31 found
Order:
 1.  9
  Enkele aspekte van Skrifbeskouing.A. P. B. Breytenbach - 1989 - HTS Theological Studies 45 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2.  20
  Genesis 14 - 'n redaksie-kritiese ondersoek.Gerhard P. J. Stoltz & A. P. B. Breytenbach - 2001 - HTS Theological Studies 57 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  12
  'n Kort samevatting van die bespreking na die voorafgaande referate.A. P. B. Breytenbach - 1984 - HTS Theological Studies 40 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  13
  Die redaksionele geskiedenis van die boek Hosea.A. P. B. Breytenbach - 1987 - HTS Theological Studies 43 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  11
  Eksegese in die praktyk.A. P. B. Breytenbach - 1984 - HTS Theological Studies 40 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  10
  Boekbespreking.J. P. Louw, M. J. Du P. Beukes, A. P. B. Breytenbach, J. H. Koekemoer & P. G. Geertsema - 1976 - HTS Theological Studies 32 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  Nadenke oor die kerkbegrip: Enkele perspektiewe op grond van die Deuteronomistiese geskiedenis.A. P. B. Breytenbach - 1995 - HTS Theological Studies 51 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8.  9
  ’n Vertelkundige ontleding van Psalm 105 met besondere verwysing na die funksie van vertelde raimte.G. C. Lindeque & A. P. B. Breytenbach - 1991 - HTS Theological Studies 47 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  9
  The nature of the conflict in Ezra-Nehemiah 1.Wouter C. Van Wyk & A. P. B. Breytenbach - 2001 - HTS Theological Studies 57 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  8
  Die boodskap van die boek Jona.A. P. B. Breytenbach - 1983 - HTS Theological Studies 39 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  8
  Belydenisvorming as kanonisering van geloofsoortuigings.A. P. B. Breytenbach - 2000 - HTS Theological Studies 56 (2/3).
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  7
  Die belydenis in hermeneutiese verband.A. P. B. Breytenbach - 1982 - HTS Theological Studies 38 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  7
  S J Botha-huldigingsbundel by geleentheid van aanvaarding van emeritaat. Huldigingswoord.A. P. B. Breytenbach - 2001 - HTS Theological Studies 57 (3/4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  7
  Die teksfunksie en boodskap van Jesaja 49:1-6.A. A. Da Silva & A. P. B. Breytenbach - 2002 - HTS Theological Studies 58 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  6
  Die selfverstaan van die Samaritane soos dit uit- drukking vind in die feesliturgie צלות מוצד השמיני.J. Beyers & A. P. B. Breytenbach - 1999 - HTS Theological Studies 55 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  6
  Die letterlike vertolking van metaforiese taal in Josua 10:12-14.A. P. B. Breytenbach - 2002 - HTS Theological Studies 58 (4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  6
  G M M Pelser-huldigingsbundel by geleentheid van aanvaarding van emeritaat Huldigingswoord.A. P. B. Breytenbach - 2001 - HTS Theological Studies 57 (1/2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  6
  Lukas 2:14 vanuit ’n Joods-Christelike perspektief.A. P. B. Breytenbach - 1994 - HTS Theological Studies 50 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  5
  Verbond en verbondstekens in die Ou Testament – 'n terreinverkenning.A. P. B. Breytenbach - 1984 - HTS Theological Studies 40 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  5
  Die tipologie as 'n metode van uitleg van die ou testament.A. P. B. Breytenbach - 1972 - HTS Theological Studies 28 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  4
  Tradisie en gesag in die teologie.A. P. B. Breytenbach - 1987 - HTS Theological Studies 43 (1/2):232-241.
  Tradition and authority in theologyThe problem of authority in theology is as old as the Bible itself. Authority comes into question especially when a new trend in theology diverges from the approved. One can claim authority for a 'new' theology by reinterpretation of an authoritative tradition; by miracle stories; by association of one's theological point of view with an authoritative person from the past; and by an appeal to the oldest stratum in the authoritative text or tradition. This article concentrates (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  5
  Monoteisme en geweld: 'n Perspektief op die standpunt van J Assmann.A. P. B. Breytenbach - 2001 - HTS Theological Studies 57 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  4
  Boekbespreking.J. A. Loader, A. P. B. Breytenbach & C. J. Mans - 1969 - HTS Theological Studies 25 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  4
  Hosea 12:1–14.A. P. B. Breytenbach - 1985 - HTS Theological Studies 41 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  3
  'n Vergelykende studie tussen 'n gedeelte uit die Samaritaanse Liturgie en verwante gedeeltes in die Pentateug.J. Beyers & A. P. B. Breytenbach - 1995 - HTS Theological Studies 51 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  2
  Pentateugtradisies in die boek Hosea.A. P. B. Breytenbach - 1992 - HTS Theological Studies 48 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  9
  Egge Simon Mulder, hoogleraar 1956-1970.A. P. B. Breytenbach - 1992 - HTS Theological Studies 48 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28.  5
  The church’s responsibility towards the social order: An Old Testament hermeneutic problem.A. P. B. Breytenbach - 2005 - HTS Theological Studies 61 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  7
  Meesternarratiewe, kontranarratiewe en kanonisering - In Perspektief op sommige profetiese geskrifte.A. P. B. Breytenbach - 1997 - HTS Theological Studies 53 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30.  5
  Die herfsfees en die koningsrite by Bet-El as interteks van Amos 7: 1 0-8: 14 en Hosea 9: 1-9.A. P. B. Breytenbach - 1997 - HTS Theological Studies 53 (3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31.  4
  Die gebruik van die Ou Testament in die beg ronding van die kerk se kultuurtaak - 'n hermeneutiese probleem.A. P. B. Breytenbach - 1996 - HTS Theological Studies 52 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation