Results for '��mit ��zg��r Demi��rci��'

1000+ found
Order:
 1.  5
  Rızaeddin Fahreddin'in Edebî Eserlerinde.Metin Demi̇rci̇ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 4):589-605.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  21
  El-Cahız'dan Manastırlı Mehmet Rıfat'a: Arap Çeviri Kuramcıları İle Osmanlı Mütercimleri Arasındaki.Cemal Demi̇rci̇oğlu - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):739-739.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Disagreements on the Meanings of the Notion al-Jin in the Qur’ān.Bayram Demi̇rci̇gi̇l - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Kur’an’da çokanlamlı lafızların medlulünün tespitinde müfessirler arasında çeşitli görüşler ortaya çıkmıştır. Kur’an’da hangi anlama geldiği hususunda ihtilaf edilen çokanlamlı kelimelerden birisi de el-cin lafzıdır. Bu husustaki düşünce farklılığı kelimenin yalın olarak yer aldığı ayetlerde söz konusu olmuştur. Kelimenin eşdizimli kullanımları, bağlamını da açığa vurduğundan herhangi bir anlam ihtilafına mahal bırakmamıştır. Buna karşın yalın hâldeki kullanımlarda muhtelif bağlamsal yaklaşımlara müsait bir zeminin varlığı kelimeye müfessirlerce cinler, melekler, İblis ve şeytanlar gibi muhtelif anlamların yüklenmesine yol açmıştır. Bu konu cinler ve melekler arasında (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Letter In The Divans By Ali Şîr Nev'yî:From The Lover To The Beloved And Vice Versa.Gençtürk Demi̇rci̇oğlu Tülay - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:146-176.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  7
  g'li damak /?/'si ve Bunun Ardahan Yerli Şivesinde Çözülmesi Üzerine.Ümit Özgür Demi̇rci̇ - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):275-275.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  Tarihi Lehçelerde Yılan.Ümit Özgür Demi̇rci̇ - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):679-679.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  4
  Runik Harfli Metinlerde, Eski Uygur Yazmalarında -v-, -v Sesine Dönüştüğü Düşünülen Söz İçi ve Söz S.Ümit Özgür Demi̇rci̇ - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):437-437.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  On the sutructure of ıd- verb.Özgür Demi̇rci̇ Ümit - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1421-1431.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Uygur Metinlerinde Yılan.Ümit Özgür Demi̇rci̇ - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):541-541.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. A Theoretical Examination On The Stemmatic (Genealogical) Method In Textual Criticism.Abdullah Demi̇rci̇ - 2022 - Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 27 (1):187-215.
  Textual criticism (examination) seeks to generate the most accurate version of an author's manuscript based on available copies. Textual criticism became prominent in the contemporary sense during the 19th and 20th centuries. Textual criticism studies, which were conducted extensively first in the West and then in the Islamic world, resulted in the development of several approaches aiming to identify the best version of the text under examination. Among the most prominent examples of these are the genealogical (stemmatic) method in the (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Metin Tenkidinde Stemmatik (Soy-Ağacı) Yöntemi Üzerine Teorik Bir İnceleme.Abdullah Demi̇rci̇ - 2022 - Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 27 (1):187-215.
  Textual criticism seeks to generate the most accurate version of an author's manuscript based on available copies. Textual criticism became prominent in the contemporary sense during the 19th and 20th centuries. Textual criticism studies, which were conducted extensively first in the West and then in the Islamic world, resulted in the development of several approaches aiming to identify the best version of the text under examination. Among the most prominent examples of these are the genealogical method in the West and (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  17
  Dokuzuncu Sınıf Tarih Ders Kitabında Yer Alan Görseller Hakkında Öğretmen Görüşleri: Trabzon Örneği.Ebru Demi̇rci̇oğlu - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 7):95-95.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  13
  What Do We Understand from the Terms Deep Structure and Surface Structure?Kerim Demi̇rci̇ - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:291-304.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  8
  Simple Past Tense Markers in Turkish and Some American Indian Languages in Terms of Evidentiality.Demi̇rci̇ Kerim - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:281-293.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  6
  On the Importance of the Phoneme Theory.Kerim Demi̇rci̇ - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:359-366.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  6
  Symbolism Of Names in Elif Şafak’s Pinhan, Araf and Mahrem.Neşe Demi̇rci̇ - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:996-1008.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  Bandits, State and Politics: Banditry Activities of Some Tribal, Community And Tribal People and Their Reflections in Central-Provincial Correspondance in the Province of Maraş, C. 1590-1750s. [REVIEW]Süleyman Demi̇rci̇ - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:887-914.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  B1 Seviyesinde Türkçe Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Sesli Okuma Becerisiyle İlgili Tespitler.Metin Demi̇rci̇ - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 7):333-333.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  2
  Zum Problem Des Zwangslernens Im Deutschunterricht Und Der Positive Effekt Von S.Mazlume Demi̇rci̇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):179-179.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Fiqh and Usūl Al-Fiqh According to Tashkoprīzāda in Terms of Classification and History of Sciences.Sümeyye Onuk Demi̇rci̇ - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (2):879-913.
  Islamic scholars, who encountered works on the classification of sciences together with their translation activities, formed their own classification traditions by classifying the sciences from different perspective. These classifications, which position the sciences by considering the connection between reason and revelation, and pointing to the hierarchy and relationship between the sciences, also reflect the understanding of science on which they are based. In this context, we can talk about two different classification traditions put forward by Islamic philosophers on the one (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  8
  Girişimcilik, Yenilik ve İş Melekleri.Ahmet Zeki Demi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):307-307.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  45
  Halk Bilimi Müzeciliğinde Deneysel Yaklaşımlar: Yaşayan Müze.Zehra Sema Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1111-1111.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Das Philosophische Framework der Handlungs-und Institutionentheorie. Gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit John R. Searles Konzeption. [REVIEW]Ota Weinbergei - 2000 - Rechtstheorie 31 (1):47-66.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  14
  Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.Beşir Demi̇r Selçuk - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):1765-1765.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  11
  4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi'nin Yansımaları: Beşinci Sınıflardaki Eğitim-Öğretim Sürecinin Branş Öğret.Selçuk Beşir Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1081-1081.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  10
  2011 Yılı Yönetici Atama ve Yer Değiştir.Beşir Demi̇r Selçuk - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 6):123-143.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  8
  Ücretli Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi.Beşir Demi̇r Selçuk - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):371-371.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  6
  Ortaokul Öğrencilerinin Polise Yönelik Tutumlarının İncelenmesi.Selçuk Beşir Demi̇r - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):727-727.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  5
  Reklam Fotoğraflarında Kadın Bedeninin D.Nesrin Kula Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 6):459-472.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  5
  Legends of the Head Cut off told in Kosovo.Gonca Kuzay Demi̇r - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:77-86.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  4
  Türkçede Anaforik Zaman İfadeleri.Sema Aslan Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1099-1099.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Schwierigkeiten mit der Moral: ein Plädoyer für eine neue Wirtschaftsethik.Philipp Aerni, Klaus-Jürgen Grün & Irina Kummert (eds.) - 2015 - Wiesbaden: Springer VS.
  Welche Rolle spielt die Moral für unser wirtschaftliches Handeln und überhaupt in der Wirtschaft? Steht sie uns vielleicht sogar im Weg? Durch Finanz- und Wirtschaftskrisen ist das Misstrauen zwischen Wirtschaft und Gesellschaft weiter gestiegen. In Anbetracht dessen stellen die Herausgeber dieses Bandes die Frage, ob wir eine neue Wirtschaftsethik brauchen: eine Wirtschaftsethik, die den in der Wirtschaft tätigen Menschen eine wirkliche Orientierung gibt, statt sie dem Dilemma von leerem Moralismus und praktischen Zwängen der ökonomischen Welt zu überlassen; eine Wirtschaftsethik, die (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Mit csinál a kommentár a szöveggel?Tamás Ábel - 2017 - In Ernő Kulcsár Szabó & Gábor Tolcsvai Nagy (eds.), Megértés és megértetés: a magyarázat a bölcsészettudományokban. Gondolat Kiadó.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  4
  İslam Hukukunda Hudûd ve Istılah Edebiyatı.Halis Demi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):199-199.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  44
  Cornelius Tacitus, Germania. Text und Namenverzeichnisvon H. Haas, Einleitung von K. Meister, mit einer Karte von Germanien von R. von Kienle. (Heidelberger Texte, Lateinische Reihe, Band 23.) Pp. 64. Heidelberg: Kerle, 1952. Stiff paper, DM. 1.80. [REVIEW]R. H. Martin - 1954 - The Classical Review 4 (1):58-58.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  31
  Değerler Eğitiminden Hareketle Murathan Mungan'in "Şahmeran'in Bacaklari" Adli Öyküsünü Yeniden Okum.Hiclal Demi̇r - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):289-289.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. An Important Breakthrough in Construction of National Identity: Yeni Lisan.Ayşe Demi̇r - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:13951403.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Die Medresen als islamische Bildungseinr.Demi̇r Hüseyin - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 5):165-171.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Etnosentrik Söylem ve Habercilik.Tarkan Demi̇r - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):213-213.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Stress In Turkish Dictionaries.İmdat Demi̇r - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:207-235.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. The Turkısh Enstrument Wıth Bow And Its Effect On World Culture.Necati Demi̇r - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:1143-1149.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  30
  Fatma Aliye Hanımın Çerçevesinden Kadın Haklarının Sınırları.Hilal Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1059-1059.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  25
  Öğrencilerin Anne Baba Tutumlarını Algılama Biçimleri vee Şiddete Eğilimleri.Yasin Demi̇r - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):221-221.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  21
  Yusuf Atılgan'ın Öykülerinde Bireyin Modernleşme Arzusu.Fethi Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):761-761.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  19
  Women Transforming Space and Communicating a Message Through Use of Space: The Case of Fatma Aliye∗.Ayşe Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  18
  An Avant-Garde Poetics Trial Of Salah Birsel: Şiirin İlkeleri.Fethi Demi̇r - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1433-1440.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  18
  Postmodern Romanda İnsanın Konumu.Fethi Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 4):607-616.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  16
  Ömer Bedrettin Uşaklı Şiirlerinde Anadolu Gerçeğine Bir Bakış.Musa Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):775-775.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  16
  Türkiye'de Yeraltı Edebiyatı Tartışmaları: Kavram, Ölçüt, Tarihçe.Fethi Demi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):119-119.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  7
  Muhammet Fatih Kılıç. Ebherî'de Tanrı-Âlem İlişkisi: İlliyet, İsb't-ı V'cip, Sudûr, Hudûs-Kıdem. İstanbul: Önsöz Yayıncılık, 2019, 176 s. [REVIEW]Mehmet Demi̇r - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:255-260.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000