Results for ' Yon-Tan-Phun-Tshogs'

1000+ found
Order:
 1. Na gźon ya rabs lam ston.Yon-Tan-Phun-Tshogs (ed.) - 2011 - Thimphu: Yon-tan-phun-tshogs.
  Handbook for Buddhist ethical aspects for Bhutanese youngsters.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Bian zheng fa xin tan ji qi ta.Phun-Tshogs-Dbaṅ-Rgyal - 2012 - Taibei Shi: Xue yu chu ban she.
  作者是西藏共產黨的創始人,也是世界第一人以辯證法證出月球存有液態水。這是一本以辯證法原理闡述的論文彙編,書中詳細分析質量的運動周期,為了解辯證結構規律及運動規律之專著。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Bian zheng fa xin tan.Phun-Tshogs-Dbaṅ-Rgyal - 1990 - [Lhasa]: Xin hua shu dian fa xing.
  本书基本内容可分主体的社会辩证法与次体的自然辩证法两大部分。对于辩证法构成根基的逻辑公式及推动根基的周期定律,对社会及自然各主要学科的辩证分析作了扼要的论述。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Zi ran bian zheng fa xin tan.Phun-Tshogs-Dbaṅ-Rgyal - 1996 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  本书作者耗费数十年心血,研究和总结出来辩证法结构与运动规律的逻辑公式、周期定律及其示意图解,对社会科学和自然科学各主要学科作了辩证的分析,探索了它们的本质联系和运动规律。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Tshad ma legs par bśad pa thams cad kyi chu bo yoṅs su ʾdu ba rigs paʾi gźun lugs kyi rgya mtsho.. Chos-Grags-Rgya-Mtsho, Tshe-Brtan-Phun-Tshogs & nor-Braṅ O.-Rgyan - 1987 - Lha-sa: Bod-ljoṅs mi dmaṅs dpe skrun khaṅ. Edited by Tshe-Brtan-Phun-Tshogs & nor-Brang O.-Rgyan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Mkhan-chen Saṅs-rgyas-phun-tshogs kyi gsuṅ skor pod =.Saṅs-Rgyas-Phun-Tshogs - 2007 - [Kathmandu, Nepal]: Sa-skya Rgyal-yoṅs Gsuṅ-rab Slob-gñer-khaṅ.
  Collected works of author predominantly on Sakyapa liturgical, rituals, and sadhanas texts.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Tshad maʼi bstan bcos rigs paʼi them skas.Karma-Phun-Tshogs - 1997 - Bylakuppe, Mysore: Sṅa-ʾgyur mtho slob mdo sṅags rig paʾi ʾbyuṅ gnas gliṅ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Bod brgyud tshad ma rig paʼi rigs lam grub tshul gyi rnam gzhag dang thun mong ma yin paʼi byed nus skor gyi zhib ʼjug.Phun-Tshogs-Rdo-Rje - 2018 - Lha-sa: Bod-ljongs Bod-yig dpe-rnying dpe-skrun-khang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Ston pa Śākya-thub-pa daṅ ston pa Gśen-rab gñis kyi byuṅ ba daṅ de gñis kyi lugs las bden gñis ʼdod tshul gyi khyad par la dpyad pa.Phun-Tshogs-Don-Grub & Kendråiya-Tibbatåi-Ucca-Âsikòsåa-Saòmsthanam - 2000 - Sarnath, Varanasi: Wā-ṇa Dbus Bod kyi ches mthoʼi gtsug lag slob gñer khaṅ.
  Comparative analytical study on two truths according to interpretation of eminent masters Gautama Buddha and Mi-bo Gśen-rab of Bon-po sect; includes their brief biographies.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Nang stan shes rig gi snying bcud lta ba bkaʼ btags kyi pyag rgya bzhi.Gnyal Bkra-Shis-Phun-Tshogs - 2013 - Lha-sa: Bod-ljongs mi-dmangs dpe-skrun-khang.
  Study on Trilaksaṇa, the four seals of the Buddhist doctrine.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Tshad maʼi rigs lam byis paʼi gar stegs.Thub-Bstan-Phun-Tshogs (ed.) - 2010 - [Pe-cin]: Mi rigs dpe skrun khaṅ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Yon tan rin po cheʼi mdzod kyi mchan ʼgrel theg gsum bdud rtsiʼi nying khu: a detailed commentary expanding the text of ʼJigs-med-glin-paʼs masterpiece of Buddhist philosophy, the Yon tan mdzod.Klong-Chen Ye-Shes-Rdo-Rje - 1991 - Delhi: Shechen Publications.
  Commentary on Yon tan rin po cheʼi mdzod text of ʼJigs-med-gliṅ-pa Raṅ-byuṅ-rdo-rje, 1729 or 30-1798, dealing on Rdzogs-chen doctrine of Rñiṅ-ma-pa sect.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Blo rig daṅ rtags rigs kyi rnam bźag phyin ci ma log pa bśad pa źes bya ba bźugs so. ʼjam-Dpal-ʼphrin-Las-Yon-Tan-Rgya-Mtsho - 1986 - Mundgod, N.K., Karnataka State, India: Drepung Loseling Library Society.
  Exegesis of Blo rig and Rtags rigs, treatise in logic in Tibetan Buddhism.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Yon tan rin po cheʼi mdzod kyi dkaʼ gnad rdo rjeʼi rgya mdud ʼgrol byed legs bśad gser gyi thur ma: a detailed commentary expanding the text of ʼJigs-med-gliṅ-paʼs masterpiece of Buddhist philosophy, the Yon tan mdzod. Ngag-Dbang-Bstan-Dar - 1978 - Paro: Ngodrup and Sherab Drimay.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Bsdus grwaʾi don kun bsdus pa legs bśad mkhas paʾi dgaʾ ston bźugs so. ʾjam-Dpal-ʾphrin-Las-Yon-Tan-Rgya-Mtsho - 1978 - [Mundgod: Drepung Loseling Library Society.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Tshul-Khaṅ Bla-ma Rin-po-cheʼi gsuṅ rtsom phyogs bsdus. x02bc, Jam-Dpal-ʼ & Phrin-Las-Yon-Tan-Rgya-Mtsho - 2005 - New Delhi: Ldi-li Bod kyi khaṅ pa nas dpar skrun źus. Edited by Doboom Tulku.
  Selected works of author's predominantly on Buddhist dialectical studies and mind training (Blo-sbyoṅ).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  17
  Yeni Çağ İnanışları Üzerine Nicel Bir Araştırma.Ekber Şah Ahmedi̇ - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (1):135-152.
  Bu araştırmanın konusunu bireysel dindarlık olarak değerlendirilebilen yeni çağ inanışları oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı ise yeni çağ inanışlarının bireylerin dini bilgi ve dindarlık düzeyi ile ilişkisini ölçmektir. Bilindiği üzere klasik sekülerleşme kuramcıları modernleşme süreci ile dini, mitolojik ve benzeri doğaüstücü yapıların tedrici olarak önemini yitireceğini öngörmüştür. Buna göre din sadece toplumsal kurumlar üzerindeki belirleyici etkisini kaybetmeyip, aynı zamanda bireyin yaşamından da önemli ölçüde çekilecektir. Ancak müesses dinin (post)modern toplumlarda göreceli olarak geçmişe nazaran yaşama yön verme noktasında belirleyici rolünü yitirdiyse de hala (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Bir Mûcize Örneği Olarak Hz. Peygamber’in İnsanları Dönüştürme Kabiliyeti.Osman Nuri Demi̇r - 2022 - Atebe 8:47-67.
  Kelâm âlimleri “mûcize” kavramını iki farklı şekilde tarif etmişlerdir. Bunlardan ilkinde mûcize “Peygamber olduğunu ileri süren kimsenin elinde, onun doğruluğunu kanıtlamak için meydana gelen hârikulâde olay” şeklinde tanımlanmıştır. İkinci tarife göre ise mûcize: “Peygamberlik iddia eden bir zâtın elinde, inkârcılara meydan okuduğu bir sırada, kendisini doğrular mâhiyette, başkalarının benzerini yapamadıkları, Allah tarafından yaratılan, olağanüstü olay”lara verilen addır. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere “mûcize” kelimesiyle genel olarak “hissî mûcize”lere işaret edilmektedir. Zaten “mûcize” teriminin kelâmî metinlerde yer almaya başladığı IV. yy. dan itibaren (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  2
  İslam ve Demokrasi: Raşid Gannuşi Örneği.Mesut Düzce - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1145-1176.
