Results for 'A. H. Kan'

1000+ found
Order:
 1.  8
  De Novis Libris Iudicia.A. G. Roos, A. H. Kan, M. H. A. L. H. Van Der Valk, W. J. Verdenius, W. Den Boer, J. C. Kamerbeek, W. Vollgraff, E. J. Jonkers, P. J. Enk, J. H. Waszink & G. F. Diercks - 1952 - Mnemosyne 5 (3):243-265.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  21
  Optimality as a prescriptive tool.Alexander H. G. Rinnooy Kan - 1991 - Behavioral and Brain Sciences 14 (2):230-231.
 3.  11
  Papirløses rett til å søke arbeid. En konsekvensetisk vurdering.Lars Fr H. Svendsen - 2012 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2 (2):38-45.
  Artikkelen vurderer hvorvidt ID-kravet, som begrenser asylsøkeres anledning til å søke arbeid, er etisk velbegrunnet innenfor rammene av en liberal rettskultur. Videre anlegges et konsekvensetisk perspektiv fordi ID-kravet er konsekvensetisk begrunnet, og det kan da foretas en immanent kritikk. Det vises at ID-kravet innebærer en begrensning av asylsøkeres negative og positive frihet, og at forsvarere av ID-kravet dermed må bevise at kravet har så gode konsekvenser at det legitimerer en slik begrensning av asylsøkeres frihet. Både generelle overveielser av ID-kravets fordeler (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  3
  Fra egoisme til sjenerøsitet – kan toppidretten reformeres?Gunnar Breivik - 2010 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):39-56.
  Artikkelen tar utgangspunkt i den norske idrettsmodellen der topp og bredde hører sammen, og der toppidrettsutøvere uvegerlig blir rollemodeller for barn og unge. Den moderne toppidretten er i økende grad preget av egoistiske holdninger der det dreier seg hele tiden om å skaffe seg fordeler. I denne artikkelen tar jeg opp egoisme, rettferdighet og sjenerøsitet som tre grunnleggende holdninger i idrettskonkurranser og drøfter hvorvidt man med inspirasjon fra sjenerøsitetsidealer og praktiske eksempler kan tenke seg en toppidrett som i større grad (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  29
  Prof. Dr. A. H. de Hartog uit "Redelijkheid der religie" [en] "De Heilsfeiten".A. H. De Hartog - 1938 - Synthese 3 (12):490 - 492.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  20
  Neoplatonism and early Christian thought: essays in honour of A.H. Armstrong.A. H. Armstrong, H. J. Blumenthal & R. A. Markus (eds.) - 1981 - London: Variorum Publications.
  "The studies collected in this book are all concerned with aspects of the Platonic tradition, either in its own internal development in the Hellenistic age and the period of the Roman Empire, or with the influence of Platonism, in one or other of its forms, on other spiritual traditions, especially that of Christianity." [Book jacket].
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Christian Faith and Greek Philosophy [by] A.H. Armstrong and R.A. Markus.A. H. Armstrong & R. A. Markus - 1960 - Darton, Longman & Todd.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Prof. Dr. A. H. de Hartog uit "Redelijkheid der religie" [en] "De Heilsfeiten".A. H. de Hartog - 1938 - Synthese 3 (12):490-492.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. The Satanic Origin and Character of Spiritualism, by H.A.H.A. H. H. & Satanic Origin - 1876
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  38
  The dimensions of the self: Buddhi in the bhagavad-g¯tā and psyché in plotinus: A. H. Armstrong and R. Ravindra.A. H. Armstrong - 1979 - Religious Studies 15 (3):327-342.
  The Bhagavad-Gītā is the most important text in the smrti literature of India, as distinct from the śruti literature which is traditionally regarded as ultimately authoritative. The Bhagavad-Gītā has been assigned a date ranging from the fifth century B.C. to the second century B.C. The Indian religious tradition places the Gītā at the end of the third age of the present cycle of the universe and the beginning of the fourth, namely the Kali Yuga to which we belong.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 11. WOLFSON, H. A. -Philo. Foundations of Religious Philosophy in Judaism, Christianity and Islam. [REVIEW]A. H. Armstrong - 1948 - Mind 57:385.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Qaḍāʼ ḥuqūq al-muʼminīn.al-Ḥasan ibn Ṭāhir Ṣūrī - 1990 - Bayrūt: Muʼassasat Āl al-Bayt li-Iḥyāʼ al-Turāth. Edited by Ḥāmid Khaffāf.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  78
  The Fragments of Parmenides: A Critical Text with Introduction and Translation, the Ancient Testimonia and a Commentary.A. H. Coxon - 1986 - Dover, N.H.: Parmenides Publishing. Edited by A. H. Coxon.
  Edited with New Translation by Richard McKirahan With a New Preface by Malcolm Schofield This book is a revised and expanded version of A.H. Coxon's full critical edition of the extant remains of Parmenides of Elea—the fifth-century B.C. philosopher by many considered "one of the greatest and most astonishing thinkers of all times." Coxon's presentation of the complete ancient evidence for Parmenides and his comprehensive examination of the fragments, unsurpassed to this day, have proven invaluable to our understanding of the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 14. Runaway realization: living a life of ceaseless discovery.A. H. Almaas - 2014 - Boston: Shambhala.
  For the first time in print, well-known spiritual teacher A.H. Almaas presents the highest level and most profound teachings of the Diamond Approach on the true nature of reality and the path to enlightenment. For more than thirty years, A.H. Almaas has been developing and teaching the Diamond Approach, a spiritual path of self-realization and maturity based on an original synthesis of modern discoveries in the field of psychology and a new paradigm about spiritual nature. If we can say the (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. The fragments of Parmenides: a critical text with introduction and translation, the ancient testimonia and a commentary.A. H. Coxon - 1986 - Phronesis 31:(1986).
 16.  38
  H. S. Lund: Lysimachus: A Study in Hellenistic Kingship.Pp. xii+287; 2 maps. London and New York: Routledge,1992 Cased, £40. [REVIEW]A. H. Jackson - 1994 - The Classical Review 44 (01):223-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  22
  A History of Sociology in Britain: Science, Literature, and Society.A. H. Halsey - 2004 - Oxford University Press.
  This is the first-ever critical history of sociology in Britain, written by one of the world's leading scholars in the field. A. H. Halsey presents a vivid and authoritative picture of the neglect, expansion, fragmentation, and explosion of the discipline during the past century. The book examines the literary and scientific contributions to the origin of the discipline, and the challenges faced by the discipline at the dawn of a new century.
 18. Iz̤āh al-maqāṣid min Ḥikmat-i ʻayn al-qavāʻid.Ibn al-Muṭahhar al-Ḥillī & al-Ḥasan ibn Yūsuf - 1959 - Edited by Muḥammad Mishkāt & ʻAlī Naqī Munzavī.
 19.  10
  H. S. Lund: Lysimachus: A Study in Hellenistic Kingship.Pp. xii+287; 2 maps. London and New York: Routledge,1992 Cased, £40. [REVIEW]A. H. Jackson - 1994 - The Classical Review 44 (1):223-223.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. A. H. Smith, Kantian Studies. [REVIEW]H. J. Paton - 1947 - Hibbert Journal 46:86.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  4
  Norske kommuner i elektronisk utakt? Fra sosiale til geografiske digitale ulikheter.Knut H. Sørensen & Lucía Liste Muñoz - 2011 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2 (2):67-86.
  Utviklingen innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi har gitt opphav til en type etisk-politisk utfordring som gjerne kalles digital ulikhet. Tradisjonelt har det dreid seg om sosiale ulikheter i tilgangen til IKT på individnivå. Nyere forskning på området er mer opptatt av bruk og dermed av tilbudet av aktiviteter og tjenester gjennom Internett. I denne artikkelen ser vi på hvordan det kan oppstå geografisk digital ulikhet som følge av at norske kommuner tilbyr digitale tjenester – herunder informasjon og ressurser for lokalpolitisk deltakelse (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  2
  K̲h̲āndān Islām kī naẓar main.Ḥusayn Anṣāriyān - 2001 - Qum: Anṣāriyān Pablīkeshanz.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. A theory of human motivation.A. H. Maslow - 1943 - Psychological Review 50 (4):370-396.
 24.  66
  The Cambridge history of later Greek and early medieval philosophy.A. H. Armstrong (ed.) - 1967 - London,: Cambridge University Press.
  Surveys philosophy from the neo-Platonists to St. Anselm, showing how Greek philosophy took the form in which it was known to its cultural inheritors and how ...
 25. Aḍāḥī manṭiq al-jawhar: taṭbīq muqāyasāt al-manṭiq al-ḥayawī ʻalá ʻayyināt min al-khiṭāb al-Islāmī al-muʻāṣir: madrasat Dimashq lil-manṭiq al-ḥayawī: dirāsah.Ḥamzah Rastanāwī - 2009 - Dimashq: Dār al-Farqad lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  19
  Pleasure and Instinct: A Study in the Psychology of Human Action.A. H. Burlton Allen - 1930 - Routledge.
  Description from a book review by J. G. Beebe-Center: "Mr. Allen's book develops in detail the view that pleasure and unpleasure are essentially manifestations of the progression and thwarting of impulses. Part one is a brief summary of the principal theories of feeling. Part two is devoted to "sensory" or "bodily" pleasure and unpleasure. These forms of feeling, it is argued, 'depend on an analogue of conation existing in the organism, a nisus to maintain, or to carry out to the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 27.  4
  The void: a psychodynamic investigation of the relationship between mind and space.A. H. Almaas - 1986 - Berkeley, Calif.: Almaas Publications.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. BASSON, A. H. -David Hume. [REVIEW]A. D. Woozley - 1959 - Mind 68:570.
 29. RYAN, A. H. -Perennial Philosophers. [REVIEW]A. T. Shillinglaw - 1947 - Mind 56:284.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. A Treatise on Knowledge.A. H. Smith - 1943 - Mind 52 (208):331-344.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  30
  Roman History - H. H. Sgullard: From the Gracchi to Nero; a History of Rome from 133 B.C. to A.D. 68. Pp. ix+450; 4 maps. London: Methuen, 1959. Cloth, 25 s. net. [REVIEW]A. H. McDonald - 1960 - The Classical Review 10 (03):247-250.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. More Than Life Itself: A Synthetic Continuation in Relational Biology.A. H. Louie - 2009 - De Gruyter.
  A. H. Louie's More Than Life Itself is an exploratory journey in relational biology, a study of life in terms of the organization of entailment relations in living systems. This book represents a synergy of the mathematical theories of categories, lattices, and modelling, and the result is a synthetic biology that provides a characterization of life. Biology extends physics. Life is not a specialization of mechanism, but an expansive generalization of it. Organisms and machines share some common features, but organisms (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 33. JOHNSON, A. H. "Experiential Realism". [REVIEW]W. H. Walsh - 1975 - Mind 84:628.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Plotinus. A Volume of Selections in a New English Translation.A. H. Armstrong - 1953 - Tijdschrift Voor Filosofie 15 (3):519-520.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Toward a logic of doubt.A. H. Hart - 1980 - International Logic Review 21:31-41.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36. LLOYD, A. H. -The Will to Doubt. [REVIEW]A. A. Bowman - 1908 - Mind 17:574.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Hvad är människan?A. H. Petrain - 1904 - Minneapolis,: Minn., Petrain & Martinson.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  55
  The philosophy of forms: an analytical and historical commentary on Plato's Parmenides: with a new English translation.A. H. Coxon - 1999 - Assen: Van Gorcum.
  I FORMS IN THE PRE-SOCRATIC PHYSICISTS Plato's dialogue Parmenides carried in the classification of Thrasyllus the editorial subtitle nepi i6«ov, ...
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. SMITH, A. H. - Kantian Studies. [REVIEW]A. C. A. Rainer - 1947 - Mind 56:364.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  22
  Personality. A Study According to the Philosophies of Value and Spirit of Max Scheler and Nicolai Hartmann. [REVIEW]H. A. - 1942 - Journal of Philosophy 39 (15):419-419.
 41.  2
  Ėstetika buĭynsa russa-bashqortsa qythqasa an︠g︡latmaly ḣu̇thlek.T. I. Ĭăḣu̇t︠h︡in - 2008 - Ȯfȯ: Zăĭnăb Biisheva isemendăge "Kitap" năshriăte.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  4
  Er seleksjon av døve eller hørende barn to sider av samme sak? En bioetisk argumentasjon basert på autentisitetsbetraktninger.Patrick Kermit - 2008 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):53-67.
  I denne teksten blir følgende spørsmål tatt opp til drøfting: Er det å ta medisinsk teknologi i bruk for å selektere et døvt barn mer etisk problematisk enn det motsatte; å bruke teknologien for å sikre seg et hørende barn? På bakgrunn av fire premisser konkluderer jeg med at både seleksjon for døvhet og for hørsel er tilnærmet like etisk problematisk. De fire premissene er 1) at seleksjonskriteriet sykdom eller skade bør erstattes av autentisitetsbetraktninger, 2) at døve og hørende har (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  11
  The Nature of Tragedy: A Psychological Essay: PHILOSOPHY.A. H. B. Allen - 1942 - Philosophy 17 (66):144-158.
  The nature of tragedy has always been felt to be a problem, not only by the philosopher, but also, and perhaps even more, by the ordinary man. The question so often asked is: why, if there is so much suffering already in the world, do we want to go to a theatre or read a story describing more suffering? Why indeed should the spectacle of suffering ever be pleasing to us? Yet it is obvious that olarge numbers of ordinary people (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Actual Entities: A Study of A. N. Whitehead's Theory of Reality.A. H. Johnson - 1937 - Dissertation, University of Toronto (Canada)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Review: A. A. Mucnik, E. Mendelson, Isomorphism of Systems of Recursively Enumerable Sets with Effective Properties. [REVIEW]A. H. Lachlan - 1967 - Journal of Symbolic Logic 32 (3):393-394.
 46.  17
  The Nature of Tragedy: A Psychological Essay.A. H. B. Allen - 1942 - Philosophy 17 (66):144 - 158.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Review: J. R. Shoenfield, A Theorem on Minimal Degrees. [REVIEW]A. H. Lachlan - 1967 - Journal of Symbolic Logic 32 (4):529-529.
 48.  34
  Carl H. Kraeling (editor): Gerasa, City of the Decapolis. Pp. xxxi+616; 143 plates, 47 plans New Haven: American Schools of Oriental Research, 1938. Cloth. [REVIEW]A. H. M. Jones - 1939 - The Classical Review 53 (04):154-.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Поэтицecкaя лексикa пиhдapa.Hatah C. Гpиhьaум - 1985 - Philologus: Zeitschrift für Antike Literatur Und Ihre Rezeption 129 (1-2):163-175.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  20
  A Note on Positive Equivalence Relations.A. H. Lachlan - 1987 - Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 33 (1):43-46.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
1 — 50 / 1000