48 found
Order:
 1.  8
  A S Geyser, teologiese dosent 1946-1961.A. G. Van Aarde - 1992 - HTS Theological Studies 48 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2. Die "verbondstruktuur" in die Nuwe Testament - 'n terreinverkenning met die oog op die debat oor die verhouding kinderdoop-verbond.A. G. Van Aarde - 1984 - HTS Theological Studies 40 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Die werklikheidsbetrokkenheid van teologiese uitsprake.A. G. Van Aarde - 1988 - HTS Theological Studies 44 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. ’n Nuwe-Testamentiese perspektief op die kind.A. G. Van Aarde - 1991 - HTS Theological Studies 47 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. 'n Oop en vry teologiese debat met werklike diepgang.A. G. Van Aarde - 2001 - HTS Theological Studies 57 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Reeksvoorwoord.A. G. Van Aarde - 1990 - HTS Theological Studies:iv.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Reeksvoorwoord.A. G. Van Aarde - 1991 - HTS Theological Studies:iii.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Redaksionele beleid van die Hervormde Teologiese Studies.A. G. Van Aarde - 1989 - HTS Theological Studies 45 (1):1-2.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Redaksioneel.A. G. Van Aarde - 1995 - HTS Theological Studies 51 (1):1-2.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  2
  Verslag van die 1988 International meeting, Society of Biblical Literature gehou by die Universiteit van Sheffield, Engeland, 1-3 Augustus 1988 en Verslag van die Colloquium Biblicum Lovaniense XXXVIII gehou by die Katholieke Universiteit Leuven, België, 16-18 Augustus 1988. [REVIEW]A. G. Van Aarde - 1989 - HTS Theological Studies 45 (1):146-180.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  9
  Hoe praat ons oor/van God? Teologiese idiome van gister en van vandag.A. G. Van Aarde - 1992 - HTS Theological Studies 48 (3/4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12.  6
  Die Koninkryk van God by Jesus: ’n Apokalipties-eskatologiese of eties-eskatologiese begrip?G. C. J. Nel & A. G. Van Aarde - 2002 - HTS Theological Studies 58 (3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13.  14
  Die eerste tree op weg na ’n kritiese en historiese Nuwe-Testamentiese wetenskap aan die Universiteit van Pretoria: Die bydrae van J H J A Greyvenstein, hoogleraar 1917-1945.A. G. Van Aarde - 1992 - HTS Theological Studies 48 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  10
  Die bruikbaarheid van Akante-analise vir die Eksegese van Sinotiese tekste.A. G. Van Aarde - 1980 - HTS Theological Studies 36 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  10
  Teorie en praktyk van die prediking in die Nuwe Testament: Walter Schmithals aan die woord.P. B. Boshoff & A. G. Van Aarde - 1991 - HTS Theological Studies 47 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  9
  Holisme as ’n postmodernistiese filosofie in teologiese lig.A. G. Van Aarde - 1990 - HTS Theological Studies 46 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  8
  A narratological analysis of Mark 12:1-12: The plot of the Gospel of Mark in a nutshell.E. Van Eck & A. G. Van Aarde - 1989 - HTS Theological Studies 45 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  8
  Recent developments in South African Jesus research: From Andrie du Toit to Willem Vorster.A. G. Van Aarde - 1993 - HTS Theological Studies 49 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  8
  Vertellersperspektief en die 'temporele' funksie van die Ou Testament in die Matteusevangelie.A. G. Van Aarde - 1985 - HTS Theological Studies 41 (2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  7
  Die vertellersperspektief-analise. 'n Literatuurteoretiese benadering in die eksegese van die evangelies.A. G. Van Aarde - 1982 - HTS Theological Studies 38 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  7
  Boekbespreking.A. D. Pont, H. G. Van der Westhuizen, D. J. Booysen & A. G. Van Aarde - 1981 - HTS Theological Studies 37 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  7
  Moderne Semantiek en formele Homiletiek.A. G. Van Aarde - 1978 - HTS Theological Studies 34 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  6
  n Nuwere benadering tot "gattungsforschung.A. G. Van Aarde - 1980 - HTS Theological Studies 36 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  6
  Die ‘postmoderne’ stempel in die Nuwe-Testamentiese hermeneutiek.G. C. J. Nel & A. G. Van Aarde - 1993 - HTS Theological Studies 49 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Skrifgebruik: Hermeneutiese riglyne.A. G. Van Aarde - 1985 - HTS Theological Studies 41 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  2
  Jesus en die sosiaal-veragtes.A. G. Van Aarde - 1988 - HTS Theological Studies 44 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 27.  5
  Aspekte van die sosiale stratifikasie van die ontwikkelde agrariese samelewing in die eerste-eeuse Palestina.A. G. Van Aarde - 1993 - HTS Theological Studies 49 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  5
  A holistic view of the Holy Spirit as agent of ethical responsibility: This view experienced as exciting in Romans 8, but alarming in 1 Corinthians 12. [REVIEW]E. J. Vledder & A. G. Van Aarde - 1991 - HTS Theological Studies 47 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  4
  Die vraag na Bybelse gronde vir die onderskeiding Bearbeidingswyse tussen die heidensending en die arbeid onder buitekerklikes - enkele Nuwe Testamentiese riglyne.A. G. Van Aarde - 1978 - HTS Theological Studies 34 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  4
  Onaanvaarbare verskeidenheid in Galasiers: έκκλησία en συνγωγη 1.M. A. Botma, J. H. Koekemoer & A. G. Van Aarde - 2000 - HTS Theological Studies 56 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  4
  Recent developments in South African Jesus research: From Willem Vorster to Andries van Aarde.A. G. Van Aarde - 1993 - HTS Theological Studies 49 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  3
  "Betekenis" en "Gebruik" in die Makarismereeks.A. G. Van Aarde - 1980 - HTS Theological Studies 36 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  3
  Markus 16:1-8 in die konteks van ’n konstniksie van die Markaanse gemeente.J. M. Strijdom & A. G. Van Aarde - 1990 - HTS Theological Studies 46 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  3
  Demonologie in die Nuwe-Testamentiese tydvak.A. G. Van Aarde - 1986 - HTS Theological Studies 42 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  2
  Die weg van die teks na die preek. Die verkondiging van die nuwe testament as 'n kommunikasie-gebeurtenis.A. G. Van Aarde - 1984 - HTS Theological Studies 40 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  2
  Dekonstruksie en Bybelse hermeneutiek.N. J. S. Steenekamp & A. G. Van Aarde - 1991 - HTS Theological Studies 47 (2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  1
  Immanuel as die geïnkarneerde tora: Funksionele Jesusbenaminge in die Matteusevangelie as vertelling.A. G. Van Aarde - 1987 - HTS Theological Studies 43 (1/2):242-277.
  Emmanuel as the Torah Incarnate: The names of ]esus in Matthew's storyTwo tendencies in traditional titular Christology are indicated as methodologically and theologically inadequate. Alternatively, the more prominent names of Jesus are discussed as means by which the narrator in Matthew's story characterises Jesus as the fulfiller of the law and the prophets. The Matthaean Jesus can as such be depicted as Emmanuel, the Torah Incarnate. The names dealt with are Teacher, Rabbi, Kyrios, Son of David, Prophet, Messiah, King of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  1
  Die kritiek op die fundamentalisme: 'n vorm van teologiese liberalisme?A. G. Van Aarde - 1981 - HTS Theological Studies 37 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  1
  'n Ondersoek na die Nuwe-Testamentiese makarisme en makarismereeks as Gattung.A. G. Van Aarde - 1982 - HTS Theological Studies 38 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  1
  Navorsingsverslag.G. M. M. Pelser & A. G. Van Aarde - 1988 - HTS Theological Studies 44 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  1
  Die gelykenisse van Jesus: Klassifikasie en prediking.A. G. Van Aarde - 1985 - HTS Theological Studies 41 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  1
  Gedagtes oor die begin van die kerk - 'n geskiedenis van versoenende verskeidenheid.A. G. Van Aarde - 1987 - HTS Theological Studies 43 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  1
  Sistematies verwronge kommunikasie in Lukas 14:1-6: Die dialekties-kritiese teorie van Jürgen Habermas krities bespreek.G. J. Volschenk & A. G. Van Aarde - 1994 - HTS Theological Studies 50 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  5
  Die Wirkungsgeschichte van Matteus 28:16–20 in die volkskerklike apostolaat.A. G. Van Aarde - 1986 - HTS Theological Studies 42 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45.  4
  Die etiek van Jesus in die lig van Q: Eskatologies of wysheidsteologies begrond?G. C. J. Nel & A. G. Van Aarde - 1994 - HTS Theological Studies 50 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46.  4
  ’n Nuwe-Testamentiese begronding van die eenheid van die kerk en die eis om kerkeenheid vandag.A. G. Van Aarde - 1989 - HTS Theological Studies 45 (2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47.  3
  Social description or social-scientific interpretation? A survey of modern scholarship.P. Van Staden & A. G. Van Aarde - 1991 - HTS Theological Studies 47 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  1
  Die wonderbaarlike vermeerdering van brood : Historiese kritiek in perspektief.A. G. Van Aarde - 1986 - HTS Theological Studies 42 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation