Results for ' Stanis'

112 found
Order:
 1. Ocherki po dialekticheskomu materializmu.L. I︠A︡ Stanis (ed.) - 1985 - Moskva: Nauka.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  8
  Independence in Operator Algebras.StanisŁaw Goldstein, Andrzej Łuczak & Ivan F. Wilde - 1999 - Foundations of Physics 29 (1):79-89.
  Various notions of independence of observables have been proposed within the algebraic framework of quantum field theory. We discuss relationships between these and the recently introduced notion of logical independence in a general operator-algebraic context. We show that C*-independence implies an analogue of classical independence.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  Rogues : ce qu'expérimenter veut dire.Stany Grelet & Aude Lalande - 2005 - Multitudes 4 (4):181-187.
  In French, the word « expérience » has two different meanings, which often merge into each other: whether one hears it as « to experience » or as « to experiment », one will take it towards lay knowledge and techniques of struggle, or towards scientific protocols and techniques of governance. This article rides on this ambiguity, putting the two sides of this notion to the service, and to the test, of an analysis of practices and policies dealing with the (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  Stany Zjednoczone wobec wyzwania terroryzmu według Benjamina R. Barbera.Alfred Skorupka - 2017 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 22 (2):240-255.
  Benjamin Barber on the United States and the challenge of terrorism.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. "Stany nieoznaczone" a zagadnienie otwartości epistemologicznej.Janusz Czerny - 1993 - Katowice: Uniwersytet Śląski.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  8
  Stany trzecie w ujęciu Władysława Tatarkiewicza.Artur Szutta - 2011 - Filo-Sofija 11 (13).
  Author: Szutta Artur Title: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ’S CONCEPT OF THE ‘THIRD STATES’ (Stany trzecie w ujęciu Władysława Tatarkiewicza) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 617-627 Keywords: “THIRD STATES”, LEISURE, PHILOSOPHY, THEORY, INTELLECT, SENSE OF LIFE, WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, JOSEPH PIEPER Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The article treats on the concept of “third states” (as opposed to the other two kinds of states: those of work and entertainment) introduced by Władysław (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  7
  La guerre des codes.Stany Cambot - 2015 - Multitudes 58 (1):137.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  41
  Nota w sprawie twierdzeń o dedukcji nie wprost ważnych w skończenie wielowartościowych rachunkach zdań Ŀukasiewicza.Stanisŀaw J. Surma - 1973 - Studia Logica 31 (1):139-141.
 9. Filozofia i metoda: studia z dziejów metod filozofowania.Stanis±aw Kamiânski & Jâozef Herbut - 1993 - Lublin: Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Edited by Józef Herbut.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Jak filozofować?: studia z metodologii filozofii klasycznej.Stanis±aw Kamiânski & Tadeusz Szubka - 1989 - Lublin: Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Edited by Tadeusz Szubka.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Prawda, stany rzeczy i aspekty. Romana Ingardena ontologia prawdy i jej interpretacje.Konrad Werner - 2009 - Diametros 20:107-131.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  15
  Empirical, Mathematical, and Logical Knowledge in Hegel.Stany Mazurkievic - 2015 - Balkan Journal of Philosophy 7 (1):77-84.
  This paper considers the rediscovery of Hegel currently taking place in the analytic philosophy. Going back to the Hegelian texts themselves, I will try to show how they can help to decisively solve some problems of contemporary philosophy. I will concentrate on the theme of knowledge, and especially mathematical knowledge, in relation to Hegelian dialectical logic.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13.  20
  The deduction theorems valid in certain fragments of the Lewis' system S2 and the system T of Feys-von Wright.Stanisŀaw J. Surma - 1973 - Studia Logica 31 (1):127-136.
 14.  21
  Implications in Boolean algebras with a two-valued closure operator.Stanisŀaw Waligórski - 1968 - Studia Logica 23 (1):25 - 34.
 15.  20
  O implikacjach W algebrach boole'a Z dwuwartościowym operatorem domknięcia.Stanisŀaw Waligórski - 1968 - Studia Logica 23 (1):34-34.
 16. Stanis±Awa Ignacego Witkiewicza Sp 'or o Naukowña Metafizykñe'.Krzysztof Kościuszko - 1998 - Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  6
  O stanie średnim.David Hume - 2007 - Nowa Krytyka 20.
 18. Filozofija nauke u Srbiji, 1960 -1990: osvrti i kritike: izabrani radovi.Staniša Novaković - 2007 - Beograd: Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Stany czynne podświadome i bezwiedne.Julian Ochorowicz - 2010 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 3 (14).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Hegel i Nietzsche wobec problemu polityczności.Stanis±Aw ¡Ojek & Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej - 2002 - Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Hegel i Nietzsche twierdzili, że żyją w czasach przełomu, który wymusi pojawienie się nowego etapu w dziejach ludzkości. Sytuację człowieka współczesnego określa „fakt” roztrzaskania dotychczasowych horyzontów oraz konieczność stworzenia, lub odkrycia, horyzontów nowych. Postulują oni zatem ustanowienie nowego celu ludzkości. Filozofia polityki winna stać się częścią tego ogólnokulturowego projektu. Tym samym rzucają wyzwanie współczesnej filozofii politycznej, która zrzeka się prawa do ustanawiania takiego celu. Obaj są też przekonani – znów wbrew twierdzeniom współczesnym – że cel ów może i powinien być (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Metodologicheskie Problemy Nauki.Stanis, Lilii͡a I͡akovievna, [From Old Catalog], Trubit͡syn & N. I͡U. (eds.) - 1972
 22. \"Niech stanie się człowiek\" - odpowiedź nie tylko Stanisławskiemu.Małgorzata Szymkowiak - 2010 - Estetyka I Krytyka 19 (2):271-274.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  19
  Intuition et déduction en mathématiques. Retour au débat sur la «crise Des fondements» Bruno Leclercq bruxelles, eme éditions, collection «logiques et systèmes», 2014, 270 P. [REVIEW]Stany Mazurkiewicz - 2015 - Dialogue 54 (2):371-373.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  9
  Bruno Leclercq, Fondements logiques et phénoménologiques de la rationalité mathématique chez Husserl. Contributions husserliennes au débat sur la „crise des fondements“, (Mathesis) Paris: Vrin 2015. 198 S., € 20,00. ISBN 978‐2‐7116‐2595‐6. [REVIEW]Stany Mazurkiewicz - 2016 - Berichte Zur Wissenschaftsgeschichte 39 (3):287-288.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  33
  Recenzje.Stanisŀaw Jaśkowski, Zygmunt Ziembiński & Witold Marciszewski - 1965 - Studia Logica 16 (1):117-122.
 26.  21
  O liczbach kardynalnych.Stanisŀaw Kaczorowski - 1963 - Studia Logica 14 (1):11 - 58.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  30
  O teorii stosunków zbudowanej na teorii przedmiotów.Stanisŀaw Kaczorowski - 1962 - Studia Logica 13 (1):7 - 38.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. IV Konwersatorium Wiedzy o Mieście na temat Geografia Społeczna.Stanis±aw Liszewski & Uniwersytet ¡âodzki (eds.) - 1991 - Łódź: Wydawn. Uniwersytetu Łódzkiego.
 29. Nauka i metoda: pojęcie nauki i klasyfikacja nauk.Stanis±aw Kamiânski & Andrzej Bronk - 1992 - Lublin: Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Edited by Andrzej Bronk.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30.  24
  Próba klasyfikacji bŀędów wysŀowienia myśli.Stanisŀaw Kamiński - 1960 - Studia Logica 9 (1):241 - 244.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31. Sny - nasze stany wyzwolone (O. Flanagan, \"Dreaming Souls. Sleep, Dreams and the Evolution of the Conscious Mind\").Piotr Markiewicz - 2004 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 10.
 32.  1
  Rzecz o stanie zdrowotnym lasów olsztyńskich.Jerzy Adomas - 1995 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 1:145-151.
  Las jako zespół przyrody o określonych właściwościach pełni szereg wielorakich funkcji gospodar­czych, pośrednio gospodarczych i pozagospodar­czych. Jako przyrodnicza całość jest mało stabilny i ulega wielu czynnikom biotycznym, abiotycznym i antropogenicznym. Z praktyki ochrony lasu w granicach admini­stracyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo­wych w Olsztynie wynika, że szczególnie niebez­pieczne bywają owady - z grupy szkodników pier­wotnych - żerujące na drzewach żywych i pozornie zdrowych, a osłabionych działaniem jednego lub kil­ku czynników, zwykle abiotycznych. Pojawy nie­których zmuszają do podejmowania zabiegów ratow­niczych. Sposoby sprowadzania liczebności (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Atomisticheskie kont︠s︡ept︠s︡ii v sovremennom estestvoznanii: metodologicheskiĭ analiz.V. A. Chudinov & L. Ia Stanis - 1986 - Moskva: Nauka. Edited by L. I︠A︡ Stanis.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Prawda i stany rzeczy.Andrzej Biłat - 1995 - Lublin: Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Uwagi krytyczne o aktualnym stanie filozofii.Agata Bielik-Robson - 2005 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Polska, Rosja i Stany Zjednoczone w koncepcjach Adama Gurowskiego.Andrzej Walicki - 1977 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 23.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  2
  Cyzelowanie. Proces twórczy w stanie podejrzenia w poezji Ewy Lipskiej.Ewelina Suszek - 2021 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 63 (4):29-68.
  The paper provides an analysis and interpretation of selected literary texts by Ewa Lipska, with particular focus on poems: 11 września 2001 [September 11th, 2001] and Kopalnia [The Mine]. In these metapoetic poems, Lipska makes use of jewellery imagery in order to emphasise the processuality of an act of creation, its ethical ambivalence, and its complex sources. The offered interpretations refer, among other things, to theses by Carl Gustav Jung and Pierre Marc de Biasi. Analysing the way in which the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Od "śmierci Boga" do "smierci człowieka": rodowody, konteksty, destrukcje we współczesnej myśli filozoficznej.Jan Krasicki, Stanis±aw Kijaczko & Uniwersytet Opolski (eds.) - 2001 - Opole: Wydawn. Uniwersytetu Opolskiego.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Jaźń w stanie głębokiego snu w ujęciu Śankary.Marta Dmuchowska - 2007 - Diametros 14:1-11.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  1
  Czy filozofia jest w stanie zastąpić religię? Filozofie nadziei radykalnej od Nietzschego po Meillassoux.Włodzimierz Lorenc - 2020 - Principia 2020:159-182.
  Nadzieja radykalna to nadzieja obecna dotąd w dyskursie religijnym. Począwszy od Nietzschego tematyka ta zaczęła się również pojawiać w dyskursie filozoficznym. Punktem wyjścia artykułu jest myśl Ernesta Blocha, który uczynił z nadziei centralną kwestię rozważań filozoficznych, choć nie udało mu się rozwinięcie tej idei. W tym względzie pierwszeństwo przypada Nietzschemu, który dążył do złączenia filozofii z problematyką nadziei. Ostatnim filozofem, którego poglądy zostaną wzięte pod uwagę jest Quentin Meillassoux, dążący w ostatnich latach do filozoficznego podtrzymania nadziej dotąd kojarzącej się z (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  30
  Equivalential fragment of the infinite valued logic of Lukasiewicz and the intermediate logics.Stanis law Surma - 1980 - Bulletin of the Section of Logic 9 (4):170-174.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  24
  What is the equivalence connective.Stanis law Surma - 1980 - Bulletin of the Section of Logic 9 (4):184-187.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  15
  Philosophical consequences of Godel's theorem.Stanis law Krajewski - 1983 - Bulletin of the Section of Logic 12 (4):157-161.
 44.  14
  On the operations definable in terms of the complementation and the closure.Stanis law Wronski - 1986 - Bulletin of the Section of Logic 15 (3):117-121.
 45.  14
  A proof of a conjecture of R. Suszko.Stanis law Zachorowski - 1975 - Bulletin of the Section of Logic 4 (3):115-117.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  12
  Commutative bck-algebras do not enjoy the interpolation property.Stanis law Zachorowski - 1983 - Bulletin of the Section of Logic 12 (2):50-53.
 47.  1
  Uniwersytet w stanie podejrzenia. Na marginesie Sprawozdania dla Akademii Franza Kafki.Mariusz Jochemczyk - 2020 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 59 (4):9-28.
  The idea of the university was never a significant context for researchers of Franz Kafka work. It was the other social institutions that became the natural source of allusive recognition of literary scholars. In this sketch – written on the margins of Kafka’s famous short story: Report for the Academy – we are trying to change it. The university here becomes a “central object of criticism”, an institution in ruins, a place where one does not practice research and does not (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  16
  On reducts of intermediate logics.Stanis law Surma - 1980 - Bulletin of the Section of Logic 9 (4):176-178.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. La construcción del enemigo en la política de seguridad provincial: cárcel y derecho de muerte.Magdalena Broca, Alejo González & Fulvio Stanis - 2006 - In Carlos Balzi & César Marchesino (eds.), Hostilidad/Hospitalidad. Universidad Nacional de Córdoba, Area de Filosofía Del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Liberté et responsabilité dans la pratique de la science. Stanis aw Ossowski sur la vie scientifique normale.J. Gockowski - 1988 - Etyka 24:155-181.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 112