13 found
Order:
 1. Ajdukiewicz a Husserl wobec kwestii znaczenia wyrażeń.Adam Olech - 2001 - Studia Semiotyczne 24:141-161.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2. W sprawie "jasnego i niejasnego stylu filozofowania" K. Twardowskiego.Adam Olech - 1992 - Principia 5.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. Humanitas a kwestia dojrzewającego do pełni Absolutu.Adam Olech - 1995 - Principia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  14
  Niemarginalne uwagi w sprawie semantycznej teorii poznania Kazimierza Ajdukiewicza.Adam Olech - 2019 - Studia Philosophica Wratislaviensia 14 (2):7-35.
  The nonmarginal remarks concerning Kazimierz Ajdukiewicz’s semantic theory of knowledge: The subject of this article are three remarks which were not raised in previous publications concerning the semantic theory of knowledge of Kazimierz Ajdukiewicz. The first one pertains to the contradistinction of two basic questions which are hidden under the name “semantic theory of knowledge”. The second one pertains to the relation, and rather its lack, between Ajdukiewicz’s semantic theory of knowledge and Tarski’s semantic theory of truth. The third one (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. O prawdomówności i prawdziwości.Adam Olech - 2007 - Principia 49.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  11
  O semantycznej i formalnej teorii poznania. Ajdukiewicz – Suszko – Woleński.Adam Olech - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 88 (4):425-444.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Obrona Sokratesa przed krytyką Ajdukiewicza.Adam Olech - 2010 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 55.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Pojęcie Jakości życia\" a pojęcie „doświadczenia\".Adam Olech - 2008 - Ruch Filozoficzny 65 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  12
  Some remarks on Ajdukiewicz's and Husserl's approaches to meaning.Adam Olech - 1995 - In Vito Sinisi & Jan Woleński (eds.), The Heritage of Kazimierz Ajdukiewicz. Rodopi. pp. 40--221.
 10.  4
  The semantic theory of knowledge.Adam Olech - 2020 - New York: Peter Lang. Edited by Agnieszka Ostaszewska.
  The aim of this book is the analysis of Kazimierz Ajdukiewicz's meta-epistemological project of the semantic theory of knowledge and its implementations to solve certain traditional epistemological problems and their metaphysical consequences. This project claims that cognitive problems need to be approached from the perspective of language. One of the results of this analysis is the thesis that the philosophical-linguistic legitimisation for the meta-epistemological project is the philosophy of Edmund Husserl from his Logical Investigations. This is the philosophy that makes (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. W sprawie prawdomówności i prawdziwości. Kilka uwag logicznoetycznych.Adam Olech - 2008 - Ruch Filozoficzny 65 (4).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. W sprawie sporu o rolę języka w poznaniu.Adam Olech - 2005 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 54 (2):221-229.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  7
  Od wydawcy (jerzy pelc) 5 I. wspomnienia pozgonne.Jerzy Pelc, Jerzy Szacki, Jarosław Fali, Jacek Wojtysiak, Janina Buczkowska, Krzysztof Rotter, Adam Olech, Aleksandra Żukrowska, Jan Doroszewski & Jerzy J. Kolarzowski - 2001 - Studia Semiotyczne 23 (1):3.
  Chciałem Go pożegnać. Kilkakrotnie próbowałem napisać choć parę słów. O Nim samym. Okazało się, że nie potrafię. Udało mi się tylko przedstawić Jego poglądy na reizm Tadeusza Kotarbińskiego, ale uczyniłem to gdzie indziej. Muszę tu poprzestać na ofiarowaniu Mu tego, co napisałem na Jego dziewięćdziesiąte urodziny, w osiemdziesięciolecie naszej przyjaźni.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark