96 found
Order:
Disambiguations
Adam Chmielewski [91]Adam J. Chmielewski [5]
See also
Adam Chmielewski
University of Wroclaw
Adam Chmielewski
University of Wroclaw
 1.  1
  Politics and Recognition: Towards a New Political Aesthetics.Adam Chmielewski - 2020 - New York, NY: Routledge.
  This book outlines a new conception of political aesthetics based on the notion of order as an aesthetic category pertaining to human perception. Engaging with the thought of a range of figures, including Veblen, Honneth, Foucault, Popper, and MacIntyre, it explores the nature of political aesthetics as an enquiry into the ways in which politics and our perceptions shape one another and our moral choices. Moving beyond the consideration of politics as a matter of perception, the author employs the concept (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  3
  Critical Rationalism and Postcolonial Experience.Adam Chmielewski - 2023 - Journal of Philosophical Investigations 17 (42):205-224.
  In this paper, I address the issue of the possible applicability of the ideas of Karl R. Popper’s social and political philosophy in the contemporary political life of postcolonial countries. Through reference to the reception of Popper’s philosophy in Central and Eastern Europe, I argue that Popper’s writings were effective in catalysing the political wholesale transformation by undermining Marxists’ pretensions to scientific status rather than through his anti-utopian and anti-revolutionary political recommendations. In the context of attempts to apply Popper’s ideas (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  6
  Emotion-induced modulation of recognition memory decisions in a Go/NoGo task: Response bias or memory bias?Sabine Windmann & Adam Chmielewski - 2008 - Cognition and Emotion 22 (5):761-776.
 4.  11
  Etyka dla postchrześcijańskiego świata.Adam Chmielewski - 2022 - Roczniki Filozoficzne 70 (3):413-429.
  Przedmiotem artykułu jest konceptualizacja problemu autentycznych i domniemanych deficytów teoretycznych doktryny etyki chrześcijańskiej, rozmaicie diagnozowanych na gruncie współczesnej chrześcijańskiej filozofii moralnej. Artykuł ten stanowi polemikę z próbą ujęcia tych deficytów, a także prób ich przekroczenia, sformułowaną przez Sebastiana Gałeckiego w jego książce Etyka chrześcijańska dla postchrześcijańskiej epoki (2020). Doceniając śmiałość podjętego zadania teoretycznego oraz istotność teoretyczną zaproponowanej przezeń koncepcji uspójnienia nurtów etycznych w ramach chrześcijaństwa, wskazuję na szereg uchybień w realizacji zaprojektowanych dociekań. Należy do nich m.in. okcydentalność perspektywy teoretycznej obranej (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Opresja i sztuka myślenia.Adam Chmielewski - 2023 - Studia Philosophica Wratislaviensia 18 (1):45-55.
  Zygmunt Bauman was unquestionably one of the most popular contemporary thinkers. His writings provoked not only worldwide acclaim but also severe criticism, while the complexities of his personal life gave rise to international controversies. On the basis of three recently published biographies of Bauman, as well as a personal acquaintance and scholarly cooperation, in this paper I attempt to explain the sources of his astounding popularity, but also try to dispel mysteries and controversies surrounding his difficult carrier, especially those pertaining (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Filozofia Poppera: analiza krytyczna.Adam Chmielewski - 1995 - Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  92
  The Enlightenment’s Concept of the Individual and its Contemporary Criticism.Adam J. Chmielewski - 2007 - Polish Journal of Philosophy 1 (2):41-59.
  Communitarian social philosophy was born in opposition to some tenets of liberalism. Liberal individualism has been among its most strongly contested claims. In their criticisms, the communitarians point to the Enlightenment’s sources of the individualist vision of society and morality. The aim of this paper is to demonstrate that, even if the communitarian line of argument has been justified in more than one way, it is at the same time important to remember that the greatest figure of the Scottish Enlightenment, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Sir Karl Popper.Adam Chmielewski - 1994 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 12 (4):5-9.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  18
  Relatywizm: zagrożenie czy szansa?Adam Chmielewski - 1998 - Etyka 31:27-58.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Citizenship And Virtue. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia 5 (3):237-242.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Catholic Church In The Face Of Modernity. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia 5 (2):194-196.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Cała filozofia Platona jest zbiorem przypisów do.Adam Chmielewski - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 40 (4):9-25.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Czy jest możliwa krytyka teorii krytycznej.Adam Chmielewski - 1994 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 12 (4):11-23.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Czy możliwa jest epistemologia ewolucjonistyczna?Adam Chmielewski - 1993 - Principia 7.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Ch. S. pierce’s semiotics: Success or failure? [REVIEW]Adam Chmielewski - 2008 - Studia Philosophica Wratislaviensia 3 (4):183-185.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Duty and Beauty. Evolutionary Ethics in Relation to the Darvinian Aesthetics .Adam Chmielewski - 2012 - Studia Philosophica Wratislaviensia 7.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Do czego potrzebna jest filozofia.Adam Chmielewski - 2014 - Studia Philosophica Wratislaviensia 9 (special).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Do czego potrzebna jest filozofia?Adam Chmielewski - 2014 - Filo-Sofija 14 (26):41-54.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Demokracja i deliberacja.Adam Chmielewski - 2013 - Studia Philosophica Wratislaviensia 8 (3).
  [Anna Krzynówek, Rozum a porządek polityczny. Wokół sporu o demokrację deliberatywną].
