Results for 'Ada van Bruchem-van de Scheur'

1000+ found
Order:
 1.  63
  Dutch nurses' attitudes towards euthanasia and physician-assisted suicide.Ada van Bruchem-van de Scheur, Arie van der Arend, Frans van Wijmen, Huda Huijer Abu-Saad & Ruud ter Meulen - 2008 - Nursing Ethics 15 (2):186-198.
  This article presents the attitudes of nurses towards three issues concerning their role in euthanasia and physician-assisted suicide. A questionnaire survey was conducted with 1509 nurses who were employed in hospitals, home care organizations and nursing homes. The study was conducted in the Netherlands between January 2001 and August 2004. The results show that less than half (45%) of nurses would be willing to serve on committees reviewing cases of euthanasia and physician-assisted suicide. More than half of the nurses (58.2%) (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 2.  72
  The role of nurses in euthanasia and physician-assisted suicide in The Netherlands.G. G. van Bruchem-van de Scheur, A. J. G. V. D. Arend, H. H. Abu-Saad, C. Spreeuwenberg, F. C. B. van Wijmen & R. H. J. ter Meulen - 2008 - Journal of Medical Ethics 34 (4):254-258.
  Background: Issues concerning legislation and regulation with respect to the role of nurses in euthanasia and physician-assisted suicide gave the Minister for Health reason to commission a study of the role of nurses in medical end-of-life decisions in hospitals, home care and nursing homes.Aim: This paper reports the findings of a study of the role of nurses in euthanasia and physician-assisted suicide, conducted as part of a study of the role of nurses in medical end-of-life decisions. The findings for hospitals, (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 3.  10
  The role of nurses in euthanasia and physician-assisted suicide in The Netherlands.G. G. Van Bruchem-van de Scheur, A. J. G. Van der Arend, H. Huijer Abu-Saad, C. Spreeuwenberg, F. C. B. Van Wijmen & R. H. J. Ter Meulen - 2008 - Journal of Medical Ethics 34 (4):254-258.
 4.  13
  Alleviation of Pain and Symptoms With a Life-Shortening Intention.Grada G. van Bruchem-van de Scheur, Arie J. G. van der Arend, Huda Huijer Abu-Saad, Frans C. B. van Wijmen, Cor Spreeuwenberg & Ruud H. J. ter Meulen - 2008 - Nursing Ethics 15 (5):682-695.
  This article reports the findings of a study into the role of Dutch nurses in the alleviation of pain and symptoms with a life-shortening intention, conducted as part of a study into the role of nurses in medical end-of-life decisions. A questionnaire survey was carried out using a population of 1509 nurses who were employed in hospitals, home care organizations and nursing homes. The response rate was 82.0%; 78.1% were suitable for analysis. The results show that in about half of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  61
  The Role of Nurses in Euthanasia: a Dutch study.Ada van de Scheur & Arie van der Arend - 1998 - Nursing Ethics 5 (6):497-508.
  What role do nurses play in euthanasia? How do they experience this role and what should be their ideal role? These are the questions of a study undertaken to gain insight into the role of nurses in euthanasia. Answers to these questions were derived from 20 semistructured in-depth interviews with nurses employed in a Dutch hospital. To make clear the role of nurses in euthanasia, the issue was split up into four phases: observation of a request for euthanasia; decision making; (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 6.  18
  Dutch Nurses' Attitudes Towards Euthanasia and Physician-Assisted Suicide.Ada de Scheur, Arie van der Arend, Frans van Wijmen, Huda Abu-Saad & Ruud ter Meulen - 2008 - Nursing Ethics 15 (2):186-198.
  This article presents the attitudes of nurses towards three issues concerning their role in euthanasia and physician-assisted suicide. A questionnaire survey was conducted with 1509 nurses who were employed in hospitals, home care organizations and nursing homes. The study was conducted in the Netherlands between January 2001 and August 2004. The results show that less than half of nurses would be willing to serve on committees reviewing cases of euthanasia and physician-assisted suicide. More than half of the nurses found it (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 7. De harde kern van de westerse metafysica: een historisch-thematische en kritische studie.Jozef van de Wiele - 1986 - Leuven: Acco.
  Samenvatting van de grote wijsgerige systemen van Plato tot en met Hegel, gevolgd door een kritische analyse van de metafysica als uitingsvorm van westers intellectualisme.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  14
  Reading Lucretius in the Renaissance by Ada Palmer.Wiep van Bunge - 2016 - Journal of the History of Philosophy 54 (1):164-165.
  This is a truly remarkable first book, based on a Ph.D. thesis. It brilliantly manages to address both the general reader and the experts, is skillfully written and beautifully illustrated. The fate of Epicureanism during the Renaissance has recently drawn considerable attention and produced a series of important monographs by such established authors as Catherine Wilson, Alison Brown, and Stephen Greenblatt. Reading Lucretius in the Renaissance is such a welcome addition to the existing literature because of its special methodology: Palmer (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. De terugkeer van het verdrongene? Een analyse van de subjectieve gronden van objectieve kennis. Naar aanleiding van'The Empirical Stance'van Bas van Fraassen (Summary: Return of the Repressed? An Analysis of the Subjective Grounds for Objective Knowledge, with Reference to Van Fraassens' Empirical Stance', p. 338).Filip Kolen & Gertrudis Van de Vijver - 2008 - Tijdschrift Voor Filosofie 70 (2):317.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. De Zaak Nietzsche: opstellen en essays van Wim van Dooren, H. van Galen Last, Elrud Ibsch..Wim van Dooren & Gerrit Jan Kleinrensink (eds.) - 1986 - Nijmegen: Vriendenlust.
  Bundel essays over de invloed van de Duitse filosoof (1844-1900) op diverse cultuuruitingen.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. De Immortalitate Animae van Aurelius Augustinus. Een Behandeling van Één van de Vroege Geschriften van Augustinus, Bestaande Uit Een Inleiding, Gevolgd Door Een Vertaling En Een Commentaar. The Immortality of the Soul, an Early Writing of Augustine.Cornelia Wilhelmina Wolfskeel & Augustine - 1973
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Filosofie van de geschiedenis: een inleiding.W. J. Van der Dussen - 1986 - Muiderberg: D. Coutinho.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. In de ban van de metafysica.Smart En Armstrong van de IdentiteitstheorieënPlace - 2009 - Tijdschrift Voor Filosofie 71:553-575.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. De verbeelding van de intellectuelen.A. Van Oudvorst, J. De Visscher & R. Van Gerwen - 1992 - Tijdschrift Voor Filosofie 54 (4):739-740.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Katern van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP).Kristof van Rossem, Catharina de Haas & Arthur D'Ansembourg - 2012 - Filosofie En Praktijk 33 (3).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. De wijsgerige grondslagen van de rechtssociologie.H. J. Van Eikema Hommes - 1986 - Zwolle: Tjeenk Willink.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Dagboek van een verdoofd rabbijn: persoonlijke notities bij een politieke aardverschuiving.Lody B. Van de Kamp - 2012 - Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum.
  Beschouwing door de rabbijn over het wetsvoorstel om onverdoofde, rituele slacht te verbieden, gezien als een aantasting van de vrijheid van godsdienst van zowel joden als moslims.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  De functie van de kabinetschef.Aloïs Van De Voorde - 1985 - Res Publica (Misc) 27 (2-3):297-310.
  In Belgium, as in most countries, each Minister or Secretary is assisted by a limited number of trusted collaborators who constitute the Ministerial Office.The article is an attempt to shed a light on the Chief Ministerial Officer who is the closest collaborator of the Minister.In order to show the role of the Chief Ministerial Officer, the article first describes the tasks, powers and composition of the Ministerial Office to proceed to a more extensive analysis of the functions, the appointment of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Denkwegen in de geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte.Wim van Dooren - 1983 - Assen: Van Gorcum.
  Thematisch of per periode geordend overzicht van de westerse filosofieën vanaf de 15e eeuw.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Marxisme van de hoop, hoop van het marxisme?: Essays over de filosofie van Ernst Bloch.Hugo van den Enden & Ludo Abicht (eds.) - 1980 - Baarn: Wereldvenster.
 21. België en de Europese integratie, 1945-1955 : Een overzicht van de onuitgegeven bronnen.Mark Van Den Wijngaert, E. Lamberts & P. Van De Meerssche - 1979 - Res Publica 21 (1):163-169.
