Results for '��inasi Acar'

26 found
Order:
 1.  20
  From Weimar to Ankara: Carl Schmitt, Sovereignty and Democracy.Acar Kutay - 2019 - Philosophy and Social Criticism 45 (6):728-752.
  In this article, I draw on Carl Schmitt’s political and constitutional thought in order to reflect on the political struggle over the foundational norms and values of a constitutional settlement in...
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  69
  Talking About God and Talking About Creation: Avicenna's and Thomas Aquinas' Positions.Rahim Acar - 2005 - Brill.
  This study compares Avicenna's and Thomas Aquinas' conceptions of God, theological language, the nature of creative action and the beginning of the universe.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  18
  Düşünme Kötülüğü Alt Edebilir mi? Hannah Arendt'te Düşünme Üzerine.Sengün Meltem Acar Keskin - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:1):103-119.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Impact of Lockdown Measures on Joint Music Making: Playing Online and Physically Together.Kelsey E. Onderdijk, Freya Acar & Edith Van Dyck - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  A wide range of countries decided to go into lockdown to contain the coronavirus disease pandemic of 2020, a setting separating people and restricting their movements. We investigated how musicians dealt with this sudden restriction in mobility. Responses of 234 people were collected. The majority of respondents resided in Belgium or the Netherlands. Results indicated a decrease of 79% of live music making in social settings during lockdown compared with before lockdown. In contrast, an increase of 264% was demonstrated for (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5.  19
  Determination of National Midwifery Ethical Values and Ethical Codes: In Turkey.Ayla Ergin, Müesser Özcan, Zeynep Acar, Nermin Ersoy & Nazan Karahan - 2013 - Nursing Ethics 20 (7):0969733012474289.
  It is important to define and practice ethical rules and codes for professionalisation. Several national and international associations have determined midwifery ethical codes. In Turkey, ethical rules and codes that would facilitate midwifery becoming professionalised have not yet been determined. This study was planned to contribute to the professionalisation of midwifery by determining national ethical values and codes. A total of 1067 Turkish midwives completed the survey. The most prevalent values of Turkish midwives were care for mother–child health, responsibility and (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 6. Book Review: Feminists Rethink the Neoliberal State: Inequality, Exclusion, and Change Edited by Leela Fernandes. [REVIEW]Taylan Acar - 2019 - Gender and Society 33 (1):160-163.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Deus Ex Macihne” Ye Karşı Zerdüşt”.Barış Acar - forthcoming - Cogito.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  A Mathematical Analysis of the Theory of Horizontal Sundials in the Ottoman Period: The Case of Risalah of Ruhama.Atilla Bir, Şinasi Acar & Mustafa Kaçar - 2015 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (7):69-94.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  16
  Osmanlı'da Fıkıh Ve Hukuk.Muhammet Ali Acar - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  16
  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'ne Kandıra Ağzından Katkılar.Kenan Acar - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):375-375.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  17
  Mulla sadra's transcendent philosophy * by Muhammad Kamal.R. Acar - 2007 - Journal of Islamic Studies 18 (1):109-112.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Endülüs’Ü Hanefî Mezhebi İle Tanıştıran İlk Fakih: Abdullah B. Fer-Rûh Ve Öğrenci Silsilesi.Abdullah Acar - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:585-607.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Philosophy and the Abrahamic Religions: Scriptural Hermeneutics and Epistemology.W. J. Torrance Kirby, Rahim Acar & Bilal Baş (eds.) - 2012 - Cambridge Scholars Press.
  From Greco-Roman antiquity through to European enlightenment, philosophy and religious thought were inseparably interwoven. This book explores intellectual worlds of Abrahamic religious traditions, their approaches to scriptural hermeneutics, and their interaction over many centuries on common ground of inheritance of classical Greek philosophy.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  8
  The Judeo-Christian-Islamic Heritage: Philosophical & Theological Perspectives.Rahim Acar - 2015 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (7):136-140.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  5
  Kırgız Türkçesi İle Türkiye Türkçesindeki Ortak Arapça Kelimelerin Ses Değişimleri.Ömer Acar - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):273-273.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  5
  Uşak Çeşmelerinin Korunma Durumları, Tarihi Kimliklerini Koruma Bağlamında Düşünceler.Türkan Acar - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 10):1-1.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  Amr Osman. The Ẓāhirī Madhhab (3rd/9th–10th/16th Century): A Textualist Theory of Islamic Law.Muhammet Ali Acar - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):232-237.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  İslam Borçlar Ve Aile Hukukunda Kasıt Unsuru, Yazar Mehmet Selim Aslan.Hamdullah Acar - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):267-271.