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Dwa komunitaryzmy [W. M. Nowak, Spór o nowoczesność w poglądach Charlesa Taylora i Alasdaira MacIntyre'a. Analiza krytyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, ss. 531]. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Dispersed Subjectivity. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia 4 (3):193-196.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Estetyka polityczna. Szkic projektu.Adam Chmielewski - 2014 - Filo-Sofija 14 (24):147-164.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Freedom, Duty, Politics. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2007 - Studia Philosophica Wratislaviensia 2 (2):214-219.
 24. Fundamenty etyki: miedzy teoria i rozumieniem [K. Stachewicz, Problem ugruntowania moralności. Studium z etyki fundamentalnej, Warszawa 2006].Adam Chmielewski - 2008 - Studia Philosophica Wratislaviensia:162-168.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Fenomenologia polityczna? [A. Gniazdowski, Polityka i geometria. Fenomenologia Edmunda Husserla a problem demokracji, Warszawa 2007].Adam Chmielewski - 2008 - Studia Philosophica Wratislaviensia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Filozoficzne problemy rozpoznawania czynów i zamiarów (H. Grimen, \"Aspects of Act-Identification and identificatory Practices in Human Life\", Bergen 1987).Adam Chmielewski - 1989 - Studia Filozoficzne 289 (12).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Głos w dyskusji nad tekstem Tadeusza Szubki „Czy zmierzch filozofii analitycznej?”.Adam Chmielewski - 2005 - Diametros:220-234.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Human Capabilities in Contemporary Cities. The Urban Social Engineering and its Limits.Adam Chmielewski - 2014 - Studia Philosophica Wratislaviensia 9.
 29. Inevitable Inopportuness Of The Conservatism. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia 5 (2):187-193.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Ideały i praktyki.Adam Chmielewski - 2012 - Studia Philosophica Wratislaviensia 7 (4).
  Piotr Machura, Ideał człowieka-filozofa w koncepcji Alasdaira Maclntyre'a.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Idea radykalnej interpretacji.Adam Chmielewski - 2008 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 68.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Jednostka w przestrzeni moralnej.Adam Chmielewski - 1999 - Principia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Kościół katolicki wobec nowoczesności [Dorota Sepczyńska, Katolicyzm a liberalizm. Szkic z filozofii społecznej, Nomos, Kraków 2008, ss. 319]. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia:194-196.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Kościół katolicki wobec nowoczesności rec. 20. D. Sepczyńska, Katolicyzm a liberalizm. Szkic z filozofii społecznej, Kraków: Nomos 2008.Adam Chmielewski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia 5 (2):194-196.
  rec. D. Sepczyńska, Katolicyzm a liberalizm. Szkic z filozofii społecznej, Kraków: Nomos 2008.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Life after liberalism.Adam J. Chmielewski - 1999 - In Ian Charles Jarvie & Sandra Pralong (eds.), Popper's Open Society After Fifty Years: The Continuing Relevance of Karl Popper. Routledge.
 36. Liberalizm i utylitaryzm: inspiracje i kontynuacje [Monika Małek, Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla: współczesne ujęcia u Johna Graya i Petera Singera].Adam Chmielewski - 2013 - Studia Philosophica Wratislaviensia 8 (4).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Leszek Kołakowski. 1927-2009.Adam Chmielewski - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia:9-16.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Metafizyka jako cień gramatyki: późna filozofia Ludwiga Wittgensteina: wybór tekstów.Adam Chmielewski & Andrzej Orzechowski (eds.) - 1996 - Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Multitude Of Relativisms? [REVIEW]Adam Chmielewski - 2006 - Studia Philosophica Wratislaviensia 1 (1):184-189.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Metafizyka Poppera wobec alternatywnych teorii "bogatych ontologii".Adam Chmielewski - 1992 - Principia 6.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Nieuchronna niewczesność konserwatyzmu [Jan Kłos, Wolność, indywidualizm, postęp. Liberalizm konserwatywny wobec nowoczesności, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 399]. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia:187-193.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  1
  Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt: relatywizm we współczesnej filozofii analitycznej.Adam Chmielewski - 1997 - Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  2
  Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt: relatywizm we współczesnej filozofii analitycznej = Incommensurability, untranslatability, conflict: relativism in contemporary analytical philosophy.Adam Chmielewski - 2014 - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Obywatelstwo i cnota [Kazimierz Dziubka, Obywatelskość jako virtú podmiotu demokracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008].Adam Chmielewski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Poszukiwanie alternatywy. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 87.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Political Aesthetics and the Urban Change.Adam Chmielewski - 2013 - Studia Philosophica Wratislaviensia 8.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Post-truth and consequences.Adam Chmielewski - 2021 - In Marius Gudonis & Benjamin T. Jones (eds.), History in a post-truth world: theory and praxis. Routledge.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Platon czytany w Niemczech [M. Trojanowski, Platon jako führer. Polityczny platonizm w Niemczech 1918–1945, Edition Organon, Berlin 2006, ss. 237]. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia:180-184.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Piękno i ewolucja [Denis Dutton, The Art Instinct, Bloomsbury Press, New York 2009, ss. 278].Adam Chmielewski - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia:180-184.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Przedmiot i jego obraz. Realistyczna reinterpretacja filozofii nauki Pierrre’a Duhema.Adam Chmielewski - 2013 - Studia Philosophica Wratislaviensia 8 (4).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 96