  The article gives a review of inedited sources dealing with the Belgian contribution to European integration in the years 1945-1955. Such sources are kept in the Algemeen Rijksarchief, in the Parliament, various ministerial departments, the Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, study centres of the major political parties, a number of non-governmental organizations as well as the private archives of a number of politicians.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  1
  De stem van de doden: hermeneutiek als spreken namens de ander.Gerrit Jan van der Heiden & Henk Hoeks - 2012 - Nijmegen: Vantilt.
  Fundamentele filosofische studie over hermeneutiek, opgevat als het stem geven aan degene die niet (meer) zelf kan spreken, met beschouwingen over het betreffende gedachtegoed van enkele vooraanstaande denkers zoals Plato en Heidegger.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Verschuivingen in de partijkeuze : Een vergelijking van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 1964 en de parlementaire verkiezingen 1965.Gerrit Van De Put - 1970 - Res Publica 12 (3):339-377.
  It often appears that leading politicians in Belgium consider the results of the municipal elections in the light of national polities. They stick to the thesis that the municipal poll-results, at least in the bigger towns, are more and more influenced by the constellation of the nation's politics.Is it really so that the municipal elections indicate the hearings of the national political situation? Can one draw conclusions from the results of these elections as if they were national ones? And can (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  47
  Politieke vrijheid: De republikeinse kritiek Van de liberale opvatting Van vrijheid.André Van de Putte - 2003 - Tijdschrift Voor Filosofie 65 (4):627-656.
  The debate following Berlin's famous lecture Two Concepts of Liberty circled around the opposition between negative and positive liberty. Berlin delivered his lecture during the period of the Cold War. Therefore it not only provoked a very technical debate within analytic philosophy on the concept of liberty but also contained an important butdebatable political message: those who endorse positive liberty should be conscious of the fact that the logic of positive liberty leads, if not necessarily at least easily to despotism, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. De Maat van de Techniek Zes Filosofen Over Techniek, Günther Anders, Jacques Ellul, Arnold Gehlen, Martin Heidegger, Hans Jonas En Lewis Mumford.Hans Achterhuis, Paul van Dijk & Pieter Tijmes - 1992
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  6
  Althusser's theorie Van de ideologie.A. van de Putte - 1977 - Bijdragen 38 (1):44-71.
 27. De invloed van de gemeenteraadsverkiezingen op de nationale politieke machtskonstellatie.Bert De Bakker & Mieke Claeys-Van Haegendoren - 1970 - Res Publica 12 (3):457-475.
  According to the standards of public law, municipal polls have only a local scope : the election of a common council. Do politicians make deductions concerning the formal political power-constellation on national level either from the approach of municipal elections or from their results? Can these elections lead to changes in or of the government and eventually to anticipated legislative elections?After the first world-war, the electorate was called eight times to vote for new common councillors. Half of these elections had (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. De leer van de mens: proeve van een christelijk-wijsgerige antropologie.W. J. Ouweneel - 1986 - Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
  Op basis van de zgn. wijsbegeerte der wetsidee van Dooyeweerd (1894-1977) bouwt de auteur een christelijke, wijsgerige antropologie.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. De achtergronden van de moraal.P. J. Zwart - 1996 - Assen: Van Gorcum.
  Inleidend overzicht van de wijsgerige ethiek.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. De dynamiek van de religie.A. Whitehead & J. Van der Veken - 1989 - Tijdschrift Voor Filosofie 51 (4):735-736.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Het wezen van het zijn. Aard en opbouw van de natuur vanuit wetenschappelijk en filosofisch perspectief.P. J. Zwart & Herbert van Erkelens - 1989 - Tijdschrift Voor Filosofie 51 (3):558-558.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  12
  De legitimatie Van het alsof de 'marginale' discussie tussen Lyotard en Nancy.Aukje van Rooden & Joris van Gorkom - 2005 - Tijdschrift Voor Filosofie 67 (3):527 - 546.
  Both Jean-François Lyotard and Jean-Luc Nancy have tried to understand the law within the heterogeneity of society by means of Kant's notion of 'as if'. Kant introduced this notion in order to respect the gap between reason and intuition; Lyotard and Nancy took it up to explain the lack of unity in society. In the margins of their work — footnotes and postscripts — they have discussed this theme and searched for the presuppositions and risks of each others position, as (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Kern en consequenties van de forumtheorie: over wetenschappelijke "waarheid".Adrianus Dingeman de Groot - 1985 - New York: Noord-Hollandsche Uitg. Mij..
