Results for '��zlem Nemutlu'

10 found
Order:
 1.  12
  The Theme Of Hunt In Cengiz Aytmatov's Pieces.Özlem Nemutlu - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:495-507.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  6
  Dinler Ve Diller Üzerine Bir Gezinti.Duran Nemutlu - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 10):469-469.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Heidegger poza dobrem i złem.Adam Bastek - 1995 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 1:9-20.
  Aksjologia jest w filozofii Heideggera opozycją ontologii. Artykuł rozważa ten antagonizm, określa status wartości w fenomenologicznej redukcji do bycia i – za Heideggerem – demistyfikuje aksjologiczny język współczesności. Stanowi jednocześnie próbę wyodrębnienia porządku etycznego – i z tej persperktywy – traktuje o różnorako rozpoznawanym kryzysie teraźniejszości. Fenomenologia Heideggera jest odpowiedzią na dualizm podmiotowy, przedmiotowy, wyrażony w nowożytnym stosunku do myśli bytu. To “rozdwojenie bycia” jest dla filozofa największym zagrożeniem przyszłości. Antropocentryzm w czasie “światoobrazu” przybrał bowiem postać technicznej dominacji nad przyrodą. (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Augustyna Aureliusza zmaganie ze złem.Paweł M. Pawłowski - 1998 - Nowa Krytyka 9.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Między dobrem a złem. Agatologia w kontekście rozumu i wiary.Jan Wadowski - 2012 - Studia Philosophica Wratislaviensia:101-122.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Kierkegaard i Nietzsche - męstwo bycia poza dobrem i złem.Stanisław Kwiatkowski - 1998 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 28 (4):153-173.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Wartości i zło (Maria Gołaszewska, Fascynacja złem).Sławomir Małoicki - 1996 - Etyka 29.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Marek Drwięga, Człowiek między dobrem a złem. Studia z etyki współczesnej, Kraków 2009, ss. 209.Ewa Podrez - 2010 - Ruch Filozoficzny 67 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Dziewczyna Musiała Upaść? Jean-Baptiste Clamence I Literacka Infekcja Złem.Maciej Kałuża - 2020 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 59 (4):81-99.
  The article presents the concept of evil, as developed in the literary as well as philosophical works of Albert Camus. After a short, preliminary notice on the relationship between literature and evil, the article presents two spheres, in which the problem of evil was grasped by the author of The Rebel. In the main part of the article, the complexity of the problem of evil, as represented by Jean-Baptiste Clamence from The Fall is shown. It is seen as a development (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  Cnota, charakter, dobroć. W nawiązaniu do powieści autobiograficznej Raimonda Gaity Mój ojciec Romulus.Anna Głąb - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (1):49-75.
  Przedmiotem tekstu jest rozróżnienie między dobrocią i cnotą oraz złem i występkiem, wprowadzone przez Hannah Arendt na podstawie lektury powieści Hermanna Melville’a Billy Budd. Rozróżnienie to analizuję, odnosząc się do historii życia Romulusa Gaity, bohatera powieści autobiograficznej Mój ojciec Romulus, której autorem jest australijski etyk Raimond Gaita. W paragrafie 1 zajmuję się ową dystynkcją, wskazując na przewartościowanie takich pojęć, jak cnota i występek w powieści Melville’a oraz jego rozumienie cnoty. Następnie staram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Gaita pisze o swym (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark