Order:
Disambiguations
A. Troost [39]Andree Troost [3]
 1. Vakfilosofie van de Geloofswetenschap.A. Troost - 2005 - Ars Disputandi 5.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. De vraag naar de zin.A. Troost - 1985 - Philosophia Reformata 50 (2):98-118.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Wijsheid, intuïtie en geweten.A. Troost - 1981 - In H. van Riessen & P. Blokhuis (eds.), Wetenschap, wijsheid, filosoferen: opstellen aangeboden aan Hendrik van Riessen bij zijn afscheid als hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van Gorcum.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  14
  De tweeërlei aard van de wet.A. Troost - 1992 - Philosophia Reformata 57 (2):117-131.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5.  11
  Toward a reformational philosophical theory of action.Andree Troost - 1993 - Philosophia Reformata 58 (2):221-236.
  During the past 25 years, the words “theory of action” and “agency theory” have become key-terms in a new branch of philosophy. The themes appear to gain a centrality and influence such that one is led to think that they should cover most of philosophy, including the foundation for all of the human sciences. The number of treatises on human action and on philosophical and special-scientific theories of action is staggering. For the most part inspired by analytic philosophy, the new (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6.  10
  De relatie tussen scheppingsopenbaring en woordopenbaring.A. Troost - 1978 - Philosophia Reformata 43 (3-4):101-129.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  14
  Normativiteit.A. Troost - 1992 - Philosophia Reformata 57 (1):3-38.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  13
  Kritiek Van dr. J. D. dengerink op de antropologie Van H. Dooyeweerd.A. Troost - 1989 - Philosophia Reformata 54 (1):65-82.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  13
  Peter J. Steen, The structure of Herman Dooyeweerd's Thought. Wedge Publishing Foundation, Toronto, Canada 1983.A. Troost - 1984 - Philosophia Reformata 49 (2):177-179.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  11
  Theologische misverstanden inzake een reformatorische wijsbegeerte.A. Troost - 1982 - Philosophia Reformata 47 (1):1-19.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  10
  Christelijke Theologie in De Boeien Van Niet-Christelijke Filosofie.A. Troost - 1997 - Philosophia Reformata 62 (2):192-195.
 12.  9
  Critical study:Ethiek, vakfilosofie Van de ethiek en wijsbegeerte.A. Troost - 2001 - Philosophia Reformata 66 (2):189-207.
  ‘GRONDSLAGEN christelijke ethiek’ van de theoloog-ethicus J. Douma geeft een goede gelegenheid de ‘Reformatorische Wijsbegeerte’, speciaal die van H. Dooyeweerd, en haar toepassing op een vakwetenschap, te vergelijken met traditioneel-theologische c.q. klassiek-gereformeerde opvattingen over de grondslagen van de ethiek. Die vergelijking ligt voor de hand omdat het hoofdonderwerp van dit tamelijk omvangrijke boek van 413 pagina’s een filosofisch onderwerp is, geen theologie, zelfs geen theologische ethiek, maar een vakfilosofisch onderwerp. We zullen dus niet discussiëren met de schrijver over allerlei onderwerpen (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  9
  Normativiteit II: Oorsprong en ondergang van het denken over scheppingsordeningen.A. Troost - 1995 - Philosophia Reformata 60 (2):147-164.
  In het eerste deel van deze studie zagen we dat de levensbeschouwelijke idee van een normatieve kosmische wereldorde oorspronkelijk een mythische geloofsidee was, die in vrijwel alle grote godsdiensten voorkwam. In de joodse en christelijke tradities werd deze idee in niet-wetenschappelijke zin geloofsmatig, vanuit het Oude Testament verstaan. Temeer omdat de Schrift op dit punt bepaald niet haaks stond op de algemeen gangbare, religieus-heidense publieke opinie, noch in de tijd van Homerus en Hesiodus, noch in de begintijd van het christendom.89 (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  8
  John C. Vander Stelt, Philosophy and Scripture. A study in Old Princeton and Westminster Theology. Diss. V.U. 1978. Mack Publishing Company, Marlton, NJ, USA. [REVIEW]A. Troost - 1984 - Philosophia Reformata 49 (2):164-167.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  8
  Kritische studie.A. Troost - 1981 - Philosophia Reformata 46 (1):68-90.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  8
  Kritische studie.A. Troost - 1982 - Philosophia Reformata 47 (1):69-77.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  8
  Kritische studie.A. Troost - 1985 - Philosophia Reformata 50 (1):66-84.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  8
  Theologische misverstanden inzake een reformatorische wijsbegeerte.A. Troost - 1982 - Philosophia Reformata 47 (2):179-192.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  7
  Kritische studie.A. Troost - 1984 - Philosophia Reformata 49 (2):150-163.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  5
  Kritische studie.A. Troost - 1988 - Philosophia Reformata 53 (1):70-97.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  3
  In memoriam Herman Dooyeweerd.A. Troost - 1977 - Philosophia Reformata 42 (1-2):5-8.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Normativiteit III: Oorsprong en ondergang van het denken over scheppingsordeningen.A. Troost - 1996 - Philosophia Reformata 61 (1):61-84.
  Behalve onze volledige erkenning dat in het Stoïcisme een duidelijke herinnering ligt aan Gods overmachtige openbaring van zijn scheppingsorde, is ook met waardering te melden dat de Stoa een sterk besef heeft gehad van een onder de oppervlakte van het actieve leven gelegen diepere dimensie van de zogenaamde zedelijke deugden. Zelf spreek ik liever van ‘disposities’, de eerste onderlaag in de structuur van de concrete menselijke activiteiten.De genoemde stoïsche gedachte is van belang in het licht van de latere ontwikkelingen van (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  12
  Theologie of filosofie?A. Troost - 1977 - Philosophia Reformata 42 (3-4):115-193.