adem Peker - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):759-759.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  11
  Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Rollerini Yordayan Ayıredici Faktörlerin.Adem Peker - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):607-607.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  10
  Siyasal İslamın Yükselişi ve Düşüşü:Islamcılık ve İslamofobi Konusunda bir Değerlendirme.Suleyman ELİK - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):453-453.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  9
  Öğretmenlerin İnformal Yolla Öğrenmeleri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve G.Adem Bayar - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):61-61.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Gelenbevi’s View on Human Actions: An Evaluation Based on Ḥāshiya ʿalā Sharḥ al- ʿAqāʾid al- ʿAḍudiyya.Adem Sünger - 2022 - Kader 20 (2):679-700.
  Human actions have been one of the most discussed topics in the science of kalām since the first centuries of Hijra. Many scholars from different schools of kalām have tried to solve this problem. Efforts to solve the problem have brought different views. In this framework, three main views emerged Jabrī, Qadarī/Muʿtazilī and Salafī/Sunnī. The views of Islamic philosophers were added to these and this number was increased to four. Nevertheless, Sunnī scholars, who agree on the basic propositions, disagreed on (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  16
  Siyasal Reklamlarda Millet Teması: Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 30 Mart Yerel Seçimi Örneği.Adem DOĞAN - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):249-249.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Ülkemizde Düzenlenmekte Olan Hizmet Içi Eğitim Etkinliklerine Yöenlik Öğretmenlerin Memnuniyet Düzey.Bayar Adem - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):321-321.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  5
  The Similaritis of Fiction and Structure and Type and Theme in Between the Epics of Homer and the Stories of Dede Qorqut.Adem Can - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:263-286.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  3
  Prominent Themes in Ibrāhīm ʽAbd al-Qādir al-Māzinī’s Novels.Adem Keser - 2023 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 9 (1):295-323.
  The first examples of the novel genre in modern Arabic literature emer-ged with the innovation movements initiated in this country after Napoleon's invasion of Egypt. In terms of technique and fiction, the Arab novel's reaching the desired standards and the first novel examples in the literary sense were made possible by the contributions of many writers who came to the fore with their different identities from writing novels. One of these writers, better known as a critic, is Ibrāhīm ʽAbd al-Qādir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Definitions of Poem in the First Period of Republican Era Poeticas from Dergah to Büyük Doğu.Adem Can - 2010 - Journal of Turkish Studies 6:863-882.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  10
  Batı-Dışı Düşünce Tarihi Yazıcılığımıza Anti-Oryantalist Bir Katkı: Ahmed Midhat.Adem Polat - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):851-859.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  10
  Escape to Simeranya from Item-Spirit Conflict : Yalnızız.Adem Polat - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2177-2182.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  9
  A Heidegger's reading on Ramazan Korkmaz: Called from'Dasein'.Adem Polat - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:1705-1714.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  5
  Melih Cevdet Anday’s Universe of Poetry.Adem Polat - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2837-2840.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Ibadi Theology: Rereading Sources and Scholarly Works. Edited by Ersilia Francesca.Rodrigo Adem - 2021 - Journal of the American Oriental Society 138 (1).
  Ibadi Theology: Rereading Sources and Scholarly Works. Edited by Ersilia Francesca. Studies on Ibadism and Oman, vol. 4. Hildesheim: Georg Olms, 2015. Pp. 331. €68.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  7
  Hanefî Mezhebinin Kurucu İmamlarından Züfer b. Hüzeyl’in İstihsana Yaklaşımı.Adem Çiftci - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (1):107-107.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  16
  J. Calvitt Clarke, Alliance of the Colored Peoples: Ethiopia and Japan before World War II, Oxford, UK: James Currey for the International African Institute, 2011, 198 pp. (hb 978-1-84701-043-8). [REVIEW]Seifudein Adem - 2013 - Japanese Journal of Political Science 14 (2):279-281.
  No categories
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  8
  Çorum'da Göçmenlerin Yerleştirilmesi ve.Adem Kara - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 6):333-344.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  7
  Mi̇lletlerarasi tartişmali i̇lmî tpoplanti i̇slâm medeni̇yeti̇ni̇n kurucu nesli̇ sahâbe III -sahâbe ve di̇rayet i̇li̇mleri̇- sempozyumu.Adem Karaaslan & Nergis Karaaslan - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  6
  Osmanlı Devleti - Filipin Ticari İlişkil.Adem Kara - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 5):331-343.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  3
  OECD ve OECD Dışı Ülkelerde Elektrik Tüketimi, Nüfus ve Gelir İlişkisi: 1990-2011 Dönemi İçin Bir P.Karakaş Adem - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):845-845.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  39
  Hanefî Mezhebi’nin Kurucu İmamlarından Biri Olan Züfer b. Hüzeyl’in İstihsana Yaklaşımı.Adem Çiftci - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):35-64.
  Mezheplerin teşekkül etmeye başladığı ilk dönemlerden itibaren istihsanın bir istidlal yöntemi olup olmadığı tartışılagelmiştir. Bu tartışmaların temelinde kavramsallaşma sürecini henüz tamamlamamış olan istihsan teriminin çağrıştırdığı keyfiliğin/sübjektivitenin etkisi çok fazladır. Bu yüzden istihsanı bir yöntem olarak benimseyenler, ağır ithamlara maruz kalmışlardır. İstihsanı benimseyenlerin başında Hanefî hukukçular gelmektedir. Öyle ki istihsan yöntemi Hanefî mezhebiyle anılır hale gelmiştir. Bununla birlikte mezhebin önde gelen temsilcilerinden biri olan ve kıyas metodunu kullanmasıyla ön plana çıkan Züfer b. Hüzeyl’in istihsana yaklaşımıyla ilgili iki farklı yaklaşım tespitedilmiştir. Yaptığımız (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  27
  Tevfik Fikret'in "Ramazan Sadakası" Şiirinin Ontolojik Analiz Metoduyla Çözümlenmesi.Adem GÜRBÜZ - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):469-469.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  1
  Doğrudan Yabanci Sermaye Yatirimlari, Yabanci Portföy Yatirimlari Ve Ekonomi̇K Büyüme Arasindaki̇ Etki̇Leşi̇M: Sahra Alti Afri̇Ka Ülkeleri̇ Üzeri̇Ne.Adem GÖK & Deniz GÜVERCİN - 2020 - Akademik İncelemeler Dergisi 15 (1):57-82.
  Sahra Altı Afrika’da yabancı yatırımların ekonomik büyümeyi etkilemesini inceleyen literatürde birbiriyle çelişen görüşler mevcuttur. Bazı araştırmacılar Sahra Altı Afrika’da yer alan gelişmekte olan ülkelerin sermaye akışlarını liberalleştirdikleri zaman, yüksek seviyedeki volatilite, artan cari hesap açıkları, gelişmiş finansal piyasaların yokluğu ve düzenleyici çerçevenin düşük kalitesinden dolayı ekonomik kayıplara uğrayacaklarını öne sürmektedirler. Oysa, bazı çalışmalar Sahra Altı Afrika’daki düşük seviye birikmiş tasarruflarına çare olmak için yabancı yatırımın ekonomik büyümeyi arttırıcı etkisine odaklanmıştır. Çalışma, Sahra Altı Afrika’daki ülkeler için yabancı portföy yatırımlarının ve doğrudan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  19
  Alp Er Tonga In Turkish Cultural History And Some Narratives On It In Uighur.Öger Adem - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:508-523.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  42
  Reflections on the Possibility of an Islamic Psychology.Adem Sahin - 2013 - Archive for the Psychology of Religion 35 (3):321-335.
  Many studies have been done in non-Western academia that raise the issue of indigenousness, holding that it should be taken into consideration as an important element in explaining human behaviour. It is within this context that one can regard the studies and discussions on the notion of Islamic psychology. An investigation into the literature on Islamic psychology shows that although a good number of studies on the subject have been done, sufficient attention has not been paid to its epistemological foundations, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  12
  An Analysis on Articles about Religious Education in the Journals Published by Theology Faculties in Turkey.Adem GÜNEŞ - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (3):1537-1561.
  Faculty journals are one of the necessary platforms for qualified academic production. Since 2018, the number of the published journals of theology faculty has reached 56. The purpose of this study is to analyze the articles on religious education published at journals of theology faculty between 1925 and 2017 by virtue of the used research methods such as qualitative and quantitative, and numerical distribution according to the journals, subject area diversity, scientific research methods used, contributions of different science branches, number (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  12
  Reşat Nuri Güntekin'in Miskinler Tekkesi Romanında Dilencilik Algısı.Adem GÜRBÜZ - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):745-745.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  3
  Kinaesthetic knowing: aesthetics, epistemology, modern design.Zeynep Çelik Alexander - 2017 - London: University of Chicago Press.
  Introduction: a peculiar experiment -- Kinaesthetic knowing: the nineteenth-century biography of another kind of knowledge -- Looking: Wölfflin's comparative vision -- Affecting: Endell's mathematics of living feeling -- Drawing: the Debschitz school and formalism's subject -- Designing: discipline and introspection at the Bauhaus -- Epilogue.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  2
  Osobystisne nachalo u filosofsʹkiĭ kulʹturi Kyïvsʹkoï Rusi.Teti︠a︡na Vitaliïvna T︠S︡elik - 2005 - Kyïv: Parapan.
 40. The Impact of Modernization and Secularization on Individual Religiosity: The Case of Turkey.Adem Sahin - 2013 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 25:293-303.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  6
  The Birth Customs of Uighur Turks.Adem Öger - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1679-1694.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  6
  The Tradition of Minstrelsy and Its Problems In Denizli.Adem Öger - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:1754-1763.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  16
  Bir Ölüm Sosyolojisi Denemesi Bağlamında İktisadi Hayata Mezarlıklardan Bakmak: Safranbolu Örneği.Adem SAĞIR - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):1095-1095.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  3
  An Assessment on Uighur Riddles.Adem Öger - 2010 - Journal of Turkish Studies 6:1585-1610.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  3
  The Shamans Among the Uyghur Turks and the Shamans’ Treatment Methods.Adem Öger - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:233-248.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  12
  Kimliklerin Sunum Biçimleri Bağlamında Van/Ulupamir Kırgızları İle Van/Dönerdere Karadenizli Türkler.Adem SAĞIR - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):1285-1285.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  2
  Sanatoriums And Their Applications In And Around Tarsus.Adem Öger - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:1231-1246.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  8
  The Context of Exile Sociology on Van-Ulupamir Kyrgyz Turks With Oşh-Karadeniz Turks a Applied and Comparative Analysis.SAĞIR Adem - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:263-286.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  5
  As A Case Of Sociology Of Food Tokat Cuisine.Adem SAĞIR - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2675-2695.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  4
  Kentsel Yaşam Dikotomileri.Adem SAĞIR - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):799-799.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 106