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. [Recensie van: S. Hogervorst (1995). Staat en welzijn, het belang van een vernieuwde conceptie van de minimale staat, Assen].Hhh Van Erp - 1995 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 2 (87):115-115.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  16
  Natuurlijkheid Van de taal en iconiciteit. Plato en hedendaagse taaltheorieën.W. de Pater & W. Van Langendonck - 1989 - Tijdschrift Voor Filosofie 51 (2):256-297.
  In this paper we propose a modern theory of linguistic iconicity, comparing it with similar, though more primitive ideas expounded in Plato's Cratylus. In the Cratylus two views on natural language compete: Hermogenes favours absolute arbitrariness of names, Cratylus defends the naturalness — iconicity — of names. In the end, both these extreme views are rejected, the main conclusion being that one should not base philosophy on the study of words. The ancient controversy shows up again as a clash between (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Actualité de la pensée juridique de Jeremy Bentham.Philippe Gérard, François Ost & Michel van de Kerchove (eds.) - 1987 - Bruxelles: Facultés universitaires Saint-Louis.
  La pensée du jurisconsulte anglais Jeremy Bentham (1748-1832) se prête particulièrement bien à une approche interdisciplinaire telle que celle qui est menée dans le présent ouvrage. Si Bentham, en effet, a consacré l'essentiel de ses travaux à des projets de réforme de la société anglaise de son temps par le biais de la codification des lois, il n'a cessé d'enrichir cette réflexion par des emprunts faits à d'autres disciplines, dans lesquelles il était également passé maître, telles la morale, la psychologie, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. De malaise van de moderniteit.Charles Taylor, R. Houtepen & M. van der Marel - 1995 - Tijdschrift Voor Filosofie 57 (4):782-782.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  30
  Teaching ethics to engineering students. Interview with professor Ibo Van de poel made on 25th september, 2014 at the technical university of delft by eulalia smuga-Fries during her internship there. [REVIEW]Ibo van de Poel & Eulalia Smuga-Fries - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (1):213-216.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  8
  De school in dienst van de democratie?Mieke Claeys-Van Haegendoren - 1968 - Res Publica 10 (2):189-210.
 40. Over de natuurlijke theologie van de Chinezen.Gottfried Wilhelm Leibniz & Karel L. van der Leeuw - 2007 - Tijdschrift Voor Filosofie 69 (2):388-389.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. De Wijsheid van Spinoza En de Schoonheid der Tachtigers.R. Van Brakell Buys - 1959 - Brill.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. De compositie van de wereld.Harry Mulisch - 1980 - Amsterdam: Bezige Bij.
  Verklaring van de wereld, ook in haar irrationele aspect, vanuit één oerprincipe: het glijdend octaaf.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Grondslagen van de dialectisch-materialistische denktheorie.V. V. Davydov - 1983 - In J. Haenen, B. van Oers & V. V. Davydov (eds.), Begrippen in het onderwijs: de theorie van Davydov. Pegasus.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. De meervoudigheid van de mens als voorwaarde van ethiek: een proeve van commentaar op Emmanuel Levinas' "Le temps et l'autre".Joachim Duyndam - 1984 - Delft, The Netherlands: Eburon Academic Publishers.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  1
  Over de grenzen van de psychologie.L. K. A. Eisenga (ed.) - 1985 - Lisse: Swets & Zeitlinger.
 46. De psychologie en het verhaal van de mens.S. D. Fokkema - 1985 - In L. K. A. Eisenga (ed.), Over de grenzen van de psychologie. Swets & Zeitlinger.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. De mens en het zijne: rechtsfilosofische bijdragen van Arent van Haersolte.R. A. V. Haersolte - 1984 - Zwolle: Tjeenk Willink.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Theorie van de totaalsamenhang bij Hegel en Marx.Detlev Pätzold - 1983 - In Jeroen Bartels (ed.), Dialectische constructie van de "totaliteit": vier bijdragen. Konstapel.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. De fundering van de logica in Husserls "Logische Untersuchungen".Herman Philipse - 1983 - Leiden: H. Philipse.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  6
  De Meesters van Weleer (Les maitres d'autrefois)Van Geertgen tot Frans Hals.Wolfgang Stechow, Eugene Fromentin, H. van de Waal & H. Gerson - 1954 - Journal of Aesthetics and Art Criticism 13 (1):119.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000