  İslam hukuk doktrininde bir fiilin veya sözün hükmünü belirleme noktasında kasıt esas alınır. Kasıt; hukuki işlemlerden elde edilmek istenen neticedir. Bununla birlikte mükellefin söz veya fiillerinin kasıt sonucu meydana gelmesi halinde söz ve fiillerine hüküm bağlanır. Bu takdirde bir akdin esasını onunla elde edilmek istenen hukuki neticeye yöneltilmiş olan tarafların kastı teşkil eder. İslam dini mükelleflerden bir davranışı ortaya koyduğu zaman bunun bilinçli olarak yapılmasını ve o işe kalben yönelmesini istemiştir. Dini emir ve yasakların tamamı bir maksadı gerçekleştirmek için vazedilmiştir. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  9
  Review of Is Scientific Knowledge Rational?, by Halil Rahman Açar. [REVIEW]Clint Jones - 2009 - Philosophy East and West 59 (4):561-562.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  27
  Social Conformity and Response Bias Revisited: The Influence of "Others" on Japanese Respondents.Chisuzu Kondo, Chiaki Saito, Ayaka Deguchi, Miki Hirayama & Adam Acar - 2010 - Human Affairs 20 (4):356-363.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  16
  "L'histoire de la gale et le roman de l'Acare.". B. Dujardin.J. Théodoridès - 1956 - Isis 47 (4):439-441.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  19
  Gender and Identity Construction: Women of Central Asia, the Caucasus and Turkey Edited by Feride Acar and Ayse Gunes-Ayata , 376 Pp. Price $99.00. ISBN 90-04-11561-7. [REVIEW]S. Akiner - 2001 - Journal of Islamic Studies 12 (3):381-382.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Theaitetos Diyalogunda Platon ve Progatoras Arasındaki İlişkiye Dair Bir Değerlendirme.Nihat Durmaz - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 35:56-69.
  Epistemoloji alanında bilginin iki temel düşünce üzerinden günümüze kadar geldiği bilinen bir husustur. Bu düşüncelerden ilkini ve en önemlisini oluşturan Platon felsefesi, mutlakçı kanadı temsil edenken Protagoras felsefesi rölativist bir yapıyı dillendirir. Her iki yapı arasındaki karşılaştırmanın birbirinden bağımsız kaynaklardan hareketle yapılamaması, Protagoras felsefesinin açık bir şekilde anlaşılmasını engellemektedir. Çünkü bu felsefenin anlaşılması, muhalif kanatta yer alan Platon’un eserlerinden hareketle gerçekleştirilmektedir. Bu durum, Platon’un hangi Protagoras’ı eserlerinde işlediği sorusunu gündeme getirir. Bu sorunun yanlış anlama veya yanlış aktarma şeklinde iki temel (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Farabi'de Dini Çoğulculuğun Temelleri ve Sınırları.Adem Çelik & Metehan Karakurt - 2019 - In Zuhra Kalakhanova & Ali Söylemez (eds.), IV. International European Conference on Social Sciences. Diyarbakır, Türkiye: Ispec Publishing House.
  Dini çoğulculuk, dini dışlayıcılık ve kapsayıcılıktan farklı olarak, her dinsel inanış taraftarlarının kendi dinleri içinde kalarak ilahi selamete erişeceğini söyler. Temelde, teolojik ve felsefi boyutları olan dini çoğulculuk tartışmasının siyasete bakan bir yönü de vardır. İslam tarihinde Meşşâî felsefenin kurucusu ve mutluluk filozofu olarak bilinen Farabi, bir taraftan hakikate nasıl ulaşılacağı diğer taraftan ise “âlem” adını verdiği kozmopolitanizm nasıl inşa edileceği ile ilgilenmektedir. Siyasal toplumun amacının, insanların uygun ölçekte, en yüce iyi için yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu savunan Farabi’ye göre, erdemli bir (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  5
  Tanrı’nın Tekliğine Dair Tartışmalar.Nazif Muhtaroğlu - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1153-1164.
  Tanrı’nın varlığına dair getirilen argümanlar, başarılı kabul edildiği taktirde en az bir tanrının var olduğu gösterir. Acaba kanıtların gösterdiği özelliklere sahip başka tanrılar da var mıdır? Bu sorun, Tanrı’nın tekliği problemi olarak bilinir ve özellikle orta çağ felsefesinde detaylı olarak tartışılmıştır. İslam kelamcılarının bu bağlamda Tanrı’nın tekliğini göstermek için verdikleri en önemli argümanlardan biri de “burhân-ı temânü”dür. Burhân-ı temânünün modal versiyonuna göre, her mümkün duruma gücü yeten ve iradesinde özgür iki tanrının iradeleri mümkün bir durumda çelişkiye yol açar. Dolayısıyla bu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  Hafıza Olarak Yeryüzü Mirası: Olmuş Olanın Düşünceye Daveti.Mevlüt Albayrak - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 35:5-15.
  Her bir insan önce kendi dünyasında varoluştadır. Kendi dünyasında varoluşta olan insanın özsel ideası, onu dünya içinde zenginleşmiş ve parlayan bir merak Ben’i olarak yaşamaya ve yaşanmaya açar. Bu durum, ikinci bir dünya var eder; tüm insanlık adına gösteren ve her şeyi kendi dünyasından gösteren bir dünyadır. Bu iki dünya birbirini tamamlar. İkinci dünyanın varlık bulabilmesi birinci dünyanın varoluş serüvenine bağlıdır.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark