Results for '��Abd al-H��usayn Zarri��n��ku��b'

1000+ found
Order:
 1. Bā kāravān-i andīshah: maqālāt va ishārāt dar zamīnah-ʼi andīshah va akhlaq.ʻAbd al-Ḥusayn Zarrīnʹkūb - 1984 - Tihrān: Muʼassasah-ʼi Intishārāt-i Amīr Kabīr.
 2. Farār az madrasah: darbārah-ʼi zindagī va andīshah-ʼi Abū Ḥāmid Ghazzālī.ʻAbd al-Ḥusayn Zarrīnʹkūb - 1985 - Tihrān: Amīr Kabīr.
 3. Āsībʹshināsī-i dīnʹpizhūhī-i muʻāṣir: taḥlīl-i dīnʹshināsī-i Sharīʻatī, Bāzargān va Surūsh.ʻAbd al-Ḥusayn Khusrawʹpanāh - 2009 - Tihrān: Sāzmān-i Intishārāt-i Pizhūhishgāh-i Farhang va Andīshah-i Islāmī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Risālatān fī ʻilm al-manṭiq: Maqālah fī dhikr al-ḥudūd ; Risālah fī ʻilm al-manṭiq.Ilhām Muṣṭafá Muḥammad, ʻAbd al-Ḥamīd ʻAbd al-Munʻim Madkūr, Muṣṭafá Labīb, Saʻīd ibn Hibat Allāh ibn al-Ḥusayn & Qāsim ibn Ṣalāḥ al-Dīn Khānī (eds.) - 2018 - [al-Qāhirah]: Maṭbaʻat Dār al-Kutub wa-al-Wathāʼiq al-Qawmīyah bi-al-Qāhirah.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. al-Malāmiḥ al-ijtimāʻīyah fī aʻmāl ʻadad min al-falāsifah al-Muslimīn: al-Kindī, al-Fārābī, al-Ghazzālī, Ibn Bājah, Ibn Ṭufayl wa-Ibn al-Rushd.Lāhāy ʻAbd al-Ḥusayn - 2006 - Baghdād: Dār al-Shuʼūn al-Thaqāfīyah al-ʻĀmmah.
 6.  1
  Ḥall mushkilāt kitāb al-Ishārāt wa-al-tanbīhāt (Shaykh al-raʼīs Abū ʻAlī Ḥusayn ibn ʻAbd Allāh ibn Sīnā): mashhūr bih Sharḥ-i ishārāt.Naṣīr al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad Ṭūsī - 2011 - Tihrān: Mīrās̲-i Maktūb. Edited by Muḥammad ʻImādī Ḥāʼirī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  The life of Ibn Sina. Avicenna, Ab??Al? Al-?Usayn B.?Abd All?H. Ibn S.?N.? & ?Abd al-W.??id J.?zj?N.? - 1974 - Albany,: State University of New York Press. Edited by ʻAbd al-Wāḥid Jūzjānī & William E. Gohlman.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Ḥāshiyah al-ʻallāmah al-Mullā ʻAbd Allāh al-Yazdī (al-mutawaffī 1015 H.) ʻalá al-Tahdhīb.ʻAbd Allāh ibn al-Ḥusayn Yazdī - 2016 - Sanandaj: Intishārāt Kurdistān. Edited by ʻAbd Allāh ibn al-Ḥusayn Yazdī.
  Taftāzānī, Masʻūd ibn ʻUmar, 1322-1389?. Tahdhīb al-manṭiq wa-al-kalām.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. ʻUyūb al-nafs wa-dawaʼuhā li-Abī ʻAbd al-Raḥman al-Sulamī (325 H-412H / 937 M-1021M) wa-yalīhi Rajaz al-ʻuyūb li-Abī al-ʻAbbās Aḥmad Zarrūq al-Burnusī al-Fāsī (846 H-899H / 1442M-1493M).Muḥammad ibn al-Ḥusayn Sulamī - 2018 - al-Jazāʼir: al-Maktabah al-Falsafīyah al-Ṣūfīyah. Edited by Aḥmad ibn Aḥmad Zarrūq, ʻAmmār ibn al-Nīyah Ḥasanī & Muḥammad ʻUtbī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Īn kitāb-i mustaṭāb-i kamyāb: Jāmiʻ al-asrār.ʻAbd al-Raḥmān Ḥājī Khujandī (ed.) - 1910 - Bukhārā: Maṭbaʻah-i Ghulāmiyah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Rawāʼiʻ al-aʻlāq sharḥ Tahdhīb al-akhlāq lil-Shaykh al-Muḥaddith al-Sharīf ʻAbd al-Ḥayy Fakhr al-Dīn al-Ḥasanī..Abū Saḥbān Rūḥ al-Quds Nadwī - 1998 - Lucknow, India: Yuṭlabu min Academy of Islamic Research and Publication. Edited by Abulḥasan ʻAlī Nadvī, Abū Maḥfūẓ al-Karīm Maʻṣūmī & Sayyid ʻAbdulḥaʼī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  al-Ḥirṣ ʻalā al-māl wa-al-manṣib: āfātuhu wa-ʻilājuh, wa-fī al-mathal Wa mina al-ḥirṣ mā qatal - ẓulm man istarʻa al-dhiʼb al-ghanam, wa-fī al-ḥadīth Inna al-shayṭān dhiʼb al-insān ka-dhiʼb al-ghanam.ʻAbd al-Majīd Muḥammad Munīr Shaqaqī - 2011 - al-Madinah al-Munawwarah: Maktabat Dār al-Zamān lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. ʻAbd al-Raḥmān Badawī fī Banghāzī: al-muḥāḍarah al-ḍāʼiʻah.Sālim Ḥusayn Kabtī - 2015 - Banghāzī: Dār al-Sāqiyah lil-Nashr.
  Badawī, ʻAbd al-Raḥmān; philosophers; biography.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Majmūʻah mushtamilah ʻalá al-ātī bayānuh (al-awwal-- al-Badr al-ʻillāh fī kashf ghawāmiḍ al-Maqūlāt) wa-huwa sharḥ al-Shaykh ʻUmar al-mashhūr bi-Ibn al-QarahʹDāghī ʻalá risālat al-Maqūlāt li-Mullā ʻAlī al-Qiziljī ; wa-talīhi manhuwwātuh mafṣūlah bi-jadwal wa-al-matn fī ṣadr al-ṣaḥīfah ; wa-baʻda itmām mā dhukira talīhā risālat Ismāʻīl al-Kalanbawī fī ādāb al-baḥth maʻa ḥāshiyatayhā-- aḥaduhumā lil-ʻAllāmah al-Shaykh ʻUmar al-madhkūr ; wa-al-thāniyah li-Mullā ʻAbd al-Raḥmān al-Banjawīnī mafṣūlah ayḍan bi-jadwal.Maḥmūd al-Imām Manṣūrī, ʻAlī Qiziljī, ʻUmar Ibn al-Qarahʹdāghī, Gelenbevî İsmail Efendi & ʻAbd al-Raḥmān Pinjwīnī (eds.) - 1935 - [Cairo]: Maṭbaʻat al-Saʻādah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. ʻIzzat al-ʻulamāʼ wa-munāṣaḥat al-salāṭīn wa-al-umrāʼ.ʻAbd Allāh ibn Ḥusayn Mawjān - 2020 - Makkah: Markaz al-Kawn.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. al-Satr ʻalá al-ʻuṣāh fī al-Islām: ādāb wa-aḥkām.Ashraf ʻAbd al-Raḥmān - 2011 - al-Qāhirah: Maktabat al-Imām al-Bukhārī lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  Falsafat al-tārīkh ʻinda Miskawayh.ʻAbd al-Raḥmān Ḥusayn ʻAzzāwī - 2014 - ʻAmmān: Dār al-Khalīj.
 18. Majmūʻ mushtamal ʻalá thalāth wa-ʻishrīn risālah wa-dīwān wa-manẓūmah.ʻAbd Allāh ibn al-Ḥusayn Bāʻalawī - 2002 - Ḥaḍramawt: Maktabat Tarīm al-Ḥadīthah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. ʻArsh al-īqān fī sharḥ Taqwīm al-īmān =.ʻAlavī ʻĀmilī & Muḥammad ʻAbd al-Ḥasīb ibn Aḥmad - 2011 - Tihrān: Kitābkhānah, Mūzih va Markaz-i Asnād-i Majlis-i Shūrā-yi Islāmī. Edited by Akbar S̲aqafiyān, ʻAlī Awjabī & Muḥammad Bāqir ibn Muḥammad Dāmād.
  Muḥammad Bāqir ibn Muḥammad Dāmād, 1631?. Taqwim al- īmān - Criticism and interpretation; Islamic philosophy - Early works to 1800.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. al-Imām Yaḥyá ibn al-Ḥusayn al-Rassī wa-ārāʼuhu al-kalāmīyah wa-al-falsafīyah.ʻAbd al-Raḥmān & al-Sayyid Muḥammad - 2003 - al-Iskandarīyah: Dār al-Wafāʼ li-Dunyā al-Ṭibāʻah wa-al-Nashr.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Ḥāshiyah al-Pinjwīnī ʻalá Ādāb lil-Kalanbawī.ʻAbd al-Raḥmān Pinjwīnī - unknown - Edited by Maḥmūd al-Imām Manṣūrī.
  Glosses on a work by Gelenbevî on logic.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Khuluq al-Muslim wa-dawruhu fī bināʼ al-mujtamaʻ.ʻAbd Allāh ibn Ḥusayn Mawjān - 2011 - Jiddah: Markaz al-Kawn.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. al-Amr bi-al-maʻrūf wa-al-nahy ʻan al-munkar: fī ḍawʼ Kitāb Allāh wa-Sunnat Rasūl ṣallá Allāh ʻalayhi wa-sallam.Sulaymān ʻAbd al-Raḥmān Ḥaqīl - 1993 - al-Riyāḍ: Sulaymān ʻAbd al-Raḥmān al-Ḥaqīl.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Makānat al-usrah fī al-mujtamaʻ al-Muslim.ʻAbd Allāh ibn Ḥusayn Mawjān - 2011 - Jiddah: Markaz al-Kawn.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Tawādd al-ʻulamāʼ.ʻAbd Allāh ibn Ḥusayn Mawjān - 2020 - Makkah: Markaz al-Kawn.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Taḥāsud al-ʻulamāʼ.ʻAbd Allāh ibn Ḥusayn Mawjān - 1999 - Jiddah: Dār al-Manārah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Ḥabīb al-Shārūnī: al-ustādh al-qudwah fī al-zaman al-ḍanīn.Ḥabīb Shārūnī & Ṣafāʼ ʻAbd al-Salām ʻAlī Jaʻfar (eds.) - 2003 - al-Iskandarīyah: Dār al-Wafāʼ li-Dunyā al-Ṭibāʻah wa-al-Nashr.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Adab al-mujālasah wa-ḥamd al-lisān: wa-faḍl al-bayān wa-dhamm al-ʻiyy wa-taʻlīm al-iʻrāb wa-ghayr dhālik.Ibn ʻAbd al-Barr & Yūsuf ibn ʻAbd Allāh - 1989 - Ṭanṭā [Egypt]: Dār al-Ṣaḥābah lil-Turāth. Edited by Samīr Ḥusayn Ḥalabī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  2
  Lubāb al-kalām, aw, Kitāb taṣḥīḥ al-iʻtiqād fī uṣūl al-dīn.Usmandī al-Samarqandī & Muḥammad ibn ʻAbd al-Ḥamīd - 2019 - Istānbūl: Nashrīyāt Waqf al-Diyānah al-Turkī. Edited by M. Sait Özervarlı.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Ḥāshiyah fī Ādāb al-Baḥth.ʻAbd al-Raḥmān Pinjwīnī - 1935 - In Maḥmūd al-Imām Manṣūrī, ʻAlī Qiziljī, ʻUmar Ibn al-Qarahʹdāghī, Gelenbevî İsmail Efendi & ʻAbd al-Raḥmān Pinjwīnī (eds.), Majmūʻah mushtamilah ʻalá al-ātī bayānuh (al-awwal-- al-Badr al-ʻillāh fī kashf ghawāmiḍ al-Maqūlāt) wa-huwa sharḥ al-Shaykh ʻUmar al-mashhūr bi-Ibn al-QarahʹDāghī ʻalá risālat al-Maqūlāt li-Mullā ʻAlī al-Qiziljī ; wa-talīhi manhuww. Maṭbaʻat al-Saʻādah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  al-Ilāhīyāt ʻinda Nāṣir al-Dīn al-Bayḍāwī, 623 H-685 H.Sayyid ʻAbd al-Sattār Mayhūb - 2011 - al-Qāhirah: Maktabat al-Thaqāfah al-Dīnīyah.
 32. al-Insān wa-al-ightirāb fī falsafat Nītshah.Hajrān ʻAbd al-Ilāh Ṣāliḥī - 2015 - Dimashq: Dār al-Farqad lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 1844-1900; criticism and interpretation; Human; Alienation; philosophical aspects; Philosophy, Modern; 19th century.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  1
  Kitāb al-arbaʻīn fī taṣḥīḥ al-muʻāmalah.ʻAbd al-Karīm ibn Hawāzin Qushayrī - 2013 - ʻAmmān: Dār al-Fatḥ lil-Dirāsāt wa-al-Nashr. Edited by Muḥammad al-Sayyid Barsījī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Binyawīyah bayna al-ʻilm wa-al-falsafah ʻinda Mīshīl Fūkūh.ʻAbd al-Wahhāb Jaʻfar - 1978 - [al-Qāhirah,:
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Wasīlat al-najāh min fitan al-ḥayāh wa-al-mamāt li-aḥwaj al-ʻibād li-ghufrān al-dhunūb wa-al-zallāt.Muḥammad ʻAbd al-Qādir ibn Aḥmad al-Shinqīṭī Mūrītānī - 2002 - [Casablanca?: [S.N.].
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Iʻtiqād ahl al-sunnah aṣḥāb al-ḥadīth: sharḥ jumlat mā ḥakāhu ʻanhum Abū al-Ḥasan al-Ashʻarī wa-qarrarahu fī Maqālātih.Muḥammad ibn ʻAbd al-Raḥmān Khamīs - 1994 - al-Riyāḍ: Dār al-Ṣumayʻī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Masʼalat al-ḥadath min khilāl kitāb al-Kaynūnah wa-al-ḥadath li-Ālān Bādiyū.Awlād Aḥmad & ʻAbd al-Qādir - 2016 - Sīdī Būzayd, al-Jumhūrīyah al-Tūnisīyah: Dār al-Qalam lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. Edited by Muḥammad Muḥsin Zāriʻī.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  1
  al-Usrah wa-al-shabāb wa-al-mujtamaʻ: dirāsah min manẓūr Islāmī fī al-takwīn wa-al-mushkilāt wa-al-ḥulūl.Abū Ghaddah & Ḥasan ʻAbd al-Ghanī - 2016 - al-Riyāḍ: Dār Jāmiʻat al-Malik Saʻūd lil-Nashr.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  1
  Taʼwīlīyat al-naṣṣ al-ʻIrfānī fī al-fikr al-ʻArabī al-Islāmī: aʻmāl muhdāh ilá al-Ustādh ʻAbd al-Majīd al-Ṣaghīr, Mukhtabar al-Taʼwīlīyāt wa-al-Dirāsāt al-Naṣṣīyah wa-al-Lisānīyah, Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah bi-Taṭwān bi-sharākah maʻa Markaz Abī al-Ḥasan al-Ashʻarī lil-Buḥūth al-ʻIqdīyah al-tābiʻ lil-Rābiṭah al-Muḥammadīyah lil-ʻUlamāʼ.Aḥmad ʻAbbādī (ed.) - 2021 - Taṭwān: Manshūrāt Mukhtabar al-Taʼwīlīyāt wa-al-Dirāsāt al-Naṣṣīyah wa-al-Lisānīyah, Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah.
  Language and languages; linguistics; Arabic language; sufism.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Bū ʻAlī Sīnā: Shaykh al-Raʼīs Abū ʻAlī Ḥusayn ibn ʻAbd Allāh: faylasūf va pizishk-i nāmdār-i Īrānī.Kāẓim Mūsavī Bujnūrdī & Sharaf al-Dīn Khurāsānī (eds.) - 2009 - Hamadān: Markaz-i Dāʼirat al-Maʻārif-i Buzurg-i Islāmī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  1
  Majmūʻ al-Sullam al-murawnaq: wa-yashtamilu ʻalá sabʻat kutub.Māhir Muḥammad ʻAdnān ʻUthmān, ʻAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad Akhḍarī, Aḥmad ibn ʻAbd al-Munʻim Damanhūrī, Aḥmad ibn Muḥammad Wallālī, QuwaysinīḤasan ibn al-Darwīsh, Aḥmad ibn al-Mubārak Sijilmāsī, Saʻīd ibn Ibrāhīm Qaddūrah & Khaṭṭāb ʻUmar Darawī (eds.) - 2020 - İstanbul: Dār Taḥqīq al-Kitāb lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. al-Maʼākhidh al-ʻaqadīyah ʻalá kitāb Iḥyāʼ ʻulūm al-Dīn li-Abī Ḥāmid al-Ghazzālī.ʻAbd Allāh ibn ʻUbayd ibn ʻAbbād ʻUtaybī - 2015 - al-Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  al-juzʼ al-awwal. rubʻ al-ʻibādāt wa-rubʻ al-ʻādāt wa-yashtamil ʻalá al-manhaj, al-ʻaqāʼid, al-ʻibādāt, al-muʻāmālāt, al-ādāb-- al-juzʼ al-thānī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  3
  Majmūʻah-ʼi Quṭb al-Dīn Shīrāzī: chāp-i ʻaksī az rū-yi nuskhah-ʼi Kitābkhānah-ʼi Buzurg-i Ḥaz̤rat-i Āyat Allāh al-ʻUẓmá Marʻashī Najafī bih khaṭṭ-i ān dānishmand "shumārah-i 12868", tārīkh-i kitābat 685 H.Q.Sabine Schmidtke, Reza Pourjavady, Quṭb al-Shīrāzī, Maḥmūd ibn Masʻūd, al-Samawʼal ibn Yaḥyá Maghribī, Ibn Kammūnah, Saʻd ibn Manṣūr & Muḥammad ibn ʻAbd al-Karīm Shahrastānī (eds.) - 2012 - Qum: Kitābkhānah-i Buzurg-i Ḥaz̤rat-i Āyat Allāh Marʻashī Najafī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Naqd al-ʻaql bayna Muḥammad ʻĀbid al-Jābirī wa-Muḥammad Arkūn: dirāsah falsafīyah muqāranah.Āl Jaʻfar & Waththāb Khālid Ḥusayn - 2013 - Baghdād: Wizārat al-Thaqāfah.
  Philosophy, Arab Philosophy; 20th century.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. jild-i 2. Hānrī Birgsūn / Sayyid ʻAbd Allāh Anvār ; Zīgmūnd Firūyd / Duktur Maḥmūd Ṣināʻī ; Ālfrid Nūrs̲ Vāythid / Aḥmad Ārām ; Sir Ārtūr Sitānlī Idīngtūn / Muḥammad Ḥusayn Tamaddun ; Sir Jayms Jīnz / Abū Ṭālib Ṣārimī ; Anshtayn.Duktur Jināb - 1961 - In Saxe Commins & Robert N. Linscott (eds.), Falsafah-ʼi ʻilmī. Sharikat-i Sahāmī-i Kitābʹhā-yi Jaybī, bā hamkārī-i Muʼassasah-ʼi Intishārāt-i Frānklīn.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Kitāb al-Riqqah.Ibn Qudāmah & Muwaffaq al-Dīn ʻAbd Allāh ibn Aḥmad - 1994 - Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah. Edited by Masʻad ʻAbd al-Ḥamīd Saʻdanī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. al-Satr ʻalá ahl al-maʻāṣī: ʻawāriḍuhu wa-ḍawābiṭuhu fī ḍawʼ al-Kitāb wa-al-sunnah wa-nahj al-salaf al-ṣāliḥ.Khālid ibn ʻAbd al-Raḥmān ibn Ḥamad Shāyiʻ - 2001 - al-Riyāḍ: Dār Balansīyah. Edited by Ibn Bāz, ʻAbd al-ʻAzīz ibn ʻAbd Allāh & Ṣāliḥ Ghānim Sadlān.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. al-Ṭarīq al-malakī lil-tawāzun: taʼammulāt wa-qirāʼāt fī kitāb al-dunyā.ʻAbd Allāh Sulaymān Jamāl - 2015 - [Jiddah]: ʻAbd Allāh Sulaymān Jamāl.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. al-Masʼūlīyah al-ṭibbīyah: dirāsah muqāranah.Mundhir ʻAbd al-Ḥusayn Faḍl - 2012 - ʻAmmān: Dār al-Thaqāfah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  Medical laws and legislation; comparative study.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Maktūb sharaf al-Islām al-Shahrastānī ilá sharf al-zamān al-Īlāqī ḥawla masʼalat al-ʻilam al-Ilahī.Muḥammad ibn ʻAbd al-Karīm Shahrastānī - 2016 - Tūnis: Majmaʻ al-Aṭrash lil-Kitāb al-Mukhtaṣṣ. Edited by Farīd Qaṭṭāṭ.
1 — 50 / 1000