Results for '��etin T��rky��lmaz'

1000+ found
Order:
 1.  1
  Bilinç Kanıtı.Aykut Alper Yılmaz - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):25-45.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  6
  Sah'be Edebiyatı Kaynağı Olarak İbn Ebî Hayseme’nin et-T'rîḫ Adlı Eseri.Aziz GÖKÇE & Hayati Yılmaz - 2019 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (40):491-516.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  29
  N atalia G. S ukhova & E rki T ammiksaar, Aleksandr Fedorovich Middendorf: K dvukhsotletiyu so dnia rozhdeniya [Alexander Theodor von Middendorff: On the Bicentenary of His Birthday], 2nd edition, revised and expanded, St. Petersburg: Nestor-Istoriya, 2015, 380 pp., price 300 roubles [In Russian]. [REVIEW]Maxim V. Vinarski & Tatiana I. Yusupova - 2017 - History and Philosophy of the Life Sciences 40 (1):14.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Kant’ta Mutluluğun Ahlaki Kılınması ile Ahlaklılık Temelinde Kurulan Dinsellik.Mehmet Fatih Elmas - 2022 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 9 (2):82-101.
  Düşünce tarihinin neredeyse her döneminde insanı ahlaki bir faile dönüştürebilmek amacıyla çeşitli kuramlar geliştirilmiştir. Bu kuramlarda genel olarak insanın ahlaki bir ilkeyi kendi eylemsellik alanına tatbik etmesi için gerekli olan şeyin ve erdemli davranışlarla erişilmesi hedeflenen mutluluğun ne olduğu üzerine bir düşünme faaliyeti gerçekleşir. Geliştirilen yanıtlar arasında şüphesiz çok seçkin bir yere sahip olan kuram, Kant’a aittir. Kant’a göre doğa alanında eğilim ve isteklere bağlı davranışlarla amaç olarak mutluluğa ulaşmak, insanı ahlaklı kılmaz. Bu bakımdan, insanı mutlu kılan şeyin değil, onu (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Politikayı Hannah Arendt'le Birlikte Yeniden Düşünmek.Metehan Karakurt & Adem Çelik - manuscript
  Modern politika tanımlarında hâkim kavramlardan söz etmek olasıdır. Bu kavramlar arasında; iktidar, şiddet, hiyerarşi, güvenlik, kaynak dağıtımı öne çıkanlardır. Politika, birçoklarına göre, iktidarın ve gücün nasıl dağıtıldığı ve kullanıldığıyla ilgilidir. Politika, salt iktidarla ilişkili bir biçimde tanımlandığında, şiddet, politikanın etkili araçlarından birisi gibi görünür. Hatta daha ileriye gidilerek, şiddet, iktidarın dışavurumu olarak görülür. C. W. Mills’in, “siyaset iktidar mücadelesinden ibarettir; iktidarın nihai biçimi ise şiddettir” ya da Mao Zedong’un “siyaset, kan dökülmeyen savaş; savaş ise kan dökülen siyasettir” sözleri, siyaset ile (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Yeni “Öteki”: Amerikan Politik Söyleminde İslamofobiyi Onaylama.Hatice Altundal Erkmen - 2022 - Dini Araştırmalar 25 (63):423-446.
  Bu makale, (i) İslamofobik söylemin Amerikan siyasetinin ayrılmaz bir parçası haline nasıl geldiğini, (ii) İslam ve Müslümanlar hakkındaki Amerikan siyasi söyleminin, özellikle 11 Eylül terör saldırılarından sonra İslamofobinin artışını nasıl etkilediğini, (iii) ve daha önemlisi, İslamofobinin Amerikalıların desteğini toplamak ve Amerikan askeri işgalleri de dahil olmak üzere Amerikan emperyal emellerini haklı çıkarmak için nasıl bir araç siyasi olarak kullanıldığı incelerken, Amerikan Müslümanların İslamofobi ile alakalı problemlerinden bir tanesini analiz etmektedir. Çeşitli raporlara ve anketlere göre, İslamofobi 2001'den beri sürekli artış gösteriyor. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Ayet ve Hadislerin Siyasi Kavramların Açıklanmasındaki Önemi: Siyasetn'melerden Yansımalar.Nurullah Yazar - 2019 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 23 (2):891-909.
