112 found
Order:
 1. Amp en roeping.A. D. Pont - 1976 - HTS Theological Studies 32 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Boekbespreking.A. D. Pont - 1955 - HTS Theological Studies 11 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Boekbespreking.A. D. Pont - 1965 - HTS Theological Studies 21 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Boekbespreking.A. D. Pont - 1966 - HTS Theological Studies 22 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Boekbespreking.A. D. Pont - 1967 - HTS Theological Studies 23 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Die boodskap van Luther se 95 stellings.A. D. Pont - 1965 - HTS Theological Studies 21 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Die Charismatiese beweging in reformatoriese perspektief.A. D. Pont - 1984 - HTS Theological Studies 40 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Die Calvinisme vandag.A. D. Pont - 1979 - HTS Theological Studies 35 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Die invloed wat Calvyn uitgeoefen het op die samestelling van die eerste kerkordes van die Franse, Skotse en Nederlandse kerke gedurende die sestiende eeu.A. D. Pont - 1984 - HTS Theological Studies 40 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. De Nieuwere Geschiedenis van Neerlands Kerk der Hervorming.A. D. Pont - 1965 - HTS Theological Studies 21 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Die priesterskap van die gelowiges en die ampte kerk.A. D. Pont - 1984 - HTS Theological Studies 40 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Dwalings rondom die Heilige Gees.A. D. Pont - 1979 - HTS Theological Studies 35 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Die "University Christian movement".A. D. Pont - 1968 - HTS Theological Studies 24 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Die vermindering van die ledetal van die algemene kerk-vergadering.A. D. Pont - 1970 - HTS Theological Studies 26 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Gister, Vandag en Môre.A. D. Pont - 1967 - HTS Theological Studies 23 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Hoofstuk 10: Die Remonstrante.A. D. Pont - 1994 - HTS Theological Studies:113.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Kerk en struktuur.A. D. Pont - 1982 - HTS Theological Studies 38 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Kerk en volk.A. D. Pont - 1969 - HTS Theological Studies 25 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Skrif en kerkorde - enkele opmerkings.A. D. Pont - 1977 - HTS Theological Studies 33 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Ter inleiding.A. D. Pont - 1960 - HTS Theological Studies 16 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Vyf en twintig jaar kerkreg binne die ruimte van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.A. D. Pont - 1983 - HTS Theological Studies 39 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  11
  The faithful and the rulers: Calvin's two sermons of 1554 on 1 Timothy 2:1-2.A. D. Pont - 1998 - HTS Theological Studies 54 (1/2).
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  11
  Boekbespreking.A. Van Selms, Joh Dreyer, A. S. Geyser, B. J. Engelbrecht & A. D. Pont - 1956 - HTS Theological Studies 12 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  10
  Rondom die figuur van Ds. Dirk van der Hoff.A. D. Pont - 1974 - HTS Theological Studies 30 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  10
  Boekbespreking.F. J. Van Zyl & A. D. Pont - 1965 - HTS Theological Studies 21 (1).
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  9
  Boekbespreking.S. J. Botha, P. J. Van der Merwe, D. J. C. Van Wyk, C. J. Viljoen, H. G. Van der Westhuizen, A. D. Pont, H. F. Stander, W. S. Vorster, J. J. Steenkamp, T. F. J. Dreyer, M. J. Schoeman & G. C. Velthuysen - 1984 - HTS Theological Studies 40 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  9
  Boekbespreking.J. I. De Wet, P. J. T. Koekemoer, J. H. Koekemoer, M. J. Du P. Beukes, D. J. Smith, P. S. Dreyer & A. D. Pont - 1982 - HTS Theological Studies 38 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  9
  Boekbespreking.D. J. Smith, P. S. Dreyer, A. D. Pont, T. F. J. Dreyer, G. M. M. Pelser, E. Brown, G. C. V., A. C. Barnard, J. J. Steenkamp, C. J. Wethmar, B. J. Van der Walt & J. C. Krüger - 1982 - HTS Theological Studies 38 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  9
  Boekbesprekings.P. S. Dreyer, A. D. Pont, D. F. Erasmus, B. J. Engelbrecht & J. P. Oberholzer - 1959 - HTS Theological Studies 14 (2/3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  2
  Die Reformatoriese kerkbegrip: Enkele groot Iyne op grond van Calvyn se uiteensetting.A. D. Pont - 1995 - HTS Theological Studies 51 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 31.  8
  'n Ontleding van die Teologies-dogmatiese agtergronde van Ds. S.D. Venter se Afskeiding van die Gereformeerde Kerk in die O.V.S. [REVIEW]A. D. Pont - 1960 - HTS Theological Studies 16 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  7
  Boekbespreking.M. J. Beukes, S. J. Botha, A. D. Pont & D. J. C. Van Wyk - 1975 - HTS Theological Studies 31 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  7
  Boekbespreking.M. J. Du P. Beukes, D. J. Booysen, P. S. Dreyers, T. F. J. Dreyer, J. A. Loader, A. D. Pont, D. J. S. & H. G. Van der Westhuizen - 1981 - HTS Theological Studies 37 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  7
  Boekbespreking.A. D. Pont, H. G. Van der Westhuizen, D. J. Booysen & A. G. Van Aarde - 1981 - HTS Theological Studies 37 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  7
  Enkele Aantekeninge by die Teologies-Godsdienstige gedagtes van Sendeling S.J.G. Hofmeyr 1839-1905.A. D. Pont - 1959 - HTS Theological Studies 14 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  7
  'n Dogmatiesehistoriese skets van die leer van die Algemene Priesterskap van die Gelowiges.A. D. Pont - 1964 - HTS Theological Studies 20 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  7
  Ter begeleiding.A. D. Pont - 1959 - HTS Theological Studies 15 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  7
  Ter begeleiding.A. D. Pont - 1963 - HTS Theological Studies 18 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  6
  Boekbesprekings.L. M. Le Roux, A. D. Pont & P. S. Dreyer - 1969 - HTS Theological Studies 25 (2):132-134.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  6
  Boekbespreking.A. D. Pont, J. I. De Wet & P. S. Dreyer - 1968 - HTS Theological Studies 24 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  6
  Die Vraekompleks rondom Artikel III van die Kerkwet.J. I. De Wet & A. D. Pont - 1964 - HTS Theological Studies 19 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  5
  Proefskrifbespreking.T. F. J. Dreyer, A. D. Pont & D. J. Booysen - 1984 - HTS Theological Studies 40 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  5
  Die kerkorde van Emden 1571.A. D. Pont - 1972 - HTS Theological Studies 28 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  5
  Boekbespreking.M. J. Du P. Beukes, A. D. Pont & D. J. Smith - 1982 - HTS Theological Studies 38 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  5
  Johannes Calvyn en die leer van die uitverkiesing enkele opmerkings.A. D. Pont - 1982 - HTS Theological Studies 38 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  5
  Wat hoort tuis in 'n kerkwet of kerkorde in die lig van die Skrif en belydenis?A. D. Pont - 1982 - HTS Theological Studies 38 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  5
  Die herderlijken brief van die Sinode van 1837.A. D. Pont - 1978 - HTS Theological Studies 34 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  5
  Opmerkings oor die Covenant-gedagte by John Knox en die Skotse reformasie.A. D. Pont - 1973 - HTS Theological Studies 29 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  4
  Die vrye kerk: Enkele opmerkings oor die herkoms en inhoud van die opvatting.A. D. Pont - 1987 - HTS Theological Studies 43 (1/2):25-46.
  The free church: Some comments on the origins and contents of this idea.In 1859 fifteen members of the then established Nederduitsch Hervormde Kerk in the ZAR notified the Synod of that church that they were relinquishing their membership of the said church to form their own free church. Thus the first Afrikaans free church was formed. In this study the history of the idea of the free church is traced to independentistic tendencies in English puritanism which found its way to (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  5
  Die betekenis van Abraham Kuyper vir Suid-Afrika op kerkhistoriese en kerkregtelike gebied.A. D. Pont - 1987 - HTS Theological Studies 43 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 112