  İslam ve demokrasi arasında bir çatışma ya da uyum olduğuna ilişkin tartışmaların oldukça uzun bir geçmişi bulunmaktadır. Konu gerek İslam dünyasından gerekse İslam dışı dünyadan çok sayıda düşünürün ve araştır-macının ilgisini çekmekte ve araştırmalarına yön vermektedir. Tunus’ta bir siyasi ve dinî hareket olan Nahda’nın kurucusu ve lideri Raşid Gannuşi de İslam ve demokrasi tartışmalarına aktivist ve entelektüel olarak yoğun bir katkı sunmuş ve halen sunmaya devam etmektedir. Onun gerek teorik gerekse pratik alanda gösterdiği çabalar İslam ve demokrasinin birlikte var olabileceğini, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  Ahl'kî Özdenetim Duygusu Olarak Pişmanlığın Mahiyeti.Muhammet Caner Ilgaroğlu - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Duygular; insanın epistemik, etik ve estetik yönleriyle doğrudan ilişkili varoluşsal özniteliklerdir. İnsan anlam-lı, değerli ve güzel bir hayat kurarken akılla birlikte duygulardan motivasyon almaktadır. Duygular, çok fonk-siyonlu yapısıyla insanın niyet, tutum, tavır ve eylemlerini belirleme, harekete geçirme, yönlendirme, etkile-me, dönüştürme, frenleme ve bazen de manipüle etme araçlarıdır. Bu nedenle ahlak başta olmak üzere insan eylemlerini problem edinen her araştırma, duyguları ele almak durumun¬dadır. İnsanı tam anlamıyla tanıma-nın yolu, pratik yaşantısı içerisinde ortaya çıkan duygusallığını anlamaktan geçer. Dolayısıyla teorik olanın durağanlığı ile (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Huan Tan "Xin lun".Tan Huan - 2014 - Beijing: She hui ke xue wen xian chu ban she. Edited by Zeyu Wu & Shouju Wu.
  是東漢哲學家、思想家桓譚的主要論着,但早己亡佚。今存之輯本有《指海》內佚名氏輯本、清孫馮翼輯本、清嚴可均輯本、黃以周輯本,及近人朱謙之輯本,但均有不足。有鑒於此,吳則虞先生於1962年着有新輯本,收錄 二百餘條,以類相從,分為八卷,並添加附編,匯涵桓譚佚文、存疑、訂訛之文;記載桓譚事跡、著述、評論之文。 桓譚,后漢時人,官至給事中。博學多識,破讖緯迷妄,去虛妄偽飾,先於王充、張衡,具有唯物啟蒙學者之學識,是漢時哲學思想家。《新諭》是桓譚主要論着,但早已亡佚。據歷史記載,明有二卷本,清有孫之騌輯本,皆不 傳。另有《指海》內佚名氏輯本、清孫馮翼輯本、清嚴可均輯本、黃以周輯本及近人朱謙之輯本。從今日的學術、校勘、編排諸方面來看,諸本均有不足:或短椾零篇,漫無倫紀;或望文歸屬,強系篇名;或條目重復,內容雜陳 迭見;或引用刻本,多有遺漏;或雖沿用十七卷篇目之名稱,但其條目已不能再顯現原書各篇的思想內容。有鑒於此,吳則虞先生於一九六二年着有新輯本,收錄二百余條,以類相從,分為八卷,並添加附編,匯涵桓譚佚文、存 疑、訂訛之文;記載桓譚事跡、著述、評論之文;最后殿以輯校引用書目及版本之詳目,以便於讀者查閱與研究。此書成為目前桓譚《新論》集大成之著作。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  32
  Mr young on miracles: Tan Tai Wei.Tan Tai Wei - 1974 - Religious Studies 10 (3):333-337.
  In two recent papers, Mr Robert Young maintains that all attempts by philosophers to bolster the-violation-of-law concept of miracles are bound to fail and propounds what he claims to be a novel non-reductivist concept of miracles which avoids the conceptual difficulties of the violation-model. His view of miracles is of god being ‘an active agent-factor in the set of factors which actually was causally operative’ [p. 123] in an event dubbed a miracle. God is put in among ‘the plurality of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Ren xue: Tan Sitong ji.Sitong Tan - 1994 - Shenyang Shi: Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing. Edited by Run'guo Jia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  8
  Response to Chiao-Wei Liu, “Response to Leonard Tan and Mengchen Lu, ‘I Wish to be Wordless’: Philosophizing through the Chinese Guqin_,” _Philosophy of Music Education Review 26, no. 2 (Fall, 2018):199–202. [REVIEW]Leonard Tan & Mengchen Lu - 2019 - Philosophy of Music Education Review 27 (2):210-214.
  In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:Response to Chiao-Wei Liu, "Response to Leonard Tan and Mengchen Lu, 'I Wish to be Wordless': Philosophizing through the Chinese Guqin," Philosophy of Music Education Review 26, no. 2 (Fall, 2018): 199–202Leonard Tan and Mengchen LuChiao-Wei Liu's response to our paper raised important issues regarding the translation and interpretation of Chinese philosophical texts, our construals of Truth and ethical awakening, differences between the various Chinese philosophical traditions, and the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Vaṇṇaccarapam Śrī Taṇṭapāṇicuvāmikaḷ iyar̲r̲iyaruḷiya varukkak kur̲aḷ. Taṇṭapāṇi - 1988 - Tiruvāmāttūr, Val̲i Vil̲uppuram: Kaumāra Maṭālayam. Edited by Kantacāmi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  16
  Based On The Narration Of Wahb Bın Munabbih, A Mathnawi: Dasıtan-ı Erve Hatun.Bünyamin Tan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. The language of the law.Yon Maley - 1994 - In John Gibbons (ed.), Language and the Law. Longman. pp. 11--50.
 28. Yoṅs rdzogs bstan paʼi mṅaʼ bdag Su-dhi-sa-raʼi gsuṅ ʼbum. Blo-Bzaçn-Rab-Gsal - 1991 - [Zi-lin]: Mtsho-sṅon źiṅ chen źin hwa dpe mtshoṅ khaṅ gis bkram.
  Collected writings chiefly on Buddhist philosophy; includes Buddhist doctrines.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Wen yi mei xue de xin sheng dai tan suo.Fanren Zeng & Haozhe Tan (eds.) - 2016 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  65
  Interpretación modal de la mecánica cuántica.Laraudogoitia Yon Pérez - 1985 - Theoria 1 (1):235-251.
  In this paper, we present a (propositionaI) modal-Iogic approximation to Quantum Mechanics from a reduced and characteristic number of “crucial experiments” and so independently of the lattice of subspaces of Hilbert space. Kripke’s semantics, which determinates this system, allows to define, from a new point of view, the notions of “measurement process” and “virtual world” and admits a natural interpretation which in turn can help us to understand the measurement problem. In this way, we can attempt a “many-worlds” interpretation of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  38
  Albert Yon: Ratio et les Mots de la Famille de reor. (Collection Linguistique publiée par la Société Linguistique de Paris, 1933.) Pp. xvi + 290. Paper, 45 fr. [REVIEW]W. S. Maguinness - 1934 - The Classical Review 48 (05):200-.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Sna tshogs gaṅs riʼi khrod kyi bsam gźigs. Tshe-riçn-rdo-rje - 1994 - Pe-cin: Mi rigs dpe skrun khaṅ.
  Analytical study on the fundamentals of philosophy.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  31
  The tibetan tshogs zhing (field of assembly): General notes on its function, structure and contents.Roger R. Jackson - 1992 - Asian Philosophy 2 (2):157 – 172.
  Abstract The tshogs zhing, or field of assembly, is an important subject in Tibetan religious art. Typically, it focuses on one's own guru, seated at the crest of a great tree, with the gurus preceding him ranged in the sky above him and the deities of one's tradition ranged on the tree below him. The tshogs zhing is an object of visualisation in Tibetan guru yoga practices, and serves as both a ?map? of the Tibetan sacred cosmos and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  9
  HERMET, Joseph, À la rencontre d'Albert Camus. Le dur chemin de la libertéHERMET, Joseph, À la rencontre d'Albert Camus. Le dur chemin de la liberté.Yon Erkoreka - 1991 - Laval Théologique et Philosophique 47 (3):455-458.
 35.  5
  Illusions of control without delusions of grandeur.Daniel Yon, Carl Bunce & Clare Press - 2020 - Cognition 205 (C):104429.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36.  16
  Back to the future: synaesthesia could be due to associative learning.Daniel Yon & Clare Press - 2014 - Frontiers in Psychology 5.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 37.  1
  Rigs Gźuṅ Rgya Mtshoʼi ʼjug Ṅogs Baiḍūryaʼi Them Skas. Yoṅs-ʼ, Dzin Rnam-Rgyal-Grags-Pa & Śākya-Mchog-Ldan (eds.) - 2009 - Rigpe Dorje Publications.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Rigs lam gsal byed. Yoṅs-ʼ & Dzin Rnam-Rgyal-Grags-Pa - 2006 - Varanasi: Wā-ṇa Badzra-bidyā Dpe-mdzod-khaṅ. Edited by Koṅ-Sprul Blo-Gros-Mthaʼ & -yas.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  8
  Sensory predictions during action support perception of imitative reactions across suprasecond delays.Daniel Yon & Clare Press - 2018 - Cognition 173:21-27.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  6
  Causal surgery under a Markov blanket.Daniel Yon & Philip Robert Corlett - 2022 - Behavioral and Brain Sciences 45:e218.
  Bruineberg et al. provide compelling clarity on the roles Markov blankets could (and perhaps should) play in the study of life and mind. However, here we draw attention to a further role blankets might play: as a hypothesis about cognition itself. People and other animals may use blanket-like representations to model the boundary between themselves and their worlds.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Nan wout pou yon filozofi ayisyen: filozofi somatik-kòrenamn.James Francisque - 2021 - Gonayiv: Edisyon Freda.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  1
  Emergency Powers in Australia.Hoong Phun Lee, Michael W. R. Adams, Colin Campbell & Patrick Emerton - 2018 - Cambridge University Press.
  Democratic countries, such as Australia, face the dilemma of preserving public and national security without sacrificing fundamental freedoms. In the context where the rule of law is an underlying assumption of the constitutional framework, Emergency Powers in Australia provides a succinct analysis of the sorts of emergency which have been experienced in Australia and an evaluation of the legal weapons available to the authorities to cope with these emergencies. It analyses the scope of the defence power to determine the constitutionality (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Foucault’s space of outside and community of heterotopia.Hyo Sook Yon - 2022 - EPOCH AND PHILOSOPHY 33 (2):95-132.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. The Expressional Pragmatics and the Ethics of Micropolitics in Deleuze and Guattari.Hyo Sook Yon - 2020 - EPOCH AND PHILOSOPHY 31 (3):139-179.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. The Fold, the Baroque and the Philosophy of Immanence in Deleuze.Hyo Sook Yon - 2019 - EPOCH AND PHILOSOPHY 30 (2):121-162.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. The topological Thought and the possibility of new Community in Deleuze.Hyo Sook Yon - 2021 - EPOCH AND PHILOSOPHY 32 (4):37-76.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  94
  National responsibility, reparations and distributive justice.Kok-Chor Tan - 2008 - Critical Review of International Social and Political Philosophy 11 (4):449-464.
  I argue that an account of national responsibility, as both collective and inheritable, that allows for making sense of holding nations responsible as an entity for past international injustices and to make reparations for these injustices is not at odds with the demands of global egalitarianism. A global distributive commitment does not deny this account of national responsibility; to the contrary, we can properly appreciate the scope of national responsibility only in light of what global justice truly demands. Thus while (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 48.  8
  Peer Exclusion: a Social Convention or Moral Decision? Cross-Cultural Insights into Students’ Social Reasoning.Seung Yon Ha, Tzu-Jung Lin, Wei-Ting Li, Elizabeth Kraatz, Ying-Ju Chiu, Yu-Ru Hong, Chin-Chung Tsai & Michael Glassman - 2020 - Journal of Cognition and Culture 20 (1-2):127-154.
  In this study, we examined the role of culture on early adolescents’ social reasoning about peer exclusion. A total of 80 U.S. and 149 Taiwanese early adolescents independently completed a social reasoning essay about peer exclusion. Analyses of the essays based on social-moral theories showed that U.S. students tended to reason about peer exclusion based on social conventional thinking whereas Taiwanese students were more attentive to personal and moral issues. Despite this difference, both groups of students referred to some common (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  14
  Esthétique de la contemplation et esthétique de la transgression. À propos du passage de la Religion au Savoir Absolu dans la « Phénoménologie de l'Esprit » de Hegel.Ephrem-Dominique Yon - 1976 - Revue Philosophique De Louvain 74 (24):549-571.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  56
  Competence to Make Treatment Decisions in Anorexia Nervosa: Thinking Processes and Values.Jacinta Tan, Anne Stewart, Ray Fitzpatrick & R. A. Hope - 2007 - Philosophy, Psychiatry, and Psychology 13 (4):267-282.
1 — 50 / 1000