  Siyasetnâme türü eserler, genel itibariyle, hükümdarlara siyaset sanatının inceliklerine dair tavsiyeler vermek amacıyla kaleme alınmışlardır. Siyasetnâmelerin bir diğer amacı deneyime dayalı devlet idaresi ile yöneticilerin görevlerinin tanımlanması ve sınırlarının belirlenmesi olduğundan yazıldıkları dönemin pratik ahlakını yansıtırlar. Bu yönüyle de bir anlamda idareciler için kaleme alınmış el kitaplarına benzerler. Devrin siyaset anlayışının gözlemlenebileceği siyasetnâme türü eserlere dair bir diğer husus, iktidarın siyasî meşruiyetini veya geçersizliğini, aynı şekilde taht müddeilerin haklılığını veya asiliğini ispat etmek için kutsal metinlerden dayanak aranmasıdır. Bu amaca yönelik (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  38
  I_– _T. M. Scanlon.T. M. Scanlon - 2000 - Aristotelian Society Supplementary Volume 74 (1):301-317.
 9. LAGUNA, T. DE.-Introduction to the Study of Ethics. [REVIEW]A. E. T. - 1915 - Mind 24:421.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  17
  Mr. T. W. Allen on Agar's Homerica.T. L. Agar - 1910 - Classical Quarterly 4 (01):58-.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. The T-schema is not a logical truth.R. T. Cook - 2012 - Analysis 72 (2):231-239.
  It is shown that the logical truth of instances of the T-schema is incompatible with the formal nature of logical truth. In particular, since the formality of logical truth entails that the set of logical truths is closed under substitution, the logical truth of T-schema instances entails that all sentences are logical truths.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 12.  11
  Tracking the time course of multi-word noun phrase production with ERPs or on when cat is faster than the big cat.Audrey Bürki & Marina Laganaro - 2014 - Frontiers in Psychology 5.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  25
  Can’t philosophers tell the difference between science and religion?: Demarcation revisited.Robert T. Pennock - 2011 - Synthese 178 (2):177-206.
  In the 2005 Kitzmiller v Dover Area School Board case, a federal district court ruled that Intelligent Design creationism was not science, but a disguised religious view and that teaching it in public schools is unconstitutional. But creationists contend that it is illegitimate to distinguish science and religion, citing philosophers Quinn and especially Laudan, who had criticized a similar ruling in the 1981 McLean v. Arkansas creation-science case on the grounds that no necessary and sufficient demarcation criterion was possible and (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 14.  1
  Formal and Informal Learning and First-Year Psychology Students’ Development of Scientific Thinking: A Two-Wave Panel Study.Demet Soyyılmaz, Laura M. Griffin, Miguel H. Martín, Šimon Kucharský, Ekaterina D. Peycheva, Nina Vaupotič & Peter A. Edelsbrunner - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Regan, T., "Bloomsbury's Prophet". [REVIEW]T. Baldwin - 1988 - Mind 97:129.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. T. Pesch, Institutiones Philosophice Naturalis secundum Principia S. Thomae Aquinatis ad usum Scholasticum. [REVIEW]T. Davidson - 1882 - Mind 7:424.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  83
  T. J. Luce : Livy: The Rise of Rome. Books 1–5 Pp. xxx + 372, 2 maps. Oxford and New York: Oxford University Press, 1998. Paper, £8.99. ISBN: 0-19-282296-9. [REVIEW]T. Davina McClain - 2000 - The Classical Review 50 (1):304-305.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  11
  T.H. Green's Theory of Punishment.T. Brooks - 2003 - History of Political Thought 24 (4):685-702.
  Green agrees with Kant on the abstract character of moral law as categorical imperatives and that intentional dispositions are central to a moral justification of punishment. The central problem with Kant's account is that we are unable to know these dispositions beyond a reasonable estimate. Green offers a practical alternative, positing moral law as an ideal to be achieved, but not immediately enforceable through positive law. Moral and positive law are bridged by Green's theory of the common good through the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 19. McPHERSON, T. - "Political Obligation". [REVIEW]T. Honderich - 1970 - Mind 79:313.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. T'ujaeng hanŭn chungdo: kŭkchung ŭi chungdo kaehyŏkchuŭi, kŭ ch'ŏrhak kwa pijŏn = The fighting centre: the reform-minded centrism in the extreme centre, its philosophy and vision.T'ae-yŏn Hwang - 2020 - Sŏul-si: Nexen Media.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Kim T Aeg-Yong Chonjip.T. Aeg-Yong Kim & Han Gukhak Munhon Yon Guso - 1978 - Asea Munhwasa.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. PENELHUM, T. - "Religion and Rationality. An Introduction to the Philosophy of Religion". [REVIEW]T. Mcpherson - 1973 - Mind 82:630.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. T'ongil kwa in'gan chungsim ŭi chŏngch'ihak: kaein minjujuŭi wa chiptan minjujuŭi ŭi kyŏrhap ŭl.T'ae-gu No - 2020 - Sŏul: Puk'o.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Nagel, T.-Other Minds.T. Szubka - 1997 - Philosophical Books 38:123-124.
 25. T'ak Sŏk-san ŭi Han'guk ŭi chŏngch'esŏng.Sŏk-san T'ak - 2016 - Sŏul-si: Ch'aek Sesang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. NUNN, T. P. -The Aim and Achievements of Scientific Method. [REVIEW]L. T. L. T. - 1908 - Mind 17:274.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. T. Case, Physical Realism. [REVIEW]T. Whittaker - 1889 - Mind 14:267.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  24
  T. R. Glover: The Disciple. Pp. 62. Cambridge: University Press, 1941. Cloth boards, 2 s_. 6 _d. net.T. W. Manson - 1942 - The Classical Review 56 (02):93-.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  4
  Lucius T. Outlaw, Jr. On Why Racism Makes no Sense.Hazel T. Biana & Jeremiah Joven B. Joaquin - 2022 - Filosofia Theoretica 11 (3):105-126.
  In this interview with W. Alton Jones Professor of Philosophy at Vanderbilt University, Lucius T. Outlaw, Jr, we discuss the metaphysical and ethical questions of grouping and classifying people in terms of race and ethnicity. Outlaw is the author of [On Race and Philosophy] and one of the recognised pioneers of Africana Philosophy. Outlaw talks about growing up in racial segregation in Starkville, Mississippi, the Black Power movement, the notion of the Black intellectual, scholarship and teaching, and philosophizing about race. (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  23
  T. Cloelius of Tarracina.T. P. Wiseman - 1967 - The Classical Review 17 (03):263-264.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  23
  Holbach. PH T. Baron de. 226 Hook. S. 179. 181 Horiheimer. M.. 2.T. Adorno, L. Althusser, T. Amott, P. Anderson, P. V. Annenkov, G. Babeuf, F. Bacon, B. Barry, D. Bell & I. Berlin - 1984 - In T. Ball & J. Farr (eds.), After Marx. Cambridge University Press.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. The Greatest Happiness Principle*: T. L. S. Sprigge.T. L. S. Sprigge - 1991 - Utilitas 3 (1):37-51.
  My purpose in what follows is not so much to defend the basic principle of utilitarianism as to indicate the form of it which seems most promising as a basic moral and political position. I shall take the principle of utility as offering a criterion for two different sorts of evaluation: first, the merits of acts of government, social policies, and social institutions, and secondly, the ultimate moral evaluation of the actions of individuals. I do not take it as implying (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 33.  24
  Perception T. Schirren: Aisthesis vor Platon. Eine semantisch-systematische Untersuchung zum Problem der Wahrnehmung . Pp. xxvi + 286. Stuttgart and Leipzig: B. G. Teubner, 1998. Cased. ISBN: 3-519-107666-. [REVIEW]T. K. Johansen - 2001 - The Classical Review 51 (02):304-.
 34.  6
  Etinės ir estetinės ekosofijos prieigų priešprieša.Mantas Antanas Davidavičius - 2017 - Logos 93:184-200.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Hsin-t'i yu hsing-t'i [Mind and human nature].T. S. Mou - 1970 - In Charles Alexander Moore (ed.), Philosophy--East and West. Freeport, N.Y., Books for Libraries Press. pp. 20--1968.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  1
  You don’t have to believe everything you read: background knowledge permits fast and efficient validation of information.T. Richter, S. Schroeder & B. Wöhrmann - 2009 - Journal of Personality and Social Psychology 96 (3):538–58.
  In social cognition, knowledge-based validation of information is usually regarded as relying on strategic and resource-demanding processes. Research on language comprehension, in contrast, suggests that validation processes are involved in the construction of a referential representation of the communicated information. This view implies that individuals can use their knowledge to validate incoming information in a routine and efficient manner. Consistent with this idea, Experiments 1 and 2 demonstrated that individuals are able to reject false assertions efficiently when they have validity-relevant (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 37. It Seems Like There Aren’t Any Seemings.T. Ryan Byerly - 2012 - Philosophia 40 (4):771-782.
  Abstract I argue that the two primary motivations in the literature for positing seemings as sui generis mental states are insufficient to motivate this view. Because of this, epistemological views which attempt to put seemings to work don’t go far enough. It would be better to do the same work by appealing to what makes seeming talk true rather than simply appealing to seeming talk. Content Type Journal Article Pages 1-12 DOI 10.1007/s11406-012-9363-8 Authors T. Ryan Byerly, Department of Philosophy, Baylor (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 38.  23
  The T&T Clark Handbook of Analytic Theology.James Arcadi & James T. Turner (eds.) - 2021 - New York: T&T Clark/Bloomsbury.
  The T&T Clark Handbook of Analytic Theology provides theological and philosophical resources that demonstrate analytic theology's unique contribution to the task of theology. Analytic theology is a recent movement at the nexus of theology, biblical studies, and philosophy that marshals resources from the analytic philosophical tradition for constructive theological work. Paying attention to the Christian tradition, the development of doctrine, and solid biblical studies, analytic theology prizes clarity, brevity, and logical rigour in its exposition of Christian teaching. Each contribution in (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. O'HAGAN, T.-Rousseau.T. B. Strong - 2001 - Philosophical Books 42 (3):207-208.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  29
  T. H. Huxley on Education.Cyril Bibby & T. H. Huxley - 1972 - British Journal of Educational Studies 20 (3):352-353.
 41.  40
  On Excluding the Supernatural: T. R. MILES.T. R. Miles - 1966 - Religious Studies 1 (2):141-150.
  Various attempts have been made in recent years to present Christianity in such a way that no use is made of the traditional dichotomy between the ‘natural’ and the ‘supernatural’. Braithwaite, Hare, and van Buren, for instance, appear to have no use for the dichotomy; and I think that, without too much distortion, one can say the same of Bultmann, Tillich, and Robinson. I am not, however, concerned in this paper with the work of any one thinker as such, but (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  25
  Eveline T. Feteris: Fundamentals of legal argumentation: Springer, 2017, 2nd edn, pp. 363.T. J. M. Bench-Capon - 2018 - Artificial Intelligence and Law 26 (3):307-314.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Wŏnhyo ŭi t'ongsŏp ch'ŏrhak: ch'iyu ch'ŏrhak ŭrosŏŭi tokpŏp.T'ae-wŏn Pak - 2021 - Sŏul T'ŭkpyŏlsi: Sech'ang Ch'ulp'ansa.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Letter of academician Pavlov, T.T. Pavlov - 1976 - Filosoficky Casopis 24 (4):584-590.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  44
  Locating Consciousness: Why Experience Can't Be Objectified.T. W. Clark - 2019 - Journal of Consciousness Studies 26 (11-12):60-85.
  The world appears to conscious creatures in terms of experienced sensory qualities, but science doesn't find sensory experience in that world, only physical objects and properties. I argue that the failure to locate consciousness in the world is a function of our necessarily representational relation to reality as knowers: we won't discover the terms in which reality is represented by us in the world as it appears in those terms. Qualia -- arguably a type of representational content -- will therefore (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 46. MERRICKS, T.-Objects and Persons.E. T. Olson - 2002 - Philosophical Books 43 (4):292-299.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  3
  Arthur Waley, D.T. Suzuki and Hu Shih.T. H. Barrett - 1989 - Buddhist Studies Review 6 (2):116-121.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  8
  G. Fatouros, T. Krischer : Libanios. Pp. xiv + 291. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983. DM. 79. [REVIEW]T. D. Barnes - 1985 - The Classical Review 35 (1):185-185.
 49.  13
  T'ung Shu-yeh, the Tso-chuan, and Early Chinese HistoryCh'un-ch'iu Tsochuan yen-chiu.Jay Sailey & T'ung Shu-yeh - 1984 - Journal of the American Oriental Society 104 (3):529.
 50.  21
  G. Fatouros, T. Krischer (edd.): Libanios. (Wege der Forschung, 621.) Pp. xiv + 291. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983. DM. 79 (DM. 49 for members). [REVIEW]T. D. Barnes - 1985 - The Classical Review 35 (01):